Cập nhật:  GMT+7
5be7x66bdx84b6x67aaxacf9x6b17x9125xd529xbff9xX7x5ed9xd87fx71d7x6db0x6dc6xb48exX5x8799xXax6e57xac17xX6xX5xX6x7fdfxX7xXdxX6xX3xXex7d5fxX3xX4xX1xb6dcxXdxX3xXex6a60x9218xX3xX5x9aebxXdxX3xa8ddxaae2xcdffxX3x9670xa1a0x76bfxXbxXdx88b2x8967x9561xX3x5d0axX3x9946xX7xXdxX6xX31xX3xX2xc211xX0x9885xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xX31xXaxX12xbe2fxXcxXcxab5dxX3x71f4xX3xd46fxX6xX35xX3xXexb132xX3xX4xX1x8256xX4xX3xX3bxX7xXdxX6xX31xX3xb730xX35xX4xX1xX10xX32xX35xX3xX59xX2cx9fdaxX35xX3x7f12xcb7cxX21xX4xX5cxX3x6fa3x7324xX2xd306xX3x698axd4efxX3x8eeexX80xX17xaa9fxXexX3xX8ax9ea2xX35xX1xX3xXex9940x8ad9xX4xX3xX2cxX2dxX2exX3xX35x640dxXdxX3xX31xX80xX35xX36xX3xX35xX6xcd7bxX3xX8axX6xX32xX3xd568xX7cxX3xX35xX6xXacxX3xX8dxX80xX17x9225xX35xX3xX39xX3xXacxd348xX35xX3xa0daxX80xX7xX1xX80xX3xX4x5e6fxX6xX3xX2ex5d36xX2exX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xcc33xX80xX10xX35xX3xX59xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX5cxX3xX7xX6xX80xX3x8966xX1xXdxX3xX4xXc2xX3x6d97xX94xX3xXf1xX90xXexX3xX5xX80xaca2xX35xX3xX31xX99x908exX35xX36xX3xXexc94axX35xX1xX3xXb2xX9axXdxX3xX4xX1xc448xXexX3xX4xX115xXacxX3xX7xXdxXf8xX80xXexX25xX6xXacxXdxX35xX10xd3b3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xX0xXexX6xXf8xX5xX10xX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxXacxX6xX25xX36xXdxX35xc955xX85xXbx8049xX3xX6xX80xXexX32xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX31xX12xX0xXdxXacxX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXc5xXdxX31xXexX1xX9xXaxX88xd6d9xX86xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX85x8b1bx6f89xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX151xX44xX44xXf8xX6xX32xX8dxX80xX6xX35xX36xXexX25xXdxX127xXb2xX35xX44xXbxX32xX25xXexX6xX5xX7xX44xX86xX44xXcxX25xX80xX32xX35xX36xX8dxX80xX6xX35xX36xX1xXdxX10xXbxX44xXbxX7fxX35xd428xX1xX1c2xX154xX2dxX127xb3cdxXbxX36xXaxX44xX12xX0xX44xXexX31xX12xX0xX44xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX31xX12xX2exXd0xX2exX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xXddxX80xX10xX35xX3xXb2xX7cxX3xXexX115xXacxX3xX2cxX2dxX2exX3xXacxXc2xX35xX3xXc5xX80xX7xX1xX80xX3xX39xX3xX3bxX7xXdxX6xX31xX3xX2xX42xX127xX3x8f65xX35xX1xX151xX3xX3bx9c04x7eefxX0xX44xXexX31xX12xX0xX44xXexX25xX12xX0xX44xXexX6xXf8xX5xX10xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xXcxX80xX17xX3xX35xX1xXdxdbc9xX35xd48exX3xX8axX32xX7cxX35xX3xXexX1x8a98xX3xXexX1xX6xX32xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX8axX8bxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX25xX26xX3xX5xX29xXdxX3xX4xX1xXdxX90xX4xX3xX2cxX2dxX2exX3xX35xa32fxXdxX3xXexX25xX24axX35xX3xXb2xX7cxX3xX8dxX80xX17xX90xXexX3xX8axX94xX35xX1xX3xX35xXa2xXbxX3xX8axX106xX35xX3xXf1xX1x9dc4xX35xX36xX3xX4xX2a3xX32xX3xX5xX24axX35xX3xXcx8e1dxX6xX3xX2a3xX35xX3xXexX1xX255xX3xXexX1xX6xX32xX3xX8dxX80xX21xX4xX3xXexX90xX3xX59xX2dxX3bx5d04xX5cxX24cxX3xX4x6fadxX35xX36xX3xX35xX1xX99xX3xX17xX24axX80xX3xX4x69edxX80xX3xXf1xXdxX255xXacxX3xXexX25xX6xX3xXacx791bxX80xX3xXexX1xc8f3xX3xX60xX127xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xXcxX65xX35xX36xX3xX36xXdxX2a3xXacxX3xX8axX21xX4xX3xX2cxXa2xXdxX3xX8axc8c5xX35xX36xX3xa9cexX5xX17xXacxXbxXdxX4xX3xX4xX1x9977xX80xX3x8a0exX3xX59xX31exX2dxX3bxX5cxX3xX2cxX80xX7xX6xXdxX35xX3xX3bxX5xX5exX13xX80xX7xX6xX5xX5xX6xXacxX3xX35xX283xXdxX3xXb2xX9axXdxX3xX2cxX8bxX35xX36xX3xXexXdxX35xX3xX3bxX21axX21bxX151xX3xX30xX31exX2dxX3bxX3xX7xc9caxX3xXexXc2xX35xX3xXexX25x94b6xX35xX36xX3xX8dxX80xX17xX90xXexX3xX8axX94xX35xX1xX3xX4xX80xX21xXdxX3xX4xa076xX35xX36xX3xX4xXccxX6xX3xX2dxX3bxX2caxX127xX3xX2cxX36axX3xX4xX283xX3xX8dxX80xX17xXbcxX35xX3xX8dxX80xX17xX90xXexX3xX8axX94xX35xX1xX3xXb2xXbcxX3xXb2xXdxbccfxX4xX3xX4xX283xX3xXf1xX1xXc2xXdxX3xXbxX1xbd55xX4xX3xXexX115xXacxX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xX2exXd0xX2exX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXexX25xX32xX35xX36xX3xXb2xX2b0xX35xX36xX3xX85xX88xX3xX36xXdx8a26xX127xX3xd3c5xX90xX80xX3xX2dxX3bxX2caxX3xXf1xX90xXexX3xX5xX80xX101xX35xX3xX35xX24axX35xX3xXexX25xX6xX32xX3xX5xX29xXdxX3xXexX115xXacxX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xXddxX80xX10xX35xX24cxX3xX31exX2dxX3bxX3xX7xX362xX3xXf1xX1xXc2xX35xX36xX3xXbxX1xX26xX35xX3xX8axX21xXdxX37xX127xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xX3e4xX36xX80xX17xX24axX35xX3xX35xX1xX328xX35xX3xX31xX2e9xX35xX3xX8axX90xX35xX3xXbxX1xX26xX35xX3xX69xX35xX36xX3xXacxX29xX35xX1xX3xXacxX362xX3xX4xXccxX6xX3xX8axX32xX7cxX35xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX5xX7cxX3xXf8xX39xXdxX3xX1xX36axX3xX8ax5c72xXexX3xX25xX6xX3xX35xX1xXdxXbcxX80xX3xX35xX36xX1xXdxX3xXb2xX115xX35xX3xXexX25xX32xX35xX36xX3xX8dxX80xX2a3xX3xXexX25xd77bxX35xX1xX3xXf1xXdxX255xXacxX3xXexX25xX6xX3xX31xX32xXbxXdxX35xX36xX127xX3xXcxX25xX99xX39xX35xX36xX3xX8axX32xX7cxX35xX3xXexX1xX255xX3xXexX1xX6xX32xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xXexX29xXdxX3xX3bxX7xXdxX6xX31xX3xX2xX42xX3xb0a2xX6xX35xX17xX6xX5xX3xX60xX6xX5xX6xX36xX32xXbxX6xX5xX3xX35xX283xXdxX3xXb2xX9axXdxX3xXf8xX2a3xX32xX3xXcxX1xX10xX3xX2caxXexX6xX25xX3xX59xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX5cxX151xX3xX30xX2dxX1x94fcxX35xX36xX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX4xX1xX3e1xX3xX8axX90xX35xX3xX2x69cfxX3xX36xXdxX3e1xX3xX8axX31axX35xX36xX3xX1xX31axX3xX8axX255xX3xX35xX1xX101xX35xX3xXf1xX90xXexX3xX8dxX80xX26xX3xXf1xXdxX255xXacxX3xXexX25xX6xX3xX31xX32xXbxXdxX35xX36xX3xX4xXccxX6xX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xXddxX80xX10xX35xX127xX3xXcxX1xXc2xX35xX36xX3xXexX1xX99xX3e1xX35xX36xX3xX35xX1x8106xX35xX36xX3xX4xX80xXa2xX4xX3xXf1xXdxX255xXacxX3xXexX25xX6xX3xX35xX1xX99xX3xXb2xX101xX17xX3xX4xX1xX522xX35xX36xX3xXexX6xX3xX7xX362xX3xXf8xXdxX90xXexX3xXf1xX90xXexX3xX8dxX80xX26xX3xXf1xX1xXc2xX35xX36xX3xX5xX328xX80xX3xX7xX6xX80xX3xXf1xX1xXdxX3xX4xX2a3xX4xX3xXacxX2e9xX80xX3xXexX1xX2eexX3xX8axX99x708exX4xX3xX8axX99xX6xX3xX8axX90xX35xX3xXbxX1xX2b0xX35xX36xX3xXexX1xX10bxX3xX35xX36xX1xXdxX3a8xXacxX127xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX7xXdxX6xX3xX5xX80xXc2xX35xX3xX8axXbcxX3xX4xX6xX32xX3xXexXdxX35xX1xX3xXexX1xX2dcxX35xX3xX4xX6xX32xX3xXexX1xX99xX5dcxX35xX36xX3xXexX25xX32xX35xX36xX3xXexX1xX255xX3xXexX1xX6xX32xX3xXb2xX7cxX3xX4xX1xad7cxX4xX3xX4xX1xX637xX35xX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xXddxX80xX10xX35xX3xXf1xX1xXc2xX35xX36xX3xXexX1xX255xX3xX7xX2eexX3xX31xX3b5xX35xX36xX3xX31xX32xXbxXdxX35xX36xX3xXb2xX4adxX3xX4xXc2xX3xX5xX80xXc2xX35xX3xXb2xX99xX5dcxXexX3xX8dxX80xX6xX3xX4xX2a3xX4xX3xX4xX80xXa2xX4xX3xXf1xXdxX255xXacxX3xXexX25xX6xX3xXexX25xX99xX9axX4xX3xX8axX328xX17xX37xX127xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xXcxX25xX99xX9axX4xX3xXcxX6xXdxX3xX2dxX1xX10xX6xX80xX3xXddxX80xX10xX35xX24cxX3xXexX80xX17xX255xX35xX3xXexX1xXccxX3xce6axX1xX80xX25xX7xX1xX10xX31xX3xX60xX10xXf1xX35xX6xb3bexX6xX25xX32xXb2xX3xX4xXccxX6xX3xX8axXa2xXdxX3xXf8xX283xX35xX36xX3xX8axX2a3xX3xX35xX6xXacxX3xX31exX5xX17xXacxXbxXdxX4xX3xXcxX6xX1c8xXdxXf1xXdxX7xXexX6xX35xX3xXb2xX7cxX3xX2exXd0xX2exX3xX2xX185xX3xXexX80xX65xXdxX3xad07xXdxX3xX2caxX32xXbxX1xX6xX35xX17xX3xX59xX2dxX6xXacxXbxX80xX4xX1xXdxX6xX5cxX3xX4xX2cfxX35xX36xX3xXf8xX94xX3xXbxX1xX2a3xXexX3xX1xXdxX3a8xX35xX3xX31xX37fxX35xX36xX3xX31xX32xXbxXdxX35xX36xX3xXb2xX7cxX3xXf8xX94xX3xX5xX32xX29xXdxX3xXf1xX1xabf1xXdxX3xX3bxX7xXdxX6xX31xX3xX2xX42xX127xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX32xX31xX17xXaxX12xX2cxX31exadf5xX72xX3xX4edxcba2xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao
2023-12-09 06:25:00

QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Ra mắt bộ lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ra mắt bộ lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2014-10-03 06:46:55

(SGGP) - Công ty TNHH An Hảo và Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vừa chính thức giới thiệu ấn phẩm lịch đặc biệt nhân năm mới 2015 có chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Cuộc đời và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết