Cập nhật:  GMT+7
980x5425x9348x976cx29f3x172ex41b7xae6x6b73xX7x93b8x5e92x88c7x18b0x1996x8093xX5x50f5xXax8847x1e2bxX6x9c3fxXbxX6x2719x6cffxX3xX4xX1x4613x723cxX1xX3xXexX1x60c2xX4xX3x4ae4xXdxX6xX3xX1exX1x66dfxXbxX3x2c50xX6xX1exX4xX1xX10xX7xXexX10xX18xX3x3f4exXdxXex40ccxX0x138bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4835xX10xX6xX19xXaxX12x38e5xXcxXcx99f1x74f2xX3x1091xX3xXcxXdx9c0xX1exX3x7378x1151xX3x737cx89f1xX3xXex14edx3419xXdxX3x3c4axX18xX6xX1ex1988xX3xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xe25x7e8cxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xX3axX13x6090xX3xX2fxX6xX1exX4xX1xX10xXexX7xX10xX18xX3xX3axXdxXexX3dxX3xXexX1xX10x3678xX3xX19x4c8dxX1exX26xX3xX4xX1xXa8xX3xX15x7310x728fxX1exX3xXex1ac3xX3xX3axX13xX93xX3x5e7bxX10x4020xX3x744fxXa8xX18xX70xX3xX3axXdxXexX3dxX3xX54xX2fx675dxX58xX3xX7ax3dbcxX1exX3xXexX1x681fxX1exX26xX3xX2xX5ax1784x86ecxX2xb37x788dxX3x77c8xX1exX1xX3xX7x89cdxX3xX15x3589xX4xX3xXd8xXa8xX3xX7x130fxX3xX2x95ccxX3x8055xX3xX7x75adxX1exX3x6061xXexXdxX1xX6xX19xXe2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXa8xX19xX3dxXaxX12xX0xXexX6xf41xX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX15xX6xX18xX26xXdxX1ex3e5fxXdexXbx43f4xX3xX6xX68xXexXa8xXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX19xX12xX0xXdxX15xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXc1xXdxX19xXexX1xX9xXax1cf9xXe1xXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxXdex870bxXf6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX3fxX3fxX11dxX6xXa8x42cdxX68xX6xX1exX26xXexX18xXdxXe2xX61xX1exX3fxXbxXa8xX18xXexX6xX5xX7xX3fxXdfxX3fxXcxX18xX68xXa8xX1exX26xX175xX68xX6xX1exX26xX1xXdxX10xXbxX3fxXexX7xXf6x8ff6xX2fxX26x9306xXe1xXe2xX19exXbxX26xXaxX3fxX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX19xX12xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xX2fxX6xX1exX4xX1xX10xX7xXexX10xX18xX3xX3axXdxXexX3dxX3xX7axXd3xX1exX3xXexX1xXd8xX1exX26xX3xX2xX5axXdexXdfxX2xXe1xXe2xX3x2c4fxX1exX1xX12exX3x558bxX10xXexXexX3dxX3x99e6xX15xX6xX26xX10xX7xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX18xX12xX0xX3fxXexX6xX11dxX5xX10xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXa8xX19xX3dxXaxX12xX93xXd8xXa8xX3xX7axXdxX62xX1exX3xXex134exX3xX1ffxXa8xX6xX5xXe2xX4xXa8xX15xX3xX1exX26x30efxX3dxX3x1600xX5axXf6xX3xX7axX7bxX3xX19x8e0dxX1exX3xX5x840bxXdxX3xXbxX1xXd8xXexX3xX11dxXdx204fxX68xX3xX4x56b3xX6xX3xX6cxX18xX6xX1exX70xX3xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX7xX6xX68xX3xX70xX1xXdxX3xX4xX1xX1dxX1exX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xX3axX13xX93xX3xX2fxX6xX1exX4xX1xX10xX7xXexX10xX18xX3xX3axXdxXexX3dxX3xX54xX2fxXe2xX3axX58xX12exX3xXax216axXb4xXb5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7ax4763xX68xX3xX4xX1xXa8xX3xX2fxXe2xX3axX3xX5xX249xX3xX4x8691xX3xX1x48f3xXdxX3xXexX68xX3dxX62xXexX3xX61xX258xXdxX3xX7axX262xX3xXex23d5xXdxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXex2ef6xX4xX3xXexX2cxXbxX3xX5xX68xX3dxX62xX1exX3xX61xX249xX3xXexX1xXdxX3xX7axX2b9xX68xX3xXf8xX3xXexX18x4b81xX1exX1xX3xX7axX2cbxX3xX4xX6xXa8xXe2xX3xX2afxXdxX5exX68xX3xX1exX249xX3dxX3xX7xXe9xX3xX26xXdx8a7bxXbxX3xXexX2dcxXdxX3xX26xXdx8601xX3xX7axXb4xXb5xX4xX3xXbxX1xXa8xX1exX26xX3xX7axX2cbxX3xX7ax6745xX1exX1xX3xX4xX6xXa8xX3xX70xX1xXdxX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xXbfxX10xXc1xX3xXc3xXa8xX18xX70xX3xX3axXdxXexX3dxXe2xX3xX2afxXfbxX3dxX3xX5xX249xX3xX4xX68xX2cbxX4xX3xXbxX1xXdx6c51xX68xX3xX5xXb4xX68xX3xX15x304exXdxX3xXexX18xXa8xX1exX26xX3xX7x9724xX3xX1exX26xX1xXdxX62xXbxX3xX4xX266xX6xX3xXexX2dcxXdxX3xX61xX249xX3xXexX2dcxXdxX3xX4xX1xX258xX3xX7axXb5xXdxX3xX4xX1xXa8xX3xX26xXdxXfbxX3dxX3xXbxX1xX31bxXexX3xX7axXb4xXb5xX4xX3xX18xX6xX3xX7xXfbxX1exX3xX4x7051xX1exX26xX3xX2fxXe2xX3axXaxXe2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXa8xX19xX3dxXaxX12xX4exX13x2b17xX3xX2fxX6xX1exX68xX10xX5xX3x42d5xX10xX5xX5xX10xX26xX18xXdxX1exXdxX3xX54xX2fxXe2xX3axX58xX3xX4x1ccfxX1exX26xX3xX7axXd8xX1exX1xX3xX26xXdxXd8xX3xX18xX2b9xXexX3xX4xX6xXa8xX3xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX70xX1xXdxX3xX1ex9781xXdxX12exX3xXaxX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX5xX249xX3xXexXdxX5exX1exX3xX61xX62xX3xX7ax9ccdxX1exX26xX3xX4xX2b9xXbxX3xXexX1xXd3xX3xX26xXdxX370xXdxXe2xX3xXcxX2dcxXdxX3xX18xX2b9xXexX3xX61xX68xXdxX3xX7axXb4xXb5xX4xX3xX7axX412xX1exX3xXexXdxXd3xXbxX3xX6xX1exX1xX3xX2b9xX3dxX3xX61xX249xXa8xX3xX7axX2cbxXdxX3xX61xX249xX3xX18xX2b9xXexX3xX1xXd8xXa8xX3xX1xX23xX4xX3xX7axXb4xXb5xX4xX3xX5xX249xX15xX3xX61xXdxX62xX4xX3xX61xX370xXdxX3xX6xX1exX1xX3xX2b9xX3dxXe2xX3xXcxX2dcxXdxX3xX1exX26xX1x7c22xX3xX6xX1exX1xX3xX2b9xX3dxX3xX7xXe9xX3xX26xXdxX31bxXbxX3xX4xX1xX31bxX1exX26xX3xXexX2dcxXdxX3xX18xX2b9xXexX3xX1exX1xXdxX5exX68xX3xXexX18xXa8xX1exX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX7axXa8xXabxX1exX3xX7ax745cxX68xX3xX4xX266xX6xX3xX15xX3b5xX6xX3xX26xXdx8eddxXdxX3xXexX370xXdxXaxXe2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXa8xX19xX3dxXaxX12xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX54xX64xX24cxX3xXexX68xX69xXdxX58xX3xXexXb9xX1exX26xX3xX4xX1xX2c8xXdxX3xXexX69xX1exX26xX3xX4xX2cbxX1exX26xX3xX2xX162xX3xX1ex4e4exX15xX3xXf8xX3xXe4xX1exX1xX3xXexX18xXa8xX1exX26xX3xX15xX249xX68xX3xXd8xXa8xX3xX1exX1xXdxX5exX68xX3xX3axX13xX93xX3xX1exX1xXb4xX3x1bd7xX10xX7xXexX3xX4exX6xX15x611cxX3x8f0cxXc1xX6xX1exX7xX10xX6xX3xX3axXdxXexX3dxX54cxX3xX3axX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX61xX370xXdxX3xX24cxX154xXf6xX3xXexX18xX2cxX1exX3xX18xX6xX3xX7xXfbxX1exX54cxX3xX26xX1xXdxX3xX7axXb4xXb5xX4xX3xXdexX2xX2xX3xX11dxX249xX1exX3xXexX1xfbdxX1exX26xXe2xX3x6fadxX3xX15xX3b5xX6xX3xX1x767axX3xX1exX249xX3dxX54cxX3xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX7axX7bxX3xX18xX258xXdxX3xX3axX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX7axX262xX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xXbfxX10xXc1xX3xXc3xXa8xX18xX70xX3xX3axXdxXexX3dxX3xXf8xX3xX1ffxXdxX4d9xXdxX3xX11dxX412xX1exX26xX3xX7axXd8xX3xX1exX1xX249xX3xX1exX26xX1xX5exX3xX2fxXcfxX3xX54xX2fxX13xX54exX58xX3xX61xX370xXdxX3xX11dxX4d9xX1exX26xX3xX1xXb5xXbxX3xX7axa4dxX1exX26xX3xX4xX412xX3xXexX1xX258xXdxX3xX1xXabxX1exX3xXdexX3xX1exX520xX15xXe2xX3xXbfxX1xXb4xX1exX26xX3xX19xXa8xX3xX1xXdxX62xX1exX3xXexXabxXdxX3xX1ffxXdxX4d9xXdxX3xX2fxX13xX54exX3xX7axX6xX1exX26xX3xXexXabxX15xX3xX1exX26xX1xX335xX3xX7axXd3xX1exX3xXexX1xXd8xX1exX26xX3xX64xX5axXdexXdfxX2xXe1xX3xX1exX368xX1exX3xX13xX6xX15xXbxX6xX18xX19xX3xX7axX7bxX3xX131xXdxX1exX3xX26xXdxX6xX3xX1exX1xX2cxXbxX3xX2fxXe2xX3axX3xX7axX262xX3xXexX1xXdxX3xX7axX2b9xX68xX3xX1exX1x5166xX15xX3xX26xXdxX324xX3xX61xX324xX1exX26xX3xXbxX1xXa8xX1exX26xX3xX7axX2cbxXe2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXa8xX19xX3dxXaxX12x7962x3960x8a72xX3axX3xXcxX4ex6d1fxXbfxX1ffxX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trọng tài Howard Webb nghỉ hưu

Trọng tài Howard Webb nghỉ hưu
2014-08-07 06:46:44

(TTO) - Trọng tài nổi tiếng người Anh, Howard Webb đã chính thức nghỉ hưu sau 25 năm lăn lộn trên sân cỏ.

Hoàn thành nâng cấp Khu di tích Ba Tơ

Hoàn thành nâng cấp Khu di tích Ba Tơ
2014-08-07 06:46:31

(SGGP) -Sau hơn 4 tháng thi công, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp Khu di tích Ba Tơ (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014
2014-08-07 06:46:06

(SGGP) - Từ ngày 8-8 đến 15-8-2014, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014 “Dưới cờ quyết thắng” tại Nhà hát...

Bảo vệ Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Bảo vệ Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
2014-08-06 06:42:28

(SGGP) - Thông tin từ Bộ VH-TT-DL ngày 5-8 cho biết, đã có thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi họp về việc quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu...

Truyền hình vì cộng đồng

Truyền hình vì cộng đồng
2014-08-06 06:42:08

(SGGP) - Hiện nay, khi các chương trình truyền hình thực tế phần lớn chú trọng đến tính giải trí, thu hút quảng cáo thì cũng có không ít chương trình chú trọng đến việc kêu gọi...

Tổ chức lễ hội Obon của Nhật tại Hà Nội

Tổ chức lễ hội Obon của Nhật tại Hà Nội
2014-08-06 06:41:51

(TNO) - Lễ hội Obon Nhật Bản sẽ diễn ra trong hai ngày (9 - 10.8) tại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội), do Câu lạc bộ Văn hóa Nhật Bản của Trường trung học phổ thông Hà Nội -...

Khuyến khích sáng tác mỹ thuật chất lượng cao

Khuyến khích sáng tác mỹ thuật chất lượng cao
2014-08-06 06:41:22

(SGGP) - Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa có thông báo mới nhất về cách thức nhận tác phẩm và quy cách chấm giải của cuộc thi “Sáng tác mỹ thuật chất lượng cao về tư tưởng nghệ thuật,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết