Cập nhật:  GMT+7
7013x784cx8f4dxfe80xbda9x8c54xe16cxf666xadd1xX7xa20fxdb3fxf820xeebfxb636xc004xX5xc2f8xXaxbf7dxb0d7x1105cx102c9x78fdxX3xX5x797fx72fcxXexX3xX1xX1axXexX3xX16xXdx9882xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xf2fexX3xb668xXdxc91cxXdxX3xXcxX1x10c5fx8e4fxX15xX16xX3xX13xX32xXdxX3x10198xX6xX7xXexX10xeeebxX7xX0xe0f5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf029xXaxX12xcc42xXcxXcx11a50x8987xX3xf83dxX3xXcxX45xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX14xX2exX3xdf2cxX63xX2x9c38x8e22xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX15xX1xX37xX3xb14exX6xf519xX6xX10xX5xX3xa939xX6xX5axX6xX5xX74xX3xf9f3xXexX6xX15xXdxX7xX5xX6xX7xX3x10e19xX6x87baxX45xXdxX15x1045cxX6xX74xX3xc09dxX10xXdxX3xX95xXdxX7xX1xXdxXacxX19xX45xXdxX74xX3xX40xXdxX5xX19xX7xX3xX8exX6xX19xX15xXdxX4xX3xX1xX6xX2exX3xX30xX45xXdxX16xX19xX45xX3xee9exXdxbb53xXdxXexX45xX19x109cfxX3x7184xb695xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX3xXcxX1xX37xX38xX15xX16xX3xX13xX32xXdxX3xX40xX6xX7xXexX10xX45xX7xX3xX15xX16xX6xX2exX3xf3e0xX3xXdexbaadxX15xX16xX3x7f74xdc8cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11508xX19xX5axX2exXaxX12xX0xXexX6x978axX5xX10xX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXd9xX6xX45xX16xXdxX15x10751xX115xXbxb2f2xX3xX6xcd5dxXexX19xXaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxXd9xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXa8xXdxX5axXexX1xX9xXaxbe41xc135xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX115x8525xX70xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX140xX48xX48xX12fxX6xX19x11a71xX146xX6xX15xX16xXexX45xXdxX116xXdexX15xX48xXbxX19xX45xXexX6xX5xX7xX48xX73xX48xXcxX45xX146xX19xX15xX16xX188xX146xX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX48xX167xX8exXdx8205xX95xa331xcddcxX6xX116xfb5exXbxX16xXaxX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX5axX12xXb0xX10xXdxX3xX95xXdxX7xX1xXdxXacxX19xX45xXdxX3xX63xX3xXd9xf14exXexX3xXexX45xX19xX15xX16xX3xX15x11423xXd9xX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xXexX45xX19xX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX2xX73xX3xX63xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX5axbd19xX15xX16xX3xX12fxX37x10f64xX4xX3xX10exX3xXdexX111xX15xX16xX3xX115xX3xX30xXdxX32xXdxX3xXcxX1xX37xX38xX15xX16xX3xX13xX32xXdxX3xX40xX6xX7xXexX10xX45xX7xX3xX63xX3xb0a2xX15xX1xX140xX3xX8exX10xX146xXexX10xX45xX7xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX45xX12xX0xX48xXexX6xX12fxX5xX10xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX19xX5axX2exXaxX12xXd7xX19xX3xX12fxbf00xX3xXdexXdxcfbaxXd9xX3xX45xX146xX1e0xXexX3xXexX1xX20cxX6xX3xX15xX273xX15xX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX115xX3xX15xX16xX37x10f90xXdxX3xXcxacc4xX2exX3xX126xX6xX15xX3xX95xX1xX6xX3xX8exX6xX90xX6xX10xX5xX3xX95xX6xX5axX6xX5xX3xXacxX1x8189xX15xX16xX3xXexX1xf343xX3xXe0xX1axXexX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXe0xX1e0xX3xX4xX6xX19xX3xX15xX1xac07xXexX3xX5axX19xX3xXe0x10f56xX3xXe0xXe1xX3xX12fxX26fxX3xXe0xa531xX15xX16xX3xX1xX37x82c1xX15xX16xX3xX1b1xX10xX5xXdxX4xXdxX6xX15xX19xX3xX1b4xX19xXbxX10xa196xX3xXe0xb64bxX15xX1xX3xX12fxX1axXdxX3xXdexX212xXdxX3xXexcebbxX3xX7xX23xX3xe3e6xX63x8e9bxX74xX3xb444xX63xX30cxX3xX7xX6xX146xX3xX2xX3xX16xXdxX296xX3xX166xX166xX3xXbxX1x1073cxXexX3xXexX1xXdxX3xXe0xX2cfxX146xX116xX3xXcxX37xX2e5xX15xX16xX3xXex99b0xX3xX95xX6xX5axX6xX5xX74xX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX166xX3xX9cxXexX6xX15xXdxX7xX5xX6xX7xX3xXa6xX6xXa8xX45xXdxX15xXacxX6xX3xX5dxXcxX1x1016axX2exX3xX9cx8532xX61xX3xX4xa177xX15xX16xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX5axX20cxX15xX16xX3xX12fxX37xX212xX4xX3xX10exX3xX15xX16xX6xX2exX3xXdexX111xX15xX16xX3xX115xX3xXacxX1xXdxX3xXexX1xX2cfxXexX3xX12fxX1axXdxX3xX311xX63xX167xX74xX3xX167xX63xX311xX74xX3xX166xX63xX30cxX3xXexX45xX37xX212xX4xX3xXe0xX23xXdxX3xXexX1x10e88xX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3x73bfxX1xX2faxXbxX74xX3xX30xXdxX5xX5xX10xX7xX3xX9cxXdxXd9xX19xX15xX116xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX19xX5axX2exXaxX12xX95xX16xX19xX14xXdxX3xX45xX6xX3xX4xX111xX15xX3xX12fxX6xX3xXexX6xX2exX3xXdexX38xXexX3xXexX45xX19xX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX2xX73xX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXe0x983bxX146xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2exX3xX16xXdxX32xXdxX116xX3xX13xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX70xX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3x10142xX6xX15xX6xX5axX6xX3xX40xXdxX5xX19xX7xX3xX8exX6xX19xX15xXdxX4xX3xXe0xXe1xX3xX12fx10f62xX3xX4xX146xX1e0xX4xX3xXacxX1xXdxX3xXe0xX6xX15xX16xX3xX12fxX26fxX3xef78xX146xX6xX15xX3xX40xX19xX15xX6xX4xX19xX3xX5dxcb10xX45xX16xX10xX15xXexXdxX15xX6xX61xX3xX5axc349xX15xX3xX167xX63xX115xX116xX3xX13xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX311xX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3xX95xX1x1154dxXexX3xXb0xX10xXdxX3xX95xXdxX7xX1xXdxXacxX19xX45xXdxX3xXexX1xX146xX6xX3xXe0xX23xXdxX3xXexX1xX3b5xX3xXdexX2b4xX3xX5axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3xX40xd67cxX3xX471xX6xX4xXacxX3xX9cxX19xX4xXacxX3xX30cxX63xX311xX74xX3xX166xX63xX30cxX116xX3xX446xX111xX15xX3xXexX6xX2exX3xXdexX38xXexX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3xX126xX146xX5xX16xX6xX45xXdxX6xX3xXe0xX37xX38xX4xX3xX143x101dexXbxX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX2xX73xX74xX3xX30xX45xXdxX16xX19xX45xX3xXd7xXdxXd9xXdxXexX45xX19xXdexX3xX16xX2faxX4xX3xXdexX38xXexX3xX167xX63xX311xX74xX3xX30exX63xX30cxX3xXexX45xX37xX212xX4xX3xX471xX146xX5xXdxX10xX15xX3xX126xX10xX15xX15xX10xXexX10xX6xX146xX3xX5dxX3bdxX1xX2faxXbxX61xX116xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX19xX5axX2exXaxX12xXcxX45xX19xX15xX16xX3xXacxX1xXdxX3xXe0xX2d6xX74xX3xX1xX1axXexX3xX16xXdxX23xX15xX16xX3xX7xX23xX3xX2xX3xX95xX19xXdexX6xXacxX3xXd7xX1b7xX19xXacxX19xXdexXdxX4xX3xXdexX14xX3xX47exX15xX5axX2exX3xX40xX146xX45xX45xX6xX2exX3xXe0x95c4xX146xX3xXe0xXe1xX3xX4xX2d6xX3xX4xX2faxX4xX3xX4xX1xXdxX50dxX15xX3xXexX1xc287xX15xX16xX3xXacxX1xX2faxX3xX2cfxX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX116xX3xXd7xX1b7xX19xXacxX19xXdexXdxX4xX3xXd9xX2cfxXexX3xX2xX3xX16xXdxX296xX3xX115xX70xX3xXbxX1xX324xXexX3xXe0xX2baxX3xXexX1xX5c6xX15xX16xX3xXd7xX19xXd9xXdxX15xXdxX4xX3xXcxX1xXdxX10xXd9xX3xX5dx11670xX19xX61xX3xX30cxX63xX30exX74xX3xX30cxX63xX166xX116xX3xd19exX212xXdxX3xXexX1xX296xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX37xX2e5xX15xX16xX3xXexX337xX74xX3xX40xX146xX45xX45xX6xX2exX3xX143xX146xX2cfxXexX3xX7xX5c6xX4xX3xXe0xX2faxX15xX1xX3xX12fxX1axXdxX3xXe0xX23xXdxX3xXexX1xX3b5xX3xXacxX1xX2d6xX3xX4xX1xX26fxX146xX3xX15xX16xX37xX296xXdxX3xX126xX6xX3xX1b4xX6xX15xX3xX471xX10xX45xX2f7xX2exX3xX471xX6xX15xX19xXa8xXdxX4xX2f7xX3xX311xX63xX167xX74xX3xX30cxX63xX115xX116xX3xX1b4x931bxXexX3xXdexX14xX19xX3xXdexX111xX15xX16xX3xX30exX3xX4xX111xX15xX3xX4xX2d6xX3xX40xXdxXacxX1xX6xXdxX5xX3xb5e0xX19xX146xX2f7xX1xX15xX2exX74xX3xXcxX19xXd9xX6xX7xX3xX126xX10xX45xX5axX2exX4xX1xX74xX3xX471xX19xX1xX15xX3x1015exX7xX15xX10xX45xX74xX3xXd7xX6xXdexXdxX5axX3xX1b1xX10xX45xX45xX10xX45xX116xX116xX116xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX19xX5axX2exXaxX12xXcxX13xX238xX60xX3xX95xX30x9da2xX69fxd6d3xX95xX0xX48xXbxX12


Các tin đã đưa

Rách dây chằng, Oezil nghỉ 3 tháng

Rách dây chằng, Oezil nghỉ 3 tháng
2014-10-09 05:20:32

(TTO) - Tiền vệ người Đức Mesut Oezil sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng do bị rách dây chằng đầu gối trái. Như vậy, phải đến đầu năm 2015, cầu thủ 25 tuổi này mới có thể trở lại thi đấu.

Đội tuyển VN thua tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3

Đội tuyển VN thua tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3
2014-10-09 05:18:57

(TTO) - Chiều 8-10, đội tuyển VN đã thua đội tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3 trong trận giao hữu đầu tiên tại Trung tâm J-Green Saika (Osaka) nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014...

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN
2014-10-09 05:17:07

(TN) - Chương trình Thank god you’re here (Ơn giời, cậu đây rồi) được mua bản quyền từ Úc, nổi tiếng thế giới là một thể loại hài tình huống đã có mặt tại VN nhằm “đổi món” cho...

Buổi tập nhiều niềm vui của U-19 VN

Buổi tập nhiều niềm vui của U-19 VN
2014-10-08 07:09:57

(TTO) - Chiều 7-10, đội U-19 VN đã có buổi tập thứ 2 sau khi đặt chân đến Myanmar. Ban tổ chức đã bố trí cho đội U-19 VN tập luyện trên sân của CLB Nay Pyi Taw Paung Laung.

Michael Phelps bị cấm thi đấu 6 tháng

Michael Phelps bị cấm thi đấu 6 tháng
2014-10-08 07:09:45

(TTO) - Liên đoàn bơi lội Mỹ đã cấm kình ngư người Mỹ, Michael Phelps thi đấu 6 tháng sau khi anh bị bắt vì tội lái xe khi đã uống rượu.

Diego Costa chọc giận Jose Mourinho

Diego Costa chọc giận Jose Mourinho
2014-10-08 07:09:32

(TTO) - Tiền đạo người Tây Ban Nha, Diego Costa đang khiến HLV Jose Mourinho rất tức giận khi tuyên bố anh sẽ tự mình quyết định có nên chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết