Cập nhật: 13/02/2022 20:33 GMT+7
9e60xb114x13479x103d1xf801xce73x1263bxababxab17xX7x10f38x10535xd6faxb12cxb8f8xf547xX5xc9efxXax1362dx111fbxXdxdd6dxXdxX3xcf35xcac1xc2b0x12752xX3xd0aex12c1axXexX3xXex13269xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxf43cxX3xXcxc289xce26xX3xX1bxfde4xbf65xX3xe353x12082xX34xX34xX0xf0ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11246xX10xX6xddcdxXaxX12xXcxX2dxd3fdxX1bxX2axX3xX34xX3xX1bxX2ax1136fxb981xX3xX2xX34xX3xX1dxX58xX3xX2xca6exX39xX34xee81xX3xXex123b4xXdxX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xfb21xX3xc9fcxd56exX1bxX2axX3xX48xX58xX65xX3x13bc5xXdxd89exX1bxX3xca34xX50xX58xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xXex12386xX3xX4xX1xb60fxX4xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX2axX3xXcxX2dxX2exX3xX1bxX31xX32xX3xX34xX35xX34xX34xX3xe816xe725x1270exX1bxX2axX3xX75xX15xX1bxX2axX65xX3xXc5xXc6xX1bxX2axX3xab00xX19xb074xX1bxX3x100c9xX1xXd7xX32xX3x10fccxX1axX1bxfbfdxee82xX3xXexX2dxX6xX1bxX1xX3xb250xf161xXbxX3xX13xa24fxX7exXf0xXd5xe403xX3x12b7exX1xa0a3xX3xXebxX1x11c92xX3xXexX2exX4xX1xX3xXcxX1xc63axaa0bxX1bxX2axX3xXexX2dxcb9axX4xX3x13678x10564xXdaxXdfxX3xXexX22xX1bxX1xX65xX3xXebxX1xXfcxX3xXexX2exX4xX1xX3xX7exXdxX80xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX48xX58xX3xd10bx10272xX3xX75xcfabxX1bxX2axaefaxX3xXf6xX1xXf8xX3xXebxX1xXfcxX3xXexX2exX4xX1xX3xX10fxX110xXdaxXdfxX3xXexX22xX1bxX1xX3xX48xX50xX58xX1bxX2axX3xXdaxX6xX32xX145xX3xX5xf1e5xX1bxX1xX3xX83xX68xX50xX3xX13ex11a7bxX3x122b3xX48xX65xXcxXcxa020xXdfxX7exX3xX4x115fdxX1bxX2axX3xX83xX76xX1bxX2axX3xX83xX15xX50xX3xX1bxX2axX105xX106xXdxX3xX59xX80xX19xX3xf7fbxX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX83x12877xX1bxX3xX4bxX10cxX3xX2axXdxX15xXdxX3xX1dxX58xX3xX4xX97xX3xX1dx107f3xX3xX4x12b42xX4xX3xX175xX75xX175xX3xXexX1xXdxX3xX83x11a1cxX19xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6x11b11xX5xX10xX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2dxX2axXdxX1bxac0bxX34xXbxecc1xX3xX6xX19xXexX50xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX32xX2axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf4xX1cbxX6xX50xX196xX19xX6xX1bxX2axXexX2dxXdxXf4xX1dxX1bxX39xX4bxX10xX7x10be8xXexX50xXbxX39xX1bxX10xdb4dxX7xX39xX34xX34xX35x10855xX39xfde6x126a1xX4bxX35xX34xX35xX62xX62xX62xX21exXexX2xX21cxX21exb3f1xX35xX21cxX5xX2xXf4x11f8fxXbxX2axXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX110xX6xX1bxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX2dxX6xX50xX3xX2axXdxX15xXdxX3xXdaxX1xX1c1xXexX65xX3xXdaxX1xae58xX65xX3xX110xX6xX3xXexX50xX58xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX4xX1xX50xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX175xXdaxXf6xXcxX65xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xaab4xX1xX1b5xX4xX1xX3xX7xX68xX1bxX3xX13exX58xXdxX3xX13x132e2xX1bxXe3xX75xX76xX1bxX2axX3xX48xX58xX3xX1dxX58xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXdaxX2axX19xX59xac0exX1bxX3xX48xX19xeb89xX3xXe3xX3xe75exX1bxX1xX1dcxX3xXc5xX75xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX2dxX12xX0xX39xXexX6xX1cbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX0xXdxX32xX2axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf4xX1cbxX6xX50xX196xX19xX6xX1bxX2axXexX2dxXdxXf4xX1dxX1bxX39xX4bxX10xX7xX20fxXexX50xXbxX39xX1bxX10xX216xX7xX39xX34xX34xX35xX21cxX39xX21exX21fxX4bxX35xX34xX35xX62xX62xX62xX21exXexX2xX21cxX21exX22cxX35xX21cxX5xX34xXf4xX232xXbxX2axXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xXf6xX1xXf8xX3xXebxX1xXfcxX3xXexX2exX4xX1xX3xXcxX1xX105xX106xX1bxX2axX3xXexX2dxX10cxX4xX3xX10fxX110xXdaxXdfxX3xXexX22xX1bxX1xX65xX3xXebxX1xXfcxX3xXexX2exX4xX1xX3xX7exXdxX80xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX48xX58xX3xX13exX13fxX3xX75xX142xX1bxX2axX3xXexf387xX1bxX2axX3xX196xX19xX58xX3xX1dxX58xX3xX1xX50xX6xX3xX4xX1xX50xX3xX83xa306xX1bxX3xX1dxX2exX3xXexX58xXdxX3xXexX2dxX1exX3xX2axXdxX15xXdxX3xXe3xX3xX2e5xX1bxX1xX1dcxX3xXc5xX75xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX0xXdxX32xX2axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX39xX39xX4xXf4xX1cbxX6xX50xX196xX19xX6xX1bxX2axXexX2dxXdxXf4xX1dxX1bxX39xX4bxX10xX7xX20fxXexX50xXbxX39xX1bxX10xX216xX7xX39xX34xX34xX35xX21cxX39xX21exX21fxX4bxX35xX34xX35xX62xX62xX62xX21exXexX2xX21cxX21exX22cxX35xX21cxX5xX62xXf4xX232xXbxX2axXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xXebxX1b5xX4xX3xX1dxcf68xX1bxX3xX83xbdc4xX1bxX2axX3xX1dxXdxX80xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX83xX1c1xX19xX3xX1xX1a0xXexX3xX32xX27axX1bxX1xX3xX1dxb585xXdxX3xX196xX19xX59xX1a0xXexX3xXexXd7xX32xX3xX2axXdxX58xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX1a0xX1bxX3xXexX1x10203xX1bxX2axX3xX4xX6xX50xX3xXexX68xXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX2axX3xXcxX2dxX2exX3xX1bxX31xX32xX3xX34xX35xX34xX34xX3xXe3xX3xX2e5xX1bxX1xX1dcxX3xXc5xX75xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xXcxX1xX6xX32xX3xX2axXdxX6xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX2axX3xXcxX2dxX2exX3xX1bxX31xX32xX3xX34xX35xX34xX34xX3xX4xXf8xX3xX2axX1axX1bxX3xX2xX35xX35xX3xX175xX75xX175xX3xX1bxX6xX32xX65xX3xX1bxcf8fxX3xX83xX1a0xX1bxX3xXexXc6xX3xX2xX21exX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX2dxX50xX1bxX2axX3xXexX50xX58xX1bxX3xXexX22xX1bxX1xXf4xX3xXebxX1b5xX4xX3xX83xX76xXdxX3xX175xX75xX175xX3xX1bxX6xX32xX65xX3xX83xX76xXdxX3xX175xX75xX175xX3xX1bxX53axX3xXexX2dxX6xX1bxX1xX3xXexX58xXdxX3xX173xX3xa5aexX3xX1bxX1xXf8xX32xX3xX83xX73xXdxX3xXexX105xX1exX1bxX2axX1dcxX3xX5xX16axX1bxX1xX3xX83xX68xX50xX145xX3xX1xX68xX1bxX2axX3x13ba3xX3xX58cxX35xX3xXexX19xX97xXdxX145xX3xX1xX68xX1bxX2axX3xX5adxX3xX1dxX58xX3xX1xX68xX1bxX2axX3xX110xX3xX4bxX105xX48bxXdxX3xX58cxX35xX3xXexX19xX97xXdxX145xX3xX83xX73xXdxX3xXexX105xX1exX1bxX2axX3xX1bxX53axXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX83xX105xX1exX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX1xX105xX106xX1bxX2axX3xX1bxXdxX80xX1bxX3xXexX1xX10xX50xX3xX1xX27axX1bxX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1dfxX16axX3xX1xX470xXdxX3xX1xXf8xX6xX3xX1bxX1xf994xX32xX3xX32xcd4exX4xX3xX83xb206xX4xX1xX3xXexX68xX50xX3xX7xXd7xX1bxX3xX4xX1xX3d7xXdxX3xXexX1xXdxX1a0xXexX3xXexX1xX10cxX4xX3xX1dxX58xX3x128bfxX3xX1bxX2axX1x1210dxX6xX3xX4xX1xX50xX3xX1bxX1xX53axX1bxX2axX3xX1bxX2axX105xX106xXdxX3xX59xX80xX19xX3xXexX1xX649xX4xX1xX3xX32xX76xX1bxX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX1dxX58xX3xX4xX1b5xX4xX3xX175xX75xX175xX3xX4xXf8xX3xX4bxX2exXbxX3xX2axXdxX6xX50xX3xX5xX105xX19xX65xX3xXexX2dxX6xX1bxX1xX3xXexX58xXdxX145xX3xXexX1xX4a6xXexX3xX4xX1xX3c3xXexX3xX32xX73xXdxX3xX196xX19xX6xX1bxX3xX1xX2e1xX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX20fxX1a0xXexX65xX3xX1x134a5xX3xXexX2dxX1exX3xX5x124e7xX1bxX3xX1bxX1xX6xX19xX3xX2axXdxX53axX6xX3xX4xX1b5xX4xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX65xX3xX196xX19xX6xX3xX83xXf8xX65xX3xX2axXf8xXbxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXexX1xXecxX4xX3xX83xff89xX59xX3xXbxX1xX50xX1bxX2axX3xXexX2dxX58xX50xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX2axX3xXcxX2dxX2exX3xXbxX1xX1b5xXexX3xXexX2dxXdxb44fxX1bxX3xX32xX68xX1bxX1xX3xX32xa796xX3xX1xX3d7xX1bxX3xX1bxX53axX6xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXexX22xX1bxX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX2axX3xXcxX2dxX2exX3xX1bxX31xX32xX3xX34xX35xX34xX34xX3xX83xX105xX1exX4xX3xX83xX1b5xX1bxX1xX3xX2axXdxX1b5xX3xX4xX6xX50xX3xX1dxdea7xX3xX196xX19xX59xX3xX32xX76xX65xX3xX4xX1xX1c1xXexX3xX5xX105xX1exX1bxX2axX3xX1dxX58xX3xXexX649xX1bxX1xX3xX4xX1xX19xX59xX80xX1bxX3xX1bxX2axX1xXdxX2e1xXbxX3xXexX2dxX50xX1bxX2axX3xX20fxX1xXd7xX19xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX145xX3xX196xX19xX59xX3xXexX645xX3xX1bxX1xXdxX7abxX19xX3xX175xX75xX175xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX2axXdxd0d4xXdxX3xXexX2dxX50xX1bxX2axX3xXexX50xX58xX1bxX3xXexX22xX1bxX1xX3xX1dxX7abxX3xXexX2dxX6xX1bxX1xX3xXexX58xXdxX65xX3xXexX68xX50xX3xX1bxX80xX1bxX3xX1bxX1xXdxX7abxX19xX3xXexX2dxX46cxX1bxX3xX83xX1c1xX19xX3xX1xX6xX59xX65xX3xX1xX1c1xXbxX3xX4bxX6e6xX1bxX65xX3xX83xX74axX3xX5xX68xXdxX3xX1bxX1xXdxX7abxX19xX3xX1c1xX1bxX3xXexX105xX1exX1bxX2axX3xX20fxX1xXf8xX3xX196xX19xX80xX1bxX3xXexX2dxX50xX1bxX2axX3xX5xX2bdxX1bxX2axX3xX1bxX2axX105xX106xXdxX3xX59xX80xX19xX3xXexX1xX649xX4xX1xX3xX32xX76xX1bxX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xX2aexX1a0xXexX3xXexX1xXecxX4xX3xX2axXdxX15xXdxX65xX3xX110xX6xX1bxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX2dxX6xX50xX3xX2axXdxX15xXdxX3xXdaxX1xX1c1xXexX3xXexX50xX58xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX4xX1xX50xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX175xXdaxXf6xXcxX65xX3xX2axXdxX15xXdxX3xXdaxX1xX27axX3xXexX50xX58xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX4xX1xX50xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX2aexX1xX1b5xX4xX1xX3xX7xX68xX1bxX3xX13exX58xXdxX3xX13xX2bdxX1bxXe3xX75xX76xX1bxX2axX3xX48xX58xX65xX3xX2axXdxX15xXdxX3xX110xX6xX3xXexX50xX58xX1bxX3xX83xX50xX58xX1bxX3xX4xX1xX50xX3xXebxX7exX110xX3xX196xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xXdaxX2axX19xX59xX2dcxX1bxX3xX48xX19xX2e1xX145xX3xXexX2dxX6xX50xX3xX2axXdxX15xXdxX3xXdaxX1xX1c1xXexX65xX3xX2axXdxX15xXdxX3xXdaxX1xX27axX65xX3xX2axXdxX15xXdxX3xX110xX6xX3xX4xX1xX50xX3xX4xX1b5xX4xX3xX83xX76xXdxX3xX175xX75xX175xX3xX1bxX6xX32xX65xX3xX83xX76xXdxX3xX175xX75xX175xX3xX1bxX53axX3xX83xX68xXexX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXexX649xX4xX1xX3xX4xX6xX50xX3xXexX68xXdxX3xX58cxX3xX1bxX1xXf8xX32xX3xX83xX73xXdxX3xXexX105xX1exX1bxX2axX3xXexX1xXdxX3xX83xX1c1xX19xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX50xX4bxX59xXaxX12xXc5xXdxX1bxX1xX3xX75xX9bxX4xX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023
2023-03-22 09:31:00

VOV.VN - Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đêm nay, rạng sáng mai sẽ là trận đấu đầu tiên của đội bóng trẻ Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier mà khán giả có cơ hội...

Aar veh cân đưh-món ăn của người Pa Kô

Aar veh cân đưh-món ăn của người Pa Kô
2022-02-12 05:35:00

QTO - Một mùa xuân nữa lại về, để tổng kết một năm cũ qua đi, đón chào năm mới hứa hẹn nhiều niềm tin và hy vọng về những gì tốt đẹp nhất, người Pa Kô ở...

Đất và người Quảng Trị

Đất và người Quảng Trị
2022-02-04 06:35:34

(QT Xuân) - Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, “địa linh, nhân kiệt”. Cái tên Quảng Trị có từ đời Gia Long nhưng mảnh đất này đã tồn tại từ hàng nghìn...

Chiếc lá bồ đề và chùm hoa dẻ

Chiếc lá bồ đề và chùm hoa dẻ
2022-02-04 06:23:32

(QT Xuân) - Mùa thu năm ấy tôi cùng đoàn nhà báo Việt Nam sang thăm Lào theo lời mời của bạn. Chúng tôi được đón tiếp thân tình, cho dự một lễ hội rồi đi thăm nhiều thắng cảnh.

Khăn đóng áo dài, hồn muôn năm cũ

Khăn đóng áo dài, hồn muôn năm cũ
2022-02-03 06:56:03

(QT Xuân) - Ở quê, thỉnh thoảng trong những dịp lễ làng mạc, họ tộc hay hiếu hỉ, thường thấy các cụ mặc trang phục truyền thống tham dự. Nhưng hình ảnh đẹp nhất là mỗi khi Tết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết