Cập nhật:  GMT+7
c255xf998xd8d9xee53xf6a8x11febx1348dx11385xd2c7xX7x148d0x13e0ex15773xeac4xec98x10ecaxX5xdd7axXax126a7x12fcdxX1xe8bexfc31x14de9xX3xe9bbx15cd6xXexX3xXax118d0xX6x10b58xX3x14c03xX6xXdxX3x15460xXdxe079x14e0bxX3xX1x155eexX16xX3x157dcx142f9xX2x15e4dxXax11e57xX3xddddxX17xX1x14536xX3x11739xX16xX3xXexX1x13425xX16xX17xX3xX5x15495xX16xX3xXex114c0xX20xX16xX17xX3xX26x13b3fxX29xX3xX26xf94cxX15xX3xXexXdxX4fxX16xX0xf71cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12512xX10xX6x14429xXaxX12x13b43xXcxX36x147fcx13048xX3xe731xX3xXcx16834xXdxX3xX2xX30xfa8ax163f4x14e26xX3xXex14b64xXdxX3xXcxfb24xX7exX6ax12177xXdxX3xX87xX1x1466dxX16xX17xX80xX3xXexX49x12021xX16xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xX4x116bfxX6xX3xX2xX2xX3xXaxX4xX1xXdxX1axX16xX3x12963xXdxX16xX1xXaxX3xX6dxX8fxX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xXexX1x16778xX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX17xX3xX26xccbcxX3xX29x1594cxX3xX29xfaf5xX16xX3xdc04xX8fxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX1exX6xX20xX3xX22xX6xXdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xX1xX2cxX16xX3xX5xX53xX16xX3xXexX1x1285bxX3xd5a9xX80xX3xXd3xX45xXdxX3xX29x128daxXdxX3xX19xX1xX15xX3xXd3xf587xX4xX3xXadxX40xX4xX80xX3xXexX49xX15xX16xX17xX80xX3xX16xX6xX29xX3xX4x101c6xX3xX32xX3xX26xX83xXdxX3xX6dxXdxX39xX16xX80xX3xXd3xXd0xX3xX19xX1xX15xX3xXd3xX10bxX4xX3xX4xX1x1326bxX15xX3x1307axX15xX3xX4xX11fxX3xX2fxX3xX17x11575xf004xX16xX17xX3xX29x10890xXexX3xX26xX83xXdxX3xX6dxXdxX39xX16xX3xX5xXd0xX3xX22xX6xX49xXexXdxX16xX6xX3xX36xX17xX15xd77ex11fd8xX16xX3xXcxX1xXa0xX166xX3xXd3xXd0xX3xf318x130c4xX3xX6ax12064xX16xX17xX3xd256xX15xX13axX16xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15262xX20xX6dxX166xXaxX12xXcxX1xXd0xX16xX1xX3xXbxX1xX53xX16xX3xXadxX6xX16xX3xX17xXdx135d9xX29xX3xX19xX1xX8axX20xX3xX6dxX8fxX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX17xX3xX16x13d74xX29xX3xX16xX6xX166xX3xX26xX1axX16xX3xXbxX1x14812xXexX3xX4xX1xX11fxXexX3xX19xX1xX1a5xX16xX3xX17xXdxX8axX3xXexX49xX15xX166xc6ecxX16xX3xX1xfe52xX16xX1xX3xX29xX45xXdxX3xX26xX146x1459dxX4xX3xXadxXdxX1axXexX3xX26xX1axX16xX7exX3xX6ax12415xX3xX5xXd0xX3xX16xX1xe853xX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xX7xdbcfxX80xX3xX16xX17xX1xX39xX3xX7xX213xX3xX4xX11fxX3xXexX4fxX16xX3xXexX15xfe5dxXdxX3xXexX49xX20xX16xX17xX3xX5xXd0xX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX17xX3xX16xX1xX146xX34xX3xX16xX1xX83xX4xX3xX7xX213xX3xe142xXf9xX4xX3xXcxX49x16087xX16xX1xX80xX3xX16xX1xX83xX4xX3xX7xX213xX3xXcxX15xf138xX16xX3xX87xX1xX146xX147xX16xX17xX80xX3xX36xX1ex15cbfxXcxX3xf4d7xX16xX1xX3xXcxX15xX166xX1axXexX80xX3xX17axX15xX79xX4xX3xX6axX146xX16xX17xX7exX7exX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xX7xXexX166xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX49xX17xXdxX16xX34xX2fxXbx15fccxX3xX6xX15xXexX20xXaxX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX0xXdxX29xX17xX3xX6xX5xXexX9xXax15fc8xX3xXexX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX202xXexX3xXd3xXd0xX20xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX2aaxX1axXbxX3xX1xX83xX16xX17xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX5bxX5bx1568dxX308xX308xX7exXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX7exX4xX20xX29xX7exXd3xX16xX5bxX87xXdxX4xXexX15xX49xX10xX7xX2fxX30xX2xX32xX7fxX5bxX13xX20xX16xX17xeaa3xX20xX16xX17xX5bxX2xX2xX30xX7fxX2xX32xX5bxX7xX6xX20x12c7fxX22xX6xXdxX33exX2xX7ex11bf9xXbxX17x11793xXbxXd3x12d39xX6dxX4xX2fxXadxX32xX2xX34bxX34bxf5f9xX6dxX32xXfbxX34bxXadxX30xXaxX5bxX12xX2d5xX3xXexX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX202xXexX3xXd3xXd0xX20xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX2aaxX1axXbxX3xX1xX83xX16xX17xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX49xX12xX0xX5bxXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xXcxX83xXdxX3xX26xX4fxX29xX3xXexX1xXdxX80xX3xX29xX103xXdxX3xXexX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX26xXcaxX3xXexX49xX1eaxX16xX1xX3xX6dxXdxX167xX16xX3xX2fxX3xXadxXd0xXdxX3xX1xX1a5xXexX7exX3xXcxX1xX10xX20xX3xX26xX1a5xX16xX1xX3xX17xXdxX1a5xX80xX3xX2xX2xX3xXexX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6dxX8fxX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX17xX3xX19xX1xX1a5xX3xX26xX176xX16xX17xX3xX26xX1e6xX15xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX28xX3xX1xXdxX39xX16xX3xXd3xX1e6xX3xX4xX1xX268xXexX3xX17xXdxX202xX16xX17xX3xX5xe068xX16xX3xXbxX1xX20xX16xX17xX3xX4xX1a5xX4xX1xX3xXadxXdxX28xX15xX3xX6dxXdxX167xX16xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX22x1620dxXexX3xX7xX79xX3xX17xX146xX147xX16xX17xX3xX29xX14cxXexX3xX1xX1a5xXexX3xXaxX49xX268xXexX3xXexX1eaxX16xX1xXaxX80xX3xX4xX8axX29xX3xX2aaxX1d1xX4xX3xXd3xXd0xX3xX29xX1e6xX29xX3xX29xX83xX4xX80xX3xX19xX1x109cdxX16xX17xX3xX17xXdxX79xX16xX17xX3xX4xX1a5xX4xX1xX3xX1xX1a5xXexX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX17xX3x103d6xXexX49xX146xe462xX16xX17xX3xX5xX45xXbx160dbxX3xX16xX1xX146xX3xX36xX17xX15xX166xX167xX16xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX3bxX16xX1xX3xXd3xX45xXdxX3xX253xX268xXexX3xX16xX146xX45xX4xX3xXexX1eaxX16xX1xX3xX166xX4fxX15xX3xX80xX3xX36xX17xX15xX166xX167xX16xX3xd72axX15xX13axX16xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX32fxX146xX147xX16xX17xX3xXd3xX45xXdxX3xX278xX20xX3xX29x166b6xX6xX3xX26xX49bxX16xX17xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX253xX14cxX4xX3xXadxXdxX39xXexX80xX3xX4xX49bxX3xX17xX1a5xXdxX3xX29xX6xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX6dxX8fxX16xX17xX3xX29xX1a5xX15xX3xX1ex14a3cxX4xX3xX76xX3xX172xXdxX39xXexX3xX26xXcaxX3xXexX1xX28xX3xX1xXdxX39xX16xX3xX49xX268xXexX3xXexX1eaxX16xX1xX3xX4xX8axX29xX3xXadxXd0xXdxX3xXcxXdxX1axX16xX17xX3xX172xXdxX39xXexX3xX70xd376xX4fxX3xXcxX13axX29xX74xX80xX3xX16xX1xX96xX16xX3xX26xX146xX1f4xX4xX3xX16xX1xX209xX16xX17xX3xXexX49xXd0xX16xX17xX3xXd3xX103xX3xXexX6xX166xX3xXd3xX6xX16xX17xX3xX6dxX465xXdxX3xX4xXa0xX6xX3xX19xX1xX1a5xX16xX3xX17xXdxX8axX7exX3xX4faxX15xX13axX16xX3xX6axX8axX20xX80xX3xX6axX20xXd0xX16xX17xX3xXcxX512xX16xX17xX80xX3xX586xX4fxX3xX3bxX16xX1xX3xX32fxd61bxX16xX17xX80xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX3bxX16xX1xX80xX3xXcxX79xX3xX586xX20xX6xX16xX3xX5xXd0xX3xX16xX1xX209xX16xX17xX3xX4xX6xX3xX7xX213xX3xX26xX20xX83xXexX3xX17xXdxX8axXdxX3xX4xX6xX20xX3xXexX83xXdxX3xX4xX1a5xX4xX3xX29xX512xX6xX3xX1exX6xX20xX3xX22xX6xXdxX3xXexX49xX146xX45xX4xX3xX4xX5e1xX16xX17xX3xX17xX11fxXbxX3xXd3xX15xXdxX3xXexX49xX20xX16xX17xX3xX26xX4fxX29xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49bxX29xX3x11d6exX15xX6xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xX7xXexX166xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX49xX17xXdxX16xX34xX2fxXbxX2aaxX3xX6xX15xXexX20xXaxX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX0xXdxX29xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX6xX20xX3xX22xX6xXdxX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX76xX3xX253xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX259xX3xXcxX49xX6xX16xX17xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX5bxX5bxX308xX308xX308xX7exXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX7exX4xX20xX29xX7exXd3xX16xX5bxX87xXdxX4xXexX15xX49xX10xX7xX2fxX30xX2xX32xX7fxX5bxX13xX20xX16xX17xX32fxX20xX16xX17xX5bxX2xX2xX30xX7fxX2xX32xX5bxX7xX6xX20xX33exX22xX6xXdxX33exX2fxX7exX345xXbxX17xX348xXbxXd3x14281xX32xX10xX6xX2xX7fxX10xX4xX354xX354xX32xX34bxX6xfbcbxX32xX7fxXaxX5bxX12xXcxX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX253xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX259xX3xXcxX49xX6xX16xX17xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX49xX12xX0xX5bxXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12x15ea8xX1axXexX3xX64exX15xX8axX80xX3xX4xX11fxX3xX2d5xX3xXexX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX202xXexX3xXexXdxX1axXbxX3xXd3xXd0xX20xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX2aaxX1axXbxX3xX1xX83xX16xX17xX34xX3xX172xX173xX3xX6axX176xX16xX17xX3xX17axX15xX13axX16xX3xX70xX87xX1xX1a5xXbxX74xX80xX3xX36xX17xX49bxX3xX172xX1c4xX16xX3xX253xXf9xX4xX3xX70xXcxX1xX1a5xXdxX3xX18exX1eaxX16xX1xX74xX80xX3xX253xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX259xX3xXcxX49xX6xX16xX17xX3xXd3xXd0xX3xXcxX49xX53xX16xX3xXcxX1xX259xX3xXcxX49xX6xX16xX17xX3xX70xX36xX17xX1xX39xX3xX3bxX16xX74xX7exX3xXcxX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX172xX173xX3xX6axX176xX16xX17xX3xX17axX15xX13axX16xX3xX26xX1axX16xX3xXexe58bxX3xX13xX6axX3xX87xX1xX1a5xXbxX3xX16xX1xX96xX16xX3xX26xX146xX1f4xX4xX3xX17xXdxX8axXdxX3xXcxX1xXbfxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX26xX146xX1f4xX4xX3xX19xX1xX1a5xX16xX3xX17xXdxX8axX3xXadxX1eaxX16xX1xX3xX4xX1xX202xX16xX3xX16xX1xXdxX1e6xX15xX3xX16xX1xX268xXexX80xX3xXd3xX45xXdxX3xX2fxX7exX2xX2d5xX30xX3xXbxX1xXdxX1axX15xX3xXadxX1eaxX16xX1xX3xX4xX1xX202xX16xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX36xX1xX146xX3xXd3xX96xX166xX80xX3xX36xX17xX1xX39xX3xX3bxX16xX3xX26xXcaxX3xXexX1xX40xX16xX17xX3xX5xX45xX16xX3xXd3xX45xXdxX3xX2fxX3xX7xX15xX268xXexX3xXexX49xX20xX16xX17xX3xX26xX4fxX29xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX2aaxX1axXbxX3xX1xX83xX16xX17xX3xXd3xXd0xX3xX4xX1xXa0xX3xX16xX1xXd0xX3xX6axX8axXdxX3xX87xX1xX8fxX16xX17xX3xXd3xX437xX16xX3xX26xX6xX16xX17xX3xXexX49xX49bxX16xX17xX3xX4xX1xX4bexX3xXd3xXd0xX20xX3xX2xX3xX7xX15xX268xXexX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX2aaxX1axXbxX3xX1xX83xX16xX17xX3xXd3xX45xXdxX3xX6dxX8fxX16xX17xX3xX16xX1xX83xX4xX3xX6dxX13axX16xX3xX4xX6xX7exX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xX7xXexX166xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX49xX17xXdxX16xX34xX2fxXbxX2aaxX3xX6xX15xXexX20xXaxX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX6dxX166xXaxX12xX0xXdxX29xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX6xX20xX3xX22xX6xXdxX3xX2fxX30xX2xX32xX3xX76xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX3bxX16xX1xX80xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX32fxX146xX147xX16xX17xX3xXd3xXd0xX3xX172xX173xX3xX6axX176xX16xX17xX3xX17axX15xX13axX16xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX5bxX5bxX308xX308xX308xX7exXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX7exX4xX20xX29xX7exXd3xX16xX5bxX87xXdxX4xXexX15xX49xX10xX7xX2fxX30xX2xX32xX7fxX5bxX13xX20xX16xX17xX32fxX20xX16xX17xX5bxX2xX2xX30xX7fxX2xX32xX5bxX7xX6xX20xX33exX22xX6xXdxX33exX32xX7exX345xXbxX17xX348xXbxXd3xX10xX10xX32xX30xX30xX6dxX30xX2fxX354xX34bxX4xX7fxX6xX6xXadxX706xXaxX5bxX12xXcxX15xX268xX16xX3xX3bxX16xX1xX80xX3xXcxX15xX268xX16xX3xX32fxX146xX147xX16xX17xX3xXd3xXd0xX3xX172xX173xX3xX6axX176xX16xX17xX3xX17axX15xX13axX16xX3xX70xXexX804xX3xXexX49xX1a5xXdxX3xX7xX6xX16xX17xX74xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX49xX12xX0xX5bxXexX6xXadxX5xX10xX12xXcxXdxX16xX80xX3xX8axX16xX1xX34xX3xXcxX49xX53xX16xX3xXcxX49xX15xX16xX17


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Căn nhà của những gã lang thang (*)

Căn nhà của những gã lang thang (*)
2013-08-11 15:02:52

(QT) - Năm thứ mười hai kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về nơi nghìn trùng, một nhóm văn nghệ sĩ ở thành phố Huế đã là sửa sang nơi sống một thời của người nhạc sĩ tài danh...

Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ’diễn tuồng'

Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ’diễn tuồng'
2013-08-11 14:43:44

(TNO) - Tiêu cực đã thực sự trở thành vấn nạn của V-League, khi chiều qua đội bóng TP.HCM Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã thua 1-3 một cách bất thường trước Kienlongbank Kiên...

Hồ Lê Nguyên Khôi mặn mà với vai trò mới

Hồ Lê Nguyên Khôi mặn mà với vai trò mới
2013-08-10 14:03:15

(TNTS) - Tuy tất bật với công việc kinh doanh và những chuyến đi trong và ngoài nước, nhưng doanh nhân - võ sư - diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi vẫn dành thời gian cho đam mê nghệ...

Sân Vinh sốt vé trận gặp Hà Nội T&T

Sân Vinh sốt vé trận gặp Hà Nội T&T
2013-08-10 14:01:34

(TNO) - Ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã quyết định tung ra số lượng vé hạn chế trong trận đấu giữa SLNA và Hà Nội T&T vào ngày mai (11.8) để giảm bớt nguy cơ vỡ sân.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết