Cập nhật:  GMT+7
fcf3x1775cx172f7x13a1ax16c37x1643cx114e4x13ff6x146d8xX7x11384x15c52x15dd7x176b5x11c05x12716xX5x12cfcxXax16a39x152cex10634x14c72xX1xX3x13bf5x12b3bxX15xX1xX3x16c58xX3xfe8cx150c7x10d18x16722xX3x173f8xXdxX15xX1xX3xX15x1230fxX1xXdx14720x14701xX3xX1xX6x12700xX3xX7x15e7fxX4xX3xXex1436ex105dcx108a7xX0x14d55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10569xX10xX6x17ec7xXaxX12x11424x14186x11c3fxX54xX1fx167eaxX3x107b2xX3xX53xX6x10abdxX3xX1x14db3xX15xX3x1508cxX3xXexX1x16605xX15xX2axX3xXexX39xX6xX15xX1xX3xXex1187axXdx156c7xX3xX54xXdx11238xXdxX3xX1x12a3dxX15xX2axX3x10c8bxX1xX14xX3x10c35xX5dx144d0xX4xX3xX2axXdxX6xX3x103f9x10637xX2x102eexX3xX7x15006xX3x14be4xX1x170b5xXbxX3xX5xX7cxXdxX3x10b71x17ec9xXdxX3xXexX39x119d6xX15xX3xX4xX1xX5dxX15xX2axX3xX95x11c59xXexX3xX4xX1xXdx126d8xX5dxX3xX15xX6xX32xX3xX2axXdx1193exX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX9exX72xX3xX1fxX20xX21x1553dxX3xX20xX9fxXdxX3x14e15x1485cxXdxX3x15693x12188xX15xX2axX3xXd6x1328dxXexX3xX9ex14851xX74xX3xX1x14d8axX3xXd6x1596cxX3xXex14fe9xX15xX2axX3xX2axXdbxXbxX3xX2ex11f5exXexX3x12f31xX3xX7x15e1dxX15xX3xX4xX1xX60xXdxX3xX4xX6x15364xX3xX15xX1xXe0xXexX3xX4x1142fxX6xX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xX20xXdxX2dxXexX3xX80xX6xX2exXd0xX3xXcxX1xXa4xX2exX3xX4xX1x14592xX74xX3xXd6xXebxX3xX4xXdbxX3xX5x12f20xX4xX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xX80xX2axX1x1462dxX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX52xXexX39x16debxX9fxX4xX3xXd6xXfdxX32xX57xX3xX9exX72xX3xX15xX6xX32xX3xX5xX72xX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX74xX3xXexXeexX15xX2axX3xXd6xX14ex1655fxX4xX3x17161xXaexXbxX3xX9exX72xX107xX3xX1xX72xX15xX2axX3xX4xXdbxX3xX9exX6xXdxX3xX9exXaexX3xXexX39xX107xX15xX2axX3xX5xX72xX15xX2axX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xX20xXdxX2dxXexX3xX2exX72xX3xXd6x168b2xX15xX1xX3xX4xX6xX107xX3xX5xX72xX3xX8dxX3xX4xX1xXdxXaexX4xX3x1741exX135xXbxX3xX84xX5dxX86xX4xX3xX2axXdxX6xXd0xX3xX80xX2axX14exX17bxX4xX3xX5xX7cxXdxX74xX3xX1fxX20xX21xX3xX95xX1xXfaxXdxX3xXexX1xX10fxX32xX3xX5xX72xX3xX84xX5dx115aaxX3xXd6x12978xX5dxX3xXexX14exX3xX9exX72xX3xX1fxX1xX67xXexX3xXexX39xXdx1465dxX15xX3xXexX72xXdxX3xX15x17a4fxX15xX2axX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xX20xXdxX2dxXexX3xX80xX6xX2exX74xX3xX1xX107xX7cxXexX3xXd6xXd7xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX3xX5xX17bxXdxX3xX15xX1xX5dxXa4xX15xX74xX3xX9exX9fxXdxX3xX15xX1xXdxX2dxX2exX3xX9ex125e9xX3xX4xX1xX12bxX15xX1xX3xX5xX72xX3xXd6xX72xX107xX3xXexX7cxX107xX3xX4xX1f0xX5dxX3xXexX1xX10fxX3xXexX39xX3axX3xXd6xX201xX3xX4xX5dxX15xX2axX3xX4xXe0xXbxX3xX4xX1xX107xX3xX4xX67xX4xX3xXd6xXd7xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXexX7cxXdxX3xXcxX1fxX4cxX1c1x118f4xX3xX4x119adxX15xX2axX3xX15xX1xX14exX3xX4xX78xX3xX15xX14exX9fxX4xXd0xX3xX4cxXdxX2dxX15xX3xX15xX6xX32xX74xX3x14c1cxX5dxXfdxX15xX3xX4xX10fxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xXd6xX6xX15xX2axX3xX17exX5dxXe0xXexX3xX1xXdxX2dxX15xX3xXfaxX3xX15xX1xXdxXb4xX5dxX3xX1c1x10e14xX13xX3xXexXeexX3xXcxX1xX6xX15xX3xX84xX5dxX78xX15xX2axX3xX80xXdxX15xX1xX3xXd6xXaexX15xX3xX53xX4cxX13xX3xX18xX72xX3xX80x14f29xX15xX2axX74xX3xX1c1xX1f0xX15xX3xXcxX1xX60xX3xX9exX72xX3xX1c1xX2caxX13xX3xXcxX1fxX4cxX1c1xX287xXd0xX3xX20xX72xX3xXexX1xX1f0xX32xX3xXexX39x12605xX3xXd6xXd7xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xX15xX72xX32xX3xX4xX311xX15xX3xXd6xX6xX15xX2axX3xXd6xX86xXdxX3xX4fxXdxX2dxX15xX3xX9exX9fxXdxX3xX15xX2axX14ex153e2xX15xX2axX3xX4x17e4axX6xX3xXexX1xX209xX15xX2axX3xX1xX7cxX15xX2axX3xX80xX1xXe0xXexX3xX8dxX8exX2x1380dxXd0xX0xXexX6xXdaxX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX39xX2axXdxX15xX22xX8dxXbxX17exX3xX6xX5dxXexX107xXaxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX2exX2axX3xXdaxX107xX39xX4fxX10xX39xX9xXaxX8exXaxX3xX15xX6xX2exX10xX9xXaxXdxX2exX6xX2axX10xX1fxX1xX107xXexX107xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x137a3xXdxX4fxXexX1xX9xXax145e9x16928xX8exXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22xX3dxX3dxX3a6xX3a6xX3a6xXd0xX7xX2axX2axXbxXd0xX107xX39xX2axXd0xX9exX15xX3dxX4fxX6xXexX6xXdxX2exX6xX2axX10xX7xX3dxX107xX39xXdxX2axXdxX15xX6xX5xX3dxX8dxX8exX2xX90xX3dxX8exX354xX3dxXdxX2exX6xX2axX10xX7xX90xX3adxX2xX63xX90xX3adx124b6xXexX3aexXd0x13df8xXbxX2axXaxX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX12xX1fxX20xX21xX3xX7xX93xX3xX2axXf7xXbxX3xX95xX1xXdbxX3xXexX39xX14exX9fxX4xX3xX7x15336xX3xX2axXdxX72xX3x13580xX39xX60x1697cxX3xX4xX10fxX6xX3xXd6xXd7xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xXe0xXexX3xX9exXe4xXd0xX3x15e90xX15xX1xX22xX3xXcxXd0xX2caxXd0xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX39xX12xX0xX3dxXexX6xXdaxX5xX10xX12x11abcxX97xXexX3xX9exXb4xX3xXexX39xX5dxX32xXb4xX15xX3xXexX1xX86xX15xX2axX74xX3xX95xXdxX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxX2dxX2exX74xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX15xX1xX1aexX15xX1xX3xX1xX60xX15xX3xX1x1580exX15xX3xXd6xX86xXdxX3xXexX1xX10fxXd0xX3xXcxX39xX107xX15xX2axX3xXd6xXd7xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX10fxX6xX3xX4cxX2caxX20xX3xX1fxX1xX6xX15xX3xXcx12e09xX15xX3xX84xX5dxX32xXb4xX15xX3xX9ex16d18xX15xX3xX4xX311xX15xX3xX15xX1xXbdxX15xX2axX3xX2axX14exX60xX15xX2axX3xX2exXf7xXexX3xXexXeexX15xX2axX3xX2ax14679xX15xX3xXdaxXdbxX3xX9exX9fxXdxX3xXd6xXd7xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xXe0xXexX3xX9exXe4xX3xXexXeexX3xXexX1x1823bxXdxX3xX4xX311xX15xX3xX4xX1xX60xXdxX3xXfaxX3xX20xX59xX2caxX10xX6xX2axX5dxX10xX3xX15xX1xX14exX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX72xXdxX74xX3xX4cxX107xX72xX15xX2axX3xX287xX1edxX74xX3xX1fxX1xX14exX60xX15xX2axX3xXcxX1xX510xXdxX74xX3xXcxX1xX243xX4xX3xX24xX1xX6x14d49xX3xXcxX39xX107xX15xX2axX3xX95xX1xXdxX3xXd6xXdbxX74xX3xX5xX42bxX4xX3xX5xX14exX17bxX15xX2axX3xX4xX10fxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xXd6xX6xX3xXbxX1xX1f0xX15xX3xX5xX72xX3xX15xX1xXbdxX15xX2axX3xX4xX1f0xX5dxX3xXexX1xX10fxX3xXexX39xX3axX3xX431xX4xXfdxX32xX3xX15xX1xX72xX3xX5xX67xX3xX9exX14exX510xX15xX434xXd0xX3xXcxX1xXaexX3xX15xX1xX14exX15xX2axX74xX3xXd6xXeexX15xX2axX3xX9exX14xX3xXexX1xXaexX3xX2exX72xX3xXd6xX67xX15xX1xX3xX2axXdxX67xX3xXexX1xXe0xXbxX3xX4xX67xX4xX3xX1xXe8xX4xX3xXexX39xX311xX3xX4xX10fxX6xX3xX4cxX2caxX20xX3xX80xX2axX5dxX32x15d72xX15xX3xX287xX7cxX15xX1xX3xX1c1xX14exX510xX15xX2axX3xXdaxXfaxXdxX3xXexXeexX3xX95xX1xXdxX3xX2axXdxX6xX3xX15xX1xXa4xXbxX3xX431xX5xX311xX434xX3xX1fxX20xX21xX74xX3xX287xXdxX15xX1xX3x12245xX143xX74xX3xX20xX28axX3xXcxX12bxX15xX74xX3xX20xX209xX15xX3xX18xXdxX2dxXbxX555xX3xX9exX72xX3xX4xX67xX4xX3xXd6x1224exX15xX2axX3xXd6xXd7xXdxX3xXd6xXebxX3xXexXeexX15xX2axX3xX95xX1xX4caxX15xX2axX3xX12bxXexX3xX5xX1f0xX15xX3xX9exX4caxX3xXd6xX19xX4xX1xX3xX4xX67xX4xX3xX2axXdxX78xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xXexX39xX3axX3xX9exX72xX3xX2exX9fxXdxX3xX15xX1xXe0xXexX3xX5xX72xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX9exX4caxX3xXd6xX19xX4xX1xX3x16d80xXd0xX2x1009cxX3xX84xX5dxX86xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX8dxX8exX2xX3adxXd0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX107xX4fxX32xXaxX12xXcxX39xX107xX15xX2axX3xX95xX1xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX95xX1xX6xX107xX3xX95xX1xX67xXexX3xXexX14xX2exX3xX5xX7cxXdxX3xXexX1xX510xXdxX3xX1xX107xX72xX15xX2axX3xX95xXdxX2exX3xXexX1xX14xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX28axX15xX2axX3xXd6xX1f0xX32xX3xXexX1xX6xX2exX3xX9exXe8xX15xX2axX3xXd6xX14exX17bxX4xX3xX2axXdbxXbxX3xX2exXf7xXexX3xXfaxX3xX15xX1xXbdxX15xX2axX3xX7xXfdxX15xX3xX4xX1xX60xXdxX3xX1xX72xX15xX2axX3xXd6xX1f0xX5dxX3xX4xX10fxX6xX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xX67xX3xX2a5xX5dxX86xX4xX3xX15xXd7xXdxXd0xX3xX20xXa4xX32xX3xX15x17163xX15xX74xX3xX95xX1xX67xXexX3xX9exXe8xX15xX2axX3xX4xX1xXdxXaexX15xX3xXexX1xX4f1xX15xX2axX3xX5xX72xX3xXd6xXdxXb4xX5dxX3xX2exX72xX3xX4xX78xX3xX8dxX3xX4x11bc7xX15xX2axX3xX1xX14exX9fxX15xX2axX3xXd6xXaexX15xXd0xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX4xXdbxX3xX95xXdxX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxX2dxX2exX74xX3xXdaxX78xX15xX3xX5xX143xX15xX1xX3xXexX39xXa4xX15xX3xX2exX7cxX4xX3xXexX39xX107xX15xX2axX3xX95xX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX39xX72xX15xX3xXd6xX1f0xX32xX3xX15xX1xXdxX2dxXexX3xX1xX5dxX32xXaexXexX74xX3xX7xX35xX4xX3xXexX39xX3axX555xX3xX9exX72xX3xX4xXdbxX3xXexX1xX201xX74xX3xX4xX78xX3xXd6xX4caxXdxX3xX4xX1xX135xXexX3xX5xXdxXb4xX5dxX3xX5xX143xX15xX1xXd0xX3xXcxX1xXaexX3xX15xX746xX15xX74xX3xXexX39xXa4xX15xX3xXd6xXe0xX5dxX3xX4xX1xXdxXb4xX5dxX3xX15xX6xX32xX3xX4xXdbxX3xXexX1xX201xX3xX95xX1xX4caxX15xX2axX3xX2a5xX5dxX67xX3xX15xXf7xX15xX2axX3xXexX107xX6xX15xX3xXexX12bxX15xX1xX3xX2exX72xX3xX5xX72xX3xX7xX42bxX3xX4xXfaxXdxX3xX2exXfaxX3xXd6xXaexX15xX3xXexXeexX3xX15xX1xXbdxX15xX2axX3xX4xX1f0xX5dxX3xXexX1xX10fxX3xXexX39xX3axX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX14exX15xX2axX3xX4xX28axX15xX2axX3xX4xX1xX12bxX15xX1xX3xX9exX14xX3xXexX1xXaexX74xX3xX1xXe8xX3xX4xXdbxX3xXexX1xX201xX3xXbxX1xX78xXdxX3xXexX39xX78xX3xX2axXdxX67xX3xXexX39xX14exX9fxX4xX3xX7xX42bxX3xX2axXdxX72xX3xX431xX39xX60xX434xX3xX4xX10fxX6xX3xXd6xXd7xXdxX3xXdaxXdbxX15xX2axX3xXd6xXe0xXexX3xX9exXe4xXd0xX3xX1fxX4cx17c37xX3xX4cxX44bxX8bdxX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ronaldo quyết hồi phục tranh Siêu Cúp châu Âu

Ronaldo quyết hồi phục tranh Siêu Cúp châu Âu
2016-07-22 13:05:08

(SGGP) - Khả năng là rất nhỏ, nhưng Cristiano Ronaldo không bỏ cuộc và đang nỗ lực tập luyện để kịp hồi phục, cùng Real Madrid tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu gặp Sevilla....

Sevilla muốn hóa rồng

Sevilla muốn hóa rồng
2016-07-22 13:03:33

(SGGP) - Cùng với sự xuất hiện của tân HLV Jorge Sampaoli, Sevilla đang là đội hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng La Liga mùa hè 2016. Đội bóng xứ Andalusia...

Bội thực truyền hình thực tế dành cho trẻ em

Bội thực truyền hình thực tế dành cho trẻ em
2016-07-21 07:42:50

(SGGP) - Sau âm nhạc, hài, đối tượng thiếu nhi giờ đang là “miếng mồi béo bở” của các chương trình truyền hình thực tế. Không riêng chỉ các chương trình chuyên biệt cho đối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết