Cập nhật:  GMT+7
7c0dx86e3xa4dcx87d0xcd1fx8b3dxb14bxf54fxe01fxX7x7effxf8a5x91fdx8dd6x8decxd4b4xX5xa7bfxXax8e7dxb96cxXdxX3xcb08xccc8xXbxX3xX4xe46exeda1xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xXaxX16xeba2x8433xX4xX3xX4xX1xXdxcac5xa8d8xX3xX4xX1xd702xX2dxa98dxX3x9f15xX1xX6x8a86xX6x96e5xX1xXaxX0xb8abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc903xX10xX6xc1c6xXaxX12xde55xXcxf3ebxc9f4xcb83xX3x921axX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xf58ex9d85xX6xX3xX38xX6xX3xX5xdcf5xX2dxX1xX3xX4xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3x8dbdxX26xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX7xe919xX3xXexX1xXdxX3xX4dxX3axX5xX5xa005xc100xX3axX3axX50xX3xb2a7xa06fxX3axX50xX25xX7xe97bxX3x8aa2xX3axX50xX7xX3xX6xX2dxX50xX3xee90xXdxX2dxX33xX7xX3xX53xXexd751xX6xX3xXexXdxX2cxX2dxX33xX3xee25xXdxX6axXexX97xX3xX16xX25xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX2dxX33xX3xX35xX1xX6xX38xX6xX3axX1xX3xX57xX3xX50xX3axX3x820cxXdxX50xX5xX10xX8bxX3x7d2axX4xX3axXexXexX3x89b0xbb11xX3axX3xX50xXdxdecaxX2dxX3xX50xXaaxX6xX3xXexX38xfbefxX2dxX3xX4xb99dxX25xX3xX4xX1xX25xX8bxX6axX2dxX3xcc3dxX3axX7xX10xX7xX3xX50x9941xX2dxX3xX50xcda2xXexX3xX50xXf7xX2dxX3xd0c8xX3axX3xXcxX1xbdeaxXdxX3xX38xaa4cxXdxX3xX78xcc17xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxf4b4xX3xXexX1xX3axX118xXexX3xa98cxX1xX120xXdxX3xX118xX4xX1xX3xX2dxf36exX3xX5xX6axX3xXe4xb966x90b4xX4xX3xX33xX1xXdxX3xXexX38xX3axX2dxX33xX3xXa2xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX118xX2dxX1xf3d9xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX38xX33xXdxX2dxX97x8fc9xXbxX92xX3xX6xX25xXexX3axXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf495xX3axX50xX8bxXaxX12xX0xXdxX1cxX33xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX33xX1xXexX97xX3xX6xX25xXexX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xb23exX2dxX1xX3xXexX38xX3axX2dxX33xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX16xX25xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX2dxX33xX3xX35xX1xX6xX38xX6xX3axX1xX3xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3exX3exX4xX158xX78xX6xX3axaf14xX25xX6xX2dxX33xXexX38xXdxX158xX62xX2dxX3exX50xX10xX7xX130xXexX3axXbxX3exX25xXbxX5xX3axX6xX50xX10xX50xX3exX4xX3axX2dxX33xXexX1xX6xX2dxX33xX3exX172x934axX2xf32cxb114xX2xX172xX216xX172xe237xX3exX6xXdxX4xX6xXbxX216xX2dxX8cxX8bxX4xX158xd3f3xXbxX33x9a4dxX8cxXdxX50xXexX1xX9xf6ffxX213xX213xXaxX3exX12xX16xX1b5xX2dxX1xX3xXexX38xX3axX2dxX33xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX16xX25xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX2dxX33xX3xX35xX1xX6xX38xX6xX3axX1xX3xX59xX3xaf8bxX2dxX1xX97xX3xcd2dxX6xX1xX3axX3axX3xX101xX3axX62xXdxX10xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX38xX12xX0xX3exXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX3axX50xX8bxXaxX12xd2dexe736xX3xX50xX3axX3xX1cxc000xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXe4xX140xX6xX3xX38xX6xX3xX5xX2a1xX3xX78xX26xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xb696xX130xX1xX13axX2dxX33xX3xX4xX1xXf7xX2dxX3xX92xX118xX4xX3xX62xb24bxX3xX1cx7c98xXexX3xX5xbec8xX4xX1xX3xX7xX81xb587xX128xX3xX4xX1xd084xX2dxX33xX3xX1xXe5xX2dxX3xX2dxX1xX140xX3xX1cxXdxXf3xX25xX3xXexX1b5xX3xX2dxX1xa12cxX2dxX33xX3xX2dxX33xX140xX11cxXdxX3xX113xX3axX3xXcxX1xX118xXdxX3xXe4xf515xX3xX92xXf7xX8bxX3xX50xXaaxX2dxX33xX3xX4xX118xX4xX3xX130xXdxX1cxX3xXexXaaxX3xXexX1xX118xXbxX128xX3xXexX38xX3axX2dxX33xX3xX130xX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xX130xXdxX1cxX3xXexXaaxX3xXexX1xX118xXbxX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXe4xX140xX141xX4xX3xXexXdxX2dxX3xX38xf945xX2dxX33xX3xXe4xX308xX3xXe4xX140xX141xX4xX3xX92xXf7xX8bxX3xX130xX1xX3axX1b5xX2dxX33xX3xX2xX158xX213xX213xX213xX3xX2dx896axX1cxX3xXexX38xX140xaaffxX4xX3xX130xX1xXdxX3xX4xX25xX26xX4xX3xX92xX25xX1bxXexX3xX1xX2a1xX2dxX1xX3xX62xddd4xX3xXe4xXe5xXdxX3xX4x7e95xX6xX3xX2dxX33xX140xX11cxXdxX3xX113xX3axX3xXcxX1xX118xXdxX3xX50xXdxXeaxX2dxX3xX38xX6xX158xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX3axX50xX8bxXaxX12xX16xX1xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xX130xX1xX118xX4xX3xX5xX2a1xX3xX1cxX26xXexX3xXexX38xX17xX2dxX3xXe4xX26xX2dxX33xX3xXe4xX1bxXexX3xX59xX3xX4xX1xa27cxX3xX130xX1xX13axX2dxX33xX3xXbxX1xX1b5xXdxX3xX1cxX26xXexX3xXbxX1xf446xXbxX3xX5xXe5xX3xX4xX391xX6xX3xX16xX1xb522xX6xX3xX2dxX1xX140xX3xXexX38xX3axX2dxX33xX3xXa2xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX118xX2dxX1xX3xX33xX1xXdxX3xX59xX3xXe4xX308xX3xX130xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2dxX140xX373xX4xX3xX78xXdxaabexX2dxX3x7d5cxX120xX3xXbxX1xXf7xX2dxX3xX38xe9f0xX3xXe4xX433xX3xX50xXf7xX2dxX3xX113xX3axX3xXcxX1xX118xXdxX3xXe4xXdxX3xX1ebxX25xX6xX128xX3xXexX1xX3axX118xXexX3xX130xX1xX120xXdxX3xX7xXaaxX3xXexX38xX25xX8bxX3xXe4xX25xd158xXdxX3xX4xX391xX6xX3xX1ebxX25xXf7xX2dxX3xXe4xX26xXdxX3xX35xX1xX6xX38xX6xX3axX1xX158xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX3axX50xX8bxXaxX12xX101xX3axX38xX3axX4xX4xX3axX3xX4x8fd3xX2dxX33xX3xX78xX6xX2dxX3xX1xX2a1xX2dxX1xX3xX5xX6axX2dxX1xX3xX4xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX2dxX33xX6xX8bxX3xXexX38xX140xX373xX4xX3xX2dxX33xX2a1xX8bxX3xX78xX26xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX50xXaaxX3xXexe970xX2dxX1xX3xXe4xX140xX141xX4xX3xX130xX1x7d30xXdxX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX4e6xX3xXe4xX1bxXexX3xX2dxX140xX373xX4xX3xX2dxX2a1xX8bxX158xX3xX18fxX26xX3xXbxX1xXdxX1cxX3xX4xc355xX3xX130xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX4dbxX3xX2xX215xX213xX3xXexX38xXdxX6axX25xX3xb86bxXdexX113xX3xX1xXdxX6axX2dxX3xXe4xX308xX3xXexX1xX25xX3xXe4xX140xX141xX4xX3xXexX46dxX2dxX33xX3xX4xX26xX2dxX33xX3xX2xX213xX21bxX3xXexX38xXdxX6axX25xX3xX51dxXdexX113xX3xXexX38xXf3xX2dxX3xXexX1xX2d4xX3xXexX38xX140xX11cxX2dxX33xX3xXexX3axX2a1xX2dxX3xX4x8a13xX25xX158xX3xec59xX25xX8bxXf3xX2dxX3xXb3xXf7xX2dxX3xX53xXcxX1xX10xX3axX3xX18fxX18fxX16xX57xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao

Nơi lưu giữ những ký ức thể thao
2023-12-09 06:25:00

QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...

Radio ngày cũ

Radio ngày cũ
2023-12-09 05:55:00

QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...

Vụ Fernando Torres: Phức tạp vì Cerci

Vụ Fernando Torres: Phức tạp vì Cerci
2014-12-28 11:22:32

(SGGP) - Atletico đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón Fernando Torres trở lại sân Vicente Calderon. Thế nhưng, cho đến lúc này, Atletico vẫn chưa chính thức hoàn tất quá trình...

Hương vị quê nhà: Mà ngon con dế sau biền...

Hương vị quê nhà: Mà ngon con dế sau biền...
2014-12-28 11:21:38

(QT) - Tuổi thơ của những đứa trẻ nhà quê có thể chưa cầm tới kiệt tác “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài nhưng chắc không có đứa nào không từng gắn bó với những trò...

Dằng dai chuyện trao thưởng

Dằng dai chuyện trao thưởng
2014-12-28 10:55:35

(SGGP) - Lúc này, năm 2014 chỉ còn vài ngày nữa là khép lại. Khi thời gian khép lại năm cũ cũng là lúc, với ngành thể thao, các HLV, VĐV xem mình sẽ được nhận các khoản thưởng...

Chelsea “giải mã” West Ham

Chelsea “giải mã” West Ham
2014-12-27 17:28:23

(TT) - “Ngựa ô” West Ham đã không thể làm nên bất ngờ trên sân Stamford Bridge khi bị Chelsea đá bại với tỉ số 0-2 trong trận đấu sớm vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier...

HLV Mourinho hết lời ca ngợi John Terry

HLV Mourinho hết lời ca ngợi John Terry
2014-12-27 17:27:40

(TTO) - Phát biểu sau trận thắng West Ham 2-0 trong ngày Boxing day, HLV Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi đội trưởng John Terry và khẳng định ông đang nhìn thấy John Terry...

TPHCM: Bắn pháo hoa đón năm mới 2015 tại 2 điểm

TPHCM: Bắn pháo hoa đón năm mới 2015 tại 2 điểm
2014-12-27 17:27:19

(SGGP) - UBND TPHCM cho biết, dịp Tết Dương lịch 2015 sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại tòa tháp Bitexco (số 2 Hải Triều, quận 1) và bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết