Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq/xqB34buKw7nhu5bhu6J5w7nhurRRd8O5xKnhu7fDjMO54buUw4rEqMOM4bq8w7nhur/hu4TDjMOKw7lR4buow7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bq/xqDhu4LDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nDjMO9w4zDucOMw4rhuqLDjMO5w4J3w7nhurR3w40vw4Lhur7hu4rGr+G6vsOMcC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7px4buf4bq74bq/4buhw7ktw7nEqeG7t8OMw7nhu5TDisSow4zhurzDuTThu6Lhu6hFw4zDuVHhu6jDueG7lMOKTuG6vsO5w4rhu5Dhu5TDueG7psOV4bq+w7k0w5Phur7DucOMw73DjMO5w4zDiuG6osOMw7nhurTDisOD4bucw7nhuqTDk+G6tMO5w4J3w7nhurR3w40vw4Lhur7hu4rGr+G6vsOMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bq/xqDhur5F4buiw7nhurnDiuG7isOM4bq8w7nhu6ZVd8O54bucw5LDueG6tMOKVOG6tMO54bucxqB34buKw7nhu5bhu6J5w7nhurRRd8O5xKnhu7fDjMO54buUw4rEqMOM4bq8w7nhur/hu4TDjMOKw7lR4buow7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bq/xqDhu4LDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nhuqRO4bq+w7nhu5xT4buQw4zhurzDuUl5w7nDjMO9w4zDucOMw4rhuqLDjMO54bq0w4rDg+G7nMO54bqkw5PhurTDucOCd8O54bq0d8ONw7nhu7PDjMOKw7nDilPhu5LDjOG6vMO54bqy4bu14buKw7nhu5pOw7l2w7nhu6Z5w7lJUsO5SVDhu5zDueG7nMagQ8OMw7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zDucOK4bui4buoRcOM4budw7ko4buKecOMw7nhuqThu7XDueG7nMagw5rhurTDueG7nOG6vkThu5TDueG6pETDjMO54bucw4rhu7fDjcO5w4pL4bq+w7nhu6Z5w7nhu5zGoHfhu4rDueG7luG7onnDueG6tMOK4buKw7nhurR44bq0w7nDjMO9w4zDucOMw4rhuqLDjMO54bq0w4rDg+G7nMO54bqkw5PhurTDucOCd8O54bq0d8ONL8OC4bq+4buKxq/hur7DjMO54buSw7nhurR44bq0w7nGr+G7tcO54bq/xqDhur5F4buiw7nhur/DiuG7ouG6rsOM4bubw7nhur/GoOG6vkXhu6LDuSjDveG6vuG7m8O54bq/xqDhur5F4buiw7nhur/GoMO94bq0w4rhu5vDueG6v8ag4bq+ReG7osO5w6rhu47DjMO54bumecO54bq/xqDhur5F4buiw7nhuqHhu7fDjOG6vMahw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhu6bhur5Dw4zDueG6tHjhurTDueG6vOG6vnfDueG6pOG7hsOMw4rDueG7plPhu5Dhu5zDueG7luG7onfDucOM4buM4bq+w7nhuqR34buiw7nhu6Z5w7lIw4rhu4jDuUjDiuG7t8OMw7nhu5p34buiw7nhu5zDiuG6vkPDjMO54bucd+G6vsO54bqkw4nDucOSw4zDueG6pOG7gsOMw4rDueG6tOG7osOT4bq0w7nhu5pOw4zhurzGocO54bucw4rDicO5w4rhur5Fw4zDueG7nOG7hsOMw4rDueG6tOG7s8ON4bubw7nhu5rDmsO54buW4buid8OMw7nhu5zhuqLDjcO54bq0UXfDuS4sw6PEqcO5xKnhu7fDjMO54buUw4rEqMOM4bq8w7nhur/hu4TDjMOKw7lR4buow7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bq/xqDhu4LDueG6pE7hur7DueG7psOV4bq+w7nDjMOK4bukw4zhurzDucOMw73DjMO5w4zDiuG6osOMw7nhurTDisOD4bucw7nhuqTDk+G6tMO5w4J3w7nhurR3w40vw4Lhur7hu4rGr+G6vsOMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bq/xqDhur5F4buiw7nhurnDiuG7isOM4bq8w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDiuG7isO9w4zDucOMw73DjOG7ncO5KOG6ouG7qMO5SXnDueG7mk7DueG7nOG6vsSQw4zDueG7nMag4buA4bq0w4rDueG7nFXDuUlT4buOw4zhurzDueG6tFF3w7kuLMOjxKnDucSp4bu3w4zDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bq/4buEw4zDisO5UeG7qMO54bqkw4nDueG6vOG6vuG7nuG7lMO54bqk4buYw7nhurR44bq0w7nDjMO9w4zDucOMw4rhuqLDjMO54bqy4buCw7nhu7PDjMOKw7nDilPhu5LDjOG6vMO54bqy4buS4bq+w7nhurTDisOD4bucw7nhuqTDk+G6tMO5w4J3w7nhurR3w43DueG6tOG7iMO5w4rhu4p5w4zDueG6tOG7s8OMw4rDuUjDiuG7iMO5SMOK4bu3w4zhu5vDucOMw4rDg+G7nMO5SXnDueG6tHjhurTDueG6pE7hur7DueG7nFPhu5DDjOG6vMO54buSw7nhurR44bq0w7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vMO54bqy4buCw7nDiuG6ruG7osO54buW4bui4buzw7nDjMOBw4zhurzDucOC4buKw7nhurLhu7Xhu4rDuUlSw7nhu6ZVd8O54buW4buid8O54bq84bqi4buow7nGoHfhu5vDucON4buM4bq+w7nhu5rhu6LDg+G7nMO54buW4buiecO54bucxqDhu4LDueG6vOG6vnjDueG7q+G7peG7pcO5w4zhurzDiuG7hsOMw7nhuqRPw4zhurzhu53DueG6v8agU8OV4bq0w7nhuqThu4jhu5vDueG6pFPhu5DhurTDueG7msOaw7nhurzhur7hu57hu5TDueG6pOG7mMO54bq0UXfDuS4sLsOjxKnDuS7hu7PDjOG6vMO5w4p5w4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO5w6rhuqLDjMO54bqyd+G7qMO5w6PDk+G6vsO5LHnhur7hu5vDuTTDk+G6vsO54bqhNOG6ucOjw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bq/xqDhur5F4buiw7nhurnDiuG7isOM4bq8w7nhurRSw4zhurzDueG6pOG7tcO54bucxqB34buKw7nhu6fhu6XDueG7muG7osOD4bucw7nhu5bhu6J5w7nhu5zGoOG7gsO54bq84bq+eMO54bur4bulw7nhu5zGoOG6vkXhu6LDueG6pE/DjOG6vMO54bq0w4rhu4rDucOMw73DjMO5w4zDiuG6osOMw7nhurTDisOD4bucw7nhuqTDk+G6tMO5w4J3w7nhurR3w43DueG7nMagQ8OMw7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zDucOK4bui4buoRcOM4budw7nDo+G6vErhurTDuS7hu7PDjMOKcC/hu5Rx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII
2009-10-06 19:02:45

(QT) - Hôm nay, 6/9/2009, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII. Tham dự có đại diện một số ban, ngành, Thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết