Gìn giữ đôi mắt sáng cho thế hệ tương lai

Gìn giữ đôi mắt sáng cho thế hệ tương lai

QTO - Là một nội dung chính trong kế hoạch phòng chống mù lòa đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, hoạt động phòng chống tật khúc xạ, đặc biệt là tật khúc xạ học đường thời gian qua được Bệnh viện Mắt Quảng Trị hết sức chú trọng. Hiệu quả của hoạt động này rất có ý nghĩa trong việc nâng cao sức khỏe học đường, góp phần bảo vệ và gìn giữ đôi mắt sáng cho thế hệ tương lai.

Thời tiết