Cập nhật:  GMT+7
f2a1xfc8bx13579x14c3cx14af1x16e43x14ac4xf959x18b8exX7x17cd9x12a70x182c1x1055dx166eax1836bxX5x12e8fxXax11a82xXcxX1x15a6bxX3xX4x12c9fx17730xX3x16348x15997xX0x18a8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17680xX10xX6x108fbxXaxX12xXcx1829dx16af8xX1cx134e8xX3x10df2xX3xX1cxX37x1739fxf845xX3xX2x182acx185a6xX3xX2xX2xX1exX2xX41xX1exX39xX41xX39xX39xX3x10fddx14930xXdxX3xX1x188faxXdxX3x140dfxX50xXdxX3xfb0bxXdx12a3fxfe0exX3xX2dxX54xXdxX3x12952x145bfxX5exX3xX4xX1xXdx156bfxX1cxX3xX5bxXdxX1cxX1xX3xXex12084xX1cxX1xX3x11641xX5exX18xX1cxX37xX3xXcxX34x16ecbxX3xX5x11da5xX1cxX3xXexX1x152c1xX3x135eax12fadxX8bxX42xX3xX1cxX1xXdx15ea5xX19xX3x11f09x19082xX3xX39xX41xX39xX39x13fbfxX39xX41xX39x12c22xX3xX57xX15x1184cxX4xX3xXex102a0xX3xX4xX1xX88xX4xX3xXexX34x15bfdxX1cxX37xX3xXexX1xX5dxX3xXexX50xXdxX3x155ccxX1xX3dxX3xX95xX1xfde6xX4xX1xX3xXcxX74xX1cxX1xX3x19085xX3exX3xX78xX5exX18xX1cxX37xX3xXcxX34xX80xX3x12848xX3dxX3xX57x16178xX3xXexX1xX3dxX1cxX1xX3xX4x15cc4xX1cxX37xX3xXexf987xXexX3xX57x11f45xXbx121d6xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18df8xX35xX30xX3exXaxX12xX4fxX50xXdxX3xX1xX54xXdxX3xXd9xXdxX1cxX1xX3xX30xX65xX3xX57xX15xXa4xX4xX3xX57x18d0cxX1cxX3xX4xXc3xX4xX3xX57xf8c0xX1cxX37xX3xX4xX1x10ad9x11155xX3x14724x10f65xX3xX78xX5exX6xX1cxX37xX3xXcx12fc5xX1cxX37xX42xX3x19075xX8axXcx18e49xX3xX4fxX18xX1cxX37xX42xX3xX101xX12bxX3xXexX1xX15xX3xXcxX74xX1cxX1xX3xXccxX3exX42xX3xXcxX34xX15x1915dxX1cxX37xX3xX4fxX35xX3dxX1cxX3xX57xX50xXdxX3xX5bxXdxX5dxX5exX3xX78xX5exXebxX4xX3xX1xX54xXdxX3xXexX74xX1cxX1x123e7xX3xXbdxX37xX5exX3ex10aa2xX1cxX3xX4fx1611cxX1cxX37xX3xX78xX5exX6xX1cxX37xX42xX3x14be2xX1xX11dxX3xX101xX12bxX3xXexX1xX15xX3xXcxX1xX15x14545xX1cxX37xX3xXexX34xX65xX4xX3xXcxX74xX1cxX1xX3xXccxX3exX42xX3xX64xX1xXccxX3xXexX80xX4xX1xX3xX2dxX4fxXbdx16b29xX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX8ax13f95xX3xX8axX184xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX37xX42xX3xX18fxX1xX11dxX3xX101xX12bxX3xXexX1xX15xX3xXcxX74xX1cxX1xX3xXccxX3exX42xX3xX64xX1xXccxX3xXexX80xX4xX1xX3xX13dxX101xXbdxX1bbxX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX4fxX3dxX35xX3x10f3cxX50xX1cxX1xX3xX2dxX138xX1cxX37xX42xX3xX64xX1xXccxX3xXexX80xX4xX1xX3x14b6bxX3exX3xX5bxX6xX1cxX3xX1fcxXcxXcxX78xX3xX8axXdxX92xXexX3xXbdxX6xX19xX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX2dxX35xX3dxX1cxX37xX3xXcxXdxX6bxX1cxX3xX1fcxX6xXdxX42xX3xX18fxX1xX11dxX3xX101xX6xX1cxX3xXcxXa8xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX9cxX3xX64xX1xX12bxX1cxX1xX3xX7xXc3xX4xX1xX42xX3xXcxX34xX5exX1cxX37xX3xX15xX1bxX1cxX37xX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xX8axXdxX92xXexX3xXbdxX6xX19xX17axX3xXcxX1xXdxX6bxX5exX3xXexX15x10427xX1cxX37xX3xXbdxX37xX5exX3exX180xX1cxX3xX4fx16567xX1cxX1xX3xX1fcxXdxX1cxX1xX42xX3xX13dxX8axXcxX8axX3xXcxX34xX5exX1cxX37xX3xX15xX1bxX1cxX37xX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xX8axXdxX92xXexX3xXbdxX6xX19xX42xX3xX64x17532xX19xX3xXexX34xX15xX15bxX1cxX37xX3xXexX1xXdxX3xX57xX5exX6xX3xX64xX64xX101xX3xX101x121a8xX4xX3xXcxX34xX5exX1cxX37xX3xX101xX54xX42xX3xX4xX138xX1cxX37xX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX125xX1cxX37xX3xX4xX1xX12bxX3xX4xX1bxX3x192caxX5exX6xX1cxX3xXcxX34xX5exX1cxX37xX3xX15xX1bxX1cxX37xX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xX8axXdxX92xXexX3xXbdxX6xX19xX17axX3xX4xXc3xX4xX3xXccxX3exX3xXd9xXdxX12fxX1cxX3xX101xX6xX1cxX3xXcxX1xX15xX19dxX1cxX37xX3xXd9xX2b7xX3xXcxX74xX1cxX1xX3xXccxX3exX42xX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX125xX1cxX37xX3xX4xX1xX12bxX3xX1cxX37xX5exX3exX12fxX1cxX3xX5xX3dxX3xX101xX12bxX3xXexX1xX15xX42xX3xX18fxX1xX11dxX3xX101xX12bxX3xXexX1xX15xX3xXcxX1xX15xX19dxX1cxX37xX3xXexX34xX65xX4xX42xX3xX64xX1xXccxX3xXexX80xX4xX1xX3xX13dxX101xXbdxX1bbxX3xXexX74xX1cxX1xX3xX2f0xX5exX6xX3xX4xXc3xX4xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX95xX96xX17axX3xX57xX50xXdxX3xX30xXdxX92xX1cxX3xX5xXddxX1cxX1xX3xX57xX50xX35xX3xX4xXc3xX4xX3xX101xX6xX1cxX3xX4fxX18xX1cxX37xX42xX3xX7xX15bxX42xX3xX5bxX6xX1cxX42xX3xX1cxX37xX3dxX1cxX1xX42xX3xX57xX35xX3dxX1cxX3xXexX1xX5dxX42xX3xX57xX1bxX1cxX3xXd9xX80xX3xX5xX65xX4xX3xX5xX15xXa4xX1cxX37xX3xXd9x1630bxX3xXexX34xX6xX1cxX37xX42xX3xXbdxX37x138adxX1cxX3xX1xX3dxX1cxX37xX3xX64x105cax11ee4xX2dxX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX8axX184xX1cxX3xXbxX1x11b47xX1cxX37xX3xXcxX74xX1cxX1xX3xXccxX3exX42xX3xX13dxX101xXbdxX1bbxX42xX3xX2dxX4fxXbdxX1bbxX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX57xX50xXdxX3xX30xXdxX92xX1cxX3xX5xXddxX1cxX1xX3xX57xX50xX35xX3xX4xXc3xX4xX3xX1xX5exX3exX92xX1cxX42xX3xXexX1xX80xX3x1099dxXddxX42xX3xXexX1xX3dxX1cxX1xX3xXbxX1xXebxX17axX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX125xX1cxX37xX3xX4xX1xX12bxX3xXexX15xX27exX1cxX37xX3xX5x11ac7xX1cxX1xX42xX3xX1cxX37xX5exX3exX12fxX1cxX3xX4xX1xX74xX3xX1xX5exX3exX3xXexX34xX15xX15bxX1cxX37xX42xX3xX4xX1xX12bxX1cxX1xX3xXccxX3exX3xX101xX54xX3xX64xX2dxX78xX3f0xX42xX3xX101xX54xX3xX64xX1xX74xX3xX1xX5exX3exX3xX101xX4fxX101xX18fxX3xXexX74xX1cxX1xX17axX3xX1cxX37xX5exX3exX12fxX1cxX3xXcxX1xX15xX19dxX1cxX37xX3xXexX34xX65xX4xX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xXexX74xX1cxX1xX3xX2f0xX5exX6xX3xX4xXc3xX4xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX95xX96xX42xX3xXexX34xX15xX15bxX1cxX37xX42xX3xXbxX1xX11dxX3xX5bxX6xX1cxX3xX4xX1bxX3xX2f0xX5exX6xX1cxX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xXexX74xX1cxX1xX3xX57xXddxX3xX1cxX37xX1xX74xX3xX1xX15xX5exX42xX3xX1cxX37xX1xX74xX3xX4xXe6xX1cxX37xX3xXexXc3xX4xX3xX1xX54xXdxX3xXexX34xX35xX1cxX37xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX95xX96xX3xX8axX8bxX17axX3xXbxX1xX11dxX1cxX37xX3xXd9xXdxX12fxX1cxX3xX4xXc3xX4xX3xX4xX1bxX3xX2f0xX5exX6xX1cxX3xX5bxXc3xX35xX3xX4xX1xX12bxX3xX57xX6bxX1cxX3xX30xX65xX42xX3xX57xX15xX6xX3xXexXdxX1cxX3xXd9x132b9xX3xX57xX50xXdxX3xX1xX54xXdxXf1xX3xX4fxX50xXdxX3xX1xX54xXdxX3xX4xX3dcxX1cxX37xX3xX57xXddxX3xX1cxX1x11740xX1cxX3xX57xX15xXa4xX4xX3xX5x116dfxX1cxX37xX3xX1xX35xX6xX3xX4xXccxX6xX3xX57xX125xX1cxX37xX3xX4xX1xX12bxX3xXbdxX37xX5exX3exX180xX1cxX3xX8axX184xX1cxX3xX2dxX138xX1cxX37xX42xX3xX101xX54xX3xXexX34xX15xX15bxX1cxX37xX3xX101xX54xX3xX8axX2dxX42xX3xXcxXcxf5c0xX1bbxX12exX42xX3xX101xX54xX3xXcxX15xX3xX5xX92xX1cxX1xX3xX78xX5exX3e7xX1cxX3xX95xX1xX5exX3x14a61xX42xX3xX4xXc3xX4xX3xXexXa8xX3xX4xX1xX88xX4xX3xXexX34xX35xX1cxX37xX3xXd9xX3dxX3xX1cxX37xX35xX3dxXdxX3xXexX74xX1cxX1xX3xX4xX1x16f2dxX4xX3xX19x18477xX1cxX37xX3xX57xX50xXdxX3xX1xX54xXdxXf1xX3xX4fxX3e7xX3exX3xX5xX3dxX3xX1cxX37xX5exX125xX1cxX3xX57xX54xX1cxX37xX3xXd9xXdxX12fxX1cxX42xX3xX4xXa8xX3xXd9xX3dcxX3xX5xX27exX1cxX42xX3xX37xX11dxXbxX3xXbxX1xX83xX1cxX3xX2f0xX5exX6xX1cxX3xXexX34xXb1xX1cxX37xX3xXd9xX3dxX35xX3xXexX1xX3dxX1cxX1xX3xX4xXe6xX1cxX37xX3xX4xXccxX6xX3xX57xX50xXdxX3xX1xX54xXdxXf1xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX35xX30xX3exXaxX12xX101xX6xX1cxX3xXcxXa8xX3xX4xX1xX88xX4xX3xX4fxX50xXdxX3xX1xX54xXdxX3xX2dxX54xXdxX3xX64xX64xX101xX3xXexX74xX1cxX1xX3xX95xX1xX11dxX6xX3xX8axX8bxX8bxX3xX43fxXdxX1cxX3xX37x1352fxXdxX3xX5xX19dxXdxX3xX4xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX3e7xX5exX3xX7xX2cexX4xX3xX57xX6bxX1cxX3xX4xXc3xX4xX3xX57xX125xX1cxX37xX3xX4xX1xX12bxX3xX5xXddxX1cxX1xX3xX57xX50xX35xX3xXexX74xX1cxX1xX42xX3xX1xX5exX3exX92xX1cxX42xX3xXexX1xX80xX3xX43fxXddxX42xX3xXexX1xX3dxX1cxX1xX3xXbxX1xXebxX42xX3xX7xX15bxX42xX3xX5bxX6xX1cxX42xX3xX1cxX37xX3dxX1cxX1xX42xX3xX57xX35xX3dxX1cxX3xXexX1xX5dxX42xX3xX57xX1bxX1cxX3xXd9xX80xX3xX5xX65xX4xX3xX5xX15xXa4xX1cxX37xX3xXd9xX3dcxX3xXexX34xX6xX1cxX37xX17axX3xX4xXc3xX4xX3xX4xX1bxX3xX2f0xX5exX6xX1cxX42xX3xX5bxX6xX1cxX42xX3xX1cxX37xX3dxX1cxX1xX42xX3xX4xXc3xX1cxX3xX5bxX54xX42xX3xX1xX54xXdxX3xXd9xXdxX12fxX1cxX3xX64xX64xX101xX3xXexX34xX35xX1cxX37xX3xXexX35xX3dxX1cxX3xXexX74xX1cxX1x18744xX3xX57xXddxX3xXexX50xX35xX3xX57xXdxX55exX5exX3xX37xXdxX5fbxXbxX3xX57x14209xX3xXd9xX55exX3xXd9xX57bxXexX3xX4xX1x18052xXexX3xXd9xX3dxX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX83xX1cxX3xX57xX5dxX3xX57xX50xXdxX3xX1xX54xXdxX3xXexX1xX3dxX1cxX1xX3xX4xXe6xX1cxX37xX3xXexXebxXexX3xX57xXefxXbxXf1xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX35xX30xX3exXaxX12xX3f1xXdxX1cxX3xXexX34xX3e7xX1cxX3xXexX34xXb1xX1cxX37xX3xX4xX18xX19xX3xX1bxX1cxXf1xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX35xX30xX3exXaxX12xXcxX1fcxXf1xX3xX101x15e40xXbdxX3xXcx1137fxX3xX64xX2dxf8eaxX64xX3xX4fx17db8xX8bxX3xX2dx10617xX8bxX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX35xX30xX3exXaxX12xXcx18b72xX140x16a8axXbdx183d6xX3xX101xX7f6xXbdxX12cxX3xX2dxX35xX3dxX1cxX37xX3xX8axX184xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX0xX1exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý