Cập nhật:  GMT+7

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1227-QĐ/TU ngày 21/8/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thanh lý tài sản công;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định giá khởi điểm tài sản công thanh lý ngày 14/09/2023;

Báo Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô mang biển kiểm soát 74B-1242 với các nội dung sau:

1. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Báo Quảng Trị

- Địa chỉ: 311 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, thành tiền của tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá là 01 xe ô tô Toyota 15 chổ ngồi mang biển kiểm soát: 74B – 1242

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

- Xe ô tô Toyota 15 chổ ngồi mang biển kiểm soát: 74B – 1242; nước sản xuất: Việt Nam, số khung: RZH115-8000364, số máy: 2RZ-3397498; Năm sản xuất: 2005; Năm đưa vào sử dụng: 2005

Chiếc

01

35.000.000

35.000.000

Tổng cộng

35.000.000

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu tài sản bao gồm

4.1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

4.2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4.3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

4.4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

(Chi tiết các tiêu chí được đánh giá tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản).

5. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

5.1. Các hồ sơ, tài liệu nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá.

- Văn bản xin tham gia lựa chọn

- Hồ sơ pháp lý

- Văn bản thể hiện thông tin chi tiết các tiêu chí tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp hướng dẩn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

5.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá trực tiếp tại cơ quan Báo Quảng Trị.

Địa chỉ: số 311 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 15/09/2023 đến ngày 19/09/2023 (trong giờ hành chính)

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0336059017

6. Thông báo công khai về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung thông báo này đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Báo Quảng Trị điện tử và được niêm yết tại trụ sở Báo Quảng Trị, số 311 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Báo Quảng Trị trân trọng thông báo!

2 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Danh sách đề nghị công nhận cán bộ LTCM

Danh sách đề nghị công nhận cán bộ LTCM
2023-06-20 12:55:00

QTO - Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách...

Tin liên quan

Gợi ý