Cập nhật: 07/03/2023 16:12 GMT+7
4c89x6c29x4d60xb296x83e7xc050x881axa759xcf64xd026x6276xX6xcca8x9b32xX7x6b4dx701fxX7xXbx8cb9xXfxX4x6235xX2xb4f4x692fxX18xd2d9xb279xX2x8256x88dbx69b3xX12xXbxXcxXex85ccxc6c8xX4xX4xX25xX1dxX15xX2xX18x8ac6x7248x6140xXbxXcxX1bxX9x50a9xX0xXbxX1dxX12xX2xX3xX1fxb323xX8xX9xc615xX3fxX3cxX2dxX24xX1exX25x8369xc8d8xX1exXcxX12xX4xX1fxXbxX2dx7ebaxXcxX3fx656bxX7xX3x8bddxX4xX25xX1xX3fxXcxX7xae15xX3xX3fx7a6ax62edxX17xX18xX3fxX17xX17xX2exX52xX5fxX17xX2fxX17xX5fxX17xX2fxX4xacf4xX2exX5fx7a86xX6xX17xX2dxX1xXcxX12xX9xX2xX1exX6xX4xX8xX9xXexX2x9a18xbefdx6725x64ecx958dxX2x5da0xa165xb919xX2x6b82x7917x5c33xX2xX83xX84xab90xX8dxX2xX87xX8fxX93xX2x7aabxX84x9b62xX8bxX2x6575xX8axX83xX2x8bd1xc594xX2xX89xX8axX8bxX2xX87xX8fxX8axX9xX2xX5cxXbxX52xX4xXfxX8xX9xX2fxX2exX2exX9xX2xXfxX7xXbxX12xXfxX4xX8xX9xX17xX60xX2exX9xX2xXcxX1exX1dxX7xX8xX9x8a58xXbxX3cxX4xX47xX1fxX7xX2xX5fxX9xX2xX1exX6xXbxX12xXcxX8xX9xX24xX25xX4xX4xX25xX1dxX9xX2xX24xX25xX1fxX52xX7xX1fxX8xX9xX18xX9xX2xX3fxX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX7xX1exX52xX9xX34xX0xX24xX34x5534xa1b7xXcxX12xX2xX84xaf4axX0xX3fxX24xX34xad4cxX2xXcxX12xX113xX5xX2xX18xX2fxX2xX4xXfx8942xXcxX12xX2xX60xX2xXcx5bd6xX1dxX2xX5fxX18xX5fxX60xX0xX3fxX1xX34xX0xXfxX17xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX83xXbxX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7x9c17xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX3cxX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX34xX0xX24xX34xXexX2xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX8axX8bxX2xX8dxX8exX8fxX2xX83xX84xX93xX8dxX2xX87xX8fxX93xX2xX9axX84xX9cxX8bxX2xX9fxX8axX83xX2xXa3xXa4xX2xX89xX8axX8bxX2xX87xX8fxX8axX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxXfxX17xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX83xXfx56d7xX3cxX2xXfxXbxd1e7xXcxX2xX55x87c3xX2xXfxX25x6e5cxX3cxXfxX2xXfx9e37xX1xX2xX1xXfxad3exXcxX2x7a17xX1b0xX2xX124xXcxX2x8a30xX0xXbxX34xX0xX24xX34xX84xa2a1xX2xX4xX1fxX1c2xX2xXcxX1bdxXcxX2xXcxXfxaeb6xXcxX2xX4fxX113xX2xX86xX12x5922x9c7fxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xcd36xX4xX2xb077xX2xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxXbxX34xX0xXbxX34xX0xX24xX34xX87xXbxX124xX25xX2xX52x67e5xX3cxX2xX86xX12xX47xX5xX2xX3cx8f78xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxd212xXcxX3fxX8dxX1bdxXcxX12xX2xX6xX1ecx7329xXbxX2xX24xX124xX25xX2xX3cxX124xX25xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxX221xXcxX2xX52xX1b0xX1exX2xX4fxX113xX25xX2xX3cxc85exXcxX12xX2x827ax986cxXcxX12xX2xXfxX1d8xX2xX4xX1fxX1c2xX2xXfxX25xX1bdxX4xX2xX24bxX247xXcxX12xX2xXfx7326xX5xX2xXcx7557xX2xX6xX1ecxX47xX2xX24bxX247xXcxX12xX2xX4fxX113xX2xX55xXfx8559xX25xX2xX3xX124xX4xX2xX55x587fxX2xX4xXfxX47xX1f8xX4xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxXbxX34x7f4dxX2xX52xX25xX2x8674xX21axX2xX46xX47xX1exXcxX2xXa3xXbxX1b5xXcxX2xX4xX1fxX1c2xX2xX8fxX1fxX7xX6xX1exXcxX52xX2xX4xX113xXbxX2xX4xX1fxX1c2xX2xX3cxXfxX25xX2xXcxX12bxX1dxX2xXfxX25xX1bdxX4xX2xX24bxX247xXcxX12xX2xX5fxX18xX5fxX5fxXexX5fxX18xX5fxX60xX2dxX2xX292xXfxX1ecxX21axXcxX12xX2xX4xX1fxX221xXcxXfxX2xX84xX1d8xX2xX4xX1fxX1c2xX2xXcxX1bdxXcxX2xXcxXfxX1e4xXcxX3fxX86xX12xX1ecxX1edxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xX1f8xX4xX2xXexX2xX1caxX1b0xX2xX124xXcxX2x520bx610axX86xX307x4ecexX2xX4xX266xX2xX3cxXfxb84exX3cxX2xX1dxX1edxXbxX2xX3cxXfxX113xX25xX2xXfxX113xXcxX12xX2xX3cxX1bdxXcxXfxX2xX4xX1fxX1exXcxXfxX2xX4xX221xX1dxX2xX55xXbxX1b9xX1dxX2xX24bxX21axXcxX2xX4fx59dfxX2xX3cx79a3xXcxX12xX2xX55xXfxX276xX25xX2xX3xX124xX4xX2xX24xX124xX25xX2xX12xXbxX124xX2xX4xXfxXbxX2xX3cxX10exXcxX12xX2xX3cxX276xXbxX2xX4xXfxXbxX1b5xXcxX2xX4xXbxX1b9xX1xX2xX3cxX1f8xXcxX2xX3cxXfxX25xX2xXcxXfxX113xX2xX4fxX1b5xX2xX3xXbxXcxXfxX2xX3cxX262xX1exX2xX2exX18xX2xXfxX247xX2xX12xXbxX1exX2xX24bxX221xXcxXfxX2xXcxX12xX1ecxX1edxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xX1f8xX4xX2xX4xX1bdxXbxX2xX3cxX124xX3cxX2xX152xa62exX2xX3cxX262xX1exX2xXfxX47xX5xX1b5xXcxX2xX83xX1fxXbxX1b5xX47xX2xXcexXfxX25xXcxX12xX2xX4fxX113xX2xX87xXbxX25xX2x87d4xXbxXcxXfxX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX47xX34xX0xX24xX34xX87xXfxXbxX2xX3cxXfx615fxX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX47xX34xX15xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34x4eb8xa0d8xX47xX2xX3cxX1c7xX47xX2xX3cxX124xX3cxX2xX24bxX21axXcxX2xX4fxX33bxX2xX3cxX33exXcxX12xX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX4fxX22bxXbxX2xX1caxX1b0xX2xX124xXcxX2xX306xX307xX86xX307xX30axX2xX55xXfxX276xX25xX2xX3xX124xX4xX2xX12xXbxX1exX2xX24bxX221xXcxXfxX2xXcxX12xX1ecxX1edxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xX1f8xX4xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4xXfxX1edxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xa897xX2xXcxX12xX113xX5xX2xX5fxX18xX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX60xX2xXcxX12bxX1dxX2xX5fxX18xX5fxX60xX2xX24bxX1b9xXcxX2xXcxX12xX113xX5xX2xX5fx7291xX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX60xX2xXcxX12bxX1dxX2xX5fxX18xX5fxX60xX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX89xX124xX25xX2xX12xXbxX124xX2xX3cxXfxXbxX2xX4xXbxX1b9xX4xX2xX4xXfxXbxX2xX3cxX10exXcxX12xX2xX3cxXfxX25xX2xX4xX475xXcxX12xX2xXfxX247xX2xX12xXbxX1exX2xX24bxX221xXcxXfxX2xX12x7da7xXbxX2xX3cxXfxX25xX2xX1caxX1b0xX2xX124xXcxX2xX306xX307xX86xX307xX30axX2xX4xX1fxX1ecxX22bxX3cxX2xXcxX12xX113xX5xX2xX60xX18xX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX60xX2xXcxX12bxX1dxX2xX5fxX18xX5fxX60xX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX89xX124xX25xX2xX12xXbxX124xX2xX3cx7de1xX2xXfxXbxX1b5xX47xX2xX6xX1b0xX3cxX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4fx599bxXcxX12xX2xX60xX18xX2xXcxX12xX113xX5xX118xX2xX12xXbxX124xX2xX24xX1exX25xX2xX12xX24cxX1dxX2xX4fxX1f8xXcxX2xX3cxXfxX47xX5x92e6xXcxX118xX2xXcxXfxX1e4xXcxX2xX3cxX10exXcxX12xX2xXfxX25xX113xXcxX2xX4xXfxX113xXcxXfxX2xX4fxX113xX2xXfxX25xX124xX2xX24bxX21axXcxX2xX4xX113xXbxX2xX3cxXfx50daxXcxXfxX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX47xX34xX0xX24xX34xX10dxX33bxX1exX2xX3cxXfx8ee0xX2xX152xX124xX3cxX2xXcxXfxX1f8xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX55xXfxX276xX25xX2xX3xX124xX4xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX47xX34xX0xX24xX34xX15xX2xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX292xXfxX1ecxX21axXcxX12xX2xX4xX1fxX221xXcxXfxX2xX84xX1d8xX2xX4xX1fxX1c2xX2xX86xX1bdxXcxX2xXcxXfxX1e4xXcxX3fxX86xX12xX1ecxX1edxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xX1f8xX4xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX1caxX1b0xX2xX124xXcxX2xX306xX307xX86xX307xX30axX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX9fx97fexX2xX17xX73xX2xX86xX12xX47xX5x6acexXcxX2xX292xX21axX2xX83xXfxX1bdxX3cxXfxX2x84f0xX2xXcexXfxX1ecxX1edxXcxX12xX2xX10dxX10exXcxX12xX2xX3cbxX683xX2xXexX2xX83xX1xX2dxX2xX10dxX10exXcxX12xX2xX84xX113xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX83xX5c4xXcxXfxX2x6a69xX47xX276xXcxX12xX2xX83xX1fxX33bxX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX47xX34xX0xX24xX34x9b9dxX25xX1fxX1dxX1exX4xX2xX24xX124xX25xX2xX12xXbxX124xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX47xX34xX0xX24xX34xX15xX2xX0xX3fxX24xX34xXa3xX47xXbxX2xX6xX554xXcxX12xX2xX24xX124xX25xX2xX12xXbxX124xX2xX3cxXfxX47xb22axXcxX2xX4xXfxX7xX25xX2xX1dxa1e1xX47xX2xX3cxX262xX1exX2xX46xX47x7a20xX2xX3cxX10exXcxX12xX2xX4xX5xX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX47xX34xX0xX24xX34xX83xXfxX1edxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX47xX34xX0xX47xX34xX0xX24xX34xX152xX124xX3cxX2xXcxXfxX1f8xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX55xXfxX276xX25xX2xX3xX124xX4xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX47xX34xX15xX2xX83xX475xX2xX4xXfxX1edxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xXfxX10exXcxX12xX2xX24xX124xX25xX2xX24bxX1b9xXcxX2xX1dxX47xX247xXcxX2xXcxXfx6159xX4xX2xX6xX113xX2xX17xX2fxX15xX60xX18xX2xXcxX12xX113xX5xX2xX17xb5c6xX3fxX18xX60xX3fxX5fxX18xX5fxX60xX2dxX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX292xXfxX1ecxX21axXcxX12xX2xX4xX1fxX221xXcxXfxX2xXfxX1d8xX2xX4xX1fxX1c2xX2xXcxX1bdxXcxX2xXcxXfxX1e4xXcxX3fxXcxX12xX1ecxX1edxXbxX2xX55xXfxX47xX5xX1b9xX4xX2xX4xX1f8xX4xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX2xXa3xX12bxXcxX2xX1xXfxX554xXcxX12xX2xX10dxXbx577bxX47xX2xX1xXfxX67axXbxX2xX1caxX1b0xX2xX124xXcxX2xX306xX307xX86xX307xX30axX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34xX0xX1xX2xX3cxX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX89xX25xX52xX5xX9xX34xX0xX24xX34xX2xX9axX59fxXcxXfxX2xX4xXfxX10exXcxX12xX2xX24xX124xX25xX2xX0xX3fxX24xX34xX0xX3fxX1xX34


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đêm nhạc 22 năm nhớ TRỊNH CÔNG SƠN “Ru tình”

Đêm nhạc 22 năm nhớ TRỊNH CÔNG SƠN “Ru tình”
2023-03-21 15:53:00

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, với tinh thần tương thân, tương ái, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, Sở Thông tin...

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết