Cập nhật:  GMT+7
e3a5x13ee1x13482x1099fx14092x19798x19cf4xf296x196daxX7x15f34x1472exfa74x107c0x13084x18806xX5x164ecxXax154b5xXcxf97axXbxX3xX1x15050x13977x149f9xX3xX4x15e49xX1ax18cc0xX3xXex10a53xX4xX3x12116x18efdxX1axX3xXbxX1x161e6xX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3x17f83xf4e2xX3xX1axX26x136f1xX3x16b5bx19f79xX2x12a71xX0xea70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2fdxX10xX6x15cc4xXaxX12x149e5x19fc5xXcx120a5xX3x17411xX3xXcxX1xf406xX4xX3xX1xXdx19cc7xX1axX3xX4xX1x19870x10105xX1axX1fxX3xXex106fbx147afxX1axX1xX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xX3xfd39xfb91xX3x131dbx14559xX3xX1x152f4x13ef0xX4xX1xX3x10dd3xX7cxX82xX3xXexX83xX82xX3xX4xX33xX6xX3xX25xX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xXcx114c6xX1axX1xX3xX33xX34xX3xX55xX18x162fcxX1axX1fxX3xXcxX6dx1708exX3xX1axX26xX38xX3xX3axX3bxX2xX3dxX3xX7bxX7cxX3xX87x192e2xX3xX5xX7cxX38xX3xXexfa57xXexX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX67xX18x17f9axX3xXbxX1x16359xX4xX3xX7bxXdbxX3xfb79xX83xXdxX3xX1x117a4xXdxX3xXe1xXa7xX1axX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX19xXbxXd7xX3xX1axX1xXdxX62xX38xX3xX7ex16a5axX3xX3axX3bxX2x15e57xX3x160d1xX3xX3axX3bxX3axX3bxXd7xX3xXexX6dxX82xX1axX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1fxX7cxX34xX3xX3axX59xX3xea9cxX3fxX2xX3bxX3fxX3axX3bxX2xX3dxXd7xX3xX25xX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xXcxX9exX1axX1xX3xX33xX34xX3xXex16b44xX3xX4xX1x1133bxX4xX3xX1xXe6xXdxX3xX1axX1fxX1xXadxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX7bxXdbxX3xX25xX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX87xXa7xX1axX1fxX3xX7bxX7cxX3xX4xX22xX4xX3xXexX13dxX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4xX1x17da4xX1axX1xX3xXexX6dxXadxX3xX59xX3x14355xecfcxX3xX1xXe6xXdxX3xX4xX19xXbxX3xXexX9exX1axX1xe8fexX3xXcxX83xXdxX3xX1xXe6xXdxX3xX1axX1fxX1xXadxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axXd7xX3xX4xX22xX4xX3xX1x17855xX4xX3xX7bxXdx15ae1xX1axX3xX87xX1a1xX3xX87xX67x182aexX4xX3xXexX1xX1dxX1axX1fxX3x18713xX22xX82xX3xXexX6exX1axX1xX3xX1xX6exX1axX1xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX1xX1daxXbxX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX33xX6xX3xX1xX62xX3xXexX1xXc3xX1axX1fxX3xX7bxX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX7bxX7cxX3xXe1xXa7xX1axX1fxX3xX33xX34xX3xXexX6dxX5dxX4xX3xXexX1xX18xXe6xX4xX3xXcxX9exX1axX1xX3xX33xX34xX3xXexX6dxX82xX1axX1fxX3xXexX1x129d5xXdxX3xX1fxXdxX6xX1axX3x130e3xX18xX6x15235xX3xX1axX1x17470xX1axX1fxX3xX38x1162exXexX3xX67xX18xX3xX7bxX7cxX3xX1axX1xX67xX1daxX4xX3xX87xXdxXbcxX38xX3xX87xXbcxX3xX5xX1a1xX1axX1xX3xX87xX83xX82xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX87xXa7xX1axX1fxX3xX7bxX7cxX3xX4xX22xX4xX3xXexX13dxX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4xX1xX196xX1axX1xX3xXexX6dxXadxX3xX59xX3xX1a0xX1a1xX3xX1xXe6xXdxX3xX4xX19xXbxX3xXexX9exX1axX1xX3xX24fxX18xX6xX1axX3xXex177f3xX38xXd7xX3xX4xX1xX9exX3xX87xX83xX82xX3xXexX6dxX82xX1axX1fxX3xXexX1xX247xXdxX3xX1fxXdxX6xX1axX3xXex1a075xXdxX1afxX3xXcxX6dxX82xX1axX1fxX3xX7exX1xX18xX1dxX1axX3xX7exX1xX13dxX3xX4xX1xX67xX68xX1axX1fxX3xXexX6dxX6exX1axX1xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axXd7xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX1cdxX4xX3xX7bxXdxX1d2xX1axX3xX4x162a6xX1axX1fxX3xX87xX1a1xX3xX1axX1fxX1xXdxX1d2xX1axX3xX4xX141xX18xXd7xX3xXexX1xXa7xX82xX3xX5xX18xX14xX1axX3xX1axXe6xXdxX3xX51xX18xX1axX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX18xX34xX1d2xX1axX3xX87x17585x1173axX3x1a15fxX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xX3xX1e3xXdxX1d2xX1axX3xXexX14xXbxX3xX4xX22xX4xX3xX7bxX26xX1axX3xX7exXdxX62xX1axX3xXexX6dxX6exX1axX1xX3xXe1xX83xXdxX3xX1xXe6xXdxX3xXe1xXa7xX1axX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX19xXbxX252xX3xX5xX14xXbxX3xX1x18c73xX3xX7xX68xX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xX7bxXdxX62xX4xX3xXexX83xXdxX3xX4xX68xX3xX24fxX18xX6xX1axXd7xX3xX87xX68xX1axX3xX7bxXadxX252xX3xX5xX14xXbxX3xX1xX387xX3xX7xX68xX3xXe1xX83xXdxX3xX1xXe6xXdxXd7xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX141xX4xX3xX7bxX26xX1axX3xX1e3xXa7xX1axX3xXe1xX83xXdxX3xX1xXe6xXdxX3xXe1xXa7xX1axX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX7bxX7cxX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX141xX4xX3xX7bxX26xX1axX3xX1e3xXa7xX1axX3xX4xX33xX6xX3xXe1xXa7xX1axX1fxX252xX3xXexX1xXbcxX3xX5xX82xX83xXdxX3xXexX1x1100exX38xX3xX24fxX18xX34xX344xX1axX3xX7bxX7cxX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xX141xX4xX3xX7bxX26xX1axX3xX1e3xXa7xX1axX3xX4xX33xX6xX3xXe1xXa7xX1axX1fxX1afxX3xXcxX1xX1dxX1axX1fxX3xX24fxX18xX6xX3xX1xXe6xXdxX3xX1axX1fxX1xXadxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX18xX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX4xX1xX82xX3xX1xX62xX3xXexX1xXc3xX1axX1fxX3xX4xX68xX3xX24fxX18xX6xX1axX3xX7bxX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX1axX1xX256xX1axX1fxX3xX1axXe6xXdxX3xX51xX18xX1axX1fxX3xXexX1xXdxX7fxXexX3xXexX1xX5dxX4xXd7xX3xX1fxXdxe859xXbxX3xX1axX1xX256xX1axX1fxX3xX1axX1fxX67xX247xXdxX3xX5xX7cxX38xX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xX3xX7bxX26xX1axX3xXbxX1xX2bxX1axX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX33xX34xX3xX1axX2bcxX1axX1fxX3xX4xX6xX82xX3xX7exXdxX7fxX1axX3xXexX1xX141xX4xXd7xX3xX7ex183e2xX3xX1axX26xX1axX1fxXd7xX3xX4xX1xX18xX34xX1d2xX1axX3xX38xX1dxX1axX3xX1axX1fxX1xXdxX62xXbxX3xX7bxXdbxXd7xX3xXex1770axX3xX87x16c41xX3xX7bxX14xX1axX3xX51xXdbxX1axX1fxX3xX7bxX7cxX82xX3xXexX1xX5dxX4xX3xXexXdx15787xX1axX3xX4xX1dxX1axX1fxX3xXexX22xX4xXd7xX3xX1axX2bcxX1axX1fxX3xX4xX6xX82xX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX67xX1daxX1axX1fxX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX67xX18xXd7xX3xXbxX1xXdbxX4xX3xX7bxXdbxXd7xX3xX1fxX500xXbxX3xXbxX1x10c14xX1axX3xX1a0xX2bcxX34xX3xX51xX5dxX1axX1fxX3xXexX13dxX3xX4xX1xX141xX4xX3xX4xX68xX3xX7x1825exX3xX87xXa7xX1axX1fxX3xXexX6dxX82xX1axX1fxX3xX7xX83xX4xX1xX3xX7bxX256xX1axX1fxX3xX38xX83xX1axX1xX1afxX3xXcxX1afxXcxX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xử lý 499 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Xử lý 499 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
2014-10-03 06:42:57

(QT) - Báo cáo từ Sở Công thương Quảng Trị cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, Sở đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết