Cập nhật: 25/07/2014 00:10 GMT+7
9a55xade1xf22exf023xc7b0xee56xc1a3x9c40x10a99xX7xa1a2xa76dxbab9x1025bx10f82xac6dxX5xada3xXaxcddfxd4f0xedffxXdxX3xe919xc254xXdxX3xX4xce42xX4xX3xX1x11262x10329xXexX3xe6b0xd0a6xX17x118d8xX3xbd60xa3c6xX3xX17xXdx11480xda42xX3xf6caxb7bbxX3xX17xe130xX2fxX3xXexX1xeb59xX17xX1xX3xX5x12112xXbxX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xf1d7xXdx10284xX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xd00exX17xX3xea82xX53xX17xX0xe4e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11734xX10xX6xX56xXaxX12xaf16xfa7axXcx10071xX3x120c1xX3xafc4xX27xX3ax11648xX3xb18dxX32xX5axd096xX5axX7bxce51xX2xX32x10dc2xX3x109d0xXdxX2exX17xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX3xXexa1e1xX17xX1xX3xX70x10213x104caxX17xX27xX3xXcx10eb9xa70exX3xX7xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xXexX18xX3xX4xX1xccf6xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX17xX27xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xX6xX20xX84xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xf559xX35xX17xX3xX17xX27xX1xX2exX3xX4xX1xX3axX20xX3xX2fxd431xX17xX27xX3xX29xX2axX3xX17xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX17xX35xX2fxX3xX17xX27xX3axX79xX3xXexX1xX3axX17xX1xX3xX5xX3fxXbxX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX3xX6fxX7bxff59xX5axX7exX5axX2x9a7fxX127xX81xX3x11fc3xX3xX7bxX127xX5axX7exX5axX7bxX81xX2xX32xX72xX3xXdcxX3axX3xX7bxX31xX3xX17xX35xX2fxX3xXexX1cxXdxX3xX5xX3fxXbxX3xX86xXdxX2exX17xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX3xXexX9exX17xX1xX3xX70xXa3xXa4xX17xX27xX3xXcxXa9xXaaxfd39xX3xe5d4xbf88xX17xX27xX3xXdcxd03fxXdxX3xa7aax1015bxX3xX56xX3axX79xX3xXexXa9xXa3xX79xX180xX17xX3xXexX1x9ab2xX17xX27xX3xX4xf15cxX6xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX84xX3xX7xX6xXa3xX3xX7bxX31xX3xX17xX35xX2fxX3xXexX1cxXdxX3xX5xX3fxXbxX84xX3xX86xXdxX2exX17xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX3xXexX9exX17xX1xX3xX24xfaf9xX3xX17xae33xXa3xX3xX4xX6xX20xX3xXexXa9xX1cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX2exX2fxX3xXexX1x10705xX4xX3xX1xX3axX17xX1xX3x10898xXa3xX79xX180xX17xX3xX4xX14xX17xX27xX3xXexX18fxX3xXdcxX3axX3xX29xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX17xX27xX3xXexce19xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexXa9xX20xX17xX27xX3xX5xd865xX17xX1xX3xXdcxX1f0xX4xX3xX1xfa09xX17xX1xX3xX7xX1f0xX84xX3xXexX35xX17xX27xX3xX4xX221xe553xX17xX27xX3xXbxX1xX18fxXdxX3xX29xc635xXexX3xX1x9d90xXbxX3xXdcxX17cxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xbf4exX3xX1f8xXa3xX6xX17xX3xXexX221xX3xXbxX1xX1cxXbxX84xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX261xX3xX1f8xXa3xX6xX17xX3xX1xa8cexXa3xX3xX1f8xXa3xX6xX17xX3xXexXa9xX20xX17xX27xX3xX24xeeadxXa3xX3xXexXa9xX6xX17xX1xX3xXbxX1x11e6dxX17xX27xX3xX4xX1xX18fxX17xX27xX3xXexX25xXdxX3xXbxX1xX21xX2fxX174xX3xX86xXdxX2exX17xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX28dxXbxX3xXexXdxX251xXbxX3xXex11dbcxX4xX3xXexX1xX1f0xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xXexX18fxXexX3xX1f8xXa3xX79xX3xX4xX1xX251xX3xXbxX1xX18fxXdxX3xX1xX255xXbxX3xX5xXdxX1dbxX17xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xXexXa9xX20xX17xX27xX3xX1f8xXa3xXa4xX17xX3xX5x10c76xX84xX3xbcf9x9c3cxX3xX5xX301xX3xXexX18fxX3xX27xXdxX1cxX4xX84xX3xXexXdxX17xX3xX17fxX1cxX20xX3xXdcxX180xX3xXexX25xXdxX3xXbxX1xX21xX2fxX3xXdcxX3axX3xX29xXdxX251xX17xX3xX17xX27xX1xXaaxX3xX29xX1xd338xXdxX3xXexX18fxX174xX0xXexX6xX17fxX5xX10xX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xXa9xX27xXdxX17xf657xX7bxXbxX304xX3xX6xXa3xXexX20xXaxX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX2fxX27xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX174xX17fxX6xX20xX1f8xXa3xX6xX17xX27xXexXa9xXdxX174xXdcxX17xX5axX56xX10xX7xX29xXexX20xXbxX5axX17xX10xdcabxX7xX5axX2xX32xX7bxX12cxX5axX32xc3bexX56xX31xX81xX81xX2xX81xX81xX127xXexX393xdf31xX12cxX31xX31xX5xX2xX174x11434xXbxX27xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX56xX12xX0xX5axXexXa9xX12xX0xXexXa9xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xXcxXa9xX6xX20xX3xX4xX247xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX1cxX4xX3xX24xX261xX17xX3xXdcxXaaxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xX6xX20xX84xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xXdcxX35xX17xX3xX17xX27xX1xX2exX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX56xX12xX0xX5axXexXa9xX12xX0xX5axXexX6xX17fxX5xX10xX12xXcxXa9xX20xX17xX27xX3xX4xX14xX17xX27xX3xXexX1cxX4xX3xX29xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xXdcxXdxX2exX4xX3xX17fxcbafxXexX3xX27xXdxX27exX84xX3xXexX21xX2fxX3xX27xXdxX6xX2fxX3xXdcxX3axX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX17xX1xX3xX1cxX17xX3xX1xX238xX17xX1xX3xX7xX1f0xX84xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX24xX1d8xX3xXbxX1xX18fxXdxX3xX1xX255xXbxX3xXdcxX17cxXdxX3xcc3fx1032fx11fa8xXcxXcxX70xX86xX76xX3xX4xX177xX17xX27xX3xX4xX28dxXbxX3xX29xXdxX4axX2fxX3xXexXa9xX6xX84xX3xX27xXdxX1cxX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX4xX1xf1fcxXexX3xX4xX1xa5c9xa588xX3xXexX1xX1f0xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xX4xc5bdxX3xX4xX1xX28dxXexX3xX5xX221xX255xX17xX27xX3xX4xX14xX17xX27xX3xXexX1cxX4xX3xX29xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xXdcxXdxX2exX4xX3xX29xX1xX336xXdxX3xXexX18fxX84xX3xX29xX1xX14xX17xX27xX3xX29xX1xX336xXdxX3xXexX18fxX3xXdcxX2c8xX3xX1cxX17xX84xX3xX29xX1xX336xXdxX3xXexX18fxX3xX17fxXaaxX3xX4xX6xX17xX174xX3xXcxXa9xX20xX17xX27xX3xX4xX14xX17xX27xX3xXexX1cxX4xX3xX29xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xXdcxXdxX2exX4xX3xX27xXdxXa4xXdxX3xX1f8xXa3xX79xX251xXexX3xX4xX1cxX4xX3xXdcxX2c8xX3xXdcxXdxX2exX4xX3xX56xX53xX17xX3xX7xX1f0xX84xX3xX1xX14xX17xX3xX17xX1xX53xX17xX3xXdcxX3axX3xX27xXdxX6xX3xX24xX238xX17xX1xX84xX3xX29xXdxX17xX1xX3xX56xX20xX6xX17xX1xX3xXexX1xX221xX261xX17xX27xX3xX2fxX21xXdxX84xX3xX5xX6xX20xX3xX24xX25xX17xX27xX84xX174xX174xX174xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX24xX1d8xX3xX2fxX336xX3xX7xX18xX3xXexX1xX2c8xX3xX5xX301xX3xXdcxX3axX3xX29xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX2xX81xX81xee0exX3xXdcxX2c8xX3xXdcxXdxX2exX4xX174xX174xX174xX3xXcxX1xXdxX251xXexX3xXexX1xX1f0xX4xX3xX4xX1xX3axX20xX3xX2fxXebxX17xX27xX3xX29xX2axX3xX17xXdxX2exX2fxX3xXexX1xX3axX17xX1xX3xX5xX3fxXbxX3xX17xX27xX3axX17xX1xX84xX3xX24xX261xX17xX3xXdcxXaaxX3xX24xX1d8xX3xXexX18xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX27xXdxXa4xXdxX3xX4x12170xXa3xX3xX5xX14xX17xX27xX3xX17xX25xXdxX3xX56xXa3xX17xX27xX3xX24xX14xXdxX3xX17xX6xX2fxX3xX17xX27exX3xXdcxX17cxXdxX3xX7xX1f0xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX4xX194xX6xX3xX2xX7bxX3xX24xX25xXdxX3xX24xX251xX17xX3xXexXebxX3xX4xX1cxX4xX3xX24xX261xX17xX3xXdcxXaaxX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX4xX1cxX4xX3xX1xXa3xX79xX2exX17xX3xXexX1xXaaxX3xXexXa9xX20xX17xX27xX3xXexX9exX17xX1xX174xX3xX176xX177xX17xX27xX3xXdcxX17cxXdxX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xX6xX20xX84xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xXdcxX35xX17xX3xX17xX27xX1xX2exX3xXexX1xXa3xX3xX1xf3a5xXexX3xX7xX1f0xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX4xX194xX6xX3xX1xX261xX17xX3xX7exX81xX3xX56xXdxdf74xX17xX3xXdcxXdxX1dbxX17xX3xX29xX1xX14xX17xX27xX3xX4xX1xXa3xX79xX1dbxX17xX3xX5xX3axX3xX4xX1cxX17xX3xX17fxX25xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX174xX3xX176xX1cxX4xX3xX24xX261xX17xX3xXdcxXaaxX3xX24xX1d8xX3xX2fxX6xX17xX27xX3xX24xX251xX17xX3xX1xX25xXdxX3xX56xXdxX699xX17xX3xX7bxX127xX3xXexXdxX251xXexX3xX2fxX2c8xX4xX3xX27xdba5xX2fxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX1xX4axX3xX5xX20xX21xXdxX3xX4xX6xX84xX3xX2fxX67dxX6xX84xX3xX17xX1xX21xX4xX3xXdcxX17cxXdxX3xX4xX1xX194xX3xX24xX180xX3xX4xX6xX3xX17xX27xX255xXdxX3xX1f8xXa3xX1dbxX3xX1xX221xX261xX17xX27xX84xX3xX24xX28dxXexX3xX17xX221xX17cxX4xX3xX24xX18xXdxX3xX2fxX17cxXdxX84xX3xX4xX6xX3xX17xX27xX255xXdxX3xfef2xXa4xX17xX27xX3xX1f8xXa3xX6xX17xX27xX3xXdcxXdxX17xX1xX84xX3xX46fxX1cxX4xX3xX69xX6f5xX3xXdcxX22fxX3xX24xX21xXdxX84xX3xX4xX6xX3xX17xX27xX255xXdxX3xX17xX27xX221xX247xXdxX3xX4xX1cxX17xX3xX17fxX25xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX3xXexX3fxX17xX3xXexXa3xc5afxX3xXdcxX17cxXdxX3xX4xX14xX17xX27xX3xXdcxXdxX2exX4xX84xX3xX27xX5e8xX17xX3xX27xe6baxXdxX3xXdcxX17cxXdxX3xX17xX1xX53xX17xX3xX56xX53xX17xX174xX3xX69xX25xXdxX3xXexX1xX6xX20xX84xX3xX1xX25xXdxX3xX56xXdxX699xX17xX3xXdcxX35xX17xX3xX17xX27xX1xX2exX3xX4xX1xX3axX20xX3xX2fxXebxX17xX27xX3xXexX1xX3axX17xX1xX3xX5xX3fxXbxX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX48xXdxX4axX2fxX3xX7xX1cxXexX3xX4xX7aexX17xX27xX3xX5xX3axX3xX56xXaaxXbxX3xX24xX4axX3xX56xXa3xX79xX3xXexXa9xX238xX84xX3xXexX1xX67dxX4xX3xX24x11599xX79xX3xXdcxX3axX3xX17xX53xX17xX27xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX1xX28dxXexX3xX5xX221xX255xX17xX27xX3xXbxX1xX20xX17xX27xX3xXexXa9xX3axX20xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX20xX84xX3xXdcxX35xX17xX3xX1xX4a8xX6xX3xXdcxX35xX17xX3xX17xX27xX1xX2exX3xX1f8xXa3xX5e8xX17xX3xX4xX1xX67dxX17xX27xX84xX3xXexX21xX20xX3xX4xX261xX3xX1xX25xXdxX3xX24xX4axX3xX4xX1cxX4xX3xX24xX261xX17xX3xXdcxXaaxX3xXexXa9xX20xX17xX27xX3xX17xX27xX3axX17xX1xX3xX27xXdxX6xX20xX3xX5xX221xXa3xX3xX1x10f3fxX4xX3xX1x9db7xXdxX84xX3xXexX1xX4axX3xX1xXdxX2exX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX5e8xX17xX3xX24xX20xX3axX17xX3xX29xX251xXexX84xX3xX27xX42fxX17xX3xX17fxX4a8xX84xX3xX27xX4a8xXbxX3xXbxX1xX5e8xX17xX3xX1xX20xX3axX17xX3xXexX1xX3axX17xX1xX3xXexX1xX3axX17xX1xX3xXexX18fxXexX3xX17xX1xXdxX2exX2fxX3xXdcxX2c8xX3xX4xX14xX17xX27xX3xXexX1cxX4xX174xX3xXcxXdxX17xX84xX3xXa4xX17xX1xX350xX3xXcxX69xc9c4xX76xX69xX3xXcx11dc4xd971xX176xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
2014-07-25 00:09:49

(QT) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2014), huyện Cam Lộ (Quảng Trị) triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến cho...

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán
2014-07-24 04:59:59

(QT) - Từ đầu năm 2014 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến thất thường, lượng mưa các tháng đầu năm thấp hơn trung bình nhiều năm, thời gian gần đây nắng...

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động
2014-07-24 04:59:49

(QT) - Thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết