Cập nhật: 29/11/2022 18:12 GMT+7
3aacx9f55xb8f8x9f6fxc795x8525xb603x5ce2xba9fxX7xca08xa41cxae85x8eacx55a5x5809xX5x8f16xXaxc0a7xX0xX7xXex8319x45bbx5afdxb80cxX12xab93xX1xc308xX3x9483xa2e1xb0dbx86a0xXexX3xXbxX1x447fx4cdaxX18xX19xX3x663dxX18xX3xX7x9142xX3xX1fxa776xX18xX19xX3x3bcax6dc0xXexX3xXexX1xX20xX3xX1x7160xXdxX3xXexa043xX3x98dax9ce8xX18xX19xX3xXexX21xX3xXcx4639x8c75xX50xX3xc42fxXcx7173xX3x9533x9091xc409xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xa9a2x8518xX18xX3xX50x4528xXdxX0xbfacxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX1fxXaxX12x809fxX62xX4fxc5fbxX3xXex5524xX18xX1xX3x5c57xX44xX6xX3xX4x87ebxX3x6c07xX20xX21xX63xXexX3xX37x9622xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xXbxX1xX27xX28xX18xX19xX3xX2cxX18xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX37xX38xXexX3xX37xa628xXdxX3xX92x568fxXdxX3xX1fxXdxX22xX18xX3xXexc31fxX4xX1xX3x66eaxbadexXd6xXd6x6be2xXd7xX2xa6f2xbf83xX3xX59xX0xX7xX20xXbxX12xXd6xX0xX6axX7xX20xXbxX12xX3xX37xa135xX3xX37xX27x98b4xX4xX3xX88xX62xX4fxX8bxX3xXexX8exX18xX1xX3xXexX1xX20xX3xX1xX40xXdxX3xX4x9310xX6xX3xX46xX47xX18xX19xX3xXexX21xX3xXcxX4fxX50xX50xX3xX53xXcxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xX62xX63xX18xX3xX50xX67xXdxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5x84eexXdxX3xX37xXa0xX6xX3xXbxX1xX27xX28xX18xX19xX3xX99xX20xX67xX18xX3xX5x7ef0xX3xXexX136xXdxX3xX4xX2cxX4xX3x5df4xXefxX3xX55x7579xX18xX1xX3xcba4xX28xX18x53f1xX3xX55xX158xX18xX1xX3xXcxX1xX109xX21xX15fxX3xX55xX158xX18xX1xX3x9123xX1xX1dxX3x9b06xX1xX20xX21xX22xX18xX3xX55xX158xX18xX1xX3xX57xXdxX18xX1x6552xX3xXexX1xX10xX17xX3xb331xX20xX21xX63xXexX3xX37xXa0xX18xX1xX3xX7xXc5xX3xXd6xa52cx8fb3xXd6xX6axX18cx94ebx41c1xX88xX62xX4fxX8bxX3xX18xX19x58b2xX21xX3xX2xX19cxX6axX2xXddxX6axXd6xXddxXd6xXd6xXd7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX17xX1fxX21xXaxX12xX0xXdxX59xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax9403xXdxX1fxXexX1x5e19xX3xX19cxXddxXddxXbxX154x4d8cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1edxX3xX19bxXddxXddxXbxX154xX1f4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6axX6axX4xXd7xbac6xX6xX17xX99xX20xX6xX18xX19xXexX16xXdxXd7xX92xX18xX6axX1fxX10xX7xa91exXexX17xXbxX6axX18xX10xX1e8xX7xX6axXd6xXd6xXdexX19cxX6axX2xXddxX19bxX1fxXd6xX2xX19cxXddxX19cxXdexXdexXexX19bxc1d0xX2xXd6xX5xX2xXddxX1a1xX1fxX6xXexXd7x6fcbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xXbxX1xX27xX28xX18xX19xX3xX2cxX18xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX37xX38xXexX3xXexX1xX20xX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xX3xX46xX47xX18xX19xX3xXexX21xX3xXcxX4fxX50xX50xX3xX53xXcxX55xX3xX57xX58xX59xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xX62xX63xX18xX3xX50xX67xXdxXaxX3xX1e8xXdxX1fxXexX1xX9xXaxX19cxXddxXddxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19bxXddxXddxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX50x3efexX18xX1xX3xX67xX18xX1xX3xX59xXdxX18xX1xX3xX1x835bxX6xX3xX1a1xX3x807exX18xX1xX1edxX3xX15cxXd7xXcxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX17xX1fxX21xXaxX12xX46xX33xX3xXexX1x9e09xX15fxX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX92xX1a9xX17xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX37xX38xXexX3xX16xX44xX18xX19xX3xX7xX67xX18xX3xX154xX20xX38xXexX3xX2xXd7xX19cx7c9exXddxXd7xXdexX23dxX338xX15fxXdaxX3xX59xX0xX7xX20xXbxX12xXd6xX0xX6axX7xX20xXbxX12xX3xX37xX38xXexX3xXexX136xXdxX3xX154xXefxX3xX55xX158xX18xX1xX3xX15cxX28xX18xX3xX37xX30bxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX1x91c4xX3xX19xXdxX6xX3xX37xX2d6xX18xX1xX15fxX3xX4xX2cxX3xX18xX1xX58xX18xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4fxX19xX1xXa0xX3xX99xX20xX21xX63xXexX3xX7xXc5xX3xXd6xX338xX6axX4fxX18cxX1a1xX50xX1a0xX4fxX8bxX3xX18xX19xX1a9xX21xX3xX2xXdexX6axX2xXd6xX6axXd6xXddxX2xXdaxX3xX4xX109xX6xX3xX50xX1a0xX4fxX8bxX3xXexX8exX18xX1xXd7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX17xX1fxX21xXaxX12xX46xX1xX20xX21xX30bxX18xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX16xX44xX18xX19xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX221xX1xX2cxX4xX3xXbxX1x69cfxX3xX1xXf3xXbxX3xX37xX30bxX3xX20fx838cxX3xX7xX20xX18xX19xX3xX92xX1a9xX17xX3xX99xX20x4b75xX3xX37xX38xXexX3xX4xX47xX18xX19xX3xXd2xX4xX1xX3xX175xX37xX38xXexX3xX23dxbcacxX185xX3xX37xXc5xXdxX3xX92xXc9xXdxX3xX1fxXdxX22xX18xX3xXexXd2xX4xX1xX3x505bxX450xX19bxXd7xX19bxXdexXdexX15fxX450xX3xX59xX0xX7xX20xXbxX12xXd6xX0xX6axX7xX20xXbxX12xX15fxX3xX19xX40xX59xX3xXexX136xXdxX3xX154xXefxX3xX55xX158xX18xX1xX3xXcxX1xX109xX21xX3xX2xX450xX23dxXd7xXdaxXd6xX2xX15fxXd6xX3xX59xX0xX7xX20xXbxX12xXd6xX0xX6axX7xX20xXbxX12xX15fxX3xXexX136xXdxX3xX154xXefxX3xX55xX158xX18xX1xX3xX171xX1xX1dxX3xXd6xXddxXddxXd7xX338xXd6xX450xX15fxX2xX3xX59xX0xX7xX20xXbxX12xXd6xX0xX6axX7xX20xXbxX12xXd7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX17xX1fxX21xXaxX12xX88xX62xX4fxX8bxX3xXexX8exX18xX1xX3xX4xa402xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX88xX62xX4fxX8bxX3xX1xX20xX21xX22xX18xX3xX55xX158xX18xX1xX3xX57xXdxX18xX1xX3xXexX419xX3xX4xX1x3daaxX4xX3xXexX1x55e1xX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX37xX38xXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX370xX3xX19xXdxX6xX3xX37xX2d6xX18xX1xX15fxX3xX4xX2cxX3xX18xX1xX58xX18xX3xXexX136xXdxX3xX154xXefxX3xX55xX158xX18xX1xX3xX15cxX28xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX37x6495xX18xX19xX3xX37xXc5xXdxX3xXexX27xXf3xX18xX19xX3xX92xX1a9xX3xX99xX20xX21xX3xX37xXa0xX18xX1xX3xX4xX109xX6xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX20x8d39xXexXd7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX17xX1fxX21xXaxX12xXcxX1xX507xX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX56cxXbxX3xX1xX40xX3xX7xX28xX3xX4xX1xX20xX21xX30bxX18xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX16xX44xX18xX19xX3xX92xX1a9xX3xXbxX1xX27xX28xX18xX19xX3xX2cxX18xX3xXexX16xX40xX18xX19xX3xX16xX44xX18xX19xX3xXexX1xX6xX21xX3xXexX1xX63xX3xX37xXc5xXdxX3xX92xXc9xXdxX3xX1fxXdxX22xX18xX3xXexXd2xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX21xX30bxX18xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX16xX44xX18xX19xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX221xX1xX2cxX4xX15fxX3xX19xX30xXdxX3xX15cxc958xX3xX4fxX47xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xX92xX1a9xX3xX1bxXcxX4fxXcxX3xXexX1xb419xX59xX3xX37xXa0xX18xX1xX15fxX3xXexX16xX2d6xX18xX1xX3xX88xX62xX4fxX8bxX3xXexX8exX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX1f4xX3xX5xX56cxXbxX3xX1xX40xX3xX7xX28xX3xX4xX1xX20xX21xX30bxX18xX3xX37xX419xXdxX3xX59xX33xX4xX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX1fxX33xX18xX19xX3xX37xX38xXexX15fxX3xX16xX44xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX99xX20xX21xX3xX37xXa0xX18xX1xX3xX4xX109xX6xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX20xX56cxXexXd7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c0dxX20xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX57xX1dxX3xX6b5xX18xX0xX6axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axXbxX12

Lê An

Các tin đã đưa

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết