Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG6sMO14buqYeG6reG7h+G7qmdhauG7quG7rFZR4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YeG7quG6sWHhuqXhu7bhu6pPw4HDgcOB4bug4buqR2Fi4bq1OeG7quG7g2jhu7bhu6rhu67hu6rhurU5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7qm804buq4bq3xIPhurVh4buqb2x74buqbyXhurXhu6ph4bql4bu2w5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmcWpYcOhNGjhu6rhurXhu7bhu43hu6rhu67hu7Qv4bus4busUeG7qn3EqeG6u8Oh4buqZmzhu6p7YeG7i+G7qmfhu4XhuqHhu6p74buL4bu24buq4buGYeG6peG7quG7p8Og4buqZ2HEqeG7qkdhxKnhur3hurU54buqZ+G7hWx74buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jVHhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pB4bup4bq0xrDhu6pnw6PhurVh4buq4bq0OWjhu4034bq14buq4bupJeG6tTnhu6rhu4Jo4bu24bq1OeG7qm9A4buqe+G7uHvhu6rhu4dh4bql4buqe2Hhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pB4bup4bq0xrDhu6pnw6PhurVhUeG7qkHhu6nhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6rhurFh4bql4bu24buqT8OBw4HDgeG7qmdl4buqe2Fqe+G7quG6scO14buqYeG6reG7h+G7qmdhauG7quG7rFZS4buq4buGYeG6peG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkjhu6fhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6pBw6JA4bq1OeG7quG6tOG7tuG6s+G7qmdh4bu24bqz4buqfWzhu6rhurHDteG7qmHhuq3hu4dSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pXWcOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buDaOG7tuG6tTln4buFw6FSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu65X4buyL+G7rOG7sFl94buu4busWVjhu7JY4bu0Z+G7rFjhu6xZ4bq34bu0LWdo4buNLWF94busVuG7sOG7rFLhuq/hu4c54buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG6sMO14buqYeG6reG7h+G7qmdhauG7quG7rFZR4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YeG7quG6sWHhuqXhu7bhu6pPw4HDgcOB4bug4buqR2Fi4bq1OeG7quG7g2jhu7bhu6rhu67hu6rhurU5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7qm804buq4bq3xIPhurVh4buqb2x74buqbyXhurXhu6ph4bql4bu24buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hXWcOd4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmUfDokDhurXhu6p7PeG6tWHhu6rhurHDteG7qmHhuq3hu4fhu6ot4buq4bub4bq1YeG7oOG7qkfhu4Uh4bq14buqR2jhu4004bq1w5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0OUDhu43hu6rhu6wv4bus4busL+G7ruG7sOG7ruG7rlHhu6pHYeG7i+G7qmfEqeG6u+G6tTnhu6rFqWHDoOG6tWHhu6rhu4dh4buL4buqPuG7tuG6teG7qmFA4bq1YeG7qk8l4bq14buqPj3hurXhu6pmY+G7quG7rOG7sOG7rOG7tC9HRzkt4bqwR0dB4buqbzThu6pvw6E1e+G7qmdhYuG6tTnhu6o+4bu4w6Lhu6rhurEz4buqYcOiI3th4buqWyFo4buqZ8Sp4buqe2LhurU54buqZ+G7hWjhurU54buqYSPhurXhu6pvY+G6teG7quG6tTks4bq14buqZuG7uHth4buqZ+G7hWjhurU54buqxKnhurnhurU54buqOcOh4bu2w6Hhu6pbw6Ij4bq14buq4buu4buw4buu4bus4buqLeG7quG7ruG7sOG7rljhu6o+ZeG7qmZo4bq1OeG7qn1s4buq4bqxw6Ez4bq1UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdhXcOi4buqW+G6pVHhu6o+Y+G7qmfhu4XDoOG7qnthw6Lhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buq4busw53hu7Dhu6pnw6Phu6pbZOG6tTnhu6pnYWjEkXvhu6rhurfEg+G6tWHhu6pvbHvhu6pvJeG6teG7qmHhuqXhu7bhu6pnYWLhurU54buqZ8Oh4bq14buqb0Dhu6pbNOG7quG6tTlh4bqj4buqYcOiQOG6teG7qmdhQOG6tWHhu6pnYeG7i+G7qmfDrHvhu6pbIWjhu6pnxKnhu6p9bOG7quG7uOG6tVHhu6o+4bu4w6Lhu6p74bu4w6Lhu6pvNOG7quG7p8SR4buq4bqwM+G7qmHDoiN7YeG7qm9A4buq4bupIWjhu6pnxKlR4buq4bunxJHhu6pHQMOh4buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buFxKnhurt74buq4bq1OUDhu43hu6pW4buwL+G7rOG7rC/hu67hu7Dhu67hu65Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bupNuG7quG6seG6o+G7h+G7qmdh4bq9w6Hhu6o+4bu4w6Lhu6p74bu4w6Lhu6p74bu4e+G7quG6tcSRw6Hhu6p9aOG6tTnhu6pnYV3DouG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YVHhu6pB4bup4bq0xrDhu6pnw6PhurVh4buqZ2Xhu6p7YWp74buq4bqxw7Xhu6ph4bqt4buH4buqZ2Fq4buq4busVlHhu6rhurHDteG7qmHhuq3hu4fhu6p7YWjhu40y4bq14buqWzThu6pbNuG7qmco4buH4buqZ+G7hWjhurU54buqZ2E9w6Lhu6rhurdoKOG6tVHhu6p7YcOi4buq4buP4buq4bqxw6Ez4bq14buqb0DDouG7quG7ruG7qmfhur3hu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qnvhu4vhu7bhu6pI4bun4bq0xrDhu6pnw6PhurVh4buqb0Dhu6o+4bu4w6Lhu6p74bu4w6Lhu6pnYSnhurPhu6pn4buF4bu24buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7quG6sMOh4bq1YeG7qmcz4buqLeG7quG6tDks4bq14buqZuG7uHth4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lHI8Oh4buq4bqxw7Xhu6ph4bqt4buHUeG7quG7hmHhuqXhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pI4bun4bq0xrDhu6pnw6PhurVh4buqQcOiQOG6tTnhu6rhurThu7bhurPhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qj5A4buN4buqZ+G6veG7qmfhu4XhuqHhurVh4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6p7YeG7i+G7qmfhu4XEqeG6ueG6tTnhu6pbIWjhu6pnxKnhu6pvQOG7qn1s4buqZ2E9w6Lhu6rhurU5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7quG7h2Ey4buqfWjhu401Z+G7qnth4buL4buqZ+G7hcSp4bq54bq1OeG7qlshaOG7qmfEqeG7quG7ruG7qn1s4buq4bu44bq14bug4buq4oCc4bqwYWjhu6p9w6Hhu6pnw6B7YeG7quG7g2hje+G7qjnDoeG7tuG7qls/e+G7qj7DoTVn4buqR2FA4bq1YeG7qsWpZeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6pvQOG7quG6tWFu4bq1OeG7qlvhuqPhu7bhu6pbw6E24bqz4buq4bq3xKlo4buq4bq1w6E14bqz4buqZmzhu6rhurHDoTXhurXhu6rhu7Lhu6zhu6rhurU5QOG7jeG7qlsy4bqz4buqe2HDoTPhurXhu6pbLmhR4buqPj3DouG7qm814buqR2FA4bq1YeG7qsWpZeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPigJxQ4oCdxali4bq1OeG7qm/DoTLhurXhu6pHYWPhurU54buq4bq0YS5n4buqZyPDoeG7quG6sGFo4buqfcOh4buqZ8Oge2Hhu6rhu4NoY3vhu6o5w6Hhu7bhu6pbP3vhu6o+w6E1Z+G7quG7qWLDoeG7qj7hur3hu6pBw6E04bq14buq4bq2xKnhurnhurU54buqLeG7quG7pzPhurXhu6pBPcOhUeG7qmfDo+G6tWHhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buoUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUfhu4Uy4bq14buqe+G6ueG7qmbhur/hu6pn4bq94buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6p74buL4bu24buqSOG7p+G6tMaw4buqZ8Oj4bq1YVHhu6o+4bu4w6Lhu6p74bu4w6Lhu6pnYSnhurPhu6pn4buF4bu24buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7quG6sMOh4bq1YeG7qmcz4buqLeG7quG6tDks4bq14buqZuG7uHth4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YVHhu6rhurHDteG7qmHhuq3hu4fhu6pnYWPhurU54buq4bq1YS5n4buqb+G6u8Oh4buqe+G7uHvhu6pn4bq94buqZ+G7heG6oeG6tWFR4buqfWzhu6pnYT3DouG7quG6tTlh4bqj4buq4buDaOG7jTNnUeG7qj7hu7jDouG7qnvhu7jDouG7qmdhKeG6s+G7qmfhu4Xhu7bhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qkHhu6nhurTGsOG7qmfDo+G6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bunM+G7quG6syN74buq4bqxw7Xhu6ph4bqt4buHUeG7quG7hmHhuqXhu6rhu6fDoOG7qmdhxKnhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qmfhu4Vse+G7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu41R4buqxalh4buL4buqZ+G6o3th4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YeG7quG6tDlo4buNN+G6teG7quG7qSXhurU54buq4buCaOG7tuG6tTnhu6rhurFhOuG6tTnhu6pb4bqj4bq1YVHhu6pm4bu2aOG7quG7rOG7qj5oZcOh4buq4bq3QOG6s+G7qm/DoTV74buq4bqxYSnhurXhu6pn4buFxKnhurnhurU5UeG7qmfDoHth4buqe2x7UeG7qmfhu4Xhu7h7YeG7quG6tWHDoTXhurNR4buq4bqxw7Xhu6ph4bqt4buH4buqWyThu6phw6JA4bq14buqZ2FA4bq1YeG7quG6tcSRw6Hhu6p9aOG6tTlR4buqe2HEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qls04buq4buF4bu2UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qTbhu6p74bu4e+G7qn1s4buq4bu44bq14buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6sWHhu7bDoeG7qltp4bq1OeG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YeG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4dh4bu44buH4buq4bq3aChnUeG7qkHhu6nhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6rhu40yaOG7qnshaOG7qkjhu6fhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7quG6t0DhurPhu6pvw6E1e+G7qm/hurvDoeG7qsWpYcOg4bq1YeG7quG7h2Hhu4tR4buqe+G7uHvhu6o+xJFR4buq4bq1OUDhurVh4buq4bq3w6Ey4bq14buq4buDaOG7tuG6teG7qmbhurvhurPhu6phw6JA4bq14buqe2HDo+G6tWHhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7quG7h2Ey4buqfWjhu401Z+G7quG7g2jhu43hu6phw6Ije2Hhu6rFqWLhurU54buqb8OhMuG6teG7qkdhY+G6tTnhu6rhurRhLmfhu6pnI8Oh4buq4bqwYWjhu6p9w6Hhu6pnw6B7YeG7quG7g2hje+G7qjnDoeG7tuG7qls/e+G7qj7DoTVn4buq4bupYsOh4buqPuG6veG7qkHDoTThurXhu6rhurbEqeG6ueG6tTnhu6ot4buq4bunM+G6teG7qkE9w6FSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bu5w6Hhu7bDouG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6rhu4No4buN4buqYcOiI3thUeG7quG6tyjhu4fhu6rhu4No4buN4buqYcOiI3th4buq4bqwYWjhu6p9w6Hhu6pnw6B7YeG7quG7g2hje+G7qjnDoeG7tuG7qls/e+G7qj7DoTVn4buqR2FA4bq1YeG7qsWpZeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6pvQOG7quG6tWFu4bq1OeG7qlvhuqPhu7bhu6pbw6E24bqz4buq4bq3xKlo4buq4bq1w6E14bqz4buqZmzhu6rhurHDoTXhurXhu6rhu7Lhu6zhu6rhurU5QOG7jeG7qlsy4bqz4buqe2HDoTPhurXhu6pbLmhR4buqPj3DouG7qm814buqR2FA4bq1YeG7qsWpZeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqNSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fj4bq1OeG7quG6tWEuZ+G7qnvhu7h74buqe2LhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rEqWjhu6pnw6Ey4bq14buqWyFo4buqZ8SpUeG7qj7hu7jDouG7qnvhu7jDouG7qm/hurvDoeG7qkHhu6nhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6pn4buFxKnhurt74buq4bqxYcOh4buqSOG7p+G6tMaw4buqZ8Oj4bq1YeG7quG7h2Ey4buqfWjhu401Z+G7qn1s4buq4bu44bq14buqWyFo4buqZ8SpUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7hmHhuqXhu6rhu6fDoOG7qmdhxKnhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qmfhu4Vse+G7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu41R4buqxalh4buL4buqZ+G6o3th4buqQeG7qeG6tMaw4buqZ8Oj4bq1YeG7qnvhu4nhurU54buqe2HDouG7quG7hSbhurU5UeG7quG7g2jhu7bhu6pvw6E1e+G7quG7h2Ey4buqfWjhu401Z+G7qnth4buL4buqZ+G7hcSp4bq54bq1OeG7qlshaOG7qmfEqeG7qnvhu7h74buqfWzhu6rhu7jhurXhu6rhurch4bq14buq4bq1QOG7jVHhu6o+xJF74buq4bq3xJHhu6o+Lmfhu6p7KOG7h+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6pvw6E1e+G7qnthaCnhurXhu6o+4bqj4buq4bqxM+G7qmHDoiN7YeG7qlshaOG7qmfEqeG7qnti4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nGsMOi4buqW+G6pVHhu6pI4bun4bq0xrDhu6pnw6PhurVh4buqeyHhurXhu6p7YcOj4buqWyPDouG7qnvhu7h74buq4bq1OUDhurVh4buqw7Is4buN4buqfWzhurU54buqWzThu6rhu7jhurXhu6pnJeG6tTnhu6p7xKnhur3hurU54buqe+G6ueG7qmbhur/hu6pvKGfhu6p7YS5n4buq4bq1YcSp4buq4bq1OUDhurVh4buq4buN4buqZzNR4buqOcOh4bu4w6Lhu6p9w6x7UeG7qm8l4bq14buqYeG6peG7tuG7qi3hu6pnYTbhu6p9w6x74buqLeG7qmdhNuG7qmdh4bu2w6JR4buqw7Is4buN4buqfWzhurU54buqe2HDoOG6tWHhu6rhu4No4buNNOG6teG7qnvhurnhu6pm4bq/UlJS4buq4bq1YSbhurPhu6o+PcOi4buqWz3hurPhu6pnw6DhurVh4buqZjvhurXhu6pmQOG6tTnhu6pvQOG7qnth4buL4buqW8SR4bq1OeG7qmfDoTPhu4fhu6rhurVhKOG6teG7quG6tTloZOG6teG7qm9j4bq14buqWyFo4buqZ8Sp4buqe2LhurU54buqZ2vhu6p74bu4e+G7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhu4dhw6x74buqYWTDoVHhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM1Hhu6p74bu4e+G7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurPDrHvhu6pnw6EyaOG7quG7g2hje+G7qjnDoeG7tlHhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qn1s4buq4buHYeG6p+G6tTlR4buqb2PhurXhu6p9xKnhu6p74buL4bu24buqe+G7uHvhu6p7YcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buqWyFo4buqZ8Sp4buqe2LhurU54buqZ+G7hWjhurU54buqxKnhurnhurU54buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buqOcOh4bu2w6Hhu6pbw6Ij4bq14buq4buu4buw4buu4busLeG7ruG7sOG7rlhSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5lH4buFIeG6teG7qkdo4buNNOG6tcOaL+G7h8OZ

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Thời tiết