Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/FqMOtw6xp4bqp4bqt4bqhxq/DguG6o2Xhuq3huqFWXeG7i2Xhuq1WXSThuq1VVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw6zhuqPhu4vDqSJW4bqhw6MmVkfhuqPhuqnhuq3huqFWw6w2VuG6reG6o24iVuG6ouG6uVbhu7HDqcOsVuG6ouG6qSXhuq3FqC/DrcOsaeG6qeG6reG6ocavxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G6omXhuqdW4bqtPeG7kVZZIy9YWFVWw43hu4VW4buQVsOsN1Yi4bqrVuG7jzrhuq1WXSbhuq1W4bqhw7LDo1Zn4bqjYuG6reG6oVbhu5FWw6w3ViIkIlbhuqPhu4vhu5E54bqtVVbDrOG6o+G6sVbDtD9VVsOs4bqjJeG6reG6o1Zn4bqjw6lW4buPJVYiJCJWImXhuq3huqFWw6zhu5FWIG3hu4MiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww6zhurfhuq3huqNW4buPOFbhu4/DozkiVsOi4bqjZeG6reG6oVbDosOj4bqt4bqjViDhuqk94bqt4bqjVVZd4buLZeG6rVZdJOG6rVbhu48lVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw6zhuqPhu4vDqSJW4bqhw6MmVkfhuqPhuqnhuq3huqFWw6w2VuG6reG6o24iVuG6ouG6uVbhu7HDqcOsVuG6ouG6qSXhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu2V1dnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyLDml094bqpaOG7iz3huq3huqHDrGnDo8Oa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWeG7skAvWFfhu7YgWVjhu7hX4bu24buy4bu4w6xYI+G7ssOd4bqlQC3DrOG6o+G7i+G6qSIt4bqhw6M9w5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDrOG7ouG7rsOC4bqjZeG6reG6oVZd4buLZeG6rVZdJOG6rVVWw63DslYgauG6reG6oVbDrOG6o+G7i8OpIlbhuqHDoyZWR+G6o+G6qeG6reG6oVbDrDZW4bqt4bqjbiJW4bqi4bq5VuG7scOpw6xW4bqi4bqpJeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu2V1fhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr8OM4bqj4buLw6kiVkfhuqPhuqnhuq3huqFWw6w2VuG6reG6o24iVuG6ouG6uVbhu7HDqcOsVuG6ouG6qSXhuq1W4bqlJVbDrOG6o+G7i8OpIlbhuqHDoyZWLVbhu6Hhuq3huqNTVuG6rMOa4bqiw5rhuqzFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMaW3hu4EiVjDhuqtVVsOs4bqjMeG6qVbDrOG6o2Xhuq3huqFWXSThuqlWIms9VuG7sWoiVkjhu4sm4bqtVuG6peG7k1bhu5BW4butbeG7gyJWIuG6vVbDrGnhu4vhu5E44bqtVuG7pOG7q+G6u1bhu5BWw6w34bumVVbDrOG6o+G7i8OpIlZH4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsNlbhuq3huqNuIlbhuqLhurlW4buxw6nDrFbhuqLhuqkl4bqtVVbDrcOpVjA64bqt4bqhVsOi4buTVuG7juG7rS0jw53DnVhZLVjDnVYi4bqjbT1WMG3hu4MiViI8Z1bhuqHDozzhu5FWMDrhuq3huqFWw6Lhu5NW4bqlbeG7i1bhuqMl4bqt4bqjw5pWw40m4bqtVmfhuqN94bqnVuG6rSXhu5FWIOG6qVbhu7Hhur9Ww63hu4VWMGXhuq3huqFW4bqtPeG6p1YgbeG7gyJWw4zhuqMkw6NWw43hur/huq1W4bukMOG6sT1WIuG6o+G6t1bDnSMjVsOMaT7huq1W4bqibeG6reG6oVbhu68q4bqpVVbhu6s9VuG7r+G6r+G6reG6o1VW4bqiJVbhuqzhurvDo+G7plbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xW4bqt4bqjbeG6reG6oVYi4bqjbT1WMG3hu4MiViI8Z1bhuqHDozzhu5FWIuG6o27huq3huqFW4bqt4bqje+G6rVYwa1Yww6M44buLVsOiw6M54bqtVsOiw6Phuq3huqNWIOG6qT3huq3huqNWIG3hu4MiVuG7jyVWw6zhuqPhu4vDqSJWIuG6q1bDrGnhurvhuq1WRz1pPSIxw6w94bqn4bqp4bqlw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7sTrhuq1WIm5WaOG7i+G7kVYw4bqx4bqt4bqjVsOsKsOjVsOi4bqj4bqpJuG6rVbDncOdVuG7r8OjOOG7i1ZZVuG6pOG7i3vDrFbhu61t4buDIlbDrcOpVlhX4bu0L1lXWOG7ti9I4bqiWMOdVVbDrOG6o+G7i8OpIlZH4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsNlbhuq3huqNuIlbhuqLhurlW4buxw6nDrFbhuqLhuqkl4bqtVuG6rTbhu4tWw6xpNuG6rVbhuqUlVsOs4bqj4buLw6kiVuG6ocOjJsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu47huq9W4buPe+G7kVVW4bqt4bqjLOG6p1YwJuG6p1ZdJuG6qVY94bqtVsOs4bqpJeG6rVYi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1bDrcOyViBq4bqt4bqhVVbDjeG7hVbhu5BWw6w3VuG7kTbhu4tWIj7hu4tWZ+G6o2Lhuq3huqFW4buRVsOsN1bDrOG6o2Xhuq3huqFWXSThuqlWw6zhu4HDo1YiJCJWIuG6v1bDreG7hVbDosOj4bqt4bqjViDhuqk94bqt4bqjVVZd4buLZeG6rVZdJOG6rVbhu48lVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVZdw6M3w6xWMGFWw6LhuqNl4bqt4bqhVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw60m4bqtVmfhuqN94bqnVsOs4bqj4buLw6kiVuG6ocOjJlbhuq024buLVsOsaTbhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buv4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buHw6NWZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bhu4/hu4HDo1YiJCJWIuG6v1Zo4buLPeG6rVYi4bqjbiJW4bqtOuG6reG6oVbhuqXDozbhuq1WaOG7iz3huq1Ww6zDozfhuq1W4bqjJeG6reG6o1bDosOjYeG6p1bDrGk9VVbhuqHDoyThuqdWw60kw6xWIiQiViLhur9Ww63hu4VWw6LDo+G6reG6o1Yg4bqpPeG6reG6o1bDrOG6o+G7i8OpIlbDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqtVVbDtCQiVuG6p8Oj4bqt4bqjVsOs4bqjZeG6reG6oVbDrMOj4bqtVVbDrGnhu4vhu5FWw6zhuq/huqdW4bqt4bqh4buL4bq54bqtVuG6ocOpIlbhu484VsOtJuG6rVZn4bqjfeG6p1bDrOG6o+G7i8OpIlbhuqHDoyZW4bqtNuG7i1bDrGk24bqtVuG7jyVWw7TDslbhuqXhu5NW4bqt4bqh4bqjw6M24bqnViIkIlbDrOG6vVYi4bqjbiJVViIkVuG6reG6oynhuq1W4buPw6NWZ+G6oyrhuqfDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bub4buLw6zhuqPhuqlp4buuxq/huqzhuqHhu4vhu5HDoeG6rVbhuqLhuqklw6NW4bqsPeG6p8WoL2fGrw==

Nguyễn Hoài Nam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết