Cập nhật: 29/11/2022 17:52 GMT+7
8d96xcf5cxa5e8xfd15x11606xcf1dxcec8xbc52xfc8axX7xaa72xf28dxc107xe196xf82cx12580xX5xd1e6xXaxf278xX0xX7xXexf388x12b59x11f82xdb8dxX12xe5d7xX1xX6xXdxX3xXexX16x9f76x97b7xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1x1237axX18xX19xX3xdbd4xe652xXexX3xX18x11946xXdxX3xXexXdxbab4x121a0xX3xXexX1x9715xX3xX18xc876xX18xX19xX3xX7xaca5xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xX1xX3cx10759xc163xX18xX3x9fb0xd404xX18xX1xX3xf837xXdxX18xX1xX3xX5xX3bxX18xX3xX7xX2dxX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xfeccx10019xXdxX3xc9bexXdxX56xX18xX3xXexf7daxX3xb43exX17xX7xXexX72xX6xX16xXex103f1x9aaexX18xX3xX0x121cbxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc96xX10xX6xf4d8xXaxX12xca78x122b5xX18xX19xX3xX18xX6xX55xX3x115f7x10285xX8bxX2xX2x104c8xX3xXa3x10c0axXdxX3x11bbdxX43xX18xX19xX3xXa6xe70fxX18xX3xX1xX3cxX55xX56xX18xX3xX59xX5axX18xX1xX3xX5exXdxX18xX1xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1x9b1cxXbxX3xX87xd8e2xXdxX3xb332xX22xX3cxX3xX76xXdxX56xX18xX3xX1xX3cxX55xX56xX18xX3xXex10b3dxX3xX4xX1xd490xX4xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX16xX22xX23xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xXexX3xX18xX36xXdxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXexX1xX40xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xX5xX3bxX18xX3xX7xX2dxX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xX72xX73xXdxX3xX76xXdxX56xX18xX3xXexX7cxX3xX7exX17xX7xXexX72xX6xX16xXexX86xX87xX18xX3xX4x9bbbxX6xX3xXe3xX22xX3cxX3xX76xXdxX56xX18xX3xX59xXdxX56xXexX3xXbdxX6xX72xX86xX3xba2bxXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX76xX22xXdcxX4xX3xX76x118e3xXexX3xXexX73xXdxX3xXe3xX22xX3cxX3xX76xXdxX56xX18xX3xX1xX3cxX55xX56xX18xX3xX59xX5axX18xX1xX3xX5exXdxX18xX1xX86xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX17xXa6xX55xXaxX12xX0xXdxX72xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd482xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxe43exXdxXa6xXexX1x121b9xX3xX2xd27axX1d9xXb2xXbxd112xfbb4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d6xX3xXb3xXb3xX1d9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8bxX8bxX4xX86xfd96xX6xX17x10766xX3cxX6xX18xX19xXexX16xXdxX86xX87xX18xX8bxXa6xX10xX7xX31xXexX17xXbxX8bxX18xX10xX1d1xX7xX8bxXb2xXb2xce71x1082fxX8bxX2xc181xc26axXa6xXb2xX2xX1d9xX217xXb3xX2xX1d9xXexXb2x11e91xX227xX21cxX5xX218xff1exX19xXdxX6xX18xX22cxX1xX6xX18xX19xX86xac58xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xXexX16xX22xX23xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xXexX3xX18xX36xXdxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXexX1xX40xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xX1xX3cxX55xX56xX18xX3xX59xX5axX18xX1xX3xX5exXdxX18xX1xX3xX5xX3bxX18xX3xX7xX2dxX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xX72xX73xXdxX3xX76xXdxX56xX18xX3xXexX7cxX3xX7exX17xX7xXexX72xX6xX16xXexX86xX87xX18xXaxX3xX1d1xXdxXa6xXexX1xX9xXaxX2xX1d9xX1d9xXb2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb3xXb3xX1d9xXaxX3xX8bxX12xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1c2xXaaxX4xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX1xd08bxXexX3xX76xX43xX18xX19xX3xX18xX19xX22xb5dfxXdxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXa6xc217xX18xX19xX3xX76xX32xX18xX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fcxX3cxX6xX18xXb7xX3xX72xX3cxX6xX3xX7x10c40xX72xX22cxe29dxX18xX1xX1d6xX3xXbdxX19xX3cxX55xX3bxX18xX3xe192xd1b5xX18xX19xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX17xXa6xX55xXaxX12xX170xXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xXexX3xX18xX36xXdxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXexX1xX40xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xX1xX3cxX55xX56xX18xX3xX59xX5axX18xX1xX3xX5exXdxX18xX1xX3xX5xX2dxX3xX18xX23xXdxX3xX19xXdxXe0xXdxX3xXexX1xXdxX56xX3cxXb7xX3xX1fcxX3cxX48xX18xX19xX3xX1f9xXaaxX3xX87xX2dxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXexX1xX40xX3xX4xXaaxX4xX3xX5xX17xX73xXdxX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xXa6xX17xX3xX1xXbaxXdxX3xX87xXdxX3bxX18xX3xX18xX43xX18xX19xX3xXa6xXc3xX18xX3xX87xX2dxX3xX4xXaaxX4xX3xX1xXdcxXbxX3xXexXaaxX4xX3xX1ddxb2d2xX3xXexX16xX3bxX18xX3xX76xc70exX6xX3xX1f9xX2dxX18xX3xX7xX48xX18xX3xX1ddxX3cx11f7cxXexX86xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX76xa0b0xX3xX4xX407xX3xX18xX1xXdxea86xX3cxX3xX7xX48xX18xX3xXbxX1xfef6xX72xXb7xX3xX72xX180xXexX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX76xX3e7xX3xX76xX22xXdcxX4xX3xX4xX43xX18xX19xX3xX18xX1xd0eexX18xX3xX7xX48xX18xX3xXbxX1xX418xX72xX3xX4xX43xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX56xXbxX3xX18xX43xX18xX19xX3xXexX1xX43xX18xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xX1f9xXdxb08bxX3cxXb7xX3xX1ddxXc3xX55xX3xXa6x90a4xX18xX19xX3xX76xX22xXdcxX4xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xX1xXdxX56xX3cxX3xX87xX2dxX3xX87xX3efxX3xXexX16xb1d9xX3xX87xd056xX18xX19xX3xX4xX1xX324xX4xX3xXexX16xX3bxX18xX3xXexX1xX3efxX3xXexX16xX22xX303xX18xX19xXb7xX3xX18xX1xX22xX1d6xX3xX18xb1a2xX72xXb7xX3xX1xX73xXexX3xXexXdxX3bxX3cxXb7xX3xX76xX434xX3cxX3xX1ddxX6xX18xX1xXb7xX3xX18xX22xXe0xX4xX3xX72xX324xX72xXb7xX3xX72xXdxX32xX18xXb7xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1f9xXbaxXexX3xX18xX19xX1xX56xXb7xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1f9xXbaxXexX3xX7xX324xX18xX3xXa6xXc3xX55xXb7xX3xXexXdxX18xX1xX3xXa6xaeebxX3cxX3xX5xX73xX4xXb7xX3xXa6xX4f5xX3cxX3xX76xX434xX3cxX3xX18xX2dxX18xX1xX86xX86xX86xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX17xXa6xX55xXaxX12xXcxX3fcxXexX3xX4xX48xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX76xX22xXdcxX4xX3xX7xX48xX18xX3xX1ddxX3cxX3fcxXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX1fcxX3cxX55xX3xXexX16xb21cxX18xX1xXb7xX3xX4xX43xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX56xX3xX1xXdxX56xX18xX3xX76xX73xXdxXb7xX3xX31xX1xX43xX18xX19xX3xX7xX7cxX3xXa6xX40xX18xX19xX3xXexX1xX3cxX36xX4xX3xXexX16xc115xX3xX7xXc3xX3cxXb7xX3xX1xX407xX6xX3xX4xX1xX3fcxXexXb7xX3xX4xX1xX3fcxXexX3xX1f9xX48xX17xX3xX1fcxX3cxX48xX18xX3xX76xXbaxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX18xX3bxX18xX3xX76xX48xX72xX3xX1f9xX48xX17xX3xX87xX40fxX3xX4xX1xX3fcxXexX3xX5xX22xXdcxX18xX19xXb7xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xXexX1xX466xX4xX3xXbxX1xX418xX72xXb7xX3xX72xdef7xX3cxX3xX72xX3e7xX86xX3xXbdxX19xX17xX2dxXdxX3xX16xX6xXb7xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX4x8f80xX18xX3xX1f9xX2dxX55xX3xX1f9xXaaxX18xX3xX18xX1xXdxX40fxX3cxX3xX5xX17xX73xXdxX3xX1xX48xXdxX3xX7xX48xX18xX3xXexX22xX23xXdxX3xX7xX36xX18xX19xXb7xX3xX16xX6xX3cxXb7xX3xX4xX15axXb7xX3xX1fcxX3cxX48xX3xX7xX73xX4xX1xX3xX76xX45dxX3xX18xX19xX22xX303xXdxX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXa6xX30cxX18xX19xX3xX4xX407xX3xXexX1xX3bxX72xX3xX18xX1xXdxX40fxX3cxX3xX5xX466xX6xX3xX4xX1xe744xX18xX3xX31xX1xXdxX3xX76xX32xX18xX3xX72xX3cxX6xX3xX7xX324xX72xX86xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX17xXa6xX55xXaxX12xX59xXdxX56xX4xX3xX76xX22xX6xX3xX18xX43xX18xX19xX3xX7xX48xX18xX3xX5xX3bxX18xX3xX7xX2dxX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xX72xX73xXdxX3xX76xXdxX56xX18xX3xXexX7cxX3xX7exX17xX7xXexX72xX6xX16xXexX86xX87xX18xX3xX4xX407xX3x12b4exX3xX18xX19xX1xX5axX6xX3xX1fcxX3cxX6xX18xX3xXexX16xX656xX18xX19xXb7xX3xX72x10ed7xX3xX16xX6xX3xX1xX22xXe0xX18xX19xX3xX76xXdxX3xX72xXe0xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX54axX72xX3xX31xXdxX32xX72xXb7xX3xX72xX6cfxX3xX16xXbaxX18xX19xX3xXexX1xX3efxX3xXexX16xX22xX303xX18xX19xX3xXexXdxX3bxX3cxX3xXexX1xX40xX3xX76xX45dxX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX16xXdxX45dxX18xX3xX7xX48xX18xX3xX1ddxX3cxX3fcxXexX3xX18xX43xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX56xXbxX3xX72xXbaxXexX3xX4xXaaxX4xX1xX3xX1f9xX40fxX18xX3xX87xX486xX18xX19xX86xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94b8xX3cxXexX1xX17xX16xXaxX12xXbdxX19xX3cxX55xX3bxX18xX3xX333xX334xX18xX19xX0xX8bxXbxX12

Nguyên Đồng

Các tin đã đưa

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết