Cập nhật:  GMT+7
e49ax16b85x19e24x18071x185f0x1831fx16eeex10753x1aee3xX7x1a565x11c74x13e2cx1932dx18cf6x13270xX5x137b9xXax179eex11909x16ae9xXbxX3xX5x190e7x1a3f2x14d6bxX3xX4x12696x16c78xX3x16c2ax149d0xX19xX1axX3xX13xXdx15bbcxX1exX0x16215xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x178ecxXaxX12x19eecx1ac44xXcx14c76xX3x13dcdxX3xX13xX21x15592xX3x14254xX1exX6xX3xX2x15189xX2axX2xX2xX2ax10cb4x13475xX2x107f5x1606axX3xX20xf170xX3x12effxXdxX6xX18xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3x172d1x1704cxX19xX3xXexeac8xXdxX3xX40xX1exX6dxX19xX1axX3xXcx10085x175a2xX3xXex1956fxX3xX4xX1x149c3xX4xX3xX5x16ebdxX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1ex10f0axX3x137c6xX27xX19xX3xX3cx19268xX3xX4x1973fxX3xX4x1644cxX4xX3x195f4x1b1acxX19xX1axX3xX4xX1x1098fx151e1xX3xffc5x164e7xX3xX13xe5fbxX1exX3xf543xX1x1836fxX4xX58xX3x11824xX68xXcx15384xX3xX9dxX6dxX19xX1axX58xX3x14014xXb2xX3xXexX1x1294dxX3xXcx186a6xX19xX1xX3x16472xe62exX58xX3x12c77xX1xXd9xX3xXexX78xX4xX1xX3xX13xX9dx119aex1392dxX3xXexXd5xX19xX1x19028xX3xXe8xX1axX1exXdaxX83xX19xX3xX9dxX7fxX4xX3xXddxX1xXb2xX19xX1xX58xX3xXbcxX1xXa5xX3xXcdxXb2xX3xXexX1xXd2xX3xXcxXd5xX19xX1xX3xXd9xXdaxX58xX3xXddxX1xXd9xX3xXexX78xX4xX1xX3xXc2xXcdxXe8xXe9xX3xXexXd5xX19xX1xXefxX3xXe8xX1axX1exXdaxX83xX19xX3xX9dxX7fxX4xX3xXddxXd2x14876xX19xX1axX58xX3xX19xX1axX1exXdaxXb6xX19xX3xXbcxX1xXa5xX3xXcdxXb2xX3xXexX1xXd2xX3xXcxXd5xX19xX1xX3xXd9xXdaxX58xX3xXddxX1xXd9xX3xXexX78xX4xX1xX3xXc2xXcdxXe8xXe9xX3xXexXd5xX19xX1xX3xX4x10825xX19xX1axX3xXabx15207xXdxX3xX3cxXdx17b1exX19xX3xX4xXa8xX4xX3xX7xX5bxX58xX3xX19xX1ax11a32xX19xX1xX3xX5xXdxXb6xX19xX3xX4axX1exX6xX19xX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX18xX3cxXdaxXaxX12xX0xXexX6x1ad1fxX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX48xX6xX77xX1axXdxX19xXb3xX54xXbxf038xX3xX6xX1exXexX18xXaxX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX48xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x15c0cxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX57x104a2xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX54x1b217xX57xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxXb3xX2axX2axX1a9xX6xX18xX4axX1exX6xX19xX1axXexX77xXdxX9bx12418xX19xX2axXbxX18xX77xXexX6xX5xX7xX2axX55xX2axXcxX77xX1exX18xX19xX1axX4axX1exX6xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX2axX1xXb2xX19xX19xX20bx15a60xX19xX7xX3xX3fxX2xX1e1xX42xX9bx193f1xXbxX1axXaxX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xX2axXexX3cxX12xX0xX2axXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX18xX3cxXdaxXaxX12xXddxXa8xX4xX3xXabxXacxX19xX1axX3xX4xX1xXb2xX3xX5x1a19fxX19xX1xX3xXabxX171xX18xX3xXexXd5xX19xX1xX3xX5xX183xX48xX3xX5xX83xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xX44xX3x11d1cxX19xX1xX3xXb3xX3xXcxX13x174c2xXe8xX13xX3xXe9x120a0xXe8xX5dxX0xX2axXexX3cxX12xX0xX2axXexX77xX12xX0xX2axXexX6xX1a9xX5xX10xX12xXddxX21xX19xX1axX3xXexX77x17aebxX19xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xX20bxX183xX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX3xX1xX6xXdxX3xXabxX1dxX1exX3xX4xX1dxX1exX3xXabxXd2xX14xX4xX3xX22dxX1xX5bxXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xX20bxX183xX18xX3xX19x15c05xX48xX3xX54xX55xX2xX55xX3xX1a9xX6xX18xX3xX1axXacxX48xX3xX54xX3xX4xX1dxX1exXb3xX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX58xX3x19e04xX1xX10xX3x15ed3x12ebaxXdaxX3xX20bxX183xX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX3xX3cx171b9xX19xX3xX20bxX183xX18xX3xX4xX1dxX1exX3xX3cxX183xXdxX3xX1e1xX9bxX1e1xX1eexX1e1xX3xX48xX9bxX3xXcxX77xX18xX19xX1axX3xXabxXa5xX3xX4xX1dxX1exX3xX324xX1xX10xX3xX328xX329xXdaxX3xX3cxX183xXdxX3xX2x19a4dxX1eexX3xX48xX58xX3xX77x17908xX19xX1axX3xX2xX1eexX3xX48xX58xX3xX3cxX171xX19xX1axX3xX20bx187f2xX19xX1axX3xX368xX3xX19xX1xX78xXbxXefxX3xX1xX171xX3xX1a9xX36fxX3xX1axXacxX48xX3xX54xX3xX48x177c1xX58xX3xX54xX3xXexX77x15a6axX58xX3xX48xXa5xX19xX1axX3xX4xff4exX4xX3xX22dxX1xX18xX6xX19xX3xX19xX1xXacxXdxX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX3xX22dxXb2xX19xX1xX3xXe9xX9xX2xX58xX1e1xX48xX9bxX3xXddxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xX3cxX183xXdxX3xX54xX2xX368xX3xX48xX58xX3xX77xX36fxX19xX1axX3xX2xX1eexX3xX48xX3xX1axXacxX48xX3xX368xX3xX19xX1xX78xXbxX3xX1e1xX55xed3dxX3xX1eexX55xX3f9xX1e1xX55xX3xX48xX58xX3xX3cxX1dxX48xX3xX1a9xXb6xX3xXexX21xX19xX1axX3xX4xX398xXexX3xXexX1x11fc6xXbxX3xXabxXbexX4xX3xX1xX336xX19xX1axX3xX4xX329xX19xX3xX1a9x1b332xX19xX1axX3xXabxX398xXdxX3xX1bdxX7fxX19xX1axX58xX3xX1xX171xX3xX1a9xX36fxX3xX1axXacxX48xX3xX54xX3xXexX77xX39fxX58xX3xX54xX3xX48xX398xX3xXabx15fabxXexX3xXexX77xXb6xX19xX3xX48xXa5xX19xX1axX3xX4xX3a8xX4xX3xX22dxX1xX18xX6xX19xX3xX19xX1xXacxXdxX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX3xX22dxXb2xX19xX1xX3xXe9xX9xX2xX58xX1e1xX48xX9bxX3xXddxX21xX19xX1axX3xXexX77xX2c7xX19xX1xX3xX4xXa5xX3xX48xX7fxX4xX3xXabxX1dxX1exX3xXexXd2xX3xX1axX1dxX19xX3x17f30xX55xX55xX3xXex121acxX3xXabxXacxX19xX1axX3xX20bx1580fxXdxX3xX4xXa8xX4xX3xX19xX1xX183xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX1xXb2xX19xX1xX3xX5xX183xX3xXddxX21xX19xX1axX3xXexXdaxX3xXddxXbcxX3xX1bdxX329xXdaxX3xX3cxXa2xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3x17615xX1e1xX44xX3xXcxX7bxX19xX1axX3xXddxX21xX19xX1axX3xXexXdaxX3x11ce9xX329xXdaxX3xX3cxXa2xX19xX1axX3xX4xX21xX19xX1axX3xXexX77xX2c7xX19xX1xX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX1eexX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX58xX3xX324xX1xX10xX3xX328xX329xXdaxXefxX3xXddxX21xX19xX1axX3xXexXdaxX3xXddxXbcxX3xX1bdxX329xXdaxX3xX3cxXa2xX19xX1axX3xX20bxX183xX3xXexX1xXd2x19583xX19xX1axX3xX48xX171xXdxX3xX57xX54xX368xX3xX20bxX183xX3xX48xX36fxXexX3xX7xX398xX3xX4xX21xX19xX1axX3xXexXdaxX3xX22dxX1xXa8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xXbxX1xX1dxX19xX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX9bxX3xX20xX6xX1exX3xX57xX3xX19xX302xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xXabxX27xX19xX3xX19xX6xXdaxX3xXbxX1xX1dxX19xX3xXabxXd2xX138xX19xX1axX3xXabxX271xX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX19x10cfaxX19xX3xXabxX18xX171xX19xX3xXex124c0xX3xX22dxX48xX3xX2xX3f9xX1e1xX55xX55xX3xXabxX27xX19xX3xX22dxX48xX3xX54xX3f9xX368xX1e1xX55xX3xX3cxX183xXdxX3xX1eexX1e1xX55xX3xX48xXefxX3xXabxX271xX3xX4xX548xX3xX1a9xX6dxX19xX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX324xX1xX10xX3xX328xX329xXdaxX58xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX3xXexX18xX183xX19xX3xX1a9xX36fxX3xX54xX3xXexX77xX39fxX58xX3xX54xX3xX48xX398xX58xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1axXdxXb9xX6xX3xX328xX2xX44xXcxX2xX3xX19xX302xX48xX3xX54xX55xX2xX368xX3xX20bxX183xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX48xX398xX3xX328xX54xX3xX20bxX183xX3xXcxX54xX3xX20bxX183xX18xX3xX7xXa8xX19xX1axX3xX1xX21xX48xX3xX4axX1exX6xX3xX2xX4fxX2axX2xX2xX9bxX3xXbcxX1xXa8xXexX3xX1a9xXdx1004exX1exX3xXexX171xXdxX3xX5xX83xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX58xX3xXabxXacxX19xX1axX3xX4xX1xXb2xX3xXddxX1xXd9xX3xXexX78xX4xX1xX3xXc2xXcdxXe8xXe9xX3xXexXd5xX19xX1xX3xXe8xX1axX1exXdaxX83xX19xX3xX9dxX7fxX4xX3xXddxX1xXb2xX19xX1xX3xXabxXa8xX19xX1xX3xX1axXdxXa8xX3xX4xX6xX18xX3xX20bxX6xXdxX3xXexX77xX37fxX3xX4axX1exX6xX19xX3xXexX77xX3a8xX19xX1axX3xX4xXd9xX6xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xXabxX398xXdxX3xX20bxX4a5xXdxX3xXabxX78xX19xX1xX3xX1xXd2xX4a5xX19xX1axX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexX77xXdxX68axX19xX3xXabxX21xX3xXexX1xX78xX3xX20bxX5baxX3xXbxX1xXb2xX6xX3xXcxX329xXdaxX3xX4xXd9xX6xX3xXexXd5xX19xX1xX9bxX3xX40xX1exXa8xX3xXexX77xX2c7xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xX1axX44cxXbxX3xX22dxX1xX21xX19xX1axX3xXb2xXexX3xX22dxX1xXa5xX3xX22dxX1xX302xX19xX3xX3cxX18xX3xXbxX1xX6dxXdxX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxX176xX19xX3xXe8xX1axX1xX78xX3xX4axX1exXdaxX27xXexX3xX2xX2xX3xX20bxX183xX3xX4xX1xXd9xX3xXexX77xXd2xX548xX19xX1axX3xX4x10f5exXexX3xX1axXdxX6dxX48xX3xXabxX1dxX1exX3xXexXd2xX3xX4xX21xX19xX1axX3xX4xXd9xX6xX3xXddxX1xXb2xX19xX1xX3xXbxX1xXd9xX9bxX3xXe8xX1xXd2xX19xX1axX3xX19xX1xX138xX3xX7xXa2xX3xX19x121dbxX3xX5xXa2xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX20xX5bxX3xX5dxXdxX6xX18xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX68xX69xX19xX3xXexX6dxXdxX3xX20bxX183xX3xX4xXa8xX4xX3xXabxX548xX19xX3xX20bxX78xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xX19xXb6xX19xX3xXabxX27xX19xX3xX19xX6xXdaxX3xX4xX21xX19xX1axX3xXexX77xX2c7xX19xX1xX3xX4xX548xX3xX1a9xX6dxX19xX3xXabxX271xX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX9bxX3xXcxX1xX6xXdaxX3xX48xX44cxXexX3xX5xX271xX19xX1xX3xXabxX171xX18xX3xXexXd5xX19xX1xX58xX3xXabxXacxX19xX1axX3xX4xX1xXb2xX3xXddxX1xXd9xX3xXexX78xX4xX1xX3xXc2xXcdxXe8xXe9xX3xXexXd5xX19xX1xX3xX1a9xXdxX68axX1exX3xX3cxXd2xX548xX19xX1axX3xX7xXa2xX3xX19xX7cfxX3xX5xXa2xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX20xX5bxX3xX5dxXdxX6xX18xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX68xX69xX19xX3xXexX6dxXdxX3xX20bxX183xX3xX4xXa8xX4xX3xXabxX548xX19xX3xX20bxX78xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX58xX3xXabxX44cxX4xX3xX1a9xXdxX176xXexX3xX5xX183xX3xXddxX21xX19xX1axX3xXexXdaxX3xXddxXbcxX3xX1bdxX329xXdaxX3xX3cxXa2xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX4d6xX1e1xX9bxX3xXcdxX1exX7bxXdxX3xX5xX83xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX1axX3xX13xXdxX27xX1exX3xXabxXa8xX19xX1xX3xX3cx19862xX1exX3xX1a9xXd2xX4a5xX4xX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX3xX4xX548xX3xX1a9xX6dxX19xX3xX4xXd9xX6xX3xX3cxXa2xX3xXa8xX19xX9bxX3xXcdxX427xX19xX1axX3xX7xXa2xX3xX19xX7cfxX3xX5xXa2xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX19xX1axX183xX19xX1xX3xX5dxXdxX6xX18xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX68xX69xX19xX3xXexX6dxXdxX3xX20bxX183xX3xX4xXa8xX4xX3xXabxX548xX19xX3xX20bxX78xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX58xX3xXabxXacxX19xX1axX3xX4xX1xXb2xX3xX48xX18xX19xX1axX3xX48xX1exX398xX19xX3xX4xX21xX19xX1axX3xXexX77xX2c7xX19xX1xX3xX7xX4a5xX48xX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX1xX183xX19xX1xX3xX20bxX183xX3xXabxXd2xX6xX3xX20bxX183xX18xX3xX7x14948xX3xX3cxX39fxX19xX1axX3xX20bxX183xX18xX3xX3cxX78xXbxX3xX5xX83xX3xX22dxX49dxX3xX19xXdxX176xX48xX3xX57xX55xX3xX19xX302xX48xX3xX19xX1axX183xXdaxX3xX1axXdxX6dxXdxX3xXbxX1xXa5xX19xX1axX3xX1xX18xX183xX19xX3xXexX18xX183xX19xX3xX48xXdxX5baxX19xX3xXe8xX6xX48xX58xX3xXexX1xX398xX19xX1axX3xX19xX1xX8fbxXexX3xXcxX7bxX3xX4axX1exX398xX4xX3xX368xX55xX2axX57xX3xX3fxX2xX4fxX4d6xX1e1xX44xX54xX55xX2xX1e1xX42xX9bxX3xX13xX9bxXe8xX9bxX324


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đakrông: Khánh thành cầu treo qua suối Ba Nên

Đakrông: Khánh thành cầu treo qua suối Ba Nên
2014-11-19 07:55:01

(QT) - Nhằm giúp các em học sinh thuận tiện trong việc qua suối để đến trường trong mùa mưa cũng như người dân trong thôn qua lại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã đầu tư...

Tìm hiểu công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài
2014-11-19 07:54:37

(QT) - Chiều qua 18/11/2014, đoàn cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) do đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài dẫn đầu có buổi làm việc với UBND...

Hướng Lập: Phát triển trên 650 ha bời lời

Hướng Lập: Phát triển trên 650 ha bời lời
2014-11-19 07:54:12

(QT) - Xác định cây bời lời là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua, UBND xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã triển khai nhiều...

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm
2014-11-18 07:57:38

(QT) - Ngày 17/11/2014, Đảng bộ xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ An Tiêm (17/11/1929 - 17/11/2014), đây là một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết