Cập nhật: 06/02/2023 16:35 GMT+7
31dfx7e95x6f1cx6ba6x5b4axb603xa273xc796x7f01xX7x6316x36b2xb54exbe65x4a9bx7a1exX5x9bdaxXaxc2b2x78cbx4772xX3xXex968dx4241xX3xXexX1xbeedxaa86xX3xX1dx3f95xX4xX3x56b6x56c7x5500x7f46xX3xX4xX1xc9a8xX3xX25xX26xc365x9c43xXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3x4e9fxX13x5634xX13xX3xXexbd37xX3xX25xX26x49e7xa4a1x9f24xX25xX3xXexX1xX45x624dxX4xX3x534exXdxX47xX25xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1x3b2dxX2ax5e8dxX3xX4x3f80xX25xX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX1xX2ax467bxXexX3xX23xX4dxX25xX26xX3x4356xX1x870dxX25xX26xX3xX4xX1xX45xX46xX1cxX25xX3xXexX17x3c11xX4xX1xX3x961fxX3xXexX1xX7cxX25xX5dxX3xXex3241xX3xX50x5da2xX25xX3xXbxX1xa2a4xX0x4b07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX50xXaxX12xX13xX7cxX1dxX3xX25xX6xX46xX3xc0a1xXa0x7bbcxX5dxX3xb59exX3bxc2bfx7215xX3xXex64aaxX25xX1xX3xadfcxX6xX25xX3xX1x9184xX25xX1xX3xX7ax463bxX3xX1xX2axX72xX4xX1xX3xXexX17xXdx7b58xX25xX3xX7axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX47xX25xX3xXc4xX26xX1x5116xX3x6ef7xX45xX46xXd6xXexX3xX7xX9exX3x8e80xXbdxXa0xXbfxa595xXbfxXbfxXa0xXc4x664ax9a7cxX13x58dbxXc4xXc5xX3xX25xX26xXd1xX46xX3x4c54xXa0xX2xXbfxXa0xXbfxX105xXbfxXbfxX3xX4x4446xX6xX3xX13xX10dxXc4xXc5xX3xXexXc8xX25xX1xX3xXf8xX45xX46xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xX4xX1x442exX25xX1xX3xX7xX89xX4xX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX1dxX20xX4xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xXccxad89xX2axX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xa912x959fxX3xX1xX4dxXdxX3xb926xX3bxX13xX3dxX13x7730xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX4xX60xX25xX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX1xX2axX72xXexX3xX23xX4dxX25xX26xX3xX7axX1xX7cxX25xX26xX3xX4xX1xX45xX46xX1cxX25xX3xXexX17xX89xX4xX1xX3xX8dxX3xXexX1xX7cxX25xX5dxX3xXexX96xX3xX50xX99xX25xX3xXbxX1xX9exX3xXexX17xX1cxX25xX3xX23xXf6xX6xX3xXccxXd1xX25xX3xXexXc8xX25xX1xX3xX10axX45xX16bxX25xX26xX3xXcxX17xXf6xX5dxX3xX26xXdxX6xXdxX3xX23xX2axX72xX25xX3xXbfxX105xXbfx7492xX3x4684xX3xXbfxX105xXbfxXbdx7654xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3dedxX10xX25xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax44e8xXdxX50xXexX1x644exX3xXbdx34a3xX105xXbxX173x9aebxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX245xX3xX248xX248x58aexXbxX173xX24cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxXa0xXa0xX4xX20exXccxX6xX2axXf8xX45xX6xX25xX26xXexX17xXdxX20ex41dcxX25xXa0xX50xX10xX7xX7axXexX2axXbxXa0xX25xX10xX240xX7xXa0xXbfxX206xX105xXbdxXa0xX2xX105xXbdxX50xX2xX2xXbdxX206xX258xX105xX105xXexX101xX248xX2xXbfxX5xX206xX10bxXccxX1xX173xX1xXexX25xX20exa863xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX1dxX20xX4xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX50xXdxX47xX25xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX4xX60xX25xX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX1xX2axX72xXexX3xX23xX4dxX25xX26xX3xX7axX1xX7cxX25xX26xX3xX4xX1xX45xX46xX1cxX25xX3xXexX17xX89xX4xX1xX3xX8dxX3xXexX1xX7cxX25xX5dxX3xXexX96xX3xX50xX99xX25xX3xXbxX1xX9exXaxX3xX240xXdxX50xXexX1xX9xXaxXbdxX248xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX248xX248xX258xXaxX3xXa0xX12xX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX6xXbxXexXdxX2axX25xXaxX12xX13x5321xX25xX1xX3xX16bxX25xX1xX3xX1dxXdxX25xX1xX3xX1x7474xX6xX3xX10bxX3x5530xX25xX1xX245xX3x86a6xX20exXcxX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX23xX24xX5dxX3xXccx7bdcxXexX3xX23x6d44xX45xX3xXexb1afxX3xX25xX26xXd1xX46xX3xX2xXa0xX2xXa0xXbfxX105xXbfxX206xX10bxX206xX2xXa0xX2xXbfxXa0xXbfxX105xXbfxXbdxX5dxX3xXexXc8xX25xX1xX3xX7x3d65xX3xXexX17xX139xX4xX1xX3xX25xX26xX99xX25xX3xX7xX89xX4xX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexXdxc34cxX25xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX1xX10xX2axX3xXexXc8xX3xX5xX47xX3xXbxX1xX3acxX25xX3xXexX17x5945xX1dxX3xXexX17xX1cxX25xX3xX1dxX20xX4xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xX1xXd1xX25xX26xX3xXexX1xX89xX25xX26xX3xXexX1xX10xX2axX3xX1dxX20xX4xX3xX4xX1xX45x990exX25xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX3xX4xX121xX6xX3xX7axX1xX45xX3xX273xX41xX4xX3xX25xX7cxX25xX26xX3xXexX1xX7cxX25xX3xXexX17xX2axX25xX26xX3xXexX3b0xX25xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX23xX2axX72xX25xX3xX50xX2axX3xX231xX1xX139xX25xX1xX3xXbxX1xX121xX3xXf8xX45xX46xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xX17axX25xX26xX2axXd1xXdxX3xXexXc8xX3xX5xX47xX3xXbxX1xX3acxX25xX3xXexX17xX434xX1dxX3xX23xX174xX3xX23xX2exX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX10xX2axX3xXf8xX45xX46xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xXexX72xXdxX3xXc4xX26xX1xXf6xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xX7xX9exX3xX2xX206xX248xXa0xXbfxX105xX2xX258xXa0xXc4xX10dxX10bxX231x45b4xX3xX25xX26xXd1xX46xX3xX2xX116xXa0xX2xXbfxXa0xXbfxX105xX2xX258xX3xX4xX121xX6xX3xX231xX1xX139xX25xX1xX3xXbxX1xX121xX3xXf8xX45xX46xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXd6xXexX3xX1dxX4dxXexX3xX7xX9exX3xX23xXdxX40bxX45xX3xX4xX121xX6xX3xac21xX45xX60xXexX3xX3bxX16bxX2axX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xX173xX174xX3xX1xX4dxXdxX3xX273xX40bxX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX17fxX20exX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xX231x6554xX3xXexX1xXe1xX5dxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX434xX25xX26xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xXbfxX105x5959xX3xX23xX9exXdxX3xX273x4c0fxXdxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX24cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX434xX25xX26xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX2xX258xX5a4xX3xX23xX9exXdxX3xX273xX5abxXdxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX1xX4dxX3xX4xX60xX25xX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX24cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX434xX25xX26xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX2xX105xX5a4xX3xX23xX9exXdxX3xX273xX5abxXdxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xX5xXd1xX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX1xX2axX72xXexX3xX23xX4dxX25xX26xX3xX7axX1xX7cxX25xX26xX3xX4xX1xX45xX46xX1cxX25xX3xXexX17xX89xX4xX1xX3xX8dxX3xXexX1xX7cxX25xX5dxX3xXexX96xX3xX50xX99xX25xX3xXbxX1xX9exX20exX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xX10dxX9exXdxX3xXexX2exX18xX25xX26xX3xX23xX2exX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX5xXd1xX3xX4xX7cxX25xX26xX3xX50xX99xX25xX3x4c9exXdxX47xXexX3xXc4xX6xX1dxX3xX23xX121xX3xX2xX258xX3xXexX45xX96xXdxX3xXexX17xX8dxX3xX5xX1cxX25xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX1xX4dxX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX4xX60xX25xX3xX25xX26xX1xX5bxX2axX5dxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX1xX2axX72xXexX3xX23xX4dxX25xX26xX3xX7axX1xX7cxX25xX26xX3xX4xX1xX45xX46xX1cxX25xX3xXexX17xX89xX4xX1xX3xX8dxX3xXexX1xX7cxX25xX5dxX3xXexX96xX3xX50xX99xX25xX3xXbxX1xX9exX3xX273xXd1xX3xX7axX1xX7cxX25xX26xX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xX23xX9exXdxX3xXexX2exX18xX25xX26xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXccxX3a8xXexX3xXccxX45xX4dxX4xX3xXf8xX45xX46xX3xX23xXf6xX25xX1xX3xXexX72xXdxX3xX7axX1xX2axX16bxX25xX3xX2xX3xX10dxXdxX40bxX45xX3xXbfxX5dxX3xX54cxX45xX60xXexX3xX3bxX16bxX2axX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xX173xX174xX3xX1xX4dxXdxX5dxX3xX4xX24xX3xX1xX4dxX3xX7axX1xX46bxX45xX3xXexX1xX2exX2fxX25xX26xX3xXexX17x61eaxX3xXexX17xX1cxX25xX3xX23xXf6xX6xX3xXccxXd1xX25xX3xXexXc8xX25xX1xX3xX10axX45xX16bxX25xX26xX3xXcxX17xXf6xX5dxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX3xXexX72xXdxX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xX1xX45xX46xX47xX25xX5dxX3xXexX1xXf6xX3xX173xX174xX5dxX3xXexX1xXd1xX25xX1xX3xXbxX1xX9exX3xXexX1xX45xX4dxX4xX3xXexXc8xX25xX1xX20exX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xXc2xX3bxXc4xXc5xX3xXexXc8xX25xX1xX3xX46xX1cxX45xX3xX4xX3acxX45xX3xX386xX8dxX3xX54cxX6xX2axX3xX23xX4dxX25xX26xX5dxX3xXcxX1xX2ex8b59xX25xX26xX3xXccxXdxX25xX1xX3xX273xXd1xX3xX3dxX174xX3xX1xX4dxXdxX24cxX3xX3bxX16bxX2axX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xX173xX174xX3xX1xX4dxXdxX3xXexXc8xX25xX1xX3xX4xX1xX121xX3xXexX17xX36exX5dxX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX18xXbxX3xX4xX89xX4xX3xX4xX855xX3xXf8xX45xX6xX25xX5dxX3xXexX96xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX5xXdxX1cxX25xX3xXf8xX45xX6xX25xX3xX273xXd1xX3xXc2xX3bxXc4xXc5xX3xX4xX89xX4xX3xX1xX45xX46xX47xX25xX5dxX3xXexX1xXf6xX3xX173xX174xX5dxX3xXexX1xXd1xX25xX1xX3xXbxX1xX9exX3xXexX96xX3xX4xX1xX20xX4xX3xXexX45xX46xX40bxX25xX3xXexX17xX45xX46xX40bxX25xX5dxX3xXbxX1xX96xX3xXccxXdxXd6xX25xX3xX17xX4dxX25xX26xX3xX17xX174xXdxX3xX4xX1xX139xX25xX1xX3xX7xX89xX4xX1xX3xXexX17xX1cxX25xX3xX23xXd6xX25xX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xX50xX99xX25xX20exX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX2axX50xX46xXaxX12xX10dx50acxX25xX26xX3xXexX1xX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dxX2exX45xX3xXc2xX3bxXc4xXc5xX3xXexXc8xX25xX1xX3xXccxX9exX3xXexX17xX139xX3xX7axXdxX25xX1xX3xXbxX1xX139xX3xX1xXd1xX25xX26xX3xX25xX434xX1dxX3xX23xXe1xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX47xX25xX3xX4xX1xX139xX25xX1xX3xX7xX89xX4xX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1dxX20xX4xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX24cxX3xX1xX2exX5abxX25xX26xX3xX50x4c23xX25xX3xXf8xX45xX46xX3xXexX17xX36exX25xX1xX5dxX3xXexX1xX121xX3xXexX58axX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX5dxX3xX26xXdxX16bxXdxX3xXf8xX45xX46xXd6xXexX3xX4xX1xXd6xX3xX23xX4dxX5dxX3xX4xX1xX139xX25xX1xX3xX7xX89xX4xX1xX3xX23xX9exXdxX3xX273xX5abxXdxX3xX25xX26xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX3bxX13xX3dxX13xX3xXexX41xX3xX25xX26xX45xX46xX47xX25xX20exX0xXa0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca6cxX45xXexX1xX2axX17xXaxX12x9224xX6xXdxX3xX54cxX99xX1dxX0xXa0xXbxX12

Mai Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới
2023-02-06 13:43:00

QTO - Sáng nay 6/2, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 về học tập, huấn luyện tại đơn vị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết