Cập nhật: 19/09/2015 14:26 GMT+7
8axa4dfx475dx8bb6xc431x46d1x9d7fx2925x8536xX7xc250x277xa4a0x4343x81aex5c1axX5xa40fxXax2df0x6da9x6ba2xb70fxb1e9xX3x6edxb311xX3xc63exdeb0x5f43x8661xXexX3xa03ex9a65xX15xX1xX3xX18x5d0dxX3xX15xX1xXdx47a3x9f97xX3x7227xXdx4277xX2dxX3xX21xX19xX4xX3x39aaxce87xX3x62b8xX16x4dbcxb48fxXdxX3xd31ax8becxX0xa53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11adxX10xX6xd592xXaxX12xe40axX1bxXcx3e3dxX3x4235xX3xX3bxX16x51cxX1dxX3xX2x524axX44xd46cxX44x3759x7898xX2x40edxe63exX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX27xX3xX4xX1x7854xX4xX3xX5x21c4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4x2824xX6xX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3x2b41xb638xX3bx5131xX3xXex5b03xX15xX1xX3xX1bxX1cxbd16xX15xX16xX3xXcx4f71xX22xX3xX41x7e37xX3xX21xXdxXbcxX1cxX3xX21x1487xX15xX16xX3xX41xX62xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX21xX19xXdxX3xX41x79e1xXdxX3xX21xb12dxX15xX16xX3xX4xX1xd8ecxX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX6exX3xad18xX1xb03exX3xXa8xXf8xX3xXexX1xf50xX3xX53xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX9bxX1dxX6exX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xX1xX1cxX1dxX2cxX15xX3x24a6xX6xb706xXb8xX14xX15xX16x8724xX3xX12exX1exX15xX3xX56x98c6xX3xX4xX107xX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX3bxX16xX1cxX1dxX85xX15xX3xX12exX81xX4xX3xX13xX1xXf8xX15xX1xX6exX3xX105xX1xX107xX3xXa8xXf8xX3xXexX1xX10exX3xXcxXadxX15xX1xX3xX9bxX1dxX6exX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1x3670xX3xX21xX3exXdxX3xX56xXdxX2cxX15xX3xX5x18d7xX15xX1xX3xX21xX3exX3dxX3xX38xX39xX3xX3bxXc4xXdxX3xX41xX42xX6exX3x94a3x1ad0xX15xX3xXbxX1x7ab4xX15xX16xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX135xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xXb8xX16xXdxX15x2543xX6axXbxb5c7xX3xX6xX1cxXexX3dxXaxX12xX0xXexXb8xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX135xX18xX6xX3dx8677xX1cxX6xX15xX16xXexXb8xXdxX135xX41xX15xX44xX56xX10xX7xX130xXexX3dxXbxX44xX15xX10x14f5xX7xX44xX2xX6dx5a13xX66xX44x20f4x4c9bxX56x3d00xX2xX20bxX6axX20exX6bxX20cxXexX68xX68xX6dxX6axX66xX5xX2xX135x55adxXbxX16xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexXb8xX12xX0xXexXb8xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xX12exXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX3bxX16xX1cxX1dxX85xX15xX3xX12exX81xX4xX3xX13xX1xXf8xX15xX1xX6exX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX3xXexXb8xX6xX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX4xX1xX3dxX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexXb8xX12xX0xX44xXexX6xX18xX5xX10xX12xX13xX1a2xX15xX3xX4xX81xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX2xX68xX6axX68xX44xX1bxX12exX5exXa7xXa8xX3bxXaaxX6exX3xX21xXdxXbcxX1cxX3xX21xXc4xX15xX16xX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX6exX3xX105xX1xX107xX3xXa8xXf8xX3xXexX1xX10exX3xX53xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX9bxX1dxX3xX12exX6xX130xXb8xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX130x18d6xX3xX6axX6bxX2xX6bxX3x1895xX3xX6axX6bxX2xX6dxX6exX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xX1xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX12exX6xX130xXb8xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX130xX326xX3xX6axX6bxX2xX2xX3xX32dxX3xX6axX6bxX2xX20exX6exX3xX21xX1exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xXexX3exXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX41xX62xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX41xX42xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX12exX1a2xX15xX16xX3x3b08xX6xXdxX3xX4xX1xce4axX3xX15xX16xX1xXadxX3xX1xX10exX1cxX3xXexX1xX10xX3dxX3xX4xX1xX1exX3xX21xXc4xX135xX3xXcxX1xX3ccxXdxX3xX1xX3exX15xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX6dxX3xX15xX1a2xX2dxX3xX130x36b7xX3xXexb753xX3xX15xX16xX62xX1dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX107xX3xX1xXdxX2cxX1cxX3xX5xX13cxX4xX3xX2xX20exX44xX68xX44xX6axX6bxX2xX6dxX135xX3xXcxX3exXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xX85xX6exX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX3xX3bxX16xX1cxX1dxX85xX15xX3xX12exX81xX4xX3xX13xX1xXf8xX15xX1xX3xX21xX18exX3xXexb188xX15xX16xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX1x3f49xX4xX3xX2dxX400xX15xX16xX3xX41xX62xX3xXexXb8xX6xX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX3dxX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX3xX41xX62xX3xXexX467xX15xX16xX3xX1xX3dxX6xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xa5baxX15xX3xX7xX13cxX3xX21xX107xX15xX16xX3xX16xX107xXbxX3xX21xX19xXdxX3xX41xXeexXdxX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX12exX1a2xX15xX16xX3xX3c6xX6xXdxX6exX3xX15xX16xX1cxX1dxb8baxX15xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX135xX3xX105xX1xX31xXexX3xX18xXdxX3fdxX1cxX3xXexX3exXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xX85xX6exX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX3bxX16xX1cxX1dxX85xX15xX3xX12exX81xX4xX3xX13xX1xXf8xX15xX1xX6exX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX3xX18xX62xX1dxX3xXex78f9xX3xX2dxX3dxX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xXexXb8xX4f2xX15xX3xX4xX10exb078xX15xX16xX3xX41xX22xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX6exX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX3xX4xae3cxX15xX16xX3xX15xX1xX10exX3xXexX3dxX62xX15xX3xX15xX16xX62xX15xX1xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xX9bxX3xX21xXc4xX15xX16xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX2dxX10exX1cxX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX3xXexXb8xX3dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX2dxX39xX3xXb8xXc4xX15xX16xX3xX1edxX1cxX6xX15xX3xX1xX2cxX3xX21xX19xXdxX3xX15xX16xX3dxX3exXdxX3xX41xXeexXdxX3xX4xX31xX4xX3xXexXadxX15xX1xX3xXexX1xX1cxXc4xX4xX3xX4xX31xX4xX3xX15xX10exXeexX4xX3xXexXb8xX3dxX15xX16xX3xX130xX1xX1cxX3xX41xX13cxX4xX3xX15xX1xX10exX1c9xX3x9a30xX62xX3dxX6exX3xXcxX1xX31xXdxX3xX632xX6xX15xX6exX3xX3c6xX1dxX6xX15xX2dxX6xXb8xX135xX135xX135xX3xX1xX10exXeexX15xX16xX3xX21xX1exX15xX3xX2dxX42xX4xX3xXexXdxX4f2xX1cxX3xXexX3exX3dxX3xXb8xX6xX3xX2dxX19xXdxX3xX5xXdxX4f2xX15xX3xX130xX1exXexX3xX16xXdxc6fexX6xX3xXexXadxX15xX1xX3xX1bxX1cxXb3xX15xX16xX3xXcxXb8xX22xX3xX41xXeexXdxX3xX4xX31xX4xX3xX15xX10exXeexX4xX3xXexXb8xX4f2xX15xX3xXexX1cxX1dxX1exX15xX3xX53xX62xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3x5bd4xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX12exX14xX15xX16xX3xX5exX3xXcx5e46xX1dxX6exX3xX15xX1xc5f8xXexX3xX5xX62xX3xXexXb8xX3dxX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX4xXb3xX15xX1xX3xX1a1xXdxX2cxXexX3xX3bxX6xX2dxX3xX21xX6xX15xX16xX3xX15xX16xX62xX1dxX3xX4xX62xX15xX16xX3xX2dxX39xX3xXb8xXc4xX15xX16xX6exX3xX1xXc4xXdxX3xX15xX1xX4bexXbxX3xX41xXeexXdxX3xX15xX1xXdxXbcxX1cxX3xX15xX10exXeexX4xX3xXexXb8xX4f2xX15xX3xXexX1xX1exX3xX16xXdxXeexXdxX135xX3xXcxXdxX1exXbxX3xXexX42xX4xX3xX4xX9bxX15xX16xX3xX4xX19xX6exX3xXexX27xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX18xXc4xX3xX2dxX31xX1dxX6exX3xX21xX62xX3dxX3xXexX3exX3dxX6exX3xX15xX6b9xX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX1xX6bfxXexX3xX5xX10ex2aafxX15xX16xX3xX15xX16xX1cxXf2xX15xX3xX15xX1xX6b9xX15xX3xX5xX13cxX4xX6exX3xXexX1a2xX15xX16xX3xX4xX10exX3ccxX15xX16xX3xX7xX13cxX3xX21xX3dxX62xX15xX3xX130xX1exXexX3xX16xXdxX675xX6xX3xXexX4bexXbxX3xXexX1xX3fdxX3xX4xX31xX15xX3xX18xXc4xX6exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX6b9xX15xX3xX41xXdxX4f2xX15xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX15xX16xX62xX15xX1xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX15xX1x209cxX2dxX3xX21xXb3xX2dxX3xX18xXb3xX3dxX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX2cxX15xX3xXexX19xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX15xX16xX3dxX3exXdxX3xX16xXdxX6xX3dxX3xX4xX9bxX6xX3xXexXadxX15xX1xX3xX1bxX1cxXb3xX15xX16xX3xXcxXb8xX22xX135xX3xX12exXf2xX15xX16xX3xXexX1xX3ccxXdxX6exX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX42xX4xX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX2cxX15xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xXf8xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX130xX4f2xX1cxX3xX16x803bxXdxX6exX3xX1xde97xX3xXexXb8xX757xX3xX21x1471xX1cxX3xXexX10exX3xX16xXdxX675xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX15xX10exXeexX4xX3xX41xXeexXdxX3xX1a1xXdxX2cxXexX3xX3bxX6xX2dxX3xX15xX107xXdxX3xX4xX1xX1cxX15xX16xX3xX4xX599xX15xX16xX3xX15xX1xX10exX3xX1bxX1cxXb3xX15xX16xX3xXcxXb8xX22xX3xX15xX107xXdxX3xXb8xXdxX4f2xX15xX16xX6exX3xX1edxX1cxX6xX3xX21xX107xX3xX21xX107xX15xX16xX3xX16xX107xXbxX3xX4xX1xX3dxX3xX7xX13cxX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexXb8xXdxX3fdxX15xX3xX130xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX5exX3xX1ccxX18exX3xX1xXc4xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX10exX568xX15xX16xX135xX3xX105xX1xX31xXexX3xX18xXdxX3fdxX1cxX3xX15xX1xX4bexX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX41xX42xX6exX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX38xX39xX3xX3bxX16xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX3xX53xX3dxX62xX15xX16xX3xX3bxX6xX2dxX3xX18xX62xX1dxX3xXexX555xX3xX41xXdxX15xX1xX3xX56xX13cxX3xX130xX1xXdxX3xX15xX1xX4bexX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX9bxX6xX3xX13xX1xX9bxX3xXexX22xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3bxXaaxX3xXexXadxX15xX1xX135xX3xX12exXf2xX15xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX1ccxXdxX15xX3xX1xX81xX6xX3xX7x5e1bxX3xX15xX834xX3xX5xX13cxX4xX3xX1xX1exXexX3xX2dx5ef8xX15xX1xX3xX41xX62xX3xX2dxX3dxX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xX7xX95cxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX42xX4xX3xX15xX1xX4bexX15xX3xX21xX10exX757xX4xX3xX7xX13cxX3xX1edxX1cxX6xX15xX3xXexX6b9xX2dxX6exX3xX1xX834xX3xXexXb8xX757xX3xXexX400xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX6bfxXbxX3xX5xX18exX15xX1xX3xX21xX3exX3dxX6exX3xX4xX31xX4xX3xX18xX6xX15xX6exX3xX15xX16xX62xX15xX1xX3xX41xX62xX3xX21xXf2xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xX21xX3fdxX3xX1xX3dxX62xX15xX3xXexX1xX62xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX41xX42xX3xXexXb8xX3dxX15xX16xX3xX4xX10exX568xX15xX16xX3xX41xX22xX3xX2dxXeexXdxX6exX3xX16xX107xXbxX3xXbxX1xX83bxX15xX3xX1ccxX6b9xX1dxX3xX56xX13cxX15xX16xX3xX21xX568xX15xX3xX41xX22xX3xX41xX675xX15xX16xX3xX2dxX3exX15xX1xX6exX3xX21xX107xX15xX16xX3xX16xX107xXbxX3xXexXf8xX4xX1xX3xX4xX13cxX4xX3xX41xX62xX3xX1ccxX81xX15xX16xX3xX21xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX21xX19xXdxX3xX15xX16xX3dxX3exXdxX3xX4xX9bxX6xX3xXexXadxX15xX1xX3xX1bxX1cxXb3xX15xX16xX3xXcxXb8xX22xX135xX3xXcxXdxX15xX6exX3xXb3xX15xX1xX1c9xX3xXcxafe6x6ec1xX3bxX3xX3bxX53xde30xXcxX0xX44xXbxX12


Các tin đã đưa

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn

Hải Lăng: Xây dựng 5 mô hình cánh đồng lớn
2015-09-18 07:40:37

(QT) -Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến một nền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết