Cập nhật:  GMT+7
8c5excedcxa5dfx8e91xd6c8xef23x9cdaxd80axd014xX7xdae9x10d00xc809xc3e9xcc06xd91exX5xcd03xXaxebfbx8ea3x9156xf332x95cexX3xf326xa428xX3xec2exa6edxa3eex10a7cxXexX3x8d6fx9d1bxX15xX1xX3xX18xe26axX3xX15xX1xXdxa923xa4e3xX3xe6ffxXdx114c6xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexa21exX15xX1xX3xfe20xX1cxa1f8xX15xX16xX3xXcxea2dxX22xX0xf6f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d26xX10xX6x8cc2xXaxX12xcac4xX45xXcxa0c1x8c87xX3xd297xX3xX5exX14xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3x9094x1070exX4fxX75xX4fxX74xedefxX74xX7axf8f6xX3xXexf549xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xX7dxX3xbbcfxa935xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX27xX3xX4xX1xc460xX4xX3xX5xa018xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX45xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4x1059fxX6xX3xX9bxX9cxX3xXexX4cxcb4bx9729xX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xd71exf66axX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX4xX31xX15xX3xX18xX9cxc3c3xX3xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexXcdxca58xX15xX16xX3xXcxX4cxd22cxX15xX3xX45xX1cxX19xX4xX3xXcxcf51xX7dxX3xa5ccxb9e1xXcxfd7cxX3xab8cxX47xX15xX16xX7dxX3xXcxX1xXabxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xXc5xX3xXexX4cxefacxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xXafxXefxX3xX10cxXdexX3xXbxX1x8d4bxX6xX3xXexX41xX15xX1xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xX3xX4x101c5xX3x10f30xX1xX155xX3xX9bxX142xX3xXexX1xXcdxX3xXcxX41xX15xX1xX3xXc5xX1dxX7dxX3xX13xX1xXc5xX3xXexX22xX4xX1xX3xX10bxX9bxb0d0x10b20xX3xXexX41xX15xX1xX3xX10cx9d63xX3xX10cxa175xX15xX3xX5exXcdxX15xX16xf1fexX3xXcxX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXcxX41xX15xX1xX3xXc5xX1dxX3xX157xX1xX6xX15xX3xX10cxX182xX15xX3xX157xX1xab43xX15xX16xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX4cxX16xXdxX15x1020dxX74xXbxd41dxX3xX6xX1cxXexb4f5xXaxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xXefxX18xX6xX1d5xX1bxX1cxX6xX15xX16xXexX4cxXdxXefxXddxX15xX4fxX61xX10xX7x90cdxXexX1d5xXbxX4fxX15xX10x1145cxX7xX4fxX74xX7axX74xdee5xX4fxfd02xa4aexX61xX75xX2xX20fxX20fxX20fxX2xe8edxXexX2xX20fx939exX20fxX218xX74xX5xX2xXefx1013cxXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexXcdxXf9xX15xX16xX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX45xX1cxX19xX4xX3xXcxX108xX7dxX3xXcxX1xXabxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX4cxX6xX1d5xX3xX45xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xXc5xX6xX3xX9bxX9cxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xX176xX16xX1cxX1dxXafxX15xX3xX10cxX182xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX7dxX3xX157xX1xX155xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xXcxX1x9634xX6xX3xXcxX1xXdxd893xX15xX3xX5exX1cxX1exX3xX16xXdx111b3xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXddxX1b1xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xXefxX3x91e7xX15xX1xX1cdxX3xXcxX4cxXffxX15xX3xb6d3xX1xX14xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX4cxX12xX0xX4fxXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xXcxX80xXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xXafxX7dxX3xX5xac60xX15xX1xX3xX21xX80xX1d5xX3xX13xX1b1xX4xX3xXcxX27xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX4xX31xX15xX3xX18xX9cxX7dxX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX21xX361xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX45xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xXc5xX6xX3xX9bxX9cxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXddxXdexX3xXddxXdxX2cxX4xX3xX15xX16xX1xX41xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX4xX1xec7cxX3xX15xX16xX1xX41xX3xX1xXcdxX1cxX3xXexX2e4xX3xX15xX16x112c3xX1dxX3xX2xX4fx1131bxX4fxX74xX7axX74xX7axX3xX21xX19xXdxX3xXddxXf9xXdxX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX110xXabxX4xX3xX10cxXdxX2cxXexX3xXddxX3dfxX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xX176xX16xX1cxX1dxXafxX15xX3xX10cxX182xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX7dxX3xX157xX1xX155xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xXcxX1xX2e4xX6xX3xXcxX1xXdxX2eaxX15xX3xX5exX1cxX1exX3xX16xXdxX2f3xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXddxX1b1xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xX157xX1xX31xXexX3xX18xXdxda50xX1cxX3xXexX80xXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xXafxX7dxX3xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexXcdxXf9xX15xX16xX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX45xX1cxX19xX4xX3xXcxX108xX7dxX3xXcxX1xXabxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xX9bxX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX21xX361xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1x8deexX15xX3xXddxX3dfxX3xX21xX31xX15xX1xX3xX16xXdxX31xX3xX4xX6xX1d5xX3xX15xX1xX2f3xX15xX16xX3xX21xX155xX15xX16xX3xX16xX155xXbxX3xX4xXc5xX6xX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX110xXabxX4xX3xX10cxXdxX2cxXexX3xXddxX3dfxX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xX176xX16xX1cxX1dxXafxX15xX3xX10cxX182xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xXefxX3xX110xb568xX1dxX3xX5xX3dfxX3xX15xX1xX2f3xX15xX16xX3xX4xX31xX15xX3xX18xX9cxX3xX21xXcdx111a7xX4xX3xX21xX3dfxX1d5xX3xXexX80xX1d5xX3xX4xb021xX3xX18xX47xX15xX7dxX3xXexX4cxXcdxXcexX15xX16xX3xXexX1xX3dfxX15xX1xX3xXexX2e4xX3xX4xX560xX3xX7xXcexX3xXddxX3dfxX3xXexX1xe68axX4xX3xXexXdxXafxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX7dxX3xX4xX155xX3xX18xX47xX15xX3xX5xb9b3xX15xX1xX3xX4xX1xX142xX15xX1xX3xXexX4cxX22xX3xXddxX2f3xX15xX16xX3xXddxX3dfxX15xX16xX189xX3xXexX4cxX2eaxX15xX3xX2dxd862xXdxX3xX4xXcdxX560xX15xX16xX3xXddxX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX7dxX3xX61xc892xX3xX18xf44cxXexX3xX200x108aexX3xX1xX1d5xX3dfxX15xX3xX4xX47xX15xX1xX3xX15xX3dfxX1d5xX3xX4x1134cxX15xX16xX3xX5xX1cxX14xX15xX3xX15xX2eaxX1cxX3xX4xX6xX1d5xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXffxX15xX3xXexX4cxX31xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX7dxX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xXddxX6xXdxX3xXexX4cxcc8fxX3xX16xXcdxX560xX15xX16xX3xX2dxde3cxX1cxX3xX21xXdxX3xX21xXffxX1cxX3xX4xXc5xX6xX3xX15xX16xXcdxX3cfxXdxX3xX5xX361xX15xX1xX3xX21xX80xX1d5xX7dxX3xX4xX1xX41xX3xX1xX1cxX1dxX7dxX3xXexX4e7xX15xX3xXexX53fxX2dxX7dxX3xXexX4e7xX15xX3xX5xX582xX4xX7dxX3xXddxXcdxX554xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX2dxe666xXdxX3xX200xX1xX155xX3xX200xX1xX182xX15xX3xXexX1xbb5bxX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xXddxX3dfxX3xX21xX361xX3xX5xX4e7xXbxX3xX15xX1xXdxXdexX1cxX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX7dxX3xXexX1xX3dfxX15xX1xX3xXexX142xX4xX1xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xX110xX19xXdxX3xXddxXf9xXdxX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xX176xX16xX1cxX1dxXafxX15xX3xX10cxX182xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX7dxX3xXcxX1xXdxX1exX1cxX3xXexXcdxXf9xX15xX16xX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX45xX1cxX19xX4xX3xXcxX108xX3xX2dxX1d5xX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xXexX4cxX1d5xX15xX16xX3xXddxX6xXdxX3xXexX4cxX621xX7dxX3xXexX4cxX66dxX15xX16xX3xXexX4cxX31xX4xX1xX3xX2dxXf9xXdxX3xX7xed5dxX3xX4xX5d2xX15xX16xX3xXddxXf9xXdxX3xXexX4e7xXbxX3xXexX1xX49exX3xX110xX47xX15xX16xX3xXc5xX1dxX7dxX3xX9bxX6xX15xX3xX2fxXdxX31xX2dxX3xX21xX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xX3xX1xX1d5xX3dfxX15xX3xXexX1xX3dfxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXddxX1b1xX3xX21xXcdxX554xX4xX3xX16xXdxX6xX1d5xX7dxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1b1xX4xX3xX15xX53fxX15xX16xX3xX4xX6xX1d5xX3xX1xXdxX2cxX1cxX3xX1bxX1cxX47xX3xX21xX47xX2dxX3xX18xX47xX1d5xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX4cxX4e7xXexX3xXexX582xX7dxX3xX4xXc5xX15xX16xX3xX4xX19xX3xXddxX2f3xX15xX16xX3xX4xX1xe244xX4xX3xX15xXdxXdexX2dxX3xXexXdxX15xX3xX4xXc5xX6xX3xX4xX5d5xXbxX3xXc5xX1dxX7dxX3xX4xX1xX142xX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxXdexX15xX3xXddxX3dfxX3xX15xX1xX53fxX15xX3xX61xX53fxX15xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xXcdxX560xX15xX16xX3xX21xX19xXdxX3xXddxXf9xXdxX3xX5xX582xX4xX3xX5xXcdxX554xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX41xX15xX1xX3xX15xX1xX3dfxXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xXcxX1xX6xX1dxX3xX2dx9c06xXexX3xXcxX1xXcdxX3cfxX15xX16xX3xXexX4cxX582xX4xX3xXcxX41xX15xX1xX3xXc5xX1dxX3xXddxX3dfxX3xX5xX361xX15xX1xX3xX21xX80xX1d5xX3xXexX41xX15xX1xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xX7dxX3xX157xX1xX155xX3xX9bxX142xX3xXexX1xXcdxX3xXcxX41xX15xX1xX3xXc5xX1dxX7dxX3xX13xX1xXc5xX3xXexX22xX4xX1xX3xX10bxX9bxX176xX177xX3xXexX41xX15xX1xX3xX10cxX17fxX3xX10cxX182xX15xX3xX5exXcdxX15xX16xX3xX2dxX1d5xX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xX110xX80xXdxX3xXexX31xX3xX176xX16xX1cxX1dxXafxX15xX3xX10cxX182xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX4cxX2eaxX15xX3xX4xXcdxX560xX15xX16xX3xXddxX22xX3xXddxX3dfxX3xX2dxX14xXdxX3xXexX4cxXcdxX3cfxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX2dxXf9xXdxX3xX7xX723xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1b1xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX15xX182xX15xX16xX3xX5xX582xX4xX7dxX3xXbxX1xe945xX2dxX3xX4xX1xX5d5xXexX3xX21xX49exX3xX4xX5d2xX15xX16xX3xXddxXf9xXdxX3xXexX4e7xXbxX3xXexX1xX49exX3xX5xX361xX15xX1xX3xX21xX80xX1d5xX7dxX3xX4xX1xX41xX3xX1xX1cxX1dxX3xXddxX3dfxX3xX4xX31xX15xX3xX18xX9cxX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX59cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX45xX1cxX47xX15xX16xX3xXcxX4cxX22xX3xX1xX1d5xX3dfxX15xX3xXexX1xX3dfxX15xX1xX3xX1d0xX1cxX5d5xXexX3xX7xX7c4xX4xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXddxX1b1xX3xX21xXcdxX554xX4xX3xX16xXdxX6xX1d5xX7dxX3xX16xX155xXbxX3xXbxX1xXffxX15xX3xXddxX3dfxX1d5xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXddxX1b1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX4cxXdxX49exX15xX3xX200xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xd4d3xX3xX1d0xX361xX3xX1xX9cxXdxX3xX4xXc5xX6xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xXcdxX560xX15xX16xXefxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1d5xX61xX1dxXaxX12xXcxX1xX3dfxX15xX1xX3xX176xX6xX2dxX3xX6axX3xXcxX4cxXffxX15xX3xX328xX1xX14xXdxX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi động Dự án Prosper

Khởi động Dự án Prosper
2020-06-26 11:45:57

QTO - Sáng nay 26/6/2020, Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết