Cập nhật:  GMT+7
7699xaddcx8d1dxa297xaaecxd42fxe8d1xc7c9x870bxX7xfd14xf252x10bb7x9f08xa0dcxc30exX5x91bexXaxdaebxXcxc904xX6xbf9cxX3xf6c5xf73dxX3xX4xX16xb075xX3xf86dxef83xX3x1022dxXdx11c78xX1dxX22xX3xX4xX1xX16xX3xX1x11651xX3xX1fxe6afxX1dxX3x9dffxX1xb60axX3xX33xX1xf1b8xX1dxX3x10d90xX3xX1x9d02x8bc2xf97axX1dxX3xd956xc9b9x108d9xX1dxX22xX3xX44xX35xX6xX0xab60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX1fxXaxX12xcd14xea1dxX1dxX22xX3xX1dxX6xX40xX3x10c20x89edxX4ex11291x1026axX3xe411xX1xX45xa448xX1dxX22xX3xXexX14xb296xX1dxX1xX3x9048x11afaxX1dxX22xX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX44xX35xX6xX3xXexX1xX3fxX2dxX4xX3x9ee7xa9cbxX3xX64xX1dxX3xXcxad90x1024fxX3xX1dxX1xX7bxX1dxX3xXcxX1x1111axX3xX22xXdxX46xXdxX3xa75cxXdxX41xXexX3x9221xX6xX9cxX3xXexb2a1xX3xX4xX1xdc9fxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexbcd4xX1dxX22xX3xX18xX19xX3xX4xX16xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX64xX4xX3xX22xXdxX6xX3x108a4xX7bxX1dxX1xX3xX4xX35xX3xX1xX16xaf39xX1dxX3xX4xd5bbxX1dxX1xX3xX33xX1xX35xX3xX33xX1xX39xX1dxX3xXexX14xX20xX1dxX3xXe3x114cbxX6xX3xdda7xXedxX1dxX3xX1xX3fxX40xX41xX1dxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX44xX35xX6xaecexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106a6xX16xX1fxX40xXaxX12xX0xXdxX9cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX1dxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax10ad1xXdxX1fxXexX1xd29bxX3x11838xX19xX19xXbx11410xcbd7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX151xX3xb00fxX162x1140cxXbxX157xX158xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX11axX107xX6xX16xd1b2xX3fxX6xX1dxX22xXexX14xXdxX11axX7fxX1dxX4exX1fxX10xX7xX33xXexX16xXbxX4exX1dxX10xX14cxX7xX4exX6cxX6fxX2xX6fxX4exX2xX19xX162xX1fxX6fxX2xX2xX18xX6fxX19xX2xXexX162xX6fxX2xX6fxX5xX18x9b75xX6xX1dxX1xX1a6xX5xXdxX10xX1dxX1a6xXexX14xX6xX16xX1a6xX1fxX10xX11axd03dxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX16xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX2dxX3xX1fxX30xX1dxX3xX33xX1xX35xX3xX33xX1xX39xX1dxX3xX3cxX3xX1xX3fxX40xX41xX1dxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX44xX35xX6xXaxX3xX14cxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX153xX19xX19xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX162xX162xX164xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX16xX1dxXaxX12x9586xffa8xXdxX3xX1fxXdxX41xX1dxX3xX72xX1xX45xX75xX1dxX22xX3xXexX14xX7bxX1dxX1xX3xX7fxX80xX1dxX22xX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX44xX35xX6xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX64xX4xX3xX1xX2dxX3xX1fxX30xX1dxX3xX1a6xX3x998axX1dxX1xX151xX3xX12axX11ax87baxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX16xX1fxX40xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXe3xX35xX70xX3xX18xX19xX3xX4xX16xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xX7fxX46xXdxX3xXexXb6xX1dxX22xX3xXexX14xX104xX3xX22xXdxX64xX3xX2xX6dxX19xX3xXexX14xXdxX41xX3fxX3xXe3xd4a8xX1dxX22xX3xXe3x8100xX3xXe3xX45xf9e1xX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX4xX1xX16xX3xX18xX19xX3xX22xXdxX6xX3xXe3xX7bxX1dxX1xX3xX4xX35xX3xX1xX16xXedxX1dxX3xX4xXf1xX1dxX1xX3xX33xX1xX35xX3xX33xX1xX39xX1dxX3xXexX14xX16xX1dxX22xX3xX1dxX1xX35xX9cxX3xXbxX1xX64xXexX3xXexX14xXdx94bdxX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX33xXa5xX3xXexX232xXdxX3xX164xX3xX157xX2ccxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX63xX75xX1dxX70xX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xXacxXdxX41xXexX70xX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX27cxd465xXbxX70xX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX27cxXdxX1dxX1xX11axX3xXcxX14xX16xX1dxX22xX3xXe3xX35xX70xX3xX157xX2ccxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX27cxXdxX1dxX1xX3xXe3xX45xX2d0xX4xX3xX1xdd1exX3xXexX14xX2d0xX3xX2xX19xX3xX4xX16xX1dxX70xX3xX157xX2ccxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX63xX75xX1dxX3xX2xX18xX3xX4xX16xX1dxX70xX3xX157xX2ccxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xXacxXdxX41xXexX3xX2xX6cxX3xX4xX16xX1dxX3xX7fxXedxX3xX44xX45xX46xX1dxX22xX3xX27cxX343xXbxX3xX2xX6fxX3xX4xX16xX1dxX11axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX16xX1fxX40xXaxX12xX94xX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xXe3xX45xX2d0xX4xX3xX4xa57cxXbxX3xX5xX9bxX1dxX3xX1dxXedxX40xX3xX5xXedxX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX3xX1fxX20xX3xX107xXf1xX1dxX3xXe3xX104xX6xX3xXe3xX2ccxX3xX176xX3fxX6xX3xX33xXdxX311xX9cxX3xX1dxX22xX1xXdxX41xX9cxX3xX7fxXedxX3xXe3xX45xX2d0xX4xX3xXexXdxX20xX9cxX3xXbxX1xfab1xX1dxX22xX3xXe3xX9bxX40xX3xXe3xcb03xX158xX3xXexX14xd859xX1dxX22xX3xX5xX45xX2d0xX1dxX22xX3xX9cxX371xXdxX3xX4xX16xX1dxX3xX45xX46xX4xX3xXe3xX232xXexX3xXex99cfxX3xX2xX6fxX3xX33xX22xX3xX1a6xX3xX6cxX162xX3xX33xX22xX11axX3xXb1xX22xX16xXedxXdxX3xX1dxX1xX343xX1dxX3xX1xX371xX3xXexX14xX2d0xX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1dxX22xX70xX3xX4xX64xX4xX3xX1xX2dxX3xX1fxX30xX1dxX3xX4xX422xX1dxX3xXe3xX45xX2d0xX4xX3xXexX343xXbxX3xX1xX3fxX3e1xX1dxX3xX33xfb7fxX3xXexX1xX3fxX343xXexX3xX4xX1xX39xX1dxX3xX1dxX3fxbe11xXdxX70xX3xXbxX1xX422xX1dxX22xX3xX107xX41xX1dxX1xX3xX7fxXedxX3xX1xX371xX3xXexX14xX2d0xX3xX5xXedxX9cxX3xX4xX1xX3fxX2c7xX1dxX22xX3xXexX14xX232xXdxX11axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb7dxX3fxXexX1xX16xX14xXaxX12xX12ax11bbcxX4xX1xX3xX27cxXdxX20xX1dxX0xX4exXbxX12

Bích Liên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết
2023-03-28 18:05:00

QTO - Trưởng phòng Y tế huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Mỹ Loan cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 55 trường hợp mắc sốt xuất huyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết