Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳòẦÒÀÓÒKƠÀỘÓQƠOÀOÒẤƠÀ%WẤÀ8ẪỚÀáẨÒÀVÓỚẦÒÀ%Õý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳxòẽêyÀ-À8ẪỚÀVẬƠOÀẹÕỄÓÀỮ=À%ẬÀỄẦỄÓÀỖẨƠOÀVÔƠÓÀòÓ@ẤÀòÓÒỈƠ-ậWĨÀỖƯÀỄ=ẤÀỪÓỢƠOÀVỬỶƠOÀỂẬ?ÀỘÓQƠOÀOÒẤƠÀVẦÒÀÓÒKƠÀỄẪƠÓÀVỶŨƠOÀỔÕỄÓÀỮ=À%WẤÀ8ẪỚÀáẨÒÀVÓỚẦÒÀ%ÕữÀỮ#ÀỘÒKƠÀGẦƠÓÀFẼWÀỮ#ÀỄÓẼỖÀFỸVÀỄỲẤÀVỬÒJWÀGẨÒÀỪÓỚƠOÀỘÒĨƠÀỄWRÒÀỄYƠOÀVỬỚƠOÀỔÕỄÓÀỮ=Àợẽvý/ỪỳýVẤỂỔHÀỮV?ỔHụÁỖẤỬOÒƠựÃỪ&ÀẤWVỚÁỳýVỬỳýVFỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýÒỖOÀẤỔVụÁòẦÒÀÓÒKƠÀỘÓQƠOÀOÒẤƠÀ%WẤÀ8ẪỚÀáẨÒÀVÓỚẦÒÀ%ÕÁÀỮỬỄụÁÓVVỪự//***vVÓẤƠÓƠÒHƠvỄỚỖv%Ơ/mÒỄVWỬHỮÃẠẢẮẠẴ/ẻÒƠÓ_ẽOW?HV/%WẤỂẤỚFẤÒvỒỪOÁ/ỳéÓQƠOÀOÒẤƠÀVẦÒÀÓÒKƠÀỄẪƠÓÀ%WẤÀ8ẪỚÀáẨÒÀVÓỚẦÒÀ%ÕÀ-À{ƠÓựÀòW?ĨVÀéÓỚẤý/Ừỳý/VFỳý/VỬỳý/VẤỂỔHỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẽOỶỦÒÀ&HỖÀỮỊÀƠÓỎƠÀVÓẼ?ÀỄẪƠÓÀ%WẤÀ8ẪỚÀáẨÒÀVÓỚẦÒÀ%ÕÀVỬẤỚÀẼƠÀ%ẬÀỘÒĨỖÀỄÓỚÀGẨÒÀFÒKƠÀỪÓẦÒÀGỚẬƠÀỄÓỌƠÓÀỪÓỲÀỔẺỖÀVÓỦÒÀợẽÀFẺƠÀỄÓỲÀỄTƠOÀÓỢẤÀFỚÀmÓỜÀỄÓỲÀVÕỄÓÀỄÓỌƠÓÀỪÓỲÀỘÒỈỖÀ8TÀVỬỶƯƠOÀòW?ỈƠÀVỬW?JƠÀòỬÊƠÀậW?ÀẹÒKWÀỔẬỖÀVỬỶƯƠOÀGỚẬƠÀỄYƠOÀÓẤÒÀVÓẬƠÓÀ%ÒỈƠÀỘÓẦỄÀỔẬÀGSƠOÀỄÓỌÀẽOW?MƠÀẹỶÙƠOÀ8ĐƠOÀ%ẬÀGSƠOÀỄÓỌÀ9YÀậW?À9ẾƠữÀVỬỶỤỄÀỮ#ÀỄÓỸƠOÀỘÒĨƠÀỄỲẤÀÓẬƠOÀ%ẨƠÀƠOỶỦÒÀFẺƠÀ%ẬỚÀỄÓÒJWÀĂẠvẴvẢÂẮẰÀVẨÒÀẽOỞÀẻQƠÀxáẨÒÀƠTÒÀậWĨyvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẽOỚẬÒÀỬẤữÀỪÓỢƠOÀVỬỶƠOÀỂẬ?ÀỄỢƠÀVẦÒÀÓÒKƠÀỖTVÀOỜỄÀƠÓẬÀỔẤỚÀòÓ@ẤÀmÓỲÀxòÓ@ẤÀòÓÒỈƠ-ậWĨyửÀỄWTỄÀỮRƠOÀỄ#ỄÀỘÓUÀỄỲẤÀƠÓẺƠÀFẺƠÀòÓ@ẤÀòÓÒỈƠ-ậWĨÀFỶỤÒÀỄÓĨÀGTÀVÓ#ỄÀFẺƠÀỪÓỚƠOÀỘÒĨƠửÀỖTVÀOỜỄÀ&ỶƯƠOÀỰWẺƠÀOÒỤÒÀợCƠÀòÓCƠOÀVẨÒÀỄÓÒĨƠÀỘÓWÀậỢẤÀẻ!ÀxậvmÓỚƠOÀáÒJƠữÀòÓ@ẤÀòÓÒỈƠ-ậWĨyửÀOÒỤÒÀVÓÒKWÀỂTÀỮỶWÀVẾỪÀ%ỴÀỘÓỌữÀOÒẦỚÀỖẦỄữÀÓỎƠÓÀẪƠÓvvvÀỄỲẤÀỰWẺƠÀ%ẬÀFẺƠÀòÓ@ẤÀòÓÒỈƠ-ậWĨÀVÓẤỖÀOÒẤÀỘÓƯÒÀƠOÓỐẤÀOÒẬƠÓÀỄÓỌƠÓÀỰW?JƠÀVỬỚƠOÀ9ẦỄÓÀỖẨƠOÀòÓẦƠOÀòẦỖvvvÀòW?ĨVÀéÓỚẤý/Ừỳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

M.U mạo hiểm với canh bạc Di Maria

M.U mạo hiểm với canh bạc Di Maria
2014-08-27 07:11:27

(TNO) - Quyết định bó ra gần 60 triệu bảng để chiêu mộ Angel Di Maria từ Real Madrid, Manchester United (M.U) cho thấy tham vọng trở lại với vị thế vốn có của mình. Dù vậy, đó...

Đội bóng làng tại La Liga

Đội bóng làng tại La Liga
2014-08-26 09:10:43

(TNO) - CLB SD Eibar ở xứ Basque, Tây Ban Nha đang viết tiếp câu chuyện cổ tích thần tiên của mình, khi vừa có chiến thắng ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại La Liga.

Arsenal lo lắng vì chấn thương của Giroud

Arsenal lo lắng vì chấn thương của Giroud
2014-08-26 09:10:19

(TNO) - Hôm thứ hai 25.8, Arsenal đã phải đưa Olivier Giroud đến bộ phận y tế để tìm hiểu mức độ chấn thương mắt cá anh mắc phải trong trận hòa Everton 2-2 vào đêm thứ bảy vừa rồi.

Công diễn Những người con Hà Nội

Công diễn Những người con Hà Nội
2014-08-26 07:32:18

TT - Không gian phố cổ Hà Nội của năm 1946 được tái hiện từ sảnh đã dẫn lối cảm xúc cho khán giả hòa vào đêm công diễn Những người con Hà Nội.Cảnh trong vở kịch Những người con...

Các nghệ sĩ sẵn sàng cho “Câu chuyện hòa bình”

Các nghệ sĩ sẵn sàng cho “Câu chuyện hòa bình”
2014-08-26 07:32:05

TT - Những ngày qua, 20 ca sĩ sẽ trình diễn tại chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình” đã có những buổi tập thật nhiều cảm xúc tại phòng thu của nhạc sĩ, DJ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết