Công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

QTO - Sáng nay 18/10, UBND tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022 đối với các xã: Triệu Đại, Triệu Trạch (huyện Triệu Phong), Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị.

Thời tiết