Ngành Tuyên giáo Quảng Trị “góp lửa” trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Tuyên giáo Quảng Trị “góp lửa” trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực

QTO - Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa bao giờ được xem là dễ dàng, mà đòi hòi sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Vậy nên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy đảng nói chung và ngành tuyên giáo nói riêng.

Thời tiết