Gần 16,2 tỉ đồng xây dựng đê hữu sông Bến Hải đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang

Gần 16,2 tỉ đồng xây dựng đê hữu sông Bến Hải đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang

QTO - Chủ tịch UBND xã Trung Giang, huyện Gio Linh Nguyễn Đức Phới vừa cho biết, đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng hạng mục đê hữu sông Bến Hải đoạn qua thôn Bắc Sơn.

Thời tiết