Để hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn “an cư lạc nghiệp”

Để hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn “an cư lạc nghiệp”

QTO - Nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, cải thiện đời sống, ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/ NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022 (Nghị quyết 10). Tuy nhiên, đến nay tại một số địa phương vẫn chưa hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất cho người dân vì gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Nỗ lực giúp người nghèo an cư
2023-02-09 05:52:00

QTO - Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thường xuyên và liên tục được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị,...

Niềm vui từ sự tiếp sức

Niềm vui từ sự tiếp sức
2022-12-13 06:15:00

QTO - Trong khi một số trường hợp muốn thuộc diện hộ nghèo để thụ hưởng chính sách thì tại phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, nhiều hộ dân đã tự nguyện viết đơn...

Thực hiện tốt các chính sách xã hội

Thực hiện tốt các chính sách xã hội
2022-12-06 06:15:00

QTO - Xác định an sinh xã hội là một trong những chính sách cơ bản, thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các chính sách xã hội với nhiều...