Đông Hà đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa hè

Đông Hà đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa hè

QTO - Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn của ngành điện, thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện, góp phần giảm lượng điện tiêu thụ, đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân trong mùa hè 2023.

Thời tiết