Giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

QTO - Từ thực tế trong cả nước xảy ra nhiều vụ hoả hoạn, nhiều người gặp lúng túng trong việc xử lý tình huống và thoát nạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh và các trường học đã phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đây cũng là một nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện trong các cơ sở giáo dục.

“Nhà tôi có bình chữa cháy”

“Nhà tôi có bình chữa cháy”
2023-10-03 20:28:00

QTO - Đó là tên một phong trào và cũng là lời chia sẻ của ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh, cho thấy ý thức phòng cháy, chữa cháy ở bà con ngày...

Thời tiết