Cập nhật:  GMT+7
8b7bx9ae3xdc58xb667xb202xd867xa411xb180x101b2xX7xd9b5x994cxb6e5xad1dx10c47xce9axX5xe87exXaxd282xXcxX1x11937xX3x109aaxa6f4xX3xa95bxed6fx114b6xf93axf798xX3xXcxfd1exX15xX3xX17xf964xX6xX3xcfebxb16axX3xX1dxX6xa69cxX0xabd3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d4cxX10xX6x8ebdxXaxX12xe7d7xX1axXcxdb70xX3xc8a8xX3xb5b1xX1xd3cdxX1dxX1exX3xX7xdf72xX3xX1cxX1dxX1xeedexX3xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xX3xX17xX25xX6xX3xX28xX29xX3xX1dxX6xX2dxX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6x108ffxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax914dxX6xX21xX1exXdxX1dxX57xfcf0xXbxX17xX3xX6xX1bxXexbf72xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xe413xX7bxX6xX94xd49axX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xe11cxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xaedbxX7xX2fxX2xc96fx11160x935bxX2fxb49bxd1ccxX41xXcexX2xXcexXcbxfdf4xXcexaecfxXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xX2xXacxbe5dxXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb6bxX94xX41xX2dxXaxX12xc974xc327xX1dxX1exX3xXcxXdxf917xX1dxX3xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX10cxX10dxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xX3xX41xX25xc04cxXdxX3xXexX1xcbe6xXdxX3xX1dxX1xX29xX3xe81fxX1exX1bxX2dxe284xX1dxXacxX3xf8bdxX1dxX1xX57xX3xXcxac6bxX3x10812xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xX8dxXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xX3xX7xX6xX1bxX3xX4xX1xXdxb523xX1dxX3xX41xX15xX4xX1xX3xXcfxX2xX3xX1dxX1exX29xX2dxX3x109bbx107a9xX86xX3xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX10cxX10dxXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX145xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xXcbxXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xX3xX1dxX1x11262xX1dxX1exX3xX1dxX1exX29xX2dxX3xX21axc7b2xX1bxX3xX1exXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX4dxX1dxX1exXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX145xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xXcexXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xX137xX1exX1xe911xX6xX3xXex10faaxX1dxX1xX3xXb0xX1bxee55xX1dxX3xX41xX3c3xX1dxXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX145xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xXd7xXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xb040xXdxX3xXex110dfxX4xX1xX3xX1axX1bxadb7xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX21ax10df7xX4xX3xX7bxXdxe84dxXexX3xXcxX21xX25xX130xX1dxX1exX3xX106xfde3xX3xc374xX113xXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX47cxb597xX1dxX1exX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xXccxXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX1cxX3xX1xX94xX6xX3xX21ax11927xX1dxX1exX3xXexX21xX21bxX1dxX3xX41x116ecxX1dxX1exX3xX7x97adxX1dxX1exX3xXcxX1x11767xX4xX1xX3xX3exX18xX1dxXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX47cxX4b0xX1dxX1exX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xd39bxXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX10cxX10dxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xXacxX3xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX21xX29xX3xXcxX1xXdxX20axXexX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX1exXdxX1dxX57xX8dxXbxX17xX3xX6xX1bxXexX94xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX86xX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xXacxX7bxX6xX94xXb0xX1bxX6xX1dxX1exXexX21xXdxXacxX28xX1dxX2fxX41xX10xX7xXbfxXexX94xXbxX2fxX1dxX10xXc6xX7xX2fxX2xXcaxXcbxXccxX2fxXcexXcfxX41xXcexX2xXcexXcbxXd5xXcexXd7xXexX2xXcexX8dxX8dxXcexXcbxX5xXcfxXacxXe2xXbxX1exXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX94xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX21xX15xX3xX7bxX21bxX1dxX3xX41xX570xX1dxX1exX3xX7xX575xX1dxX1exX3xXcxX1xX57bxX4xX1xX3xX3exX18xX1dxX3xX49xX13fxX1dxX1xX57xX3xXcxX1xX29xX1dxX1xX3xX47cxX4b0xX1dxX1exX147xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX21xX12xX0xX2fxXexX6xX7bxX5xX10xX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đưa ong đi tìm những mùa hoa

Đưa ong đi tìm những mùa hoa
2023-12-02 05:05:00

QTO - Làm nghề nuôi ong lấy mật, những người đàn ông này phải rong ruổi qua bao dặm đường để đưa đàn ong tìm những mùa hoa. Cuộc sống nay đây mai đó cùng...

Sự tích hoa Mimosa

Sự tích hoa Mimosa
2023-12-01 17:50:00

QTO - “Mimosa từ đâu em tới, Mimosa vì sao em tới đất này. Đà Lạt đồi núi trập trùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông...”. Lời bài hát ấy, cứ ngân nga trong...

Săn ong vò vẽ

Săn ong vò vẽ
2019-09-07 06:03:09

(QT) - Kinh nghiệm cùng với bộ trang phục bảo hộ tự chế đã giúp nhiều người dân ở huyện Cam Lộ mưu sinh bằng nghề săn tổ ong vò vẽ, loại côn trùng được mệnh danh là “ong tử...

Chàng họa sĩ với nét cọ truyền thần

Chàng họa sĩ với nét cọ truyền thần
2019-09-07 05:47:36

(QT) - Vẽ chân dung là một thể loại hội họa có từ lâu đời, song để có được một chân dung nghệ thuật đòi hỏi người họa sĩ phải biết bắt cái thần của nhân vật. Nói cách khác, vẽ...

Lấp lánh vàng sao trên áo ngư dân

Lấp lánh vàng sao trên áo ngư dân
2019-09-02 06:01:46

(QT) - Tiếp nối truyền thống của cha ông sử dụng những đoàn tàu bám biển vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, ngư dân, đảng viên Võ Hồng Anh ở Khu phố 5, thị...

Ngôi làng của MAG

Ngôi làng của MAG
2019-08-24 06:18:31

(QT) - Giờ đây, vùng đất chết xưa kia đầy rẫy bom mìn đã mọc lên 78 nóc nhà, đêm đêm sáng ánh đèn, cuộc sống người dân ngày càng ấm no. Nơi chúng tôi nói đến là xóm Rú, thôn...

Chuyện về những người đi làm thủy lợi...

Chuyện về những người đi làm thủy lợi...
2019-08-17 06:49:42

(QT) - Tháng 4/1977, một thời gian ngắn sau ngày đất nước hòa bình, huyện Bến Hải, tỉnh Bình - Trị - Thiên đã có quyết định thành lập Trung đoàn 477, còn gọi là Trung đoàn 477...

Việc nào khó, có trưởng thôn

Việc nào khó, có trưởng thôn
2019-08-09 13:48:47

(QT) - Lâu nay, ông Đoàn Ánh Phước (sinh năm 1968), trú tại thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ luôn nhận được sự tôn trọng đặc biệt của người dân địa phương. Tận tâm,...

Đông Hà, nghe trăm năm hát khúc mười năm…

Đông Hà, nghe trăm năm hát khúc mười năm…
2019-08-06 05:24:39

(QT) - Cách đây ngót 30 năm, có những lần trên sóng phát thanh, bài ca “Đông Hà, thành phố tương lai” của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương vang lên như một niềm kiêu hãnh, tôi lại...

Vạn bước chân ở Nghĩa trang Trường Sơn

Vạn bước chân ở Nghĩa trang Trường Sơn
2019-07-27 06:02:52

(QT) - Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa nhưng không ngăn được dòng người từ mọi miền Tổ quốc ngày một đông hội tụ về đây tri ân các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết