Cập nhật: 25/07/2019 06:29 GMT+7
b5ecxc43ex14743x1279ax136e7x109edxe511x1777bxe15fxX7x1020ax13363xf30fx1742fx1508ex14d4bxX5xf765xXax1399ax17173xfac7xXdxX3x18ad6xd1b9xXdxX3xX4x154fexX4xX3xX1x18199xf253xXexX3xf299x103c2xX17x154aaxX3xX4xX1xc838xX20xX3xcea6x12b04xX17xX27xX3x15ac2x16c8fxX3xX17xXdx101ecxX2exX3x11902x10d9fxX3xX17x12f4dxX2exX3xX17xX27xX2bx16ed9xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX5xcee7xXbxX3xXcx14393x136edxX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xc533xX3bxd33dxX0x17613xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1223exX10xX6x16f80xXaxX12xfa96xe2acxXcx10e18xX3x154bcxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xXexX3xX24xX25xX17xX27xX3xX4xX1xX2bxX20xX3xX2exX2fxX17xX27xX3xX33xX34xX3xX17xXdxX38xX2exX3xX3bxX3cxX3xX17xX3fxX2exX3xX17xX27xX2bxX45xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX5xX4exXbxX3xXcxX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX5cxX3bxX5exX0xX60xXbxX12xX0xXexX6x167e4xX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17x17a76xX5exXbx1229bxX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4x1445exXcfxX6xX20xf446xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xc369xX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10x16446xX7xX60xX2x13386xX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cx1546exX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5xX2xX100x15a7axXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed1fxX20xX72xX45xXaxX12x16375xX1xX1cxXexX3xX24xX25xX17xX27xX3xXbxX1xX20xX17xX27xX3xXexX52xX2bxX20xX3xXexX1xXdxX3xX24xX53xX6xX3xX4xX1xX2bxX20xX3xX2exX2fxX17xX27xX3xX33xX34xX3xX17xXdxX38xX2exX3xX3bxX3cxX3xX17xX3fxX2exX3xX17xX27xX2bxX45xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX5xX4exXbxX3xXexX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17xXe0xX5exXbxXe3xX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX100xXcfxX6xX20xX104xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xX10dxX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10xX11axX7xX60xX2xX11exX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cxX127xX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5xX5exX100xX136xXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12x14d34xX1xXdx10abdxX17xX3xX7x11358xX3xX1xX3fxX17xX27xX3xX7xX6xX45xX3xX1xX53xffd0xX17xX3xX5xX53xX45xX38xX17x12cd5xX3xX5xX4exXbxX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xXex10314xX4xX1xX3xX4xX1xX2bxX20xX3xX2exX2fxX17xX27xX3xX17xX27xX2bxX45xX3xXexX52xX53xX45x12bc1xX17xX3xXexX1x13577xX17xX27xX3xXexX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17x125b4xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17xXe0xX5exXbxXe3xX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX100xXcfxX6xX20xX104xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xX10dxX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10xX11axX7xX60xX2xX11exX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cxX127xX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5x128f3xX100xX136xXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12xX259xX1xX34xX3xX1xX53xX45xX3xXcxX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX5cxX3bxX5exX3xXexfd06xX17xX27xX3xX104xX53xX2bxX3xX4xX1xX20xX3xX27xXdxX6xX3xX24xd1aexX17xX1xX3xX4xX1xX282xX17xX1xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xXexX21xXdxX3xX160xX1x16483xc76cxX17xX27xX3xX5exX275xX3xXexX1x13067xX3xXe3x11ca9xX3xX76xX53x1880axX17xX27xX3xXcxX52xX39fxX3xX17xX1x18950xX17xX3xX33xX34xX3xX17xXdxX38xX2exX3xX3bxX3cxX3xX17xX3fxX2exX3xX17xX27xX2bxX45xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX24x1428exX17xX3xX10dxX39fxX2acxX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17xXe0xX5exXbxXe3xX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX100xXcfxX6xX20xX104xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xX10dxX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10xX11axX7xX60xX2xX11exX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cxX127xX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5xX3bxX100xX136xXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12xX259xX1cxX17xX3xXcfxX25xX275xX3xX4xX1xXdxX25cxX17xX3xX7xX260xX3xXexX52x1123dxX17xX27xX3xX4xX3b0xX45xX3xXe3xX6xX17xX1xX275xX3xXexX1xX3a6xX2exX3xX4x13342xX275xX3xX4xX1xX34xX17xX1xX3xXexX52xX6xX17xX27xX3xX72xX20xX6xX17xX1xX3xXexX52xX21xXdxX275xX3xX24xX395xX6xX3xX7x13c56xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX53xX45xX3xX2exfd42xXdxX3xX4x1561fxX6xX3xXexX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX10dxX2bxX20xX3xX7xf849xX3xX72x10193xX17xX27xX2acxX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17xXe0xX5exXbxXe3xX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX100xXcfxX6xX20xX104xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xX10dxX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10xX11axX7xX60xX2xX11exX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cxX127xX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5xc935xX100xX136xXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12xbcaaxXdxX3a6xXdxX3xXcfx1669bxX17xX27xX3xX4xX1xX53xX45xX299xX17xX3xX2exX4c9xX3xX52xX25xX17xX27xX3xX4xX1xX2bxX20xX3xX2exX2fxX17xX27xX3xX33xX34xX3xX17xXdxX38xX2exX3xX3bxX3cxX3xX17xX3fxX2exX3xX17xX27xX2bxX45xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX5xX4exXbxX3xXcxX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX5cxX3bxX5exX2acxX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX52xX27xXdxX17xXe0xX5exXbxXe3xX3xX6xX53xXexX20xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX2exX27xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX100xXcfxX6xX20xX104xX53xX6xX17xX27xXexX52xXdxX100xX10dxX17xX60xX72xX10xX7xX33xXexX20xXbxX60xX17xX10xX11axX7xX60xX2xX11exX5exX11exX60xX3bxX5cxX72xX3bxX3cxX127xX5exX11exX5exX3cxXexX2xX3bxX3cxX11exX11exX2xX5xX127xX100xX136xXbxX27xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12xX259xX1cxX17xX3xXcfxX25xX275xX3xX4xX1xXdxX25cxX17xX3xX7xX260xX3xXcxXdx125f2xX53xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX3bxX32bxX275xX3xXcxX52xX53xX17xX27xX3xX24xX20xX2bxX17xX3xX5cxX3bxX5exX3xX5xX2bxX2exX3xX10dxX38xX3xX7xXdxX17xX1xX275xX3xX4xX1xX34xX17xX1xX3xXexX52xX6xX17xX27xX3x14d05xX1xX53xX3xX72xXdxX3xXexX282xX4xX1xX3xX24xX36fxX4xX3xXcfxXdxX38xXexX3xX104xX53xX29exX4xX3xX27xXdxX6xX3xXcxX1xX2bxX17xX1xX3xX259xX18xX3xX76xX53xX3a6xX17xX27xX3xXcxX52xX39fxX3xX75xXexX1xX1cxX17xX27xX3xX127xX60xX5exX3cxX2xX11exX78xX2acxX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX52xX12xX0xX60xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX20xX72xX45xXaxX12xe0b4xX17xX1xXe0xX3x10b45xX3fxX17xX3xX259xX14xX17xX27xX275xX3x14a67xX17xX1xX3xX76xX53xX6xX17xX27xX275xX3xX160xX1xX6xX17xX3xXcxX1cxX2exX0xX60xXbxX12


Các tin đã đưa

Trăm năm cà phê Khe Sanh

Trăm năm cà phê Khe Sanh
2023-01-22 04:25:00

QTO - Trải qua trăm năm dâu bể, đến nay cà phê Khe Sanh mới tìm lại được vị thế và khẳng định thương hiệu cà phê chất lượng thơm ngon nhất Việt Nam, vươn...

La Lay nơi mùa xuân đến sớm

La Lay nơi mùa xuân đến sớm
2023-01-20 13:22:00

QTO - Dẫu còn đó những vất vả khó khăn nhưng cuộc sống của bà con nơi đây đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, đấy chính là lời của những người dân Vân...

Đi “phượt” ở thượng nguồn Thác Ma

Đi “phượt” ở thượng nguồn Thác Ma
2019-07-20 05:36:11

(QT) - Không được nhiều người biết đến như một số dòng sông nổi tiếng ở Quảng Trị, là Bến Hải, Thạch Hãn, Đakrông hay sông Hiếu nhưng dòng sông Thác Ma thuộc huyện Hải Lăng lại...

Ngày mới của những cô gái Vân Kiều

Ngày mới của những cô gái Vân Kiều
2019-07-13 05:54:16

(QT) - Được sự giúp đỡ của tổ chức MCNV, từ giữa năm 2018, một số em gái người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa đã tìm được công việc mới ở thành phố Hội An (Quảng Nam). Bằng các...

Gập ghềnh con chữ của Vang

Gập ghềnh con chữ của Vang
2019-07-06 05:27:13

(QT) - Quá trình đi học trở lại sau gần 10 năm đứt đoạn cho đến ngày tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của chị Hồ Thị Vang, trú tại thôn A Luông, xã Đakrông, huyện Đakrông đầy...

Ngôi chùa làng “cưu mang” con chữ

Ngôi chùa làng “cưu mang” con chữ
2019-06-29 06:32:17

(QT) - Hơn 15 năm nay, mỗi khi mùa hè đến là hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh hiếu học từ khắp nơi trong tỉnh lại tìm đến chùa làng Lập Thạch (phường...

Năng lượng điện mặt trời ở Quảng Trị

Năng lượng điện mặt trời ở Quảng Trị
2019-06-26 11:14:43

(QT) - Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị được xây dựng tại xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thời gian hoạt động 50 năm với quy mô công suất 49,5MW; điện...

Dưới bóng nhà dài…

Dưới bóng nhà dài…
2019-06-22 05:36:02

(QT) - Nơi miền sơn cước tỉnh Quảng Trị bây giờ chẳng còn nhiều những căn nhà dài truyền thống của người Pa Kô. Lạc vào những căn nhà dài hiếm hoi còn lưu giữ được giữa đại...

Hành trình 30 năm ấp ủ giọt mắm quê

Hành trình 30 năm ấp ủ giọt mắm quê
2019-06-15 05:25:46

(QT) - Nghề không phụ người, sau 30 năm kiên trì, bám trụ với nghề làm nước mắm truyền thống, cùng với sự đổi thay và phát triển của quê hương, bà Lê Thị Huỳnh, chủ cơ sở sản...

Quảng Trị, niềm vui ngày trở lại

Quảng Trị, niềm vui ngày trở lại
2019-06-11 06:01:19

(QT) - Có một cảm xúc rất đỗi thiêng liêng cứ dâng lên trong lòng tôi khi biết mình đang trở lại Quảng Trị, quay về với mảnh đất của một thời khói lửa, đạn bom, một biểu tượng...

Cù Bai, ngày trở lại

Cù Bai, ngày trở lại
2019-06-02 13:37:09

(QT) - Vào một ngày giữa tháng 4/2019, vượt dãy Trường Sơn ngược ra phía Bắc, tôi đã đi trên con đường gần 25 năm trước từng đặt chân để trở lại Cù Bai. Con đường như dải lụa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết