Cập nhật: 21/05/2021 10:57 GMT+7
f17ax14458x149a6x10716xf909x11b95x104f1x1726ax14ec5xX7x1299ex148a4x1241cxffccx17841x10002xX5x132acxXax11069xfa89xX1x1243cx10786x11618xX3xX7x1173exX3x10541xX16xX1x1359cxX3xXcx131fdx15afcx1533bxX4xX3xX16xX17x10052x12836xX3xX1x13e61xXdxX3xX5xX24xX16xX0x16d22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f53xX10xX6x148c7xXaxX12xX0xXexX6x14f94xX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax1157bxX6xX22xX17xXdxX16xX1fx15df8xXbxf53fxX3xX6x1722axXex13189xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xfaaexX4cxX6xX65x11b55xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dx17bd2xX16xX34xX46xX10xX7x16eadxXexX65xXbxX34xX16xX10x16a17xX7xX34xX5exX2xX5ex123c7xX34x12d30x159a6xX46xfa46xX2xX9dxXa2x149adxX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5xX2xX7dx125d0xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12x133efxX2dxX3xXexX22xX23x16d95xX16xX17xX3xXccxX2dxX3x1811ex14a53xX3xX1xX65x15180xX4xX1xX3xX8axX29xX3x14e54x12e69xX63xX3xXexX23xX3x10112xX17xX63xX2ax11ffcxX16xX3x10b62xX1x14846xX3xffabxf950xX16xX17xX3xXexX22x124fexX3xX4xX1xX63xX2ax1455axX16xX3xXexX1x15c57xX16xX3xX57x13b21xXexX3xX8axX24xXdxX3xX4x13c5axX3xXexX22xXdxX3xX1xX63xX2axX104xX16xX3xXe5xX6xX90xX22x13d6cxX16xX17xX3xXexXdexXdxX3x18148xXdx18284xX57xX3xXexXdxXdaxXbxX3xX60x1678cxX4xX3xX4xX115xX3xXexX22xXdxX3xX60x142c2xX3xfebexX3xXecxX17xX65x14bfaxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX57xX6xX22xX17xXdxX16xX1fxX5exXbxX60xX3xX6xX63xXexX65xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX7dxX4cxX6xX65xX81xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dxX8axX16xX34xX46xX10xX7xX90xXexX65xXbxX34xX16xX10xX97xX7xX34xX5exX2xX5exX9dxX34xX9fxXa0xX46xXa2xX2xX9dxXa2xXa6xX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5xX5exX7dxXb3xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12xXccxXf5xX3xXexX1xX23xX3xXcxfb7cxX16xX1xX3x1280cxX2axX3x16e0bx1042dxX3x14323xX63xX6xX16xX17xX3xXcx14cbdxX16xX17x15bb8xX3x16a27xX16xX17xX3xX4xX115xX3xX8axXdxX205xX16xX3xXe5xXccxX207xX43xX3xX90xX1xX15xX6xX3x133d2x13129xX3xXexX22x157fexX16xX1xX3xX4cxX29xX2axX3xX4xX1xX23x12166xX16xX17xX3xXexX22xX22exX16xX1xX3xX1xX29xX16xX1xX3xX12dxX2dxX16xX17xX3xX4xX201xX6xX3xX57xX22exX16xX1xX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX4xX115xX3xXexX22xXdxX3xX1xX63xX2axX104xX16xX3xXf3xX6xX57xX3xX204xX2dxX14axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX57xX6xX22xX17xXdxX16xX1fxX5exXbxX60xX3xX6xX63xXexX65xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX7dxX4cxX6xX65xX81xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dxX8axX16xX34xX46xX10xX7xX90xXexX65xXbxX34xX16xX10xX97xX7xX34xX5exX2xX5exX9dxX34xX9fxXa0xX46xXa2xX2xX9dxXa2xXa6xX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5x11316xX7dxXb3xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12x15e0fxX2dxXexX3xX17xX15xX4xX3xXexX1xX29xX16xX1xX3xXbxX1x11cfdxX3xXe5xX125xX16xX17xX3xX43xX29xX14axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX57xX6xX22xX17xXdxX16xX1fxX5exXbxX60xX3xX6xX63xXexX65xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX7dxX4cxX6xX65xX81xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dxX8axX16xX34xX46xX10xX7xX90xXexX65xXbxX34xX16xX10xX97xX7xX34xX5exX2xX5exX9dxX34xX9fxXa0xX46xXa2xX2xX9dxXa2xXa6xX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5xX9fxX7dxXb3xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12xXf3xX115xX3xXexX22xXdxX3xX1xX63xX2axX104xX16xX3x1177dxXdxX65xX3xX204xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX205xX16xX3xX4xX213xX63xX3xXexXdxX12fxX63xX3xX7xX115xX3xX4xX201xX6xX3xX4x11825xX4xX3xX213xX16xX17xX3xX4xX115xX3xX8axXdxX205xX16xX3xX12dxXdexXdxX3xX4cxXdxX12fxX63xX3xX43xXe5xXecxXf7xX14axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX57xX6xX22xX17xXdxX16xX1fxX5exXbxX60xX3xX6xX63xXexX65xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX7dxX4cxX6xX65xX81xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dxX8axX16xX34xX46xX10xX7xX90xXexX65xXbxX34xX16xX10xX97xX7xX34xX5exX2xX5exX9dxX34xX9fxXa0xX46xXa2xX2xX9dxXa2xXa6xX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5xXa2xX7dxXb3xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12xXf3xX115xX3xXexX22xXdxX3xXd2xX3xXexX1x12defxX3xXexX22x182d9xX16xX3xXf3xX115xX6xX3xXcxX20exX16xX17xX3xX12dx13f2fxX3xX4cxXdexXexX3xX16xX17xX63xX2axX104xX16xX3xX8ax1160cxX16xX17xX3xX8axX24xXdxX3xX4xX40cxX4xX3xX213xX16xX17xX3xX8axXdxX205xX16xX3xXe5xXccxX207xX43xX3xX90xX1xX15xX6xX3xX229xX22axX14axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX57xX6xX22xX17xXdxX16xX1fxX5exXbxX60xX3xX6xX63xXexX65xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX57xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX34xX34xX4xX7dxX4cxX6xX65xX81xX63xX6xX16xX17xXexX22xXdxX7dxX8axX16xX34xX46xX10xX7xX90xXexX65xXbxX34xX16xX10xX97xX7xX34xX5exX2xX5exX9dxX34xX9fxXa0xX46xXa2xX2xX9dxXa2xXa6xX9fxXa2xXexX2xXa2xXa6xXa6xX5exX2xX5x1474axX7dxXb3xXbxX17xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12xXcxX22xX63xX16xX17xX3xXexX109xX57xX3xX22ax105a3xX16xX3xX1xX65xX40cx15eb5xXe5xXdxX104xX16xX3xX1cxX16xX1xX3xXexX1fdxX16xX1xX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX16xX17xX29xX2axX3xX1xX2dxXdxX3xX4cxXe6xX63xX3xX4xX115xX14axX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX22xX12xX0xX34xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX65xX46xX2axXaxX12xX43x12384xX3xXecxX17xX63xX2axX205xX16xX3xXd9xX1xX6xX211xX3xX204xX205xX3xX31axXdxX16xX1xX211xX3xXcxX22xXe6xX16xX3xXcxX63xX2axX4efxX16xX211xX3xX43xX29xX3xXcxX22xX6xX16xX17xX3x1421exXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxX104xX16x11116xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hiểm nguy nghề lặn biển

Hiểm nguy nghề lặn biển
2023-03-11 04:48:00

QTO - Đã từng nghe câu tục ngữ “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”, để rồi khi về mạn biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tôi bắt gặp tiếng thở dài của cánh thợ...

Người thầy thuốc của núi rừng

Người thầy thuốc của núi rừng
2023-03-11 04:39:00

QTO - Anh là người dân tộc Pa Kô, lớn lên ở miền núi cao. Ở đó, sự quở trách của thần linh hay con “ma rừng” từ lâu đã trở thành nguyên nhân chính của...

Người duyên nợ với cây hồ tiêu Vĩnh Linh

Người duyên nợ với cây hồ tiêu Vĩnh Linh
2021-05-15 05:25:25

QTO - Quê ở huyện Hải Lăng, đơn vị công tác đóng ở thành phố Đông Hà nhưng anh Lê Tấn Tửu, sinh năm 1978, cán bộ kỹ thuật tổ chức Roots of Peace (ROP),...

Nuôi lớn giấc mơ “xứ dừa”

Nuôi lớn giấc mơ “xứ dừa”
2021-05-08 05:35:59

QTO - Rời bỏ công việc bàn giấy an nhàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Tùng Lâm đã quyết định trở về quê hương để khởi sự kinh doanh. Vượt qua bao thử...

Những người lính Quảng Trị ở Trường Sa

Những người lính Quảng Trị ở Trường Sa
2021-05-01 06:40:35

QTO - Cuộc sống vất vả, thiếu thốn, quanh năm đối mặt với hiểm nguy rình rập là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về cuộc sống của quân, dân trên quần...

Vươn xa cùng tà áo dài

Vươn xa cùng tà áo dài
2021-04-24 06:58:47

QTO - Trong khi nhiều người bạn đồng trang lứa vẫn hoang mang trước sự lựa chọn giữa việc kiếm tiền và tình yêu dành cho công việc thì Cao Thị Nhung (sinh...

Đảo xanh Cồn Cỏ

Đảo xanh Cồn Cỏ
2021-04-21 05:09:17

QTO - Vào trung tuần tháng 7/2020, nhân Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ IV, chúng tôi lại có dịp ra Cồn Cỏ. Vào những ngày mà sự kiện quan trọng...

Ngôi nhà chung đong đầy tình yêu thương

Ngôi nhà chung đong đầy tình yêu thương
2021-04-17 05:10:57

QTO - Ở tuổi xế chiều, khi mà tóc đã bạc phai vì nắng gió thời gian, khi lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng đủ đầy thì vẫn còn đâu đó những mảnh đời...

Khánh Linh và niềm đam mê dẫn chương trình

Khánh Linh và niềm đam mê dẫn chương trình
2021-04-10 05:16:45

QTO - Theo dõi những chương trình, sự kiện Đinh Lê Khánh Linh dẫn dắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bị mê hoặc bởi chất giọng Nam Bộ ngọt lịm của...

Miền Tây hoang sơ vẫy gọi…

Miền Tây hoang sơ vẫy gọi…
2021-04-03 05:37:40

QTO - Qua bao thời gian, thiên nhiên đã kiến tạo nên những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hoang sơ giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Trong đó có những địa...

Một lần đến thăm nhà giàn DK1

Một lần đến thăm nhà giàn DK1
2021-03-27 04:36:52

QTO - Đã từng đặt chân lên nhiều vùng biển, đảo của quê hương, đất nước nhưng chuyến ra thăm nhà giàn DK1 năm ấy vẫn đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết