Cập nhật: 26/09/2022 13:22 GMT+7
6344xc1bdxa543xd9e0x63f3xb391x8a0bxb7eaxbdc6xX7xc925xce57xa247xc673xab4cxe1dbxX5xa53fxXaxadacxc99fxX1xdd98x8961x6c0axX3xX7x8539xX3x8de3xX16xX1xc3f3xX3x8635xX1xd230xX3x70a9x8538xX16xX17xX3x8d7cxX16xX17xX3xXbxX1xX15xX3xc466x8171xe445xX3xc5fdxX34x6c28x6c04xX0xbbb3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7fcxX10xX6x78c5xXaxX12xX3xXcxX1xX10xX34xX3xX4dxX1axX3xX32xded6xX34xX3xX4xX23xX6xX3xXcxX38xX39xX16xX17xX3xXex8491x77f4xX3x9e56xX1axX3xX32xX5axX34xX3xcd8bxX1x6842xX3xXex6dd6x86fexX16xX17xX3xXexX1xX23xae60xX3x7866xb77fxX16xX3xa447xX39xc3acxX4xX3xX17xXdxX6xc8c2xX3xXexX38xX34xX16xX17xX3xb5a3xX3xX16xX17x7b02xX7fxX3xXex7852xXdxX8dxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX34xX38xX39xX3xacb4xX32xX33xX34xX3xX7xX87xX3x95daxc82cxX3xX69x799axX16xX1xX3xX5x7cc8xX16xX3xX4xe026xXbxX3xX2xc4abxbe2dxX2xXb2xX8dxX3xX17xXdxX15xX3xX17xXdxbcbfxXexX3xX4xXbfxXbxX3xX2x986bxX3xX7x65d0xX3xX1cxX16xX1xX3xX1xX77x900dxX16xX17xX3xX5xX9dxX16xX3xX25xe4c6xX16xX3xX16xX1xXdxe31fxX39xX3xXexb887xX16xX1xX3xX81xX10xX16xX3xX32xXdxce1fxX16xX3xX69xXdxXf1xX16xX3xXcxX38xX39xX16xX17xdfadxX3xa1ffxXffxX3xX4xX1xX23xX3xX25xX26xX16xX17xX3xX2axX16xX17xX3xXbxX1xX15xX3xX81xX9dxXdxX3xX32xX33xX34xX3xX7xX87xX3xXb2xX8dxX3xX1xXb6xX16xX3xX4xX1xXebxX3xXexX1xXbfxXbxX3xX16xX1xXbfxXexX3xXexX1xXdxdb1exXexX3xX1xXb6xXdxX8dxX3xX4xX5axX4xX3xX25xdc0dxX6xX3xXbxX1xX77xdc43xX16xX17xX8dxX3xX25xX158xX16xX3xX81xX152xX3xXexX38xXbbxX16xX3xX25xX152xX6xX3xX32xX99xX16xX3xXexXf5xX16xX1xX3x827exX39xX1cxX16xX17xX3xXcxX38xX152xX3xX25xX6xX16xX17xX3xe017xX1xbcbbxX16xX3xXexX38xX77xX158xX16xX17xX3xXexX38xXdxXffxX16xX3xX185xX1xX6xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX32xXdxX145xX16xX3xXbxX1xX5axXbxX10cxX3xa8e7xX1xXdxX3xX16xX1xXcfxX16xX3xX4xX23xX6xX3xX13x7ebbxX3xcdddxXbbxX3xXcxX38xX77x7715xX16xX17xX3xX81xX99xX34xX3xX1xa37fxX69xX3xX16xX6xX7fxX3xX95xXd7xX3bx75f8xX10cxX3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbx7a0exX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10x7512xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xafaaxX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2x9430xXexX2xc3b8xX23axX23dxXc3xXc3xX5xX2xX10cxc36dxXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1a2xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX1bbxX1axX4xX3xX5xX77xX78xX16xX17xX3xX10ex9011xX16xX3xX269xXdxXbbxX16xX3xXbxX1x9788xX16xX17xX3xX21xce80xX6xX3xX185xX1xX187xX39xX3xX21xX1cxX16xX17xX3xX21xX28axX6xX3xX1b9xXdxX145xXexX3xX185xXbbxX39xX3xX17xc522xXdxX8dxX3xX1xX77xX9dxX16xX17xX3xX4dxb7efxX16xX3xXexX99xX39xX3xXexX1xX39xX7fxXf1xX16xX3xX81xXf1xX3xX16xX158xXdxX3xXexX38xX5axX16xX1xX3xXexX38x7d82xX3xX32xX33xX34xX3xX6xX16xX3xXexX34xX99xX16xX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xX95xX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX269xX26xX3xX25xX26xXdxX3xX32xXdxXbbxX16xX3xXbxX1xX285xX16xX17xX3xX1xac85xX3xXexX38xX78xX3xX16xX17xX77xX1c1xXdxX3xX4dxX68xX16xX3xXcxX1xX1caxX16xX3x7459xX8dxX3xX1f2xX33xX3xX1abxXdxX34xX3xX4axX1cxXdxX3xXaaxX1xX39xX7fxX145xX16xX3xX1abxXdxX34xX3xX1bbxXdxX16xX1xXb3xX3xX25xX77xX6xX3xXexX1xX39xX7fxXf1xX16xX3xX81xX99xX34xX3xX16xX158xXdxX3xX4xX6xX34xX3xXexX38xX5axX16xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xXc3xX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX36xX1xXdxXf1xX39xX3xXexX99xX39xX3xXexX1xX39xX7fxXf1xX16xX3xX16xX10xX34xX3xX25xXcfxX39xX3xXexX38xX5axX16xX1xX3xXexX38xX2cdxX3xX32xX33xX34xX3xXexXb6xXdxX3xX68xX39xX3xXexX1xX39xX7fxXf1xX16xX3xX36xX6xX69xX3xX21xX28axX6xX3xX1b9xXdxX145xXexX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xXb2xX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX1bbxX1axX4xX3xX5xX77xX78xX16xX17xX3xX32xXdxXbbxX16xX3xXbxX1xX285xX16xX17xX3xX1xX39xX7fxX145xX16xX3xX25xX1cxX34xX3xX21xX27bxX16xX3xX21xe0eexX3xX1xX399xX3xXexX38xX78xX3xX16xX17xX77xX3xX4dxX68xX16xX3xX25xX77xX6xX3xXexX1xX39xX7fxXf1xX16xX3xX81xX99xX34xX3xX32xX1c1xX3xXexX38xX5axX16xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xX3aexX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX4axX399xX3xXexX38xX78xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX87xX3xX16xX1xX99xX3xX4xX28axX6xX3xX4xX1xX34xX3xX16xX17xX77xX1c1xXdxX3xX4dxX68xX16xX3xX25xX1cxX34xX3xX21xX27bxX16xX3xX21xX5aaxX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xXd7xX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX1bbxX1axX4xX3xX5xX77xX78xX16xX17xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX16xX82xX16xX17xX3xX1xX39xX7fxX145xX16xX3xX25xX1cxX34xX3xX21xX27bxX16xX3xX21xX5aaxX3xX4xa62exXexX3xXexXf5xX6xX3xX4xX68xX7fxX3xX1f2xX6xX16xX1xX3xXexX38xX77xX9dxX4xX3xX185xX1xXdxX3xX32xX33xX34xX3xX7xX87xX3xXb2xX3xX25xdbd0xX3xX32xX26xX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX38xX17xXdxX16xX1fxX95xXbxX1f2xX3xX6xX39xXexX34xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX10cxX32xX6xX34xX85xX39xX6xX16xX17xXexX38xXdxX10cxX81xX16xX3bxX4dxX10xX7xX185xXexX34xXbxX3bxX16xX10xX229xX7xX3bxX95xX95xXc3xX1d4xX3bxXb2xX232xX4dxX2xX2xXc3xX95xX95xX2xX23axXexX2xX23dxX23axX23dxXc3xXc3xX5xX23dxX10cxX245xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX21xX5axX16xX3xX32xX26xX8dxX3xX17xXdxX5axX34xX3xX81xXdxXbbxX16xX3xXcxX38xX77xX1c1xX16xX17xX3xXcxXdxXffxX39xX3xX1xX2a5xX4xX3xX81xX99xX3xXcxX4axX21xdb79xX3xX1abxXdxX34xX3xX1b9xXdxX145xXexX3xXaaxX1xX39xX7fxX145xX16xX3xX1abxXdxX34xX3xX1bbxXdxX16xX1xXb3xX3xX4xX1x81ecxX16xX17xX3xX4xX1xX87xX16xX17xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX285xX16xX17xX3xX1xX2a5xX4xX3xXbxX1xX285xX16xX17xX3xX4xX1xX87xX16xX17xX3xX32xX33xX34xX3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX38xX12xX0xX3bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX34xX4dxX7fxXaxX12xX3xX1bbxXbbxX3xXcxX38xX77xX1c1xX16xX17xX3xXaaxXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxX145xX16xXb3xX3xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hiểm nguy nghề lặn biển

Hiểm nguy nghề lặn biển
2023-03-11 04:48:00

QTO - Đã từng nghe câu tục ngữ “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”, để rồi khi về mạn biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tôi bắt gặp tiếng thở dài của cánh thợ...

Tiếng kẻng làng

Tiếng kẻng làng
2022-09-17 05:17:03

QTO - Đêm buông xuống, núi rừng biên cương tĩnh lặng, chìm trong màn sương. Đang miên man thả ký ức về một thời xa xăm, tôi bỗng nghe tiếng kẻng vang lên....

Thị xã Quảng Trị máu và hoa

Thị xã Quảng Trị máu và hoa
2022-09-13 14:03:50

QTO - Nằm cạnh đường thiên lý Bắc-Nam theo Quốc lộ 1, có con sông Thạch Hãn chảy qua, Thành Cổ Quảng Trị được cả thế giới biết đến như một địa chỉ của...

Thành Cổ Quảng Trị, hai chiều thời gian…

Thành Cổ Quảng Trị, hai chiều thời gian…
2022-09-13 13:45:43

QTO - Kể từ năm 1558, khi Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào đóng dinh ở vùng Ái Tử để mưu cơ nghiệp lâu dài xứ Đàng Trong. Qua mấy đời Chúa Nguyễn, cả khi...

Nặng lòng với tiếng đàn Ta lư

Nặng lòng với tiếng đàn Ta lư
2022-09-10 04:18:39

QTO - Chị Hồ Thị Tâm (sinh năm 1974) ở thôn A Xóc Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, đã chơi đàn Ta lư hơn 30 năm nay. Chị tự mình chế tác đàn Ta lư và...

Tấm lòng của vị chủ tịch kháng chiến

Tấm lòng của vị chủ tịch kháng chiến
2022-09-03 04:13:56

QTO - Ông Trương Quang Phiên, người làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, từng có thời gian dài giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh...

Trường Sơn - Phu Luông, hai mái ân tình

Trường Sơn - Phu Luông, hai mái ân tình
2022-08-30 11:22:28

QTO - Sao vẫn cứ bâng khuâng khi đọc lại những câu thơ của Phạm Tiến Duật: “Một dãy núi mà hai màu mây/Nơi nắng, nơi mưa, khí trời cũng khác…”. (Con chim...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết