Cập nhật:  GMT+7
3364x37e8x64a5x47edxd2c4xd1e9xbcbdx7387xa183xX7x44aex80d0x3d8bx9e50xb583xc7d2xX5xd107xXax4b38x78ffxX1xXdxd020x58cdxX3xXexX1x87e2xX3xX17xX1xbef9xXexX3xd30ax69e9xXdxX3xX1x8235xXdxX3x6f16xX23xXdxX3x3db3xXdxbedex3ad1xX3xX22x39fex5c3dxX17xX3xXcx6f55xd284x5306xX3x7688x5cb9xX3xX3axX1x6afaxX3x4b91xXdxX17xX1xX3xXex99a1xX17xX1xX3xX17xX1xXdx4c68x3d69xX3x52e2xce17xX3x42fbxc3f5xX57xX57xX3x8643xX3xX57xX58xX57xa775xX0x626fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x5cd7xXaxX12xX3xX3dx6f6cxX52xX3xX17xX6x5d2bxX3xX2x5e35xX63x7b11x464bxX3xX22xX23xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX2axX23xXdxX3xX2exXdxX30xX31xX3xX22xX34xX35xX17xX3xXcxX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX3axX1xX42xX3xX44xXdxX17xX1xX3xXexX4axX17xX1xX3x6024xX31x33b0xX17x5989xX3xXcx409ax9c39xX3xX5x406exX17xX3xXexX1xX1bxX3x34cbx7104xXc6xXc6xX85xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX57xX3xX5cxX3xX57xX58xX57xX61xX3xXex93d3xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xXbxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX17xX1xX1fxXexc4c7xX3xXcxXbaxaa18x6f4axX17xXb7xX3x8510xX6xX17xX3xXcxXe1xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xXcxX4axX17xX1xX3xccbaxX7fxX3xX13xX1xX6xX17xX3x4af8x3cffxX17xX3xX13xX1x6783xX17xXb7x9a50xX3xX13xX1xa262xX3xX3axX1xX110xX3xXexXbbxX4xX1xX3x95fexXffxX39x6e79xX3xXexX4axX17xX1xX3xX3dxX34xX35xX17xXb7xX3xX39xX6xX52xX3xX75x3b7fxX3xX2axX23xXdxX3xX1xX27xXdxXf6xX3xX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX52xX6xXbaxXb7xXdxX17x3e9fxX57xXbxb1b9xX3xX6xX31xXexX34xXaxX12xX0xXexXbaxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX52xXb7xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX63xX63xX4xXf6xX2exX6xX34xc9fcxX31xX6xX17xXb7xXexXbaxXdxXf6x76cexX17xX63xX75xX10xX7xX54xXexX34xXbxX63xX17xX10xbc7cxX7xX63xX57xX57xb039xX61xX63x346exb271xX75xX1aaxX2xX61xX2xX1abxX57xX84xXexX2xX61xX58xX1aaxX61xX1a7xX5xX2xXf6x9a2dxXbxXb7xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexXbaxX12xX0xXexXbaxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xX3xXffx3726xX3xXbxX1xXdxb163xX31xX3xX2exXbexX31xX3xXffxX6xX17xX3xX3axX1xX1fxXbxX3xX1xX35xX17xX1xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xXb3xX31xXb5xX17xXb7xX3xXcxXbaxXbbxX3xX54xX1xX125xX6xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xX85xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX57x374axX57xX58xX57xX61xX3xX230xcbfcxX17xX1xX168xX3xa4d7xX16xX3xXb3xX31xX6xX17xXb7xX3xX3dxX34xX35xX17xXb7xXf6xX3xX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexXbaxX12xX0xX63xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xXcxX23xXdxX3xXbxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX17xX1xX1fxXexX85xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX4xX1xX110xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX2ex59ddxX34xX3xX4xX296xX34xX3xX54xX1efxXexX3xX18cxX31xXb5xX3xXexX1x9d89xX52xX3xXexXbaxX6xX3xXexXfaxX3xX4xX296xX4xX1xX3xX2axX23xXdxX3xX2exXdxX30xX31xX85xX3xX2exX296xX34xX3xX4xX296xX34xX3xXexX125xX52xX3xXex4e78xXexX3xX4xX296xX4xX3xX17xX27xXdxX3xX75xX31xX17xXb7xX3xXexXbax7841xX17xXb7xX3xXex5842xX52xX121xX3xX2exX296xX34xX3xX4xX296xX34xX3xX54xXdxX30xX52xX3xX2axXdxX30xX52xX3xXffxX6xX17xX3xX3axX1xX1fxXbxX3xX1xX35xX17xX1xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xXb3xX31xXb5xX17xXb7xX3xXcxXbaxXbbxX85xX3xX54xX1xX125xX6xX3xXc5xXc6xXc6xXf6xX3xX22xX3exX17xXb7xX3xXexX1xbf73xXdxX3xX2exX1eaxX3xXbxX1xXdxX1efxX31xX3xX2exXbexX31xX3xX57xX84xX3xX110xX7fxX3xX195xXdxX16xX17xX3xXffxX6xX17xX3xX3axX1xX1fxXbxX3xX1xX35xX17xX1xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX34xX296xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xX3bxX6xX31xX3xXbxX1xXdxX16xX17xX3xX5xX35xX52xX3xX195xXdxX51xX4xX85xX3xXffxX6xX17xX3xX3axX1xX1fxXbxX3xX1xX35xX17xX1xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX1xX27xXdxX3xX17xXb7xX1xXbbxX3xXffxX6xX17xX3xX3axX1xX1fxXbxX3xX1xX35xX17xX1xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX34xX296xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xX3xX5xXbexX17xX3xXexX1xX1bxX3xX17xX1xX1fxXexX85xX3xX2exXbexX31xX3xXffxX6xX17xX3xXcxX1xXfaxX32exX17xXb7xX3xX195xX11exX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX34xX296xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xX3xXb7xX3exX52xX3xX84xX3xX110xX7fxX3xX195xXdxX16xX17xXf6xX3xXffxX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xXcxXbaxXbexX17xX3xXcxX1xXbbxX3xXcxX1xX31xX3xXexXdxX1efxXbxX3xXexX11exX4xX3xX2axXfaxa712xX4xX3xXexX42xX17xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX2exXbexX31xX3xXb7xXdxbd0exX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX195xX11exX3xXffxX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX34xX296xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xX85xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX57xX3xX5cxX3xX57xX58xX57xX61xXf6xX3xX13xX1xX125xX3xXffxX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX44xX6xXdxX3xX118xX119xX17xX3xX39xX6xX52xX3xX195xX35xX3xX13xX1xX125xX3xXffxX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX13xX1xX23xX52xX3xXc5xX31xX2e4xX17xX3x7435xX1xX296xX17xX1xX3xXexXdxX1efxXbxX3xXexX11exX4xX3xX2axXfaxX44bxX4xX3xX2exXbexX31xX3xXb7xXdxX45exX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX195xX11exX3xXbxX1xX125xX3xX2exX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX125xX6xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xX3dxX27xXdxX3xX17xXb7xX1xXbbxX3xX4x50f5xX17xXb7xX3xX2ax9249xX3xX2exXbexX31xX3x74fexX7fxX3xX2exX6xX17xX3xX4ddxXdxX30xX52xX3xXexXbaxX6xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX54xX1xX125xX6xX3xX52x74d8xXdxX3xX195xX56axXdxX3xX61xX3xXexX1xX35xX17xX1xX3xX195xXdxX16xX17xXf6xX3xX13xX1xX125xX3xXffxX42xX3xXexX1xXfaxX3xXcxX4axX17xX1xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX13xX1xX23xX52xX3xXc5xX31xX2e4xX17xX3xX4ddxX1xX296xX17xX1xX3xX2axXfaxX44bxX4xX3xX2exXbexX31xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX75xX6xX17xX1xX3xX3axX1xX110xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX54axX7fxX3xX2exX6xX17xX3xX4ddxXdxX30xX52xX3xXexXbaxX6xX3xXcxX4axX17xX1xX3xX22xX34xX35xX17xX3xX54xX1xX125xX6xX3xXc5xXc6xXc6xXc6xX85xX3xX17xX1xXdxX51xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX57xX3xX230xX3xX57xX58xX57xX61xXf6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xXcxXbaxX34xX17xXb7xX3xX54xX1xX31xX7axX17xX3xX54xX1xXe1xX3xX2axX23xXdxX3xX1xX27xXdxX85xX3xX2axX23xXdxX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX1xXb5xX34xX3xX5xX31x62ecxX17xX3xX195x57d8xX3xX4xX296xX4xX3xX52xX7axX3xX1x9d96xX17xX1xX85xX3xX4xX296xX4xX1xX3xX5xX35xX52xX3xX1xX6xX7fxX3xXexXbaxX34xX17xXb7xX3xX4xX7axX17xXb7xX3xXexX296xX4xX3xX2axX34xX35xX17xX3xX195xX35xX3xXbxX1xX34xX17xXb7xX3xXexXbaxX35xX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX1efxX31xX3xX17xX1xXdxX121xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX1a7xX3xX75xXdx49d5xX17xX3xX2axX35xX17xX3xX195xX63dxX3x7fcexX39xX2e4xX17xXb7xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX5xXfaxX44bxX17xXb7xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX4xb82exX3xX7xXfbxX3xX22xX34xX35xX17xa4d4xX121xX3xX6a2xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xX195xX56axXdxX3xX4xX1xX31xX7fxX30xX17xX3xX2axXe1xXdxX3xX7xcb72xX6c9xX3xX195xX35xX3xX6a2xX22xX3exX17xXb7xX3xX1xX35xX17xX1xX3xX1x882dxX3xXexXbaxX44bxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xX54xX1xXfbxXdxX3xX17xXb7xX1xXdxX51xXbxX6c9xX121xX3xX75xX2e4xX17xXb7xX3xX1xXfaxX6c0xX17xXb7xX3xXexX23xXdxX3xX39xXb7xX1x62bbxX6xX3xXexXbaxX6xX17xXb7xX3xX5xXdxX51xXexX3xX7xX72bxX3xX22xXfaxX32exX17xXb7xX3xX84xX121xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX1bxX4xX3xX6a2xXcxXbaxXfaxX17xXb7xX3xX2exX35xX7fxX3xXb7xXdxX56axXdxX3xXexX1xXdxX51xX31xX3xX7xXb5xX17xX3xXbxX1xX2a7xX52xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX16xX17xX3xX54xX1xXfbxXdxX3xX17xXb7xX1xXdxX51xXbxX6c9x8518xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX34xX75xX7fxXaxX12xX3xX13xXf6xX118xX3xX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban công tác báo chí tháng 7 và 8/2022

Giao ban công tác báo chí tháng 7 và 8/2022
2022-09-15 17:09:07

QTO - Chiều nay 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết