Cập nhật:  GMT+7
b482x13402x10b24xb492x11dccx14431xe84bxd0a3xc977xX7xe36ax122c2x14cb8x10f03x15573xd0e4xX5x11b69xXax13ff2xXcxf9a3xX6xe52dxX3xX1x11e56xX4xX3xe2e6xd6c0xd17bxf34axX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3x11a9fxX1x12afcxX3xX2exX1x1094fxX1exX3x119eax10b27xX1exX1fxX3xba3dx13eecxX1exX3xXexd58cxX4xX3xXexX1xXdx10423xfe8fxX3xX7xfa2fxX3xX37xe5fbxX3xX37xX38xX1exX1fxX3xX1cxXdxX47xX1exX0x1507cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1519exX10xX6xX3cxXaxX12xX3x10b35xX1xXdxc009xX48xX3xX1exX6x14dbexX3xX2x14648xX5axce32xf846xX3x13088x1309dxX3xf011x154e9xee4exf732xXcxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX1xdb35xXbxX3xX37x13381xXdxX3xbe9axX48xbc44xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3x113bexcebexX3x121f7xX3xX84x10526xX1exX1xX7exX3xX70xd645x12cd5xX3x11d8axXa3x10f7bxX3xX69xX16xX4exX1exX1fxX3xX80xX6xX3xc879xX3xXcxX14x13141x13537xX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX78x12fddxX48x12860xX3xXexX1dxX3xX4xX1x11240xX4xX3xX5x13dd2xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX30xX3xX1xX16xX4exX1exX3xX4x11f3exX1exX1xX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1exX3xX37xX38xX1exX1fxX3xX3cxX3dxX1exX3xXexX41xX4xX3xXexX1xXdxX47xX48xX3xX7xX4bxX3xX37xX4exX3xX37xX38xX1exX1fxX3xX1cxXdxX47xX1exX3xX4xfdcexX4xX3xX1xX48xX78xe74bxX1exX3xX69xXc3xX93xX1exX1fxX3xX69xX30xX6xX7exX3xX86xX6xX2exX14xe1acxX1exX1fxX7exX3xXa3x14a24xX1exX1xX3xXafxXdxX1exX1xX7exX3xX83xXdxX16xX3xXafxXdxX1exX1xX7exX3xXcxX14xXdxX13bxX48xX3xf4f9xX1xX16xX1exX1fxX7exX3xX69xX104xXdxX3xXafxX34xX1exX1fxX3xX1exX34x14818xX3xX1xX19xX4xX3xb858xd143xX185xX2xX3xXbfxX3xX185xX186xX185xX185xX3xX37xX4exX3xX185xX186xX185xX185xX3xXbfxX3xX185xX186xX185xe582x14526xX3xe158xX1fxX48xX78xXd1xX1exX3xX16dxX1xX30xX3xX70xX1x13d6bxX3xXex10cabxX4xX1xX3xX1exXc3xX93xX4xX3xXcxX14xXc3x12fd8xX1exX1fxX3x1491bxX98xX3xX69xX16xX6xX7exX3xX70xX1xX1aexX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX96xX48xX98xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXa3xXa4xX3xXa6xX3xX84xXa9xX1exX1xX7exX3xX70xX1xX1aexX3xX1exX1xXdxX13bxX17fxX3xX70xXafxXb0xX3xXb2xXa3xXb4xX3xX69xX16xX4exX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXbfxX3xXcxX14xXc3xXc4xX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX78xXd1xX48xXd3xX3xXexX1xX6xX17fxX3xX3cxb6e0xX3xX1cxX48xX1dxXdxX3xX5xXdexX19fxX3xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX17fxX6xX14xX1fxXdxX1exd6c8xX185xXbx13d68xX3xX6xX48xXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX17fxX1fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX19fxX1cxX6xX16xdf22xX48xX6xX1exX1fxXexX14xXdxX19fxX37xX1exX5axX3cxX10xX7xX2exXexX16xXbxX5axX1exX10x10391xX7xX5axX185xX185xX19exb5c0xX5axc834x1065dxX3cxX286xX2xX284xX2xX284xX186xX186xXexX2xX284xX186xX286xX284xX186xX5xX2xX19fx142e1xXbxX1fxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX3cxX12xX0xX5axXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX16xX3cxX78xXaxX12xX3xX1a1xX1fxX48xX78xXd1xX1exX3xX16dxX1xX30xX3xX70xX1xX1aexX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX1exXc3xX93xX4xX3xXcxX14xXc3xX1bdxX1exX1fxX3xX1c1xX98xX3xX69xX16xX6xX7exX3xX70xX1xX1aexX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX96xX48xX98xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXa3xXa4xX3xXa6xX3xX84xXa9xX1exX1xX7exX3xX70xX1xX1aexX3xX1exX1xXdxX13bxX17fxX3xX70xXafxXb0xX3xXb2xXa3xXb4xX3xX69xX16xX4exX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXbfxX3xXcxX14xXc3xXc4xX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX78xXd1xX48xXd3xX3xX37xX4exX3xX83xXdxX135xX17fxX3xf697xX4bxX4xX3xX7xX81xX3xX83xXdxX135xX16xX3xX3cx14a77xX4xX3xX37xX4exX3xX86xX4exX16xX3xXex105e9xX16xX3xX96xX48xX104xX1exX1fxX3xXcxX14xX1b1xX3xXafxXd1xX3xXcxX1xX1b1xX3xX69xXc3xX1bdxX1exX1fxX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX30xX3xX1xX16xX4exX1exX3xX4xX104xX1exX1xX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1exX3xXbfxX3x1438fxX1exX1xX244xX3xX69xX104xXdxX3xXa6xX1exX3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX3cxX12xX0xX5axXexX14xX12xX0xX5axXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX16xX3cxX78xXaxX12xXcxX35fxXdxX3xX1cxX48xX1dxXdxX3xX5xXdexX7exX3xX96xX48xX98xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXa3xXa4xX3xXa6xX3xX84xXa9xX1exX1xX3xX347xdab2xX3xXexX14xX6xX16xX3xX7bxX186xX3xX7xX48xc937xXexX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3x13103xX17fxdfa1xXdxX3xX7xX48xX410xXexX3xXexX14xX1b1xX3xX1fxXdxX135xX3xX2xX3xXexX14xXdxX13bxX48xX3xX347x12b09xX1exX1fxc0e1xX3xX4xX1xX16xX3xX7bxX186xX3xX10xX17fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX30xX3xX1xX16xX4exX1exX3xX4xX104xX1exX1xX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1exX3xX37xX38xX1exX1fxX3xX3cxX3dxX1exX3xXexX41xX4xX3xXexX1xXdxX47xX48xX3xX7xX4bxX3xX4xX1aexX6xX3xX1xX48xX78xX13bxX1exX3xX69xXc3xX93xX1exX1fxX3xX69xX30xX6xX7exX3xX86xX6xX2exX14xX14dxX1exX1fxX19fxX3xX70xXafxXb0xX3xXb2xXa3xXb4xX3xX69xX16xX4exX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXbfxX3xXcxX14xXc3xXc4xX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX78xXd1xX48xXd3xX3xXexX14xX6xX16xX3xX286xX186xX3xX7xX48xX410xXexX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX41cxX17fxX41exXdxX3xX7xX48xX410xXexX3xXexX14xX1b1xX3xX1fxXdxX135xX3xX2xX3xXexX14xXdxX13bxX48xX3xX347xX437xX1exX1fxX43axX3xX4xX1xX16xX3xX286xX186xX3xX10xX17fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX81xX3xX4xX135xX4xX3xX1xX48xX78xX13bxX1exX3xXa3xX153xX1exX1xX3xXafxXdxX1exX1xX7exX3xX83xXdxX16xX3xXafxXdxX1exX1xX7exX3xXcxX14xXdxX13bxX48xX3xX16dxX1xX16xX1exX1fxX7exX3xX69xX104xXdxX3xXafxX34xX1exX1fxX19fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX16xX3cxX78xXaxX12xXcxX410xXexX3xX4xX104xX3xX4xX135xX4xX3xX10xX17fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1xf114xX1exX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX347xX73xX48xX3xX4xX30xX3xX1xX16xX4exX1exX3xX4xX104xX1exX1xX3xX1fxXdxX6xX3xX347xXb4xX1exX1xX3xX14xX410xXexX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1exX7exX3xX1exX1xXc3xX1exX1fxX3xX347xX404xX3xX1exX41exX3xX5xX221xX4xX3xX37xXc3xX8fxXexX3xX2exX1xX30xX7exX3xX37xXc3xX1bdxX1exX3xX5xXd1xX1exX3xX347xX35fxXexX3xXexX1xX4exX1exX1xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX4xX6xX16xX3xXexX14xX16xX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xXexX56exXbxX3xX37xX4exX3xX14xdc98xX1exX3xX5xX48xX78xX13bxX1exX19fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX16xX3cxX78xXaxX12xX86xXc3xX8fxX4xX3xX1cxXdx12785xXexX7exX3xXexX1xXc4xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX268xX48xX6xX3xX96xX48xX98xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXa3xXa4xX3xXa6xX3xX84xXa9xX1exX1xX7exX3xX70xXafxXb0xX3xXb2xXa3xXb4xX3xX69xX16xX4exX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXbfxX3xXcxX14xXc3xXc4xX1exX1fxX3xX80xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX78xXd1xX48xXd3xX3xX347xX404xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX16xX3xX286xX7bxX186xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX30xX3xX1xX16xX4exX1exX3xX4xX104xX1exX1xX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1exX3xXexX14xXd1xX1exX3xX347xX1b1xX6xX3xX1cxX4exX1exX3xXexb921xX1exX1xX3xX96xX48xX104xX1exX1fxX3xXcxX14xX1b1xX19fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX16xX3cxX78xXaxX12xX3xXcxXdxX60fxX1exX3xX80xX98xX3xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban công tác báo chí tháng 7 và 8/2022

Giao ban công tác báo chí tháng 7 và 8/2022
2022-09-15 17:09:07

QTO - Chiều nay 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết