Cập nhật:  GMT+7
PGgxIGNsYXNzPSJwVGl0bGUiPk5p4buBbSB2dWkgdHJvbmcgdGjDoW5nIHRyaSDDom48L2gxPjxwIGNsYXNzPSJwSGVhZCI+KFFUKSAtIEtow7MgY8OzIHRo4buDIGRp4buFbiB04bqjIGjhur90IG5p4buBbSB2dWkgY+G7p2EgY8OhYyBnaWEgxJHDrG5oIGPDsyBjw7RuZyB24bubaSBjw6FjaCBt4bqhbmcgxJHGsOG7o2Mgbmjhuq1uIOKAnE3DoWkg4bqlbSB0cmkgw6Ju4oCdIGPhu6dhIEPDtG5nIHR5IFROSEggQmlhIEh14bq/IHThuqFpIGh1eeG7h24gQ2FtIEzhu5ksIHThu4luaCBRdeG6o25nIFRy4buLIHbDoG8gbmfDoHkgMjIvNy8yMDE0LCBuaMOibiBr4bu3IG5p4buHbSA2NyBuxINtIG5nw6B5IFRoxrDGoW5nIGJpbmggLSBMaeG7h3Qgc8SpIDI3LzcuIEvhur90IHF14bqjIMSR4bqhdCDEkcaw4bujYyBj4bunYSBE4buxIMOhbiDigJxNw6FpIOG6pW0gdHJpIMOibuKAnSB0aHXhu5ljIGNoaeG6v24gZOG7i2NoIOKAnEh1ZGEgdsOsIG1p4buBbiBUcnVuZyB5w6p1IHRoxrDGoW5n4oCdIMSRxrDhu6NjIEPDtG5nIHR5IFROSEggQmlhIEh14bq/IGNhbSBr4bq/dCB0aOG7sWMgaGnhu4duIHThuqFpIFF14bqjbmcgVHLhu4sgdHJvbmcgaMahbiAxMCB0aMOhbmcgcXVhIMSRw6MgbWFuZyDEkeG6v24gbmhp4buBdSBuaeG7gW0gdnVpLCBo4bqhbmggcGjDumMgY2hvIG5o4buvbmcgbmfGsOG7nWkgY8OzIGPDtG5nIHbhu5tpIGPDoWNoIG3huqFuZy4gVHJvbmcgdGjhu51pIGdpYW4gdOG7m2ksIGNoxrDGoW5nIHRyw6xuaCB0cmFvIG5ow6AgdMOsbmggbmdoxKlhIGPDsm4gxJHGsOG7o2MgdHJp4buDbiBraGFpIHRo4buxYyBoaeG7h24g4bufIG5oaeG7gXUgxJHhu4thIHBoxrDGoW5nIGtow6FjIHbDoCBjaOG6r2MgY2jhuq9uIHPhur0gdGnhur9wIHThu6VjIG1hbmcgbmhp4buBdSBz4buxIMSR4buVaSB0aGF5IGNobyBjw6FjIGdpYSDEkcOsbmggY8OzIGPDtG5nIHbhu5tpIGPDoWNoIG3huqFuZy4gQnXhu5VpIGzhu4UgdHJhbyB04bq3bmcgMTAg4oCcTcOhaSDhuqVtIHRyaSDDom7igJ0gY2hvIDEwIGdpYSDEkcOsbmggY8OzIGPDtG5nIHbhu5tpIGPDoWNoIG3huqFuZyBkaeG7hW4gcmEgdHJvbmcga2jDtG5nIGtow60g4bqlbSDDoXAsIHRo4bqlbSDEkcaw4bujbSBuZ2jEqWEgdMOsbmguPC9wPjxwIGNsYXNzPSJwQm9keSI+PHRhYmxlIHN0eWxlPSJtYXJnaW46MnB4IGF1dG8iPjx0cj48dGQ+PGltZyBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjQ1MCIgaGVpZ2h0PSIzMTAiIHNyYz0iaHR0cDovL2Jhb3F1YW5ndHJpLnZuL3BvcnRhbHMvMC9UcnVvbmdxdWFuZ2hpZXAvYWFhc3Nzc3ZkdnZkdmQgKDE2KS5qcGciLz48L3RkPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5N4buZdCDigJxNw6FpIOG6pW0gdHJpIMOibuKAnSDEkcaw4bujYyBraMOhbmggdGjDoG5oIHbDoCDEkcawYSB2w6BvIHPhu60gZOG7pW5nPC90ZD48L3RyPjwvdGFibGU+xJDDs24gbmjhuq1uIG3Ds24gcXXDoCB0w6xuaCBuZ2jEqWEgdOG7qyDEkeG6oWkgZGnhu4duIEPDtG5nIHR5IFROSEggQmlhIEh14bq/LCDDtG5nIE5ndXnhu4VuIFbEg24gVHV5w6puLCB0aMawxqFuZyBiaW5oIDQvNCDhu58gdGjDtG4gxJDhu4tuaCBYw6EgKENhbSBIaeG6v3UsIENhbSBM4buZKSB4w7pjIMSR4buZbmc6IOKAnFTDtGkgcuG6pXQgdmluaCBk4buxIGtoaSDEkcaw4bujYyDEkcOzbiBuaOG6rW4gc+G7kSB0aeG7gW4gaOG7lyB0cuG7oyDEkeG7gyB4w6J5IGThu7FuZyBuaMOgIHTDrG5oIG5naMSpYSB04burIEh1ZGEgSHXhur8uIMSQw6J5IGzDoCB0aOG7nWkga2jhuq9jIMSR4bq3YyBiaeG7h3QgxJHDoW5oIGThuqV1IHPhu7EgxJHhu5VpIHRoYXkgdG8gbOG7m24gxJHhu5FpIHbhu5tpIGdpYSDEkcOsbmggdMO0aS4gR2lhIMSRw6xuaCB0w7RpIHPhur0gbmhhbmggY2jDs25nIHRp4bq/biBow6BuaCBraOG7n2kgY8O0bmcgeMOieSBk4buxbmcgbmjDoCB0w6xuaCBuZ2jEqWEgxJHDum5nIHRp4bq/biDEkeG7mSwgxJHhuqNtIGLhuqNvIGNo4bqldCBsxrDhu6NuZyBjw7RuZyB0csOsbmguIFNhdSBt4buZdCB0aOG7nWkgZ2lhbiBu4buvYSwgZ2lhIMSRw6xuaCB0w7RpIHPhur0gxJHGsOG7o2Mgc+G7kW5nIHRyb25nIG5nw7RpIG5ow6Aga2nDqm4gY+G7kSwg4buVbiDEkeG7i25oIGN14buZYyBz4buRbmfigJ0uIEjDsmEgY2h1bmcgbmnhu4FtIHZ1aSDEkcOzLCBiw6AgTMOqIFRo4buLIEh5LCBt4bq5IGxp4buHdCBzxKkgTMOqIFRo4buLIE5ow6BuIOG7nyB0aMO0biBMw6JtIExhbmcgKENhbSBUaOG7p3ksIENhbSBM4buZKSBjaG8gYmnhur90OiDigJwgxq/hu5tjIG3GoSBs4bubbiBuaOG6pXQgdHJvbmcgbmjhu69uZyBuxINtIGN14buRaSBjdeG7mWMgxJHhu51pIGPhu6dhIHTDtGkgbMOgIGPDsyBuZ8O0aSBuaMOgIGtpw6puIGPhu5EgxJHhu4Mg4buVbiDEkeG7i25oIGN14buZYyBz4buRbmcgdsOgIGzDoG0gdOG7kXQgdmnhu4djIHRo4budIHThu7EgbmfGsOG7nWkgY29uIGxp4buHdCBzxKkuIFbhu5tpIG3Ds24gcXXDoCDEkeG6p3kgbmdoxKlhIHTDrG5oIG7DoHksIGdpYSDEkcOsbmggdMO0aSB0aW4gY2jhuq9jIHPhur0gY8OzIMSRxrDhu6NjIG5nw7RpIG5ow6Aga2nDqm4gY+G7kSwgaMaw4bufbmcgdHLhu41uIHbhurluIG5p4buBbSB2dWkgbmjGsCBuaOG7r25nIGdpYSDEkcOsbmggY8OzIGPDtG5nIHbhu5tpIGPDoWNoIG3huqFuZyDEkcOjIMSRxrDhu6NjIG5o4bqtbiBuaMOgIHTDrG5oIG5naMSpYS4gVMO0aSB4aW4gYsOgeSB04buPIGzDsm5nIGPhuqNtIMahbiBjaMOibiB0aMOgbmggbmjhuqV0IMSR4bq/biBsw6NuaCDEkeG6oW8sIGPDoW4gYuG7mSB2w6AgbmjDom4gdmnDqm4gQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBCaWEgSHXhur8gxJHDoyBtYW5nIMSR4bq/biBuaGnhu4F1IMSRaeG7gXUgdOG7kXQgxJHhurlwIGNobyBnaWEgxJHDrG5oIHTDtGkgY8WpbmcgbmjGsCBuaOG7r25nIGdpYSDEkcOsbmggY8OzIGPDtG5nIHbhu5tpIGPDoWNoIG3huqFuZyDhu58gUXXhuqNuZyBUcuG7i+KAnS4gVHLhu58gduG7gSB0aMOgbmggcGjhu5EgxJDDtG5nIEjDoCwgY2jDum5nIHTDtGkgxJHhur9uIHRoxINtLCBjaMO6YyBt4burbmcgY8OhYyBnaWEgxJHDrG5oIGPDsyBjw7RuZyB24bubaSBjw6FjaCBt4bqhbmcgduG7q2EgdOG7lSBjaOG7qWMgbOG7hSBraMOhbmggdGjDoG5oIHbDoCDEkcawYSB2w6BvIHPhu60gZOG7pW5nIOKAnE3DoWkg4bqlbSB0cmkgw6Ju4oCdLiDDlG5nIE5ndXnhu4VuIFbEg24gTcOjbywgdGjGsMahbmcgYmluaCA0LzQg4bufIGtodSBwaOG7kSAxMSAocGjGsOG7nW5nIDUsIMSQw7RuZyBIw6ApIGNobyBiaeG6v3QsIG5nw7RpIG5ow6AgdMOsbmggbmdoxKlhIHjDonkgZOG7sW5nIGPDsyB04buVbmcgdHLhu4sgZ2nDoSBow6BuZyB0csSDbSB0cmnhu4d1IMSR4buTbmcsIHRyb25nIMSRw7MsIEPDtG5nIHR5IFROSEggQmlhIEh14bq/IGjhu5cgdHLhu6MgNTAgdHJp4buHdSDEkeG7k25nLiDDlG5nIHLhuqV0IHZ1aSBt4burbmcgdsOgIHBo4bqlbiBraOG7n2kga2hpIG5nw7RpIG5ow6AgdMOsbmggbmdoxKlhIG7DoHkgc+G6vSBnacO6cCBjaG8gZ2lhIMSRw6xuaCDDtG5nIGPDsyBjdeG7mWMgc+G7kW5nIGLDrG5oIGFuLCBraMO0bmcgY8OybiBu4buXaSBsbyBz4bujIGtoaSBtw7lhIG3GsGEgYsOjbyDEkWFuZyDEkeG6v24gZ+G6p24uIMOUbmcgY2hvIGJp4bq/dDog4oCcVOG7qyBow7RtIG5heSwgY3Xhu5ljIHPhu5FuZyBnaWEgxJHDrG5oIHTDtGkgxJHDoyBjaMOtbmggdGjhu6ljIGLGsOG7m2Mgc2FuZyB0cmFuZyBt4bubaSwg4buVbiDEkeG7i25oIGjGoW4uIE3hu5l0IGzhuqduIG7hu69hLCB0w7RpIHhpbiBj4bqjbSDGoW4gdOG6pW0gbMOybmcgbcOgIEh1ZGEgSHXhur8gZMOgbmggdOG6t25nIGNobyBnaWEgxJHDrG5oIHTDtGkuIENow7pjIGPDtG5nIHR5IGfhurd0IGjDoWkgbmhp4buBdSB0aMOgbmggY8O0bmcgdHJvbmcgc+G6o24geHXhuqV0LCBraW5oIGRvYW5oIHbDoCB0aeG6v3AgdOG7pWMgY8OzIG5oaeG7gXUgdmnhu4djIGzDoG0gdGhp4bq/dCB0aOG7sWMgbWFuZyDEkeG6v24gbmhp4buBdSDEkWnhu4F1IHThu5F0IMSR4bq5cCBuaOG6pXQgY2hvIG5nxrDhu51pIGPDsyBjw7RuZyB24bubaSBU4buVIHF14buRY+KAnS4gQ2jDum5nIHTDtGkgxJHhur9uIHRoxINtIGdpYSDEkcOsbmggw7RuZyBOZ3V54buFbiBNaW5oLCB0aMawxqFuZyBiaW5oIDQvNCDhu58ga2h1IHBo4buRIDQgKHBoxrDhu51uZyA1LCDEkMO0bmcgSMOgKS4gTmjDrG4gbmfDtGkgbmjDoCBraGFuZyB0cmFuZywga2nDqm4gY+G7kSwgY2jDum5nIHTDtGkgY8WpbmcgY+G6o20gdGjhuqV5IHZ1aSBsw6J5LiBDw7JuIG5o4bubLCBjw6FjaCDEkcOieSB2w6BpIHRow6FuZywgZ2lhIMSRw6xuaCDDtG5nIGPDsm4gZ+G6t3AgcuG6pXQgbmhp4buBdSBraMOzIGtoxINuIHRyb25nIGN14buZYyBz4buRbmcsIMSR4bq3YyBiaeG7h3QgbMOgIHbhuqVuIMSR4buBIG5ow6Ag4bufLiBOYXksIG5nw7RpIG5ow6AgdMOsbmggbmdoxKlhIMSRxrDhu6NjIMSRxrBhIHbDoG8gc+G7rSBk4bulbmcgZ8OzcCBwaOG6p24gxJHhu5VpIHRoYXkgY3Xhu5ljIHPhu5FuZyBnaWEgxJHDrG5oIMO0bmcuIMOUbmcgY8aw4budaSB2dWkgduG6uzog4oCcR2nhu50gxJHDonksIGdpYSDEkcOsbmggdMO0aSDEkcOjIGPDsyBuxqFpIMSDbiwgY2jhu5FuIOG7nyDhu5VuIMSR4buLbmguIMSQw6J5IGzDoCBz4buxIHF1YW4gdMOibSwgxJHhu5luZyB2acOqbiBs4bubbiBj4bunYSBDw7RuZyB0eSBUTkhIIEJpYSBIdeG6vyBnacO6cCBuaOG7r25nIG5nxrDhu51pIGPDsyBjw7RuZyB24bubaSBjw6FjaCBt4bqhbmcgbmjGsCBnaWEgxJHDrG5oIHTDtGkgY8OzIHRow6ptIMSR4buZbmcgbOG7sWMgdsOgIG5p4buBbSB0aW4gdsawxqFuIGzDqm4gdHJvbmcgY3Xhu5ljIHPhu5FuZywgdGnhur9wIHThu6VjIHBow6F0IGh1eSB0cnV54buBbiB0aOG7kW5nIGdpYSDEkcOsbmgsIG7DqnUgZ8awxqFuZyBzw6FuZyDEkeG7gyBjw6FjIHRo4bq/IGjhu4cgdHLhursgbm9pIHRoZW8gdsOgIGfDs3Agc+G7qWMgbcOsbmggeMOieSBk4buxbmcgcXXDqiBoxrDGoW5nIMSR4buVaSBt4bubaeKAnS4gQsOgaSwg4bqjbmg6IEhPw4BJIE5IVU5HPC9wPg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi
2014-08-07 06:34:49

(QT) - “Ông bà, bố mẹ tôi từng tham gia kháng chiến, là tù chính trị và bây giờ tôi là lính Trường Sa để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Truyền thống ấy giúp tôi...

Có cũng như không!

Có cũng như không!
2014-08-06 06:34:15

(SGGP) - Hơn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng thời điểm hiện tại, công tác tổ chức lớp học ở các trường mầm non nằm trong danh sách thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi...

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm
2014-08-06 06:33:43

(SGGP) – Ngày 4-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn thanh tra Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 2 (132...

Thiếu nước sạch, phát sinh dịch bệnh

Thiếu nước sạch, phát sinh dịch bệnh
2014-08-06 06:32:56

(SGGP) - Ngày 5-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế đã làm việc với UBND TPHCM về công tác y tế năm 2014. Trong đó, nhấn mạnh đến tình hình dịch...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn
2014-08-06 06:31:52

(SGGP) - Ngày 8-8, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ họp và đề xuất các mức điểm xét tuyển cơ bản (các mức điểm sàn) cho từng khối thi (A, B, C, D1)....

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết
2014-08-05 06:45:54

(QT) - 32 tuổi, 12 năm công tác trong lực lượng Công an xã, với bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết