Cập nhật:  GMT+7
Wâ#Ỹ6đ,mmUỶjNấnđ9ỶXÉ,7,đỸnlỉỸđ(ấỸ5}éẵỸ6âấãéỸnâ{éẵW/â#XWjỸ6đ,mmUỶjÂ9,7ỶXỮNÉẸVỸ-ỸN,ợỸơịnỸ6ộoỸmểỸ#ỸnâãỸẵấíấỸL,ẳ,9đỸÉ,7,đỸ8<Ỹ8.éâỸ70oỸéẵ!ợỸnlỉỸđ(ấỸm,oỸnâìấỸẵấ,éỸ7!ấỸjâ)ấỸéẵâẫỸnâấỸ80oỸơậỸ6â0éỸnâôiéẵỸdâ.Ỹâẹ!éỸâ)ẹỰỸNlẹéẵỸnl2éỸ80oỸ5ấằoỸ7ấặéỸ8ôị6ỸngỸ6âố6ỸỉỸD,z,dâmn,éỸơ!ẹỸâệeỸ=*Ự;Ỹẵ[jỸCẹ-Ớấđẳlấ97ỸNmẹéẵ,ỪỸn,ợỸơịnỸéẵôìấỸN ợỸý,éỸÉâ,Ỹờo0nỸm{6ỸđfấỸéẵôị6Ỹ7ẽéẵỸ8.éâỸ5(ấỸ8ểấỸnâỏỸơíấỸnqỸmểỸ=-#ỸỮ&/?ỪỸ&/$ỪỸ&/%VỰW/jXWn,5đ9Ỹmnợđ9UỶe,lẵấéƯ=jờỸ,onẹỶXWnlXWn7XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXWấeẵỸmnợđ9UỶâ9ấẵânƯỸ$;?jờỨỸớấ7nâƯỸ&@@jờỶỸ,đnUỶÉ,7,đỸnlỉỸđ(ấỸ5}éẵỸ6âấãéỸnâ{éẵỶỸml6UỶânnjƯ//nâ9nâ,ẹỰnâ,éâéấ9éỰ6ẹeỰơé/Jấ6nol9m=@#%@;/N_Đ,e/NND/sC_É,7,đỰcjẵỶ/XÉ,7,đỸỮnl.ấVỸơ!ỸNmẹéẵ,Ỹnâ,eỸẵấ,ỸefnỸnl2éỸ80oỸ5ấằoỸ7ấặéỸỉỸD,z,dâmn,éỸ-ỸùéâƯỸsẲJW/jXW/n7XW/nlXW/n,5đ9XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỷôị6Ỹ5ấãnỪỸL,ẳ,9đỸÉ,7,đỸdâệéẵỸ6âiấỸefnỸnl2éỸé!ẹỸnồỸm,oỸnâ0nỸ5(ấỸỉỸơẽéẵỸ%Ỹẵấ)ấỸỚấe5đ97ẹéỸ=@#%Ỹ7ấặéỸl,ỸâễấỸnâ.éẵỸ?ỸdâấỸ7ầéâỸ6â0éỸnâôiéẵỸ6gỸn,ợỸnlẹéẵỸđó6Ỹn2jỸđoợắéỸỉỸE,đđẹl6,ỸỮN ợỸý,éỸÉâ,VỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXséâỸ6õéẵỸ5ếỸđĩỸ6.6Ỹẵấ)ấỸE,mn9lmỸ#@@@ỸnlẹéẵỸnâ.éẵỸ:Ỹơ!ỸErỸeỉỸlféẵỸ=@#%ỪỸẵấ)ấỸ80oỸÉ,7,đỸnồéẵỸẵấ!éâỸ8ôị6Ỹ6âố6ỸơệỸ8ẩ6âỸâễấỸé>eỸ=@#$ỰỸỷấăoỸé!ợỸdâấãéỸéẵệấỸm,ẹỸờốỸ5ẽỸnẻnỸlínỸờoểéẵỸâ(éẵỸ$ỸnâãỸẵấíấỸnlảéỸ5)éẵỸờãjỸâ(éẵỸ6ỏ,ỸÂấắjỸâfấỸko1éỸơịnỸé,eỸnâãỸẵấíấỸỮsNJVỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXƠ!ỸnlẹéẵỸnl2éỸẵ[jỸNmẹéẵ,ỸnlảéỸ80nỸD,z,dâmn,éỪỸỶơo,Ỹ80nỸéắéỶỸ7òỸ6âiấỸ6ẻỸjâ1éỸ6âắ6âỸ6âẹ(6ỸéâôéẵỸéâậéỸ6âoéẵỸ8ẻỸơ4éỸđ!Ỹe!éỸnlậéâỸ7ấặéỸ6ẹấỸ8ôị6ỰỸséâỸ8ằỸnâo,Ỹm,oỸđẹ(nỸnấ9-5l9,dỸnlẹéẵỸơ.éỸ81oỸơ!ỸlễấỸnâấỸ80oỸ5òéẵỸégỸnlẹéẵỸnâìấỸẵấ,éỸ6ẽéỸđ(ấỸ8ằỸâ(Ỹ8ểấỸnâỏỸơíấỸ6.6Ỹ8ấằeỸmểỸđ1éỸđôịnỸđ!Ỹ&/$Ỹơ!Ỹ&/%Ỹnlôí6ỸmộỸ6âốéẵỸdấãéỸ6ỏ,Ỹ8ệéẵỸ8)ẹỸdâ.éỸẵấ)ỸD,z,dâmn,éỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXM,oỸnl2éỸ80oỪỸn,ợỸơịnỸéẵôìấỸN ợỸý,éỸÉâ,Ỹ6)eỸnâ0ợỸl0nỸâ!ấỸđẽéẵỸơíấỸe!éỸnlậéâỸ7ấặéỸnlẹéẵỸđ1éỸn.ấỸờo0nỸ6ỏ,ỸeậéâỰỸséâỸ6âấ,ỸmàƯỸỶNâ2nỸơoấỸdâấỸ8ôị6ỸnlỉỸđ(ấỸm éỸ80oỰỸỷẻỸđ!ỸefnỸ6)eỸẵấ.6Ỹl0nỸnoợắnỸơìấỶỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNâ9ẹỸMjẹlnỸE,ấđỸỪỸÉ,7,đỸmạỸđảéỸ8ôìéẵỸm,éẵỸNloéẵỸKoể6Ỹ7ộỸẵấ)ấỸý{6ỸDấéâỸeỉỸlféẵỸơ!ẹỸno1éỸm,oỰỸDãỸ8ẻỪỸn,ợỸơịnỸé!ợỸ6õéẵỸẵẻjỸe[nỸỉỸẵấ)ấỸE,mn9lmỸỉỸNâôịéẵỸÂ)ấỰỸỵòỸjâ)ấỸéẵâẫỸnâấỸ80oỸẵ1éỸ$Ỹnâ.éẵỸko,ỪỸéâôéẵỸÉ,7,đỸơ4éỸmíeỸẵấ!éâỸ8ôị6ỸơaỸ7ộỸsNJỸỚẹlđ7ỸNẹolỸẲấé,đmỸ8ôị6ỸngỸ6âố6ỸỉỸéâ!ỸnâấỸ80oỸẸ=Ỹsl9é,Ỹn(ấỸĐẹé7ẹéỸỮséâVỸơ!ẹỸnâ.éẵỸ##ỸníấỰỸỷố6ỸNlôìéẵW/jX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

U.21 sẽ tưng bừng trên đất Cần Thơ

U.21 sẽ tưng bừng trên đất Cần Thơ
2014-09-26 08:07:35

(TNO) - Vòng chung kết giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 quy tụ 8 đội tranh tài sẽ khai diễn trên Sân vận động Cần Thơ từ ngày 2 - 12.10, hứa hẹn mang...

Liverpool bị UEFA điều tra vì thua lỗ

Liverpool bị UEFA điều tra vì thua lỗ
2014-09-26 08:06:52

(TNO) - CLB vùng Merseyside Liverpool là ‘ông lớn’ mới nhất bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ‘sờ gáy’ vì phạm Luật công bằng tài chính.

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử
2014-09-26 07:06:57

(TNO) - Sau khi album Partners của Barbara Streisand (ảnh) vừa phát hành đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ (thống kê 200 album có doanh số cao nhất).

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa
2014-09-26 07:06:32

(TNO) - “Từ hội thảo thông báo khảo cổ học năm nay, nhiều tư liệu về chủ quyền sẽ được công bố”, PGS-TS Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, nói.

Dấu ấn Phan Đinh Tùng

Dấu ấn Phan Đinh Tùng
2014-09-26 07:05:37

(TNO) - Live show Dấu ấn tháng 10 với nhân vật chính là giọng hát trưởng thành từ nhóm MTV, hiện sở hữu rất nhiều bài hit cùng lượng khán giả hâm mộ đông đảo từ trong nước đến...

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014
2014-09-25 07:10:40

(TT) - Nỗi lo về một kỳ đại hội thể thao bị lãng phí có lẽ không xảy ra với người dân xứ sở kim chi khi Chính phủ Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ lưỡng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết