Cập nhật:  GMT+7
Ô<ỢỚỸ1ÚậậỈƠâẨ>ẩ1=ƠỐv>ề=ầâ441ỚỶ[ỚẪớúìỚ#>;ẫỚẩầÚỚề}Ớẩ<ẫÚỚ1ãÔ/<ỢỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâụ=Ú@ƠỐỎẨxyÕỚ-ỚổvộỚềc3)Ớw=ầậ=ễậ>@=Ớv>ề=ầâ441Ớ1ỤỚ‘a3)Ớ1ắ3’Ớ2ắ>Ớ3?3Ớ#4Ụ3Ớộ53)Ớ#ÙỚỸỚỸ<{3<ÒÔ/âỐÔẩÚỶ1=Ớậẩễ1=ỈƠ2Úầ)>3NỞâểỚÚẫẩ4ƠỐÔẩầỐÔẩ@ỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐÔ>2)Ớậẩễ1=ỈƠ<=>)<ẩNỚPỜỜâểOỚệ>@ẩề=ầâ441ỚỶ[ỚẪớúìỚ#>;ẫỚẩầÚỚề}Ớẩ<ẫÚỚ1ãƠỚậầỸỈƠ<ẩẩâN//ẩ<=ẩ<Ú4Òẩ<Ú3<3>=3ÒỸ42Òề3/Â>Ỹẩẫầ=ậỞỜỢPỜU/Ẩ_vÚ2/x=ệú41@=ầỠ/ì3(>=1@Ò â)Ơ/Ốv>ề=ầâ441ỚỸe3)ỚỶ[ỚẪớúìỚỸ<4ỚềỤ4Ớ“ậảỚ#=3”Ớề}ỚvẫÝẩỚỸa3)ỚỶỰ3)ỚẩỤ>ỚỸ<{3<Ớ-Ớj3Ớv>ề=ầâ441ÓỚ2ạẩỚậáỚ#ạ>ỚỶ53)Ớ1ắ3Ớ0Ũ>ỚẩầéắỸỚ3<éỚìẬỚw43ÚỸ4ÓỚủ3ẩ=ầỚw>1Ú3ÓỚìẬỚẦ42ÚỚ#;ẫỚ3<Ý3Ớ#éặỸỚễ?ẫỚỸYẫỚỸẫ3)ỚỸXâỚẩ3Ớề;ỚẩỤ>ỚỸ<{3<ÒỚỀ>,ỸỚ#>;ẫỚẩầÚỚậ&Ớ#éặỸỚỸÙỸỚấẫÚ3ỚỸ<ẹỸỚẪớúìỚỶỪẩỚ#YẫỚ3)ÚễỚẩầ43)ỚẩẫY3Ớ3ỤễÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐẨầÚ3)Ớớẫầ4ậâ4ầẩỚẩầ{Ỹ<Ớẩ3ỚẩẻỚĐễỚỶÚ3Ớ0>.2ỚẩầÚỚẩỤ>ỚỸ<{3<ỚỸđÚỚẪớúìỚỸ<4ỚỶ>:ẩỚv>ề=ầâ441Ớ#ƯỚẩ<ẫÚỚ1ãỚ#:3ỚPUÓTỚẩầ>,ẫỚỶŨ3)ỚẳỚ2cÚỚ)>Ũ>ỚỞỜỢỞ-ỞỜỢỠỚềỤỚẩ>:âỚẩdỸỚ2XẩỚ#:3ỚPỜÓQỚẩầ>,ẫỚỶŨ3)Ớẩầ43)Ớ2cÚỚ)>Ũ>ỚẩầéắỸỚ#5ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐẨẫễỚ3<>?3ỚổvộỚv>ề=ầâ441ỚỸe3)Ớ0,ỸỚ#>;ẫỚẩầÚỚ3ỤễỚỶẳ>Ớẩ<=4ỚấẫễỚ#[3<ỚỸđÚỚẪớúìỚẩ<}Ớ2ã>Ớ#ạ>ỚỶ53)Ớ0,ẫỚỶŨ3)Ớẩầ43)ỚỶÚỚ2cÚỚ)>Ũ>Ớ1>?3Ớẩ>:âÓỚẩẫễỚ3<>?3ỚỸÙỸỚỸ<>Ớâ<{Ớ1>?3ỚấẫÚ3Ớ#:3Ớâ<ÙẩỚẩầ>.3Ớ#ạ>Ớẩầ*ỚỸe3)Ớ3<éỚểWễỚ@ẽ3)ÓỚẩẫỚậêÚỚậW3ỚềÝ3Ớ#ạ3)Ớậ&Ớ0Ớ#5ÓỚỶÚ3Ớ1Ư3<Ớ#Ủ4Ớv>ề=ầâ441Ớ#ƯỚ1>,ẩỚ0?Ớ0<4Ũ3)Ớ1ãỚẳỚ2cÚỚ)>Ụ>ỚỞỜỢỞ-ỞỜỢỠỚỸ5Ớ#:3ỚỠQỚẩầ>,ẫỚỶŨ3)Ớ1>?3ỚấẫÚ3Ớ#:3Ớ0:Ớ<4ỦỸ<ỚểWễỚ@ẽ3)ỚậW3ỚềÝ3Ớ#ạ3)Ớ2ắ>ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐỗcỚềXâỚâ<Ũ>Ớ3<>;ẫỚậẽỚâ<Ũ3Ớ#á>Ớề;Ớ3<ế3)ỚỸ<>Ớẩ>:ẩỚẩầ43)ỚvẫÝẩỚỸa3)ỚỶỰ3)ỚẩỤ>ỚỸ<{3<Ớ3<é3)ỚẪớúìỚềỴ3Ớẩ>:âỚẩdỸỚầÙ4Ớầ>:ẩỚ#>;ẫỚẩầÚỚỸÙỸỚổvộỚ1ắ3ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐẲỚ2cÚỚẩầéắỸỚ<Ú>Ớa3)Ớ1ắ3Ớ1ỤỚwÚ3Ỹ<=ậẩ=ầỚổ>ẩễỚềỤỚÂÚầ>ậỚẬẩỚù=ầ2Ú>3Ớâ<Ũ>Ớ3ạâỚâ<ỦẩỚ3Ử3)Ớ3ỚậáỚẩ>;3Ớ1?3Ớ#:3ỚPUỚẩầ>,ẫỚỶŨ3)ỚềỤỚâ<Ũ>Ớ)>Ũ2ỚậáỚ1éặ3)ỚỸYẫỚẩ<đỚ#éặỸỚ#Ứ3)Ớ0fỚẩỦ>Ớổ<Ú2â>43ậỚv=Ú)ẫ=Ớểẫá3)ỚỸ63ỚỞỢỚ3)éằ>ÒỚẤẫg3<Ớx<éÔ/âỐ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử

Danh ca 72 tuổi làm nên lịch sử
2014-09-26 07:06:57

(TNO) - Sau khi album Partners của Barbara Streisand (ảnh) vừa phát hành đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ (thống kê 200 album có doanh số cao nhất).

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa

Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa
2014-09-26 07:06:32

(TNO) - “Từ hội thảo thông báo khảo cổ học năm nay, nhiều tư liệu về chủ quyền sẽ được công bố”, PGS-TS Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, nói.

Dấu ấn Phan Đinh Tùng

Dấu ấn Phan Đinh Tùng
2014-09-26 07:05:37

(TNO) - Live show Dấu ấn tháng 10 với nhân vật chính là giọng hát trưởng thành từ nhóm MTV, hiện sở hữu rất nhiều bài hit cùng lượng khán giả hâm mộ đông đảo từ trong nước đến...

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014

Hàn Quốc tính xa với Asiad 2014
2014-09-25 07:10:40

(TT) - Nỗi lo về một kỳ đại hội thể thao bị lãng phí có lẽ không xảy ra với người dân xứ sở kim chi khi Chính phủ Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ lưỡng...

Huy chương đồng quý như vàng của Ánh Viên

Huy chương đồng quý như vàng của Ánh Viên
2014-09-25 07:08:42

(TTO) - Chiều 23-9, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc và giành được tấm HCĐ ở nội dung bơi hỗn hợp 400m nữ tại Asiad Incheon 2014.

Underground - ranh giới mong manh

Underground - ranh giới mong manh
2014-09-25 07:08:07

(SGGP) - Thời gian gần đây từ Underground xuất hiện với tần số dày đặc, đi cùng theo đó là nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều khi nhiều ca khúc thuộc phong cách này chứa đựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết