Cập nhật: 30/11/2011 06:31 GMT+7
53aaxa688xabd6x6946x5b39x7dc5x6721xd49axb0f5xX7x8bcexaad4x864cx61fcxda71x6232xX5x94dcxXax7299x9359xdf4bx69b6xX1xX3xd03bxXdxX15xX1x97ccxX3x6342xX1xXdxa15fxd45axX3x77abx9f9cxX3xX1xba2exX15xX1xX3xX7x6771xX15xX3x576fxX22xe509xXexX3xX15xX25xX15x7848xX3xX15xX38xX1xXdxa78axXbxX3xX4xX1x93b9xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1x9d51xXbxX3xX4xX6xX43xX0xcf52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa183xX10xX6xaaf7xXaxX12xa44exa553xXcx7346xX3xc0e5xX3xX1exX1x7d63xX15xX38xX3xX15x67d3xX24xX3x7d85xX22xX6xbde8xX3xX15xX1xXdxX21xX22xX3xX1xa091xX3xX15xX25xX15xX38xX3xX64xbe87xX15xX3xcfc5xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX67xX68xX22xX2dxX15xX38xX3xXcx942dx901fxX6axX3xe378xa4f2xX3xXa7xXdxX3xXa7x9099xX22xX3x7a55xXbxX3xX64x6cf5xX15xX38xX3xX4xXb1xX4xX3xXexXdxac83xX15xX3xb1c4xX84xX3xd0ddxX1xX43xX6xX3xX1x783cxX4xX3xXc5x85bfxX3xXexX1xX22xX4bxXexX3xXexXa3xX43xX15xX38xX3xXexXa3x85b4xX15xX38xX3xXexXa3xXcbxXexX7bxX3xX4xX1xX75xX15xX3xX15xX22xX25xXdx5cdexX3xXcx6eabxX3xXa7x866cxX7bxX3xX15xX38x6282x8a66xX3xX4xXfdxX15xX38xX3xX30xX22xX32xXexX3xX1xXdxX3exX15xX3xX15xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX7xX2dxX15xX3xX30xX22xX32xXexX3xX15xX25xX15xX38xX3xX15xX38xX1xXdxX3exXbxX3xX4xXf8xX3xX1xXdxX3exX22xX3xX78xX22xX2dxX3xXc5xXdxX15xX1xX3xXexXbfxX3xX4xX6xX43xX7bxX3xX15xX1xXdxX21xX22xX3xX15xX25xX15xX38xX3xX64xX8cxX15xX3xde02xbd2cx8396xX15xX3xX5x665dxX15xX3xXc5xX1xXb1xX7bxX3xX38xXdxXfdxX22xX3xX15axXfdxX3xXexX1xXfdxX15xX1xX3xX5xX4bxXbxX3xX64xX43xX6xX15xX1xX3xX15xX38xX1xXdxX3exXbxXf2xX3x5cb9xX1xXaexX15xX3xX5xb56bxX15xX3xX7xX2dxX15xX3xXbxX1x880fxX24xX3xX4x8a3cxX6xX3xXc2xXfdxX3xX4xX43xX15xX3xX5xXfdxX24xX3xXa3xX6xX3xXc5xX1xX25xX15xX38xX3xX4xX1x5dacxX3xXa7xXb1xXbxX3xcc57xX15xX38xX3xX15axX18exXdxX3xX15xX1xX22xX3xX4xXaexX22xX3xXexXdxX160xX22xX3xX64xaeedxX15xX38xX3xXexXa3xX43xX15xX38xX3xX1xX22xXfexX3exX15xX3xX24xXfdxX3xX4x872exX15xX3xXc2xXb1xX15xX3xXa3xX6xX3xXexX1xXa4xX3xXexXa3xX15bx5d18xX15xX38xX3xXexXa3xX43xX15xX38xX3xX15axXfdxX3xX15xX38xX43xXfdxXdxX3xX15xX15bxX18exX4xXf2xX3x6d92xXb1xX4xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX7xX2dxX15xX3xX30xX22xX32xXexX3xX15xX25xX15xX38xX3xX15xX38xX1xXdxX3exXbxX3xXa7xX10xX24xX3xX5xb3b0xXdxX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xX4xX6xX43xX3xXa7xX15bx640cxX4xX3xX15xX25xX15xX38xX3xX64xX8cxX15xX3xXexXa3xX160xX15xX3xXa7xXa4xX6xX3xXc2xXfdxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXb1xXbxX3xX64xXb5xX15xX38xX3xX15xX1xX15bxX1cxX3xX18xc9bcxX6xX6cxX4xXb1xX3xX15axX18exXdxX3x5c76xabddxX3xX1xX6xX3xXexX4bxXbxX3xXexXa3xX22xX15xX38xX3xX8fxX3xX4xXb1xX4xX3xX30xXa8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX8cxX24xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX19bxXfexX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xXexXf5xX3xa97ax85f7xX6cxX282xX2bfxX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX15xX75xX24x7e61xX3xX5xX277xX6xX6cxX4xXb1xX6cxX5xX246xX15xX3xX15axX18exXdxX3xX2x9185xX3xX1xX6xX3xXexX4bxXbxX3xXexXa3xX22xX15xX38xX3xX4xX1xX19bxX3xXfexXbfxX22xX3xX8fxX3xX4xXb1xX4xX3xX30xXa8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xaf5exX15cxX15xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX8cxX24xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX19bxXfexX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX20exX1xX32xXbxX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX43xX15xX38xX7bxX3xXexXa3xX22xX15xX38xX3xXc2xX28xX15xX1xX3xX24xd748xXdxX3xX1xX84xX3xX4xXf8xX3xXexXf5xX3xX2bfxX7bx8f60xX6cxX2bfxX7bxbbd6xX3xX1xX6xX7bxX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xXexXf5xX3xX357xX2bfxX6cxX2e4xX2bfxX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX15xX75xX24xX2d2xX3xXexX1xX8cxX24xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX5xX277xX6xX3xX4xX1xX32xXexX3xX5xX15bxX246xX15xX38xX3xX4xX6xX43xX3xX15axX18exXdxX3xXc5xX1xX43xX2dxX15xX38xX3xX2xXf2xX281xX2bfxX2bfxX3xX1xX6xX3xX8fxX3xX4xXb1xX4xX3xX15axX1d0xX15xX38xX3xXexXa3xXcbxX15xX38xX3xXa7xXdxe4b4xX24xX3xX4xX19bxX6xX3xX1xX22xXfexX3exX15xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xXexXf5xX3xX281xX2bfxX6cxX2bexX2bfxX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX1xX6xX52xX15xX75xX24xX2d2xX3xX15xX22xX25xXdxX3xXexX25xX24xX3xX7xX277xX7bxX3xXexX25xX24xX3xXexX1xa7eexX3xX4xX1xX8cxX15xX3xXexXa3xa6e3xX15xX38xX3xX8fxX3xX4xXb1xX4xX3xX30xXa8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX309xX15cxX15xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX8cxX24xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xXfdxX15xX1xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3x79adxXdxX6xX15xX38xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX234xX4xX1xX7bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xXb1xXdxX2d2xX3xXexXa3xXdfxX15xX38xX3xX15x59bfxX24xX3xX30xX10xX15xX3xX15xX38xX25xX3xXa7xX25xX15xX38xX3xX30xX22xX8cxX15xX6cxX64xX15bxX6xX3xX15xX43xX15xX3xX15axX18exXdxX3xX2xX281xX3xX1xX6xX3xX8fxX3xX15axX1d0xX15xX38xX3xXa7xX32xXexX3xX4xXb1xXexX3xX15axXfdxX15xX38xX3xX15xX38xX1xbc64xX43xX3xX64xXdxX15xX1xX3xX64xX15bx94f6xX15xX38xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xX281xX281xX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX15xX75xX24xX2d2xX3xXexXa3xXdfxX15xX38xX3xX64xX15bxX6xX3xXa7x7aedxX3xc028xX3xX15axXb5xX3xX15axX18exXdxX3x7546xX2bfxX3xX1xX6xX3xXexX4bxXbxX3xXexXa3xX22xX15xX38xX3xX8fxX3xX30xXa8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX277xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xX357xX2bfxX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX15xX75xX24xX2d2xX3xXexXa3xXdfxX15xX38xX3xX4xX6xX43xX3xX7xX22xX3xXexXdxX3c7xX22xX3xXa7xXdxX21xX15xX3xX15axX18exXdxX3xX2bexX2bfxX2bfxX2bfxX3xX1xX6xX3xX67xXexXa3xX43xX15xX38xX3xXa7xXf8xX3xX353xX2bfxX2bfxX2bfxX3xX1xX6xX3xXa7xXa8xX3xXc5xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb1xX4xX6axX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX4bxXbxX3xXc2xX28xX15xX1xX3xX78xX22xX8cxX15xX3xX282xX2bfxX3xXexXa3xXdxX3exX22xX3xXa7xXdfxX15xX38xX52xX1xX6xX52xX15xX75xX24xaf31xX3xe34exXf2xX59bxXf2xX309xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp từ một dự án

Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp từ một dự án
2023-04-01 04:26:00

QTO - Dự án “Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ Quảng Trị phục vụ giáo dục và du lịch” được tái hiện trên môi trường 3D và thực tế ảo VR của nhóm học sinh đến từ...

Niềm vui nơi Động Rường

Niềm vui nơi Động Rường
2011-11-29 11:20:58

(QT) - Tiếng gà rừng le te gáy. Ánh sáng của một ngày mới vừa soi tỏ mặt người. Vùng đất nơi bản Ra Công Pa Lăng, bản Cóc (xã Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã rộn ràng...

Cây lúa nước ở Cù Bai

Cây lúa nước ở Cù Bai
2011-11-28 09:03:13

(QT) - Bản Cù Bai, Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) không chỉ nổi tiếng với những địa danh như đường số 10, suối Cù Bai, địa đạo Ca Tam, bến đò Sê Băng Hiêng... là những “tọa...

Đakrông: Hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Đakrông: Hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi
2011-11-25 07:15:03

(QT) - Tin từ Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết: Được sự hỗ trợ của Chương trình 30a, huyện Đakrông đã trích gần 400 triệu đồng từ ngân...

Nỗ lực làm giàu

Nỗ lực làm giàu
2011-11-24 13:04:22

(QT) - Đến thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), nhắc đến cái tên Võ Thị The, ai cũng tấm tắc ngợi khen về tấm gương nỗ lực làm giàu của chị. Trên cơ sở lợi thế sẵn có của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết