Cập nhật: 10/01/2023 05:58 GMT+7

Hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi tại thị xã Quảng Trị

Công tác xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Giải quyết tình trạng đói nghèo chính là quá trình thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng phát triển.

Hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi tại thị xã Quảng Trị

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Quảng Trị tích cực triển khai đưa các chương trình cho vay ưu đãi đến với Nhân dân - Ảnh: N.L

Hiện thực hóa mục tiêu trên, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Quảng Trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần hỗ trợ thiết thực, giúp những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Quảng Trị, Lê Hải Hà chia sẻ: “Qua 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện tự lực vươn lên.

Qua đó, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo. Vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn”.

Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo các đối tượng chính sách khác, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Quảng Trị đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng CSXH đến các đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Quảng Trị đã thực hiện giải ngân được 11 chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như: chương trình cho vay học sinh, sinh viên; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện 2 chương trình chính sách tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong 2 năm trở lại đây đã góp phần lại hiệu quả thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Chị Lê Hương Quỳnh, Trường Mầm non tư thục Tương Lai, thị xã Quảng Trị chia sẻ: “Những năm qua, do hưởng của COVID-19, cơ sở mầm non của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ vào nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ, trường đã có điều kiện để tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm thêm các trang thiết bị dạy học để phục hồi lại cơ sở dạy học, đảm bảo cho các cháu được đến trường an toàn, đời sống của cán bộ, giáo viên được cải thiện”.

Để đưa các nguồn vốn vay ưu đãi đến với Nhân dân, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã đã phát triển rộng rãi “mạng lưới” “cầu nối” chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 51 tổ tín dụng và vay vốn hoạt động hiệu quả, đều khắp ở 24 thôn, khu phố trên địa bàn. Nhờ đó, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng, đưa tổng số dư nợ ủy thác của các hội đoàn thể với Ngân hàng CSXH thị xã hơn 150 tỉ đồng. Đã có hơn 10.970 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay từ nguồn vốn CSXH với doanh số cho vay 376.124 triệu đồng.

Nguồn vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, góp phần giúp cho 636 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động; hỗ trợ vốn vay cho hơn 2.066 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp bước đến trường; hơn 2.142 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo; 78 ngôi nhà được cải tạo, xây mới theo Nghị định 100 của Chính phủ; xây dựng hơn 31 ngôi nhà cho hộ nghèo, 3 cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng COVID-19 được tiếp cận vốn theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính Phủ...

“Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Quảng Trị tiếp tục chủ động tham mưu; bám sát nghị quyết của cấp trên và định hướng phát triển KT-XH của thị xã để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau, với phương châm hoạt động của ngân hàng CSXH “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” ông Lê Hải Hà nói.

Sau 20 năm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo tinh thần Nghị định 78 của Chính Phủ đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, đưa tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã Quảng Trị từ 8,45% (năm 2006) giảm còn 1,38% (năm 2022).

Kết quả này đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước với thực tiễn tình hình phát triển KT-XH địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, là “điểm sáng” trong những trụ cột hệ thống chính sách giảm nghèo ở thị xã Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Ngọc Lan

Tin liên quan:
  • Hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi tại thị xã Quảng Trị
    Hiệu quả từ việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

    Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở huyện Triệu Phong. Số hộ nghèo giảm qua từng năm, năm 2003 với 3.425 hộ, chiếm 15,5%, thì đến năm 2021 còn 1.257 hộ, chiếm 4,99% số hộ, bình quân mỗi năm giảm từ 2,5% - 3%.

  • Hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi tại thị xã Quảng Trị
    Triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách ở thị xã Quảng Trị

    Những năm qua, thị xã Quảng Trị đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều đổi thay trong đời sống kinh tế- xã hội (KT-XH). Nổi bật trong đó là việc triển khai hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 /10 /2022 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 78) trong suốt 20 năm qua. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) truyền tải đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trở thành một kênh tín dụng đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho người dân.


Ngọc Lan

Các tin đã đưa

Triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ rừng

Triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ rừng
2023-02-07 05:36:00

QTO - “…Bảo tồn chim, thú, cỏ, cây/Muôn loài được sống sum vầy bên nhau/Giữ gìn cho đến đời sau/Để cho con cháu sắc màu thiên nhiên…”, đó là những câu thơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết