Cập nhật:  GMT+7

Huyện Gio Linh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh VÕ ĐẮC HÓA trả lời phỏng vấn

Huyện Gio Linh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

-Thưa ông! Vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2023, huyện Gio Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng-an ninh (QP-AN). Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những kết quả đạt được trong năm qua?

- Quán triệt chủ đề hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh “Hành động quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành với nhiều đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH, QP-AN của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2023, có 20/20 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng 11.404,2 ha; năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây hằng năm đều cao hơn so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Diện tích cây cao su hiện có 3.699 ha, sản lượng ước đạt 6.153 tấn; cây hồ tiêu 365 ha, sản lượng ước đạt 331,41 tấn. Đến nay, các chủ rừng đã trồng lại rừng sau khai thác và trồng mới với diện tích 785,24 ha. Chăn nuôi được duy trì ổn định về số lượng, tổng đàn trâu 2.750 con, đàn bò 7.825 con, đàn lợn 27.599 con, đàn gia cầm 426.400 con. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 17.162 tấn.

Tình hình sản xuất công nghiệp có những tín hiệu tích cực. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt 4.565.797,46 triệu đồng. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai dự án kịp tiến độ, hoàn thành khối lượng theo nguồn vốn bố trí. Giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng ước đạt 164.940 triệu đồng. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 2.556.301 triệu đồng. Hoạt động vận tải tăng cả về vận tải hành khách và hàng hoá so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải ước đạt 62.579,13 triệu đồng.

Hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển với việc tham gia các hoạt động kích cầu, đặc biệt dịch vụ tắm biển, nghỉ dưỡng, thu hút khoảng 300 ngàn lượt du khách. Công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu và xây dựng sản phẩm OCOP đã được triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Trên lĩnh vực văn hóa, đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; có 97/97 khu dân cư đạt đơn vị văn hóa; 83/83 cơ quan, đơn vị duy trì danh hiệu đơn vị văn hóa; 93,8% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Huyện Gio Linh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thị trấn Gio Linh ngày càng khởi sắc - Ảnh: M.Đ

Đặc biệt, thực hiện chủ đề hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các công trình, dự án được triển khai quyết liệt, cơ bản đạt theo kế hoạch như: Dự án Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, Cảng hàng không Quảng Trị, Dự án “Phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, tuyến cao tốc Bắc-Nam... Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ; số xã đạt tiêu chí quốc gia về NTM năm 2023 đạt 14/15 xã, huyện đạt 3/9 tiêu chí.

Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả. QP-AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, diễn tập chiến đấu cấp xã năm 2023; hoàn thiện việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân...

- Huyện Gio Linh triển khai những giải pháp gì để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, tạo đà bứt phá để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, thưa ông?

-Bước vào năm 2024 với khí thế và quyết tâm cao, huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các chương trình, dự án, các khâu đột phá đã được xác định gắn với thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, định hướng năm 2050 gắn với rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch các xã, thị trấn, ngành, lĩnh vực, quy hoạch đất đai đến năm 2030. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu như: tăng trưởng giá trị sản xuất 9-9,5% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người 70-75 triệu đồng; tổng thu ngân sách 510.689 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 42.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng 17.000-17.500 tấn; trên 96% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho xã Linh Trường đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2024; huyện phấn đấu đạt thêm 2-3 tiêu chí. Tiếp tục làm tốt công tác GPMB các công trình, dự án trọng điểm cho nhà đầu tư theo kế hoạch như: Cảng hàng không Quảng Trị, đường cao tốc Bắc-Nam...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Giữ vững chính trị, bảo đảm QP-AN và trật tự an toàn xã hội.

-Xin cảm ơn ông!

Minh Đức (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Huyện Gio Linh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
    Gio Linh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm ...

    Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của UBND huyện cùng các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, nhiều mục tiêu, nhiệm vu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong 9 tháng đầu năm 2022 của huyện Gio Linh đạt được nhiều kết quả tích cực. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND huyện Gio Linh VÕ ĐẮC HÓA về triển khai các giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ quý IV năm 2022.

  • Huyện Gio Linh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
    Huyện Gio Linh triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển ...

    6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Gio Linh đã tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hồi sinh trên đất nước Chùa Tháp

Hồi sinh trên đất nước Chùa Tháp
2024-01-05 05:20:00

QTO - Bây giờ, theo tuyến đường bộ từ Việt Nam, du khách có thể đến tham quan quần thể Ăng co thuộc tỉnh Xiêm Riệp - một trong những kỳ quan thế giới của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết