Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7hjnhu4N74buKw6HEqeG7gXvDrOG7h+G7l+G7g3vhuqnhu4/EqeG7gXvhuq3hu6d7NsSpe8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi464buc4bugO3ste+G7hnDhu63hurvEqXvhu4Y54buDe+G7isOhxKnhu4F74buLN3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G6qeG6t3B74buh4buDZcSpe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6FoxKnhu4d7w6zhu4fhu5fhu4N74bqp4buPxKnhu4F74bqt4bunezbEqXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1aip74buh4buH4buFe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu6Hhu6NlxKl74bqt4buD4bq7xKl74buh4buF4bqn4buHe1174buHNXvhuqnhur174buh4buj4buNxKnhu4F74bujNXB74bufOOG6p+G7h3vEqeG7gTXhu6174buhOOG7g3vhu6Hhu6NwxKnhu4F74buh4bqv4buJe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKkme+G6qOG6r+G7rXvhu4s3e+G6reG7p3s2xKl74buHw7k1e+G7h2PEqXvEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhu4lqxKnhu4F74bqp4buV4buDKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4vDuuG7lcSp4buBKnvhu585xKl74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu4k3e+G6p2zEqXvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7hzjEqXvhuqfhu4fDqXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6N04buDe+G7o2p74bup4bq5e+G7oeG7h+G7g2XEqXvhu6E14buDKnvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHJiwv4bubLizhu6E14bql4buL4bqre+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu4k14buj4buB4buDxKkkXeG7m+G7sXs1cOG7oWo+Lizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4buD4buJ4buBe+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6pybhuqU1auG7nXA1xKnhu4Hhu6Hhu6Phu4Mm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL1syWyIvIDPhuq0wXSJbIDBb4buhW119IjI04buLWybDreG7m+G7gT57Ly4sL+G7oeG6rS4sL+G7oeG7oy4s4buh4bujLizhu6Hhuq0uLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7iMOze+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvhu6M1cCp74bqtw7o1e+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWp74buh4buH4bqranvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7m+G7hzbhu5t74buh4buHdOG7rXvhuqc1xKnhu4d74bqpw7rhu5Xhuqd74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4c14buDe+G7oeG7h+G7hXvhuqnhu4Phur3hu4l74buhOOG7g3vhu4Y54buDe+G7isOhxKnhu4EsL+G7my4sL+G7oeG6rS4sL+G7oeG7oy4sL+G7oTXhuqXhu4vhuqsuLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7o2rEqeG7gXvhuq3hu4PhurvEqXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d7xKnhu4c3e8Os4buFxKnhu4d74buj4buPxKnhu4F74buH4buRxKl7XXvEqeG7gTfEqXvhu4lde+G6qcO64buV4bqne+G6reG7p8Sp4buBe+G6pWXEqXvhuqXhu5l74buH4buNe+G7l3vhu6Hhu6NwxKnhu4F74buh4bqv4buJe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKkqe+G6pzbhuqd74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7h+G6r8Spe+G6qTXEqeG7gXvDrOG7h+G6tcSpe+G7oeG7o8O64buRxKnhu4F74bqn4buHanvhu4c44buhe+G7geG7g8OyxKnhu4F74bupN2p7w6zhu4c14bute8O64buR4buJe+G7oeG7h+G6q2p74bqpccSp4buBe8OseXvhu6Hhu4dw4bqz4buhe+G6qcO64buV4bqne+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqSZ74bqo4bqv4bute+G7izd7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7hzjhu6F74buB4buDw7LEqeG7gXvhu6M1cHvhu7E3e+G7izbhuqfhu4d74bupN3vhuq3DujV74buLw7rhu5Phu4N74buL4bq3xKl74bqp4bq3cHvhu6Hhu4NlxKl74bqpw7rhu5Xhuqd7NuG7m3vhuq1zxKnhu4F74buh4buj4buNxKnhu4F74buh4buH4bqranvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7m+G7hzbhu5t74buh4buHdOG7rXvhuqc1xKnhu4d74buLcOG6r8Spe+G7h+G7jeG7g3vhu6nhu5Phu4N74buH4bq7e+G7oeG7h8OyxKnhu4F74bub4buHcMSpe+G7ocO64buT4buDe+G7oeG7p3vhuqnhu4/EqeG7gSZ7w4zhu4c24bqne+G7qeG7k+G7g3vhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7m+G7hzbhu5t74bqnNcSp4buHe+G7oTbhuqd74buh4bune8Sp4buH4buDZcSpKnvhu6nhu4Phurvhuqd74buh4buj4buNxKnhu4F74bujNXAqe+G6rcO6NXvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqe+G7m+G7hznhu4N74bqpOeG7iXvhuqU5anvhu6Fw4bqvxKl74buh4buHdHvEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l7xKnhu4HhuqPhu6F74buh4bule8Os4buH4bqvcHvhu4s34buJe+G6qeG6seG7oXvhu6k3anvDrOG7hzXhu6174buh4buj4buNxKnhu4Eqe8OseXvhu6Hhu4dw4bqz4buhe+G6pWvEqXvhu5vhu4fhuq/EqXvhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fDunvEqcO64buT4bqne+G7ocO64buT4buDe+G6p+G7h2p74bujNXB74bub4buHOeG7g3vhuqnDuuG7leG6p3vhu6Hhu4Phurvhu6F74buh4bujcsSp4buBJnvhuqbhu4fDqXvhuqnhu4974bqn4buHw6Hhu4l74bufa+G6p3vhu6M1cCp74bqtw7o1e+G7m+G7hznhu4N74bqpw7rhu5Xhuqd74buB4buH4buDe8Sp4buH4bqz4buhe8Os4buve+G6p3N74buh4buH4bq9e8Sp4buHw7p7xKnhu4E34bute+G7sXDDssSp4buBe+G7geG7g8OyxKnhu4Eqe+G6pWvEqXvhu5vhu4fhuq/EqSp74bub4buHcMSpe+G7oeG7h3DDsuG6pyp7xKnhu4E34bute+G7oeG7h3B74buHajjhuqfhu4figKYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buH4bqranvDs8Sp4buBe+G7oOG7o+G6t8Spe+G6qOG7k+G7gyp74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG6qOG7nOG7oHvDrOG7g2Xhu4l74buA4buDNuG7iXvhuqnDsuG6p3vhu4bhu6Dhu7B7xKjDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWp7xKjhu4Fw4butZcSpe8OM4buHNcSp4buBLXvhu4Y54buDe+G7isOhxKnhu4F74buBNeG7o+G6reG6q8SpKnvhu4nhu5Phu4N74bqp4bq3cHvhu4bhu6Dhu7B74bqp4bq3cHvhu6HDuntde+G7oWh74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buHanvhuq3hu6d7NsSpe8SpN+G7rSp74buh4bujasSp4buBe+G6qWt7UOG6pMSo4bqse+G7h3Dhu63hurvEqXvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5V7In19e+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4Eqe+G6p2zEqXvhu4s44buDe1sye+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bqndDV74buG4bug4buwe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7icO04buDe8Sp4buBw7rhu5nhu4N7W319e+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4Eme+G7nuG7l3vhuq1pe+G7huG7oOG7sHvhuqfhu4dtxKl74bujNXB74bufOOG6p+G7h3vhuqnhur174buh4buDw6nEqXvhu4c3xKnhu4d74bqnNcSp4buHe+G7oTbhuqd7w7nEqeG7gXvhuq1zxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhuqXhu5fhu4N74bqnw6HEqXvhuqfDuXvhu6k3anvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buhw6l74buH4buD4bq7xKl7xKk14bute8Sp4buHcHvhuqfhurdwe+G7n8Wpe+G6rXPEqeG7gXvhu6M1cHvhu5844bqn4buHKnvhu6Nve8Sp4buBcOG7jcSpe+G7gcOy4bqne+G7sXDhurHhu6F74buxw7l74bqndDV7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu6Hhu4NlcHvhuq1yxKnhu4F74buj4bqx4buhe+G7i+G7k8SpKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F7w6zhu4fhu4N74bqpa3vhuqfhu4fDujV74bqna3vhuqfhu5F74buf4buXKnvhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe8SpN2p7NuG7m3vhuq1zxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhu6k3anvhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvhu6M1cHvhu5844bqn4buHe+G7iTd74bqn4buHaHvhuqc1xKnhu4d74buhNuG6p3vhuqXhuqHEqeG7gXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7m+G7hzbhu5t74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7oeG7h8OyxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7h8Wpe8Sp4buB4buH4buD4bq74buJe+G6pTXEqXvhuqnhurdwe+G7qeG7k+G7g3vhu4Hhu4PDssSp4buBe+G7ozVwe+G7sTd74buLNuG6p+G7h3vhu6k3e+G6rcO6NXvhu4vDuuG7k+G7g3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gSp74buG4bug4buwe+G7n8SRe+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74buJ4buXe+G7o+G7j8Sp4buBe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G6pzbhuqd74buLajjhu4N74bujNXB7w6zhu4c24bqne+G7qTd74bqnN3vhuqfhu4dwNSZ74bqo4bq9e+G7oeG7o+G7jcSp4buBe+G7ozVwe+G7qTd74bqtw7o1e+G7i8O64buT4buDe+G6peG6ocSp4buBe+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu4d04bute+G6pzXEqeG7h3vhuqk44buhe+G7h+G7g+G6u3B74budcDkqe+G7oeG7pXvhuqdww7Lhu4N7xKnDoeG7iXtdfVsxKnvhu4dw4but4bq7xKl74buGOeG7g3vhu4rDocSp4buBe+G6qWF74bqnxal7XXvhuqc2xKl74bql4buPe+G6p3Q1e+G7muG7h2zEqeG7gXvEqMOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5st4bua4bugxKjhu6B74bqp4buDe+G7oeG7hzXhu4l74budcDXEqXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74buLN+G7iXvhu6M1cHvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqe+G7l3vhuqc24bqne+G7oWjEqeG7h3vhu5vhu4fhu4U1e8SoNeG7iXvhuqnhur174bup4bq5e+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqXvDrHl74buh4buHcOG6s+G7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7hzXhu4N74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G7oTjhu4N74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buH4bqranvDuuG7k+G6p3vhu6Hhu4XEqeG7hyp7NuG7m3vhuq1zxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhu6k3anvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buh4buHZnvEqcOhxKnhu4F74bufcOG6seG7oXvhu6HDocSp4buBe+G7oeG7pXtdLXsie+G7i+G6t8SpJnvhu4jhu4/hu6F74buHNXvhuqnhurHhu6F7xKnDqXB74bqnNcSp4buHe+G7oTbhuqd74bujNXB74buxN3vhu4s24bqn4buHe+G7oeG7h+G6q2p74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu5vhu4c24bube+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G7oeG7h2Z74bqn4buHaHvhuqnDuuG7leG6p3vDrOG7h2o5xKnhu4F7MS0ye+G7qXMvxKnDoeG7iXvEqeG7h8O6xKnhu4F7xKnDqXB74buh4buj4buNxKnhu4F74bql4bqhxKnhu4F74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu5vhu4c24bube+G7oeG7h3Thu6174bqnNcSp4buHe+G7oeG7h2Z74bqpOOG7oXvhu6Hhu6V7W1t74bupcy/EqcOh4buJe+G7oeG7o+G7l3vhu4tlxKkqe+G6pzZ74bql4buD4bq74buhe+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe8Sp4buHN3vhu6nDuuG7mcSpe+G7l3vhuqg3e+G7ijjhu6F74buh4buj4buNxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd7WzB74bupcy/EqcOh4buJJnvEqOG7gWo34buDe+G7ocOhxKnhu4F74bup4bq5e+G7n8Oye+G7qXMqe+G7nznEqXvhu4vDuuG7lcSp4buBe+G7ozVwe+G7oeG7o+G7jcSp4buBe+G6peG6ocSp4buBe+G7oeG7h3Thu6174bqnNcSp4buHe+G6p3XEqeG7gXvhuqk44buhe+G7oeG7pXvhu4HhurHhu5t74bqpw7Phu4N74buh4buj4buXe+G7i2XEqXvhu59qe+G7qeG7k+G7g3vhuqc1xKnhu4d74buhNuG6p3vhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buh4buHw7LEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmcsSp4buBe+G7qeG7k+G7g3vhu6nhu4Phurvhuqd74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6p3vhuqfhu4fDoeG7iXvhu59r4bqne+G7qcO64buZxKl74bujNXAqe+G6rcO6NSp74buG4bug4buwe8Sow7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqe8So4buBcOG7rWXEqXvDjOG7hzXEqeG7gS174buGOeG7g3vhu4rDocSp4buBe+G7gTXhu6Phuq3huqvEqXvhuqd1xKnhu4F74bqpNcSp4buBe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe8Sp4buHYcSpe+G7h+G7g+G6u3Aqe+G6pTVqe+G6pWYqe+G7g8Spe+G7oeG6q+G7iXvEqeG7h2HEqXvhuqnhur174buh4bujcOG7rXvhu7Fw4bqx4buhe8Sp4buBcOG7jcSpe+G7gcOy4bqne+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4l7w6zhu4fhu4N74bqncMSp4buBe8O5xKnhu4F74bujNXvhu6Hhu4dne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4Eqe+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhuq3hu6d74bqpZ8Sp4buHe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4vhurPhu5t74buHNeG7g3vhuqnhu4Phur3hu4l74buB4buD4buT4buDe+G7oeG7h+G7g+G6u3B74bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhu6E44buDe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74buGOeG7g3vhu4rDocSp4buBe+G7qTd74buh4buHN8Sp4buHe+G7m+G7h8Oye+G6qMOzxKnhu4F74buGN3vhuqnhur17xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhuqdre+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4PhurvEqXvhu4lwNXvhu585xKl74bub4buH4bq14buJe+G7ozVwe+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4vDuuG7lcSp4buBe+G6pzVqe+G6qTnhu4l74bqlOWp7xKnhu4Fw4buNxKl74buBw7Lhuqcqe+G7sXDhurHhu6F74buxw7l74bupN3vhuqfhu4fhurHhu6F74buLw7rhu5XEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqow7rhu5Xhuqd74bql4buDw6nhu6F74buh4bujasSp4buBe+G6qeG6uXs2xKl74buhNuG7g3vhuqfhu5F74bqn4bqxcHvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqndDV74buHcOG7reG6u8Spe+G7hjnhu4N74buKw6HEqeG7gSp74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6PhurHhu6F74bqn4buHcXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bqpw6nEqXvhu585xKl74buxcOG6seG7oXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bufOOG6p+G7hyp7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7h8awcHvhuqfhu5Eme+G6pnLEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74buJw7N74buHZsSp4buHe1174buHNXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7hzXhu4N74buh4buH4buFe+G6qeG7g+G6veG7iXvhuqU1xKl74bqp4bq3cHvEqTfhu60qe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu4Y54buDe+G7isOhxKnhu4F74bqpYXvhu51w4bute+G7h2o44bqn4buHe+G7oeG7h2Xhu4l7W3174buHNXvhuqnhurHhu6F74buXe+G7sWF74buGOeG7g3vhu6Dhu6PDuuG7mcSp4buBKnvhu5824buhe+G7nXDDsuG6p3vhu4vhu497W8O9e+G6qeG6vXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7qcO64buZxKl74bujNXB74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1aiZ74buo4bq5e+G6p+G7h3R74buh4bujw7rhu5HEqeG7gSp74bqn4buH4buFxKnhu4d74bufNuG6p+G7h3vhuqd0NXvhu6FoxKnhu4cqe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu4Hhu4M1xKl74buh4buT4buDe+G7oGjEqeG7h3t04butKnvhu4bhuqjEqOG6rHvhu5/EkXvhu6M1e8So4buB4buHZ3vhu51w4butw6nhu6F74bup4bq5e+G7oTbhu4N74bqn4buRe+G6p+G6sXB7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhu7E24bqne+G6qWfEqeG7h3vhuqXhu4974bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhuqfhu4d0e+G7i+G7p+G6p3vhu4HDoMSpe+G7qeG7k+G7g3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqe+G7geG7gzXhu4N74bqpajjEqXtdfVsyLV19XX0qe+G6qWfEqeG7h3vhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6qcOpxKl7xKnDoeG7iXtdfV0wJnvhu6Dhu4fhuqtqe+G6qWt74bufxJF74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6pzbhuqd74bqn4buH4buFxKnhu4d74bufNuG6p+G7h3vhu5vhu4dye+G7h+G7leG7m3vEqeG7h+G6oeG7iXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe8Os4buH4buF4bqn4buHKnvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5V7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqSp74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu4s34buJe8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu6V74buhw7XEqeG7gXvDrMOp4buhe+G6pzbhuqd74buJw7N74buHZsSp4buHKnvEqeG7gTfEqeG7h3vEqMOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqpNcSp4buBe+G6qeG6uXvhu7Fw4bqx4buhe8Sp4buHa+G7iXvhu585xKl74bub4buH4bq14buJe+G6p+G7h3R74buL4bun4bqne+G7geG7jeG7iXswe+G6p+G6r+G7rXs64buLcTUqe+G7ozVwe+G7iTdwKnvhu4fhu4174buh4buDZXAqe+G6pzVqe+G7n3Aqe+G6pzd74bub4buHZTt74bupN3tbe+G6p2rEqXs64bqlbHvhu6Hhu4dn4buhO3vhuqnhur174buh4bqz4bube+G7oeG7o3DEqeG7gXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl7w7nEqeG7gXvhuq1zxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhu6k3anvhuqc24bqne8Os4buH4bqvcHvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3s64buB4buDw7LEqeG7gSp74bqnNcSp4buHe+G7oTbhuqcqe+G7nzVwe+G7oeG7h3B74buHajjhuqfhu4c7Jnvhu6Dhu6V74buJw7N74buHZsSp4buHe8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvhu6M1cHvhuq3DujV74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhu6Hhu4fFqXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7iXvhu5d74buHcOG7reG6u8Spe+G7hjnhu4N74buKw6HEqeG7gSp74bqnNuG6p3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe8Os4buHNuG6p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buhaMSp4buHe+G6p3XEqeG7gXvhuqlhe8Sp4buH4bqrxKl7xKnhu4dr4buJe8Sp4buH4buD4bq5cHvhuq3hu6d7NsSpKnvDrMOpe+G7h2o44bqn4buHe+G6qeG6vXvhuqfhu4dw4bq1xKl74bqlZ3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqnNuG6p3vhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWp74buh4bujZcSpe+G6pzbhuqd74buLajjhu4N74bqn4bqv4bute+G6p2rEqXvhuqfhu4d0e+G7i+G7p+G6p3vhuqd0NXvhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7iWbEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buI4buP4buhe+G7oeG7hcSpe+G7h+G7g+G6u3B74bupcOG7g3vhuqfhu4dqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLN+G7iXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buLN3vhu4nhu5Phu4N74bqp4bqv4bute8Sp4buH4bqx4buhKnvhu6Dhu4d0e+G7ocO64buTxKnhu4F74bqm4buH4buFxKnhu4d74bub4buHdHvhuqlhe+G6qeG6uXvEqeG7geG7h2d7xKnhu4E3xKnhu4d7xKjhu4Hhuq/EqXvhu4c3xKnhu4F74bqn4bq3xKl74bqtN8Sp4buHe+G7o+G7g2XEqeG7gXvhu4nhu4/hu6F74buBa+G7g3vhu6Hhu4XEqXvhuq1zxKnhu4F7W319Jn19fXvhu6Foe+G6qeG7jcSp4buBe+G6qeG6vXvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5V74bupNeG7rXvhu6nDssSpe+G6p+G7h2p74bqnNuG6p3vhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G6pzVqKnvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bufOOG6p+G7hyp74budcDV74bqpa3vDrOG7h3Dhu63DqcSpe8Os4buH4buF4bqn4buHe8Os4buH4buX4buDe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7qTd7w7nEqeG7gXvhuq1zxKnhu4F7w6zhu4dqNXvhu4dt4bqne+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74buJOMSp4buHe+G7icSRe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqp4bq9e+G6p2t74buJ4buP4buhe8Sp4bq5xKl7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7h8OzxKnhu4F74buJ4buDxKnhu4d74buXe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSo4buHw7p74bup4bqz4butKnvEqcOpcHvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G7h8O0e+G7oeG7o+G7lXvhu6nDssSpe+G7qTXhu6174bqn4buHanvhuq1qNcSp4buHe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvEqcOzxKnhu4F74bqt4bqvxKl74buLN+G7iXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6u3vhuqc1anvhuqnDuuG7leG6p3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buh4buH4buDKnvhuqdyxKnhu4F74bup4buT4buDe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu6Hhuq/hu4l74bqndDV74buhaMSp4buHe8Os4buH4buDe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqp4bq5ezbEqXvhu6E24buDe+G6p+G7kXvhuqfhurFwe8Sp4buBN8Sp4buHe8Spw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buB4buDNeG7g3vhuqlqOMSpe+G7oeG7k+G7gyp7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWp74bufxJF74buLN3vhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buHw7k1e+G7h2PEqXvhu4k1xKnhu4F74buLOOG7g3vhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G6pzVqKnvhuqlrxKnhu4F74buBa+G7m3vhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu6k3anvhu5/hu6d74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpLeG7sWF74buH4buP4buDe+G6p+G7h3DEqeG7gXvhuqd0NXvhu6FoxKnhu4cmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7hzXEqeG7h3vhu6Dhu6Nx4bqnLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LkDDjOG7hzbhu4N7xKnhu4Phurvhu4l74oCcxKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWrigJ174bqt4bq3xKl74bqt4bq3xKl74bqpYXvhu6Hhu6Phu5d7xKllxKl74budcOG6q8Spe+G7oeG7h3Dhu4/huqd74bup4buT4buDe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buLN+G7iXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buXe8Spw7rhu5Phuqd74buhNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F7xKnhu4fGsMSp4buBe8Spw6Hhu4l74buh4buj4buXe+G7izjhu4N74bqp4bqv4butJnvhuqhre+G7izd74buJ4buP4buhe8Sp4bq5xKl7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6qcO64buV4bqne8O5xKnhu4F74bqtc8Sp4buBe8Osw6nhu6F74buH4buV4bube8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e+G7ieG7k+G7gyp74buh4buDZcSpe+G7oeG7g8OpxKl74bqp4bq9e+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhKnvhuqdsxKl74buBbeG7g3vhu4s3e+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhurt74bqnNWp7xKnhu4fhuqHhu4l7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5Knvhu6E4anvhuqXDuuG7k+G6p3vhuqnhu4/hu6F74bub4buHNnvhu6nhurl7xKnDocSp4buBe+G7n3DhurHhu6Eqe+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4vDuuG7lcSp4buBe8Spw7PEqeG7gXvhu585xKkqe+G7oeG7h241e+G7iWHEqXvEqeG7h3B74bqn4bq3cHvEqeG7gTfhu6174bqnN8Sp4buBe+G6pzVqe+G6p3Q1e+G7sWF74buH4buP4buDe+G7qTd74bqpOeG7iXvhuqU5anvhu5/hu6d74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvEqcOzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bql4bq5xKl74bupxrDEqeG7gSYsL+G7my4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Chấp nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Chấp nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2017-03-30 04:14:52

(QT) - Theo chân đồng chí Hoàng Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, chúng tôi đến thăm một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Bên cạnh các mô hình...

Chàng trai miền biển đam mê nuôi cá nước ngọt

Chàng trai miền biển đam mê nuôi cá nước ngọt
2017-03-30 04:07:57

(QT) - Năm nay 31 tuổi nhưng chàng trai trẻ Trương Thế Anh, thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng đã có nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ mô hình nuôi cá nước ngọt...

Đi lên từ mô hình đúc bờ lô

Đi lên từ mô hình đúc bờ lô
2017-03-28 08:15:04

(QT) - Với đức tính cần cù, chịu khó tìm tòi cách thức làm ăn, từ đôi bàn tay trắng, những năm qua anh Nguyễn Tấn Lộc ở thôn Nhất Hòa, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh đã vươn lên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết