Cập nhật:  GMT+7

Góp ý các dự thảo nghị định liên quan đến Luật Đất đai

Hôm nay 11/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến, trao đổi, thảo luận xoay quanh dự thảo các nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai liên quan đến định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 chương, 32 điều. Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 3 Điều 87, Điều 92, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 102, Điều 106, Điều 107, Điều 108, Điều 109 và Điều 111 của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối tượng áp dụng của nghị định là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các đối tượng khác có liên quan...

Góp ý các dự thảo nghị định liên quan đến Luật Đất đai

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: TL

Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm 10 chương, 114 điều. Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhiều điểm, khoản, điều liên quan đến Luật Đất đai. Đối tượng áp dụng của nghị định là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai; các đối tượng khác có liên quan...

Dự thảo nghị định quy định về giá đất có 6 chương, 39 điều quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất... Trong đó, quy định đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể; tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương, 54 điều quy định nhiều nội dung như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; điều khoản thi hành.

Đối với nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, một số ý kiến đề xuất cần điều chỉnh một số mục, như: Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ, bố trí tái định cư; bố trí kinh phí và chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Về phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến cho rằng, cần rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo các nghị định, phân định rõ với phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị định với dự thảo văn bản khác quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đề xuất cần bổ sung một số nội dung vào các điểm, khoản, điều; ghép một số điều, khoản với nhau; rà soát, chỉnh lý kỹ thuật soạn thảo văn bản, ngôn ngữ, thể thức; rà soát, chỉnh lý viện dẫn, dẫn chiếu sao cho phù hợp...

Đối với các nghị định liên quan đến định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đa số các đại biểu đồng tình với các quy định tại các dự thảo nghị định nhằm khắc phục, giải quyết những bất cập, vướng mắc của chính sách về đất đai hiện hành để chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, một số đại biểu cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phương pháp định giá đất theo phương pháp thặng dư; nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất; đơn giá thuê đất; thời gian ổn định tiền thuê đất trả tiền thuê hàng năm (bao gồm cả trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, tổng hợp, rà soát, hoàn thiện dự thảo đảm bảo kế thừa các quy định hiện hành qua thực tiễn triển khai phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 và có tính khả thi cao. Các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tiễn, khẩn trương gửi góp ý bằng văn bản để các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nghị định trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký, đơn vị xây dựng các dự thảo nghị định cần rà soát, kiểm tra kỹ, lấy ý kiến của Bộ Tư pháp khẳng định các nghị định này đã điều chỉnh phạm vi đầy đủ; được xây dựng đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo sự thống nhất, không có mâu thuẫn với các nghị định, quy định khác.

Tây Long - Hà Trang

Tin liên quan:
  • Góp ý các dự thảo nghị định liên quan đến Luật Đất đai
    Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

    Sáng nay 7/3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự hội nghị.

  • Góp ý các dự thảo nghị định liên quan đến Luật Đất đai
    Sôi nổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

    Thực hiện Nghị quyết số 671/NQUBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến...


Tây Long - Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết