Cập nhật:  GMT+7
Ỏ(ỚỖỴ TấấÌỔẳẦ)ầ @ỔÕt@ấầ)êT ỖầâU)ỖỴỮệỖỸWậỖầ)*1ỖầÙ)ỖÊ):ầỖvT0Ỏ/(ỚÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳú@TỶỔÕÒÊ1ỗềẳâ@ấấỌỖ-Ỗử,Ỗ(á)ỖỶ),1ỖâTỖầÙ)Ỗầ(Ú1(Ỗẳ(9ỖữhỖẦ(2NỖầ}1(ỖẦ)?1Ỗu)T1!NỖầéỖ1!ÚệỖỚSỖỸ&1ỖỜỞ/ỞỖêã)Ỗ1()?ậỖ(2ÙầỖỸá1!ỖỸỪỴỖấƯỴOỖộẹỖ")&1ỖỲTỖ"gỖ bỴỖÊ):ầỖvT0ỖỴd1!Ỗấ%ỖỸđắỴỖầ()&ầỖ XẳỖầâ21!Ỗ.@ấầ)êT Ỗ1ÚệOỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕồUỴỖ"gỖ bỴỖÊ):ầỖvT0ỖỶ),1ỖâTỖầâ21!Ỗ ,Ỗ(á)ỖầâU)ỖỴỮệỖ!a0LỖầeỖ )1(ỖỚOƠƠƠỖ1Ũ0Ỗầ(đả1!Ỗ1(ãỖẦ(Ũ1!Ỗử21!MỖầeỖ )1(ỖỔử21!Ỗ-ỖửỮ1Ỗ-ỖẴậệỖ-ỖẲ(b1!ỔỖ ã1Ỗ1(VầỖỸđắỴỖ"&ầỖỲỨ1!ỖầâU)ỖỴỮệMỖâa1!Ỗê%ỖỲỨ1!Ỗ1!(:Ỗầ(ậXầỖ!âT..)ầ)ỖỶÚ)Ỗ1(VầỖÊ):ầỖvT0ỖÒ(ả1ỖỢƠƠỖ0ỌỖỸđắỴỖầ(ẹỴỖ():1ỖỲằ)ỖỠƠỖ(5TỖấ[MỖêÚỖ"gỖ bỴỖỲỤ1ỖỸaỖÊ):ầỖvT0Ỗ"&ầỖỲỨ1!ỖầâU)ỖỴỮệỖ ã1Ỗ1(VầOỎ/ẳÕỎầTỲ @Ỗấầệ @ÌỔ0Tâ!)1LỜẳềỖTậầ2ỔÕỎầâÕỎầỶÕỎ)0!Ỗ(@)!(ầÌỔỢỠƠỔỖT ầÌỔỔỖế)Ỷầ(ÌỔỞỠƠỔỖỲ2âỶ@âÌỔỚỔỖấâỴÌỔ(ầầẳL//ếếếOê1@ềẳâ@ấấO1@ầ/t) @ấ/ẤậỲ]@Ỵầ/Ợố/iỚ/RS/QỚ/ầâT)ỈỜƠỴTệO]ẳ!Ổ/ÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎầâÕỎầỶÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕt@ấầ)êT Ỗ ÚỖỶ{ẳỖầ81Ỗê)1(ỖỴUỴỖầâU)ỖỴỮệỖỸỪỴỖấƯỴỖỴcTỖÊ):ầỖvT0OỖỉ1(LỖỲT2ỶTầ0ậ)Oê1OỎ/ẳÕỎ/ầỶÕỎ/ầâÕỎ/ầTỲ @ÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕử,Ỗ(á)ỖỴ41ỖỴ3ỖỴ(ắỖầâU)ỖỴỮệNỖ(á)ỖỴ(ắỖầâ);1Ỗ Ủ0Ỗ181!Ỗ1!():ẳỖêã)Ỗ(ả1ỖQƠƠỖ!)T1Ỗ(Ú1!OỖúá)Ỗầ(Ụ2Ỗê?ỖềỮệỖỶẹ1!Ỗầ(đả1!Ỗ():ậỖầâU)ỖỴỮệỖÊ):ầỖvT0Ỗ(á)Ỗ1(XẳỖ")1(Ỗầ&Ỗầ(&Ỗ!)ã)NỖềỮệỖỶẹ1!Ỗ08Ỗ(>1(ỖỶậỖ {Ỵ(Ỗấ)1(Ỗầ(U)Ỗ"&ầỖ(ắẳỖỶậỖ {Ỵ(Ỗêđă1ỖỴỮệỖŨ1ỖầâU)OOOỖỴd1!Ỗấ%ỖỶ),1ỖâTỖầâ21!Ỗ"(ậ81Ỗ"(àỖ.@ấầ)êT OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕồUỴỖ(2ÙầỖỸá1!ỖỴ(ắỖ1à)ỖồU)ỖốèNỖY0Ỗầ(ẹỴỖỔúđả1!Ỗ0)?1ỖvT0ỔNỖ!)Ụ)ỖỲ31!ỖỸUỖ181!ỖỶỮ1NỖ(á)Ỗầ()ỖỶậệ*1ỖỶU1!Ỗ0):ầỖêđă1NỖầ()ỖầâU)ỖỴỮệỖ1!21Ỗêđă1Ỗ");ậỖ0ÝậNỖ1()&ẳỖỤ1(ỖầâU)ỖỴỮệOOOỖỶ),1ỖâTỖấ21!Ỗấ21!Ỗt@ấầ)êT OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕt@ấầ)êT ỖầâU)ỖỴỮệỖỸWậỖầ)*1ỖầÙ)ỖÊ):ầỖvT0Ỗ ÚỖỶ{ẳỖ!)ã)Ỗầ():ậỖêã)ỖỶậỖ"(UỴ(Ỗầâ21!ỖêÚỖ1!2Ú)Ỗ1đãỴỖ1(ẽ1!Ỗ 2Ù)ỖầâU)ỖỴỮệỖỸỪỴỖấỤ1NỖỸ);0ỖỶậỖ {Ỵ(ỖV1Ỗầđắ1!MỖỴd1!Ỗ1(đỖầÙ2ỖỴảỖ(á)Ỗ1(ÚỖ181!Ỗ!ỪẳỖ!ặỖầâT2ỖỸà)Ỗ")1(Ỗ1!():0ỖấỤ1ỖềậVầNỖỲỤ2ỖẵậỤ1NỖỴ(&ỖỲ)&1ỖêÚỖầ>0Ỗ")&0ỖỸ9)ỖầUỴNỖầ({Ỗầâđă1!Ỗ")1(ỖỶ2T1(Ỗ0ã)OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕúÚỖữT)Ỏ/ẳÕ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Làng nghề một thoáng Việt Nam

Làng nghề một thoáng Việt Nam
2010-02-07 11:43:29

(TPO) - Từ một đầm lầy chi chít hố bom của vùng đất thép Củ Chi (TPHCM), sau 20 mươi năm cải tạo, xây dựng bởi của những người trở về sau cuộc chiến khốc liệt, Làng nghề Một...

Mộc Châu những ngày áp Tết

Mộc Châu những ngày áp Tết
2010-02-07 11:42:51

(VnExpress) - Trong làn nắng nhẹ của buổi sáng cao nguyên Mộc Châu, hoa mận nở trắng, đào rừng khoe sắc hồng, các em nhỏ dân tộc tung tăng dạo chơi. Nét xuân hiện về lặng lẽ...

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones
2010-02-06 07:57:53

(TTO) - Johnny Depp - nổi danh qua vai diễn cướp biển vùng Caribê - vừa trở lại vai trò đạo diễn của mình qua bộ phim về ngôi sao của The Rolling Stones - Keith Richards.

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood
2010-02-06 07:57:42

(VnExpress) - “Phù thủy Hermione” dẫn đầu top 9 nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood năm qua. Sinh năm 1990, Emma Watson cũng là ngôi sao trẻ nhất được xướng tên.

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật
2010-02-06 07:57:30

(VnExpress) - Đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thai nghén từ bốn năm trước, trải qua lần ra mắt hụt với Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm được nhà sản xuất mới và...

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ
2010-02-06 07:56:54

(TTO) - Đền thờ vua Lê Lợi đã được khánh thành sáng ngày 5-2 tại một ngọn đồi phía bắc, trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu sau 4 tháng khởi công xây dựng.

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho
2010-02-06 02:52:05

(TPO) - Tiền đạo tuổi teen nông nổi, Mario Balotelli, đào sâu mối bất hòa với HLV Inter Milan Jose Mourinho, sau khi anh phản ứng lại quyết định thay người của ông thầy trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết