Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG6r0Phu6LDncOZUMOUeeG6sOG7g+G7sOG7kuG6sMOM4buQxqDhurDDjFLhurDhuqrhuqThu7PhuqzDguG7r+G6sOG7kMWo4bqw4buKQFDDlOG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7niXhu7Dhu5LhurBZ4bu24bukw4zhurDDlOG7kkPDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4bu5w7Xhu5NB4bqwLeG6sOG7g+G6vsOM4bqw4buKQOG6sFDDlMSQUOG7kOG6sOG6r+G7ksOSUOG6sOG7iOG6uOG6sMOM4buQ4bu44bqw4bu0w51UUMOU4bqw4buIRuG7tuG6sOG7tCXhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5Thu7PhurBQ4buCUMOU4bqww4zhu4RY4bqww4xEw4zhurDhu7TDnUXhu6DhurDDjeG7kk9Q4bqwRFjhu7PhurDhu4gl4busUMOU4bqw4buK4buCKOG6sOG7kEXhurDhu7Thu5BP4bqw4buI4buM4bqw4buIJUPhurDhu4jhu5LDklDhurDhu4hPUOG6sCxAUMOU4bqw4buy4buC4bu24buz4bqwLEBQw5ThurAhQ+G7s+G6sCxAUMOU4bqw4buI4bq+w4zhurDDjeG7ksOS4bu04bqw4bui4buQUuG6sOG7ouG7kOG6ulDhurDDjD1D4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sOG6r0Phu6LDncOZUMOU4buz4bqw4bu0xqBQ4buQ4bqww7Xhu7bDiVDDlOG6sOG7k8Od4buW4buz4bqw4buyUVDDlOG6sOG7iE9Q4bqwUEMo4buz4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sOG6r0Phu6LDncOZUMOU4bqww4wkUMOU4bqww4zhu5AlQ+G6sOG7tOG7kOG7jOG6sFjhu5A94bqw4buQT+G7tOG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7niXhu7Dhu5LhurBZ4bu24bukw4zhurDDlOG7kkPhurDhu7RF4buS4bqw4bqy4bq24bq04bqw4bu04buQw5lQ4buz4bqww43DiVDhurDDjD1D4bqw4bu0UcSQUOG6sOG7kOG7tijDklDhurDhu4gl4buuw4zhurDhu6DEkOG6sOG7oOG7sOG7kuG6sMOMUuG6sELhurbhurDhu7Thu5DDmVDhu7PhurDDjcOJUOG6sMOMUuG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7niXhu7Dhu5LhurBZ4bu24bukw4zhurDDlOG7kkPhu7PhurDhu4hF4bu04bqw4bu0e+G6sOG7nsOS4bqw4bqq4bqq4buz4bq0w4Lhu6/hurAsxJDhurDhu7Lhu6ThurDhu5DFqOG6sOG7ikBQw5ThurDhu4jhu5LDklDhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDDjOG7kMag4bqww4zhu5Dhu5JP4bug4bqw4bqq4bqk4buz4bqsw4Lhu6/hu7XhurDhu4XDlOG7tihOUOG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4bugxajhu7ThurDhu6Dhur7hu7ThurDhu57EkOG6sOG7ilHhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sOG7tOG7kMOZUOG7s+G6sMONw4lQ4bqwUMOK4bug4bqwWeG7tkThurAhQ+G6sFDDlOG7tuG7plDhurDhu4jhu5LDklDhu7PhurDhu4jhu5ZD4bqww43EkFDhurDhu5Dhu5Lhu4zhu6DhurDhu7TDnVbhurDDjOG7kCVD4bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqwIeG7gijhurDhu4o/UMOU4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7iCXhu67DjOG7s+G6sOG7oOG6vuG7tOG6sOG7ouG7kETDjOG6sOG7ilHhurBQw5Thu7bhu6ZQ4bqwLOG7pFDhurDhu4hG4bu24bqw4bu0JeG6sFDDlMSQUOG7kOG6sOG7iOG7ksOSUOG6sMOMU1DhurDhu5BFUOG6sMOM4buQT+G7teG6sOG6suG6tOG6sOG7tOG7kMOZUOG7s+G6sMONw4lQ4bqww4zhu5AlQ+G6sMOMUuG6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7niXhu7Dhu5LhurBZ4bu24bukw4zhurDDlOG7kkPhurDhu57EkOG6sOG6o0PhurDhu4XDlMSQKOG6sOG7uSHhurjhurDhu5PEkOG6sOG7h1FQw5RBw73hurDhu49D4bqw4buH4buSUOG7kOG7s+G6sOG7k+G7glDhurDhuq/hu5LhurDhurThu7PhurDhu4E84bqw4buF4buq4buS4buz4bqww7RR4bqww7RS4bqw4bqy4buz4bqwW+G6sOG7kUPhu7bhurDhu7kh4bq44bqwW+G6sHNDUUHDveG6sMOj4bu24bqw4buP4bu2Q+G6sOG7uSHhurjhurDhuq9D4buiw53DmVDDlEHDveG6sOG7geG7kMSo4bqwxJHhu5JOUOG6sOG7uSHhurjhurDEkSXhu7BQw5ThurDEkeG7ksOSWEHDveG6sMONw4lQ4bqw4buFw5Ql4buuw4zhu7PhurDDjcOJUOG6sOG6o0DhurAsxJDhurBb4bqw4buHQ+G6sOG7uSHhurjhurDhuqND4bqw4buFQ1DDlEHDveG6sMONw4lQ4bqww6M/WOG6sOG7uSHhurjhurDEkeG7uMOM4bqw4buFw5Thu5Dhu5RB4bu14bqw4buF4bq64bug4bqw4bq04bq24bqy4bqk4buz4bqwUMOUxJBQ4buQ4bqw4bqv4buSw5JQ4bqw4buIQ1DDlOG6sOG7tMOdQ1Dhu5DhurDhu7Thu5A94bqww4xEw4zhurBQw5Thu7bhu6ZQ4bqwLOG7pFDhurDhu4hG4bu24bqw4bu0JeG6sOG7iOG7jOG6sOG7okpR4bqw4buI4buSw5JQ4bqw4buIT1DhurDDjETDjOG6sCHhurjhurDDjOG7kCVD4bqww4xS4bqw4buI4buSw5JQ4bu14bqw4buP4buQ4buEUOG6sOG7iOG7hOG7tuG6sOG7iE9Q4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6puG7s+G6sOG6suG6tuG6tuG7r+G6sOG7tOG7kMOZUOG7s+G6sMONw4lQ4bqwVuG6sOG6r0Phu6LDncOZUMOU4bqww4xS4bqw4buI4buSw5JQ4bqw4bueJeG7sOG7kuG6sCzEkOG6sOG7ouG7kFHDiVDDlOG6sELhuqbhu6/hurDhu7Lhu6ThurDhu5DFqOG6sMOMUuG6sOG7iOG7ksOSUOG6sFjhu5Ajw4zhurAsI+G6sOG7suG7klDhu5DhurDhu5BRReG7tOG6sCzEkOG6sOG7ssOJUOG6sCHhu7bhu4Thu7ThurDhu7XhurDEkXNbw4EvWMOA


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014

Hội trại sức mạnh nhân đạo năm 2014
2014-05-08 06:38:39

(QT) - Chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2014), hôm qua 7/5/2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc hội trại “Sức mạnh nhân đạo” năm 2014. Đến...

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng

Khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở Hải Lăng
2014-05-07 06:32:00

(QT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khen thưởng 5 làng nghề truyền thống ở huyện Hải Lăng. Trong đó nêu rõ: Tặng Bằng công nhận Làng nghề truyền thống của Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết