Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s07hu63hu6Xhu53huqnDg8SQ4bqpTnjhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqp4buk4but4bul4bud4bqp4bqi4buD4bul4bqp4buj4bqqxILhuqluw73huqk9xILhu4Phu6Xhu53huqkq4bqgceG6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qeG7neG7h+G7p+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6XhuqPhuqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Vm4bul4bud4bqpw7rhu4HDueG6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqPhuqlu4buj4buv4bul4bud4bqpTuG7pn3hu55P4bqpLeG6qWLhur3hurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G7pOG7neG7gcSQ4bqpYmMv4bq7L2Phuqtj4bqr4bqj4bqpTuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqlOeOG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqnhu6Thu63hu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6Xhuqnhu6PhuqrEguG6qW7DveG6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qeG7neG7h+G7p+G6qeG7o+G6qsSC4bqpbsO94bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6o+G6qcO64bqsbuG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlu4buj4bqkbuG6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw7rhu4HDueG6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6qcOD4buH4buf4bqpbuG6v27huql14bujxILhuqlC4bqsbuG6qcOB4buj4bun4bul4bud4bqpw4Phu6vDquG6qcOD4buHw7nhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6o+G6qW7hu6Phu6/Dg+G6qXXhu5/hu5fDueG6qW9xbuG7o+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpKiPDo+G6qcOT4but4bul4bud4bqp4bui4buB4bqpQuG7geG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuql9c+G7peG7o+G6qcOa4buf4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syXhu6/huqnhu53hu4fhu6fhuqlu4but4bul4bud4bqpw4PEkOG6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qeG7o8O94bul4bqpxJHhuqnDg+G7ieG7peG6qULhu7Phu5/huqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G6oHHhuqnhu53hu5/hur/huqnhu53EqeG7peG6qWPhuqvhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qcSQ4bqpw4Phu5Phuqnhuq9i4bqjZeG6qcOD4buJ4bul4bqx4bqj4bqpTXfhuqnDs3fhu5/huqlN4buf4buR4bul4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qeG6r2LhuqnDg+G7ieG7peG6seG6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qcOD4buj4but4bul4bqpw5PDveG7peG6qU/EguG7leG6o+G6qUThu4Xhuql9c+G7peG7o+G6qeG7osaww6rhuqPhuql9c+G7peG7o+G6qcOa4buf4bul4buj4bqp4bqvZeG6q+G6q+G6qXXhu53hurHhuqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G7h+G7n+G6qW7hur9u4bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7huqnDs8Oq4bul4bud4bqpbXHhuqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4burw6rhuqnDg+G7h8O54bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDg+G7h+G7n+G6qSojw6PhuqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7ouG7geG6qeG6r2Xhuqvhuqvhuql14bud4bqx4bqpQuG7geG6qU7hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qSojw6PhuqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7ouG7geG6qeG6r2Xhuqvhuqvhuql14bud4bqxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDDguG7s27huqnDs8Wp4bqj4bqpTuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqlOeOG6qcOB4bujxKnhu6Xhuqnhu6Thu63hu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6Xhuqnhu6PhuqrEguG6qW7DveG6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOz4buF4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcOzw73hu6XhuqlCceG6qeG7o+G7g+G7p+G6qcOD4buLw7nhuqnDg+G6oMOq4bun4bqp4bq54bqr4bqr4bqp4bqixILhu4nDg+G6qcOAxILhu4Hhuqlu4buj4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqlu4bq/buG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqpbXHhuqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4burw6rhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qSojw6PhuqnDk+G7geG6qeG7pMOs4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu5/hu5Phu6Xhuqnhu6Thu6Phu4nDg+G6ty/DgeG6sw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh
2020-08-12 16:49:00

QTO - Chiều nay 12/8/2020, UBND tỉnh có quyết định số 2246 phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết