Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7kmxtw6zhu7E4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhu4fhuqc4w4Dhu7Fl4burOEFt4buL4buTOOG6v+G7lTjhu6ts4buJOMO04bq1OEphWzhKw6E44bq/d+G6tzjDquG7i+G7k2w44buTbMSR4buTOOG6r8Ojw6ExL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3Mkzhu6Phu5E44buT4bq34bqgOGHDoS/huq8vw6E5w6E5Wzjhu6ts4buD4buZOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44bur4buzOMOK4bq34buTOOG6vmzDsjjhu4fDouG7mTjhu6ds4buX4buTa1s44bq/bOG7n+G7k2s44bq+4buYQE3hu4AtYeG6sTjhu6vDsuG7k2xbOOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44bq/bOG7seG6oGnhu5M44buR4buj4buTOOG7h+G6pzhB4bq1OOG7h+G6t+G7k2s44burbuG6v2w44burxrDhu7HhuqA4QcOt4burOEphWzhKw6E4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7kzjhu4fDreG7kzjDtMOz4bq/bDjhu6vGsG/hu5NsOOG7gW044bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhur934bq3OMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6NhOEHhurU4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhuq/Do8OhXTEv4bunMjHhu6vhurfDqsO04buDOOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu5HhurfGsGtt4buTe8Oh4bunw4A44bq34bux4bur4buZNzIx4burxrAyMeG7q+G7gTIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZxanhu7Hhurfhu5Nr4burxrBtXUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6E5w6DDoS/huqHhuq/hu4HDoMOhYcOhOTnDoOG7q2HhuqM5xIM5w6DDtGFd4buP4bunazc4LzIxL+G7q+G7gTIxL+G7q8awMjHhu6vGsDIx4bur4buBMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJMw6nhu7E4bMOt4burOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7kzjhu4fDreG7kzjDtMOz4bq/bDjhu6vGsG/hu5NsOOG7gW044bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhur934bq3OMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6PDoTjhu4fDrOG7sTjhu4dtw6zhu7E44burxrDDszjhu6vDom044burw6nhu5NrOMOjWzjhu6vhu5fhurc44buTbOG6tThLWzjDiuG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M44buG4bq3OMO1bOG7meG6tzjhu6vDsuG7k2w4LTjhuqThu5NsOHs4xahdTDEv4bunMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMS/hu6vhurfDqsO04buDMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlG1p4buTOMWp4bux4bq34buTOOG7h8Ot4buTOMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6NhWzjDoMOjOOG7q+G7sXFtWzjhu6vGsOG7rTjhu6vDom044burbOG7o+G7kzhM4bq1OOG7qmzhurfhu5NsWzjDgOG6pzhLbeG7mTjhur5sxJHhu7FbOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4S23hu5k4w5Rt4buTbFs4w7ThurU44buTbMSR4buTOEFtaeG7kzjhur934bq3OOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG7quG7kkxMOOG7qmx5c+G7k2s44buRw6JtOEHhurU44buAw7Phur9sOEF2OMOK4bql4buZOOG6vmzEkeG7sVs44bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Hhu6Phu5M44buH4bqnOMOA4bqz4bq/OOG7h8Oz4buTbDhB4bq1OOG7h+G6t+G7k2s44bq/4bqz4bq/bDjDtOG6oDjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG6ocOjOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzhKYVs4YTnEgzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c4SsOhXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlG1p4buTOMWp4bux4bq34buTOOG7h8Ot4buTOMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6PDoVs44burxrDhu6044burw6JtOOG7q2zhu6Phu5M4xq/hu7Fw4buTa1s4w4Dhuqc4THl04buTazjhu6rEkeG7k1s4bOG7seG6oOG7i+G7kzhMeXThu5NrOEzhu5XhurdbOOG6v2zhuq3hu5E44bup4buV4bq/OOG6v+G7meG7kzjhu6vGsOG6t204w7ThurU4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhuq/DoMOhOOG7q8OibTjhu6vDqeG7k2s4w6NbOOG7q+G7l+G6tzjhu5Ns4bq1OEtbOMOK4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu4bhurc4w7Vs4buZ4bq3OOG7q8Oy4buTbFs44bq/4buVOGxz4buTOMOgOTk4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhu4fhuqc4w4Dhu7Fl4burOEFt4buL4buTWzhsbeG7i+G7kzjhu4fhurfhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhur9zOMWp4bux4bq34buTOOG6oDjhu6vDrTjhu6ttw63hu6c44buTbOG6ueG7kzjhu4dtw6zhu7E44burxrDhurddMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOK4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6NhOEHhurU4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhuq/Do8OhOMO04bq1OGzhurdtOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjhu5F0bTjhu5NsZeG7qzjDuTjhu6vDsuG7k2w4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7qsaww7M44buHecO64bq/OGtsbTjhu5Ns4bq54buTOOG7keG6qeG6vzjhur7hu5hATeG7gC1h4bqxXTjhu6pu4buTbDjhu4fDreG7kzjhu5Nr4bq14bqgOGHDoS/huq8vw6E5w6E5Wzjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5M44burw7Lhu5NsOOG6v+G7lTjDozjhur/hurc44buBeXPhu5NrOOG7q27hu5NsOEF0bTjhu6jhurbGr+G7qC3hur7hu5lALcOhWzjhu6vGsOG7meG7k2s44buH4buVOGE44bq/4bq3OOG7h+G6pzjhu6vhu7c4QeG7meG7k2tbOMO04bq1OMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5M44bqvw6DDoThB4bq1OOG6v3jhu5NrOOG6v2xu4buTbDjDtOG6tTjhur/hu5nhu5M44burxrDhurdtOOG6v3fhurc4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhuq/Do8OhXTjhu6rhu5nhurXhu5M44burw7Lhu5NsOGxt4buL4buTOOG6v+G7lTjDoznDozjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c44buH4bq34buTazjhu4d5w7rhur844bq/4bqz4bq/bDjDtOG6oDjhu6vDom044bq/4bqz4bq/OOG6v3M44bupw7k44bqgOOG7q8OtWzjhur/hurPhur9sOMO04bqgOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s4QeG6tTjDoV1h4bqv4bqjOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjhu4fhurfhu5NrOOG6v+G6s+G6v2w4w7ThuqA44burw6JtOOG7k2zhurVbOOG7k3NtOMO0eeG7sTjhu6vGsOG7rV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyxahdTDEv4bunMg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh
2020-08-12 16:49:00

QTO - Chiều nay 12/8/2020, UBND tỉnh có quyết định số 2246 phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết