Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7nsSC4bu54burZmzhu7lmRXjhu7nhu7FmW8OJw7Phu7nhu6tmIER3ZkhuZiLhuqhmIOG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lm4bqrZiBEw4nDjOG7peG7uWZF4buxxILhu7nhu6tm4buz4buKZuG7s8O5RWZDw4nDjGbhu5/hu7HDuWZC4bux4bqu4butZuG7seG6rEJm4bu54buN4bu3ZmlnaGrhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOq4bq5WyDhurtmLWbhu57hu7Hhu63hu6XDiWbhu7lsw4xmacOtZcOtZWlnaGrEkWbhu57EguG7ueG7q2Zs4bu5ZkV44bu54buxZkhuZiLhuqhmIOG7scSC4bu54burZkXhu63hu7nhuqsgRMOJw4zhu6Xhu7lmReG7scSC4bu54burZuG7s+G7imbhu7PDuUVmQ8OJw4xm4buf4buxw7lmQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZkjhu6Vm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mcMOz4bu3ZuG7o8OzQWZs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7scSRZmzhu7lmRUFu4bu5ZkVEQeG7ueG7q2bhu7FBb0VmcOG6tuG7ueG7q2ZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7ucSRZkVEw4nDjOG7peG7uWZF4buxxILhu7nhu6tmRUTDuuG7uWZwd2xm4bujbuG7uWZFeOG7ueG7sWXhur0vQsOq4bq9RWzhu6Phu7VxZsSQRcOM4bu1ceG6peG7heG7t2xE4bur4but4bu5Y2lCw41mbMOJRUHhu4XDquG6vUVEw6rhur1F4buhw6rhur3hu63hu7fhu6tmxJBE4buf4bql4buFLy/hu59l4bujbEFDw4ls4bu54burRUThu61lSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9oamhpL8OsauG7oeG7i2lpaeG7i8Osw6xFaGlqw63EqeG7ieG7tWhlw71C4bur4buFZi/DquG6vS9F4buhw6rhur0vRUTDquG6vUVEw6rhur1F4buhw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buwbOG7rWbhu6PDuuG7uWbhu7Phu4pm4buzw7lFZkPDicOMZuG7n+G7scO5ZkLhu7Hhuq7hu61m4bux4bqsQuG6vS9Cw6rhur0vReG7ocOq4bq9L0VEw6rhur0vRWzhu6Phu7Vxw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7seG6puG7rWbhu6vhu61s4bu5ZkPDiWzEkWbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2ZC4bux4bqu4butZuG7seG6rEJm4bur4butR2xm4buxbOG7rWZww4Lhu7lmSHdmcG9FZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7s8O5RWZDw4nDs2bhu7Phu7HDs2ZDw4ls4bu5ZWbhu7Bs4butZuG7o8O64bu5ZnDDsmZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7ucSRZkVEbEFmcOG6suG7rWZIbmZF4bux4bqu4bu54burZuG7ueG7seG7lUVmSOG7pWbEkOG7hGbhu5/hu5fhu7lmReG7seG7rcO5RWZC4buxw7Phu61mReG7jeG7ueG7q2bhu5/hu4Dhuqbhu7nhu6tmQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZnDDs+G7t2bhu6PDs0FmbOG7uWbhu7nhu63hu7nhu7HEkWZs4bu5ZkVBbuG7uWZFREHhu7nhu6tm4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7nEkWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmReG7scSC4bu54burZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7lmRXjhu7nhu7FlZiLhu4RmQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZuG7uW7DjGbhu7nhu7HDteG7t2ZF4buN4bu54burZuG7n+G7gOG6puG7ueG7q2bhu7HDguG7uWbhu7lHbGZF4bux4bqu4bu54burZuG7ueG7seG7lUVm4bur4butR2xm4buxbOG7rWZww4Lhu7lmSHdmRURB4bu54burZkjhu63hu6fhu59mReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4buf4bux4buG4bufZuG7ueG7jeG7ueG7q8SRZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2ZI4bq8ZnDhu4Dhuqzhu59m4bur4butbEHEkWbhu6vDgUJmQuG7seG7l+G7uWbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5LcONw7Jm4bux4bq24butxJFmcMOz4bu3ZuG7o8OzQWZs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7sWZDw4nhuq7hu59mQuG7scOA4bu54burZuG7n8OKbGZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIERB4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZF4bqk4butxJFm4buxbOG7rWZww4Lhu7lmSHdmxJB1ZuG7n+G6uuG7ueG7q2ZC4bux4bqu4butZuG7seG6rEJmRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7nEkWZC4bux4bqyZuG7o+G7rcO54bu5ZuG7n23hu59mSOG7jeG7uWbhu6PDs+G7uWZDw4nDjGZC4buxb+G7t2ZC4buxbUJm4bu1w4nGoUVmSOG7pWbhu7V54bu54buxZkjhu4Thu59mReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7nEkWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmReG7scSC4bu54burZkhuZmzhu7lm4bu54but4bu54buxZuG7t2/hu7nhu6tkZuG7osOzQWZww7Phu7dmbOG7uWbhu7nhu63hu7nhu7Fm4bu3b+G7ueG7q2ZIbmZs4bu5ZkVBbuG7uWZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7uWZFREHhu7nhu6tm4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4bujbUFm4buf4bux4buvxJFmw43DieG7lUVm4bujw7Phu7lkZuG7o+G7gMOJZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZIbmbhu5/hu7HDicOMxanhu7lmQuG7sW1FZGbhu5/DgmbEkOG6qGbhu7FvZkXhu5fhu7nhu6tmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmSG5mRUTDicOM4bul4bu5ZkXhu7HEguG7ueG7q2ZDw4nhuq7hu59m4bur4butbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7q0Fu4butZkRsxJFmQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZkVEQeG7ueG7q2ZI4but4bun4bufZuG7n8OJ4bu54burZuG7n+G7lULEkWZFRGxBZnDhurLhu61mReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZuG7n8SC4bu54burZkVt4bufZnDhu5XDiWZFRGzhu7nhu7FmQuG7scOA4bu54burxJFm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7n23hu59m4bu1QW/hu61mReG6tuG7rWZC4buxb+G7t2ZIbmbhu59t4bufZuG7sW7hu7nhu7FmSOG7rWZI4butZkLhu7Fv4bu3ZkLhu7FtQmbhu7XDicahRWZFREHhu7nhu6tm4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZkXhu7HEguG7ueG7q2ZF4but4bu5xJFmRUTDicOM4bul4bu5ZkXhu7HEguG7ueG7q2ZIbmZs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7sWbhu7dv4bu54burZWZbw4lsZnDDgcSRZnDDs+G7t2bhu6PDs0FmSOG7reG7p+G7n2ZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZw4bq44bu54burZuG7n23hu59m4buf4buxw4pmRUThu4DDguG7ueG7q8SRZnDhu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu14bqu4butZuG7n8OKbGZQw7Phu7nhu6vEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmxJBt4buf4buxxJFmQuG7sW1CZuG7tcOJxqFFZuG7n8OKbGbhu7jhu7FuZuG7ueG7gOG6pOG7n2ZFREHhu7nhu6tm4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4bufw4psZuG7ueG7q27hu7nhu7FmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmSG5mRUTDicOM4bul4bu5ZkXhu7HEguG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7tuG7reG7ueG7sWYgw4nhu5Xhu7nhur0vQsOq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018
2018-03-23 17:29:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,...

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi
2018-03-23 17:28:51

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Agribank chi nhánh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trạm Y tế xã A Dơi (Hướng Hóa), đây là...

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ
2018-03-23 17:19:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổ chức lễ truy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết