Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljw5rhuqzhu4ZxduG6u+G7lXfDrHbhurspw4LDuXHhuqzhurssw7p3dnXhurvhu5HDrHbhurt1w7lpd+G6u+G6pMOzduG6u+G7k8O64bqiw7nhurvhuqbDguG7neG6u+G7l+G7r2Ivw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y+G6qS4p4bqr4bq74oCT4bq7w5rhu7fhu6/hurt2aeG7huG6u+G6v+G7geG6p+G7geG6p+G6v+G6vcOqZ+G6peG6u+G6puG7i8O54bq74bqmw7rhu7d24bq74buUQXZ14bq74buQw6x34bql4bq74buAxKnhurspw4LDuXHhuqzhurso4bqiduG6peG6u8Oa4bqs4buGcXbhurvhu5V3w6x24bq7KcOCw7lx4bqs4bq7LMO6d3Z14bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu61z4bq74buxw7rDrXbDuuG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74bqkw7N24bq74buTw7rhuqLDueG6u+G6psOC4bud4bq74buX4buv4bqnYi/hurJjYuG6pmnhu5Hhu63hu5fhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG7r2nDgnXDuXbhurXhur/hurLhu4Dhurtp4bqs4bqmd+G6uWNi4bqmw4JjYuG6puG7mWNiw7nhu6914bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4bqn4buRaXfhurThuqxpdnXhuqbDgsO54bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/DqmfDquG6vy/hu4dn4buZ4buDw6pm4bq/aOG6veG6v+G6psOq4bq/Z+G7geG7hWfhu63DquG6p+G7q+G6snXhurnhursvY2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcOC4bud4bq74buX4buv4bq74bqmw7rhu7d24bq74buUQXZ14bq74buQw6x34bq74buTeOG6u+G7lcWpaeG6u+G7lcO5cuG7r+G6u8OK4bqsw7nhurvhu5PDuuG6osO54bq74buvw4PDuWIv4bqyY2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYi/huqZp4buR4but4buXY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Yynhu4vDueG6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6peG6u+G7kGl24bq7KcO6xJDEgnZ14bq7w4pC4bq7w5rhuqzhu4ZxduG6u+G7lXfDrHbhurspw4LDuXHhuqzhurssw7p3dnXhurvhu5XEqeG6u+G6psOCaXfhurvhu5Hhu4l2deG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhuqbDgsSQdnXhurvDisOs4bq74buRw6x24bq7dcO5aXfhurvhuqTDs3bhurvhu5PDuuG6osO54bq74buTw7p34bq74bqmw4Lhu53hurvhu5fhu6/hurvhuqbDuuG7t3bhurvhu5RBdnXhurvhu5DDrHfhuqXhurvhu4DEqeG6uynDgsO5ceG6rOG6uyjhuqJ24bqn4bq7KMOzduG6u+G7k8O64bqiw7nhurt1QeG7r+G6u3bDusO5cOG6rOG6u+G6psO6w7nhu6Hhuqbhurvhu5HFqeG6u+G7r8ODw7nhuqXhurvhu5Xhu5vhurLhurvhu69r4bqm4bq7w4rDrOG6u2l24bq74bqmd8OsduG6u3bDusSQ4bq14bq74buA4bul4buTw7rhurvhu5XhuqzhuqXhurvhu5Hhu4/hurLhurvhu5FxdsO64bql4bq74buT4buN4bqs4bq74bqmw7pqdnXhurvhu5FsdnXigKZiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5TEkOG6ruG7k+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74buVcuG6u+G7k3jhurvhuqTDs3bhurvhu5PDuuG6osO54bq7dsOs4buG4bql4bq74bqmw7rEgsO54bq7dcO5aXbhurvhurThuqxp4bql4bq7w5rhuqzhu4ZxduG6u+G7lXfDrHbhurspw4LDuXHhuqzhurssw7p3dnXhurvhu5XEqeG6u+G6puG7peG7k8O64bq74buT4bq44buT4bq7w4rhu4924bq74buVw4F2deG6u+G6pOG6uOG6u+G7lXh2deG6u3V44bqy4bq74buTQ2nhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bql4bq74buTw63hurt2w7rDs3bhurvhu5N44bq74bqmw7Lhu6/hurvhu615dnXhurvDuuG7iXfhurvhuqbDs+G7r+G6p+G6u+G7kuG7t3Z14bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7kcOsduG6u3XDuWl34bq74buVxKnhurvhu69pdnXhurvhu63hu4vDueG6u3bDuXDhu6/hurvDiuG6rMO54bq74buxw7rhu7d2deG6u3bDuuG7s+G6u+G7k8O6d+G6u+G6psOC4bud4bq74buX4buv4bq74bqmw7rhu7d24bq74buUQXZ14bq74buQw6x34bqn4bq7KcO6xILDueG6u3XDuWl24bq74bqmw4PDueG6peG6u8Oa4bqs4buGcXbhurvhu5V3w6x24bq7KcOCw7lx4bqs4bq7LMO6d3Z14bq74bqk4buj4bq74bqmw7nhu6HhurLhurvhuqZC4buT4bq7duG6oOG6u+G7reG6uOG7k+G6u8OK4buPduG6u+G7lcOBdnXhuqXhurvhu4DDs+G7huG6u+G7meG6uHZ14bq74buTw63hu5PhurvhuqTDs3bhurvhu5PDuuG6osO54bq74buvw4PDueG6u+G7k8O6d+G6u+G6psOC4bud4bq74buX4buv4bq7w4rhuqp2deG6u+G7scO6eOG6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcWpaeG6u+G7kcOsduG6u8O64bqs4buGcXbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5TEkOG6ruG7k+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74bqmw4J3dnXhurvhuqbDusOtdnXhurvhuqbDuml2w7rhurt2w7nhu5924bq7dmrhu6/hurt2aeG7huG6peG6u3Z1d8Osw7nhurvhu5HDrHbhurt1w7lpd+G6u+G6pMOzduG6u+G7k8O64bqiw7nhurvhu5PDunfhurvhuqbDguG7neG6u+G7l+G7r+G6peG6u8Oa4bqs4buGcXbhurvhu5V3w6x24bq7KcOCw7lx4bqs4bq7LMO6d3Z14bq74buTeXbhurvhu5N44bq7dsO6w7lw4bqs4bq7w7p34buL4bqm4bq74buVw4F2deG6u+G6psO6w7nhu6HhuqbhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6peG6u+G7guG6u3Z1w7rhu6lp4bq74buxw7rDreG7k+G6u3bDusSQ4bq14bq74buQw6x24bq7dcO5aXfhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74buVw7lxduG6u+G6pMOtdnXhurt24bu3dnXhurvhuqbDuuG7t3bhurvhurDhurvhu4DEqeG6uynDgsO5ceG6rOG6u1XDuWl2dcOi4bq74buVa+G6suG6u+G7lcOy4bqm4bq74buVxJDEgnZ14bq74butw7nhu5924bq74bqmw7rhu7d24bq7KcOzduG6u+G7lMWpdsO64bq7LeG6u+G7kOG7peG7k8O64bq74buww7rhu5/huqXhurvhu4DEqeG6uynDgsO5ceG6rOG6u+G7rHd2dcOi4bq7dcO54buJw7nhurvhu5F4dnXhurvhu5PDuuG6rOG7hnB24bq7w4rDrOG6u+G7keG6rMOAw7nhurvhuqTDuXbDuuG6u8O6d+G7i+G6puG6u+G6uSnDumvhurLhurvhu63hurpp4bq74bqmw4Lhuqzhu4ZwduG6u+G6psO64bu5dnXhurst4bq7KcO54buh4bqy4bq74buRxJDDg+G7k+G6u+G7k8O6aeG6u2l2w7rhurnhuqfhuqfhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMu4bqnw5piL+G6smM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi
2018-03-23 17:28:51

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Agribank chi nhánh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trạm Y tế xã A Dơi (Hướng Hóa), đây là...

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ
2018-03-23 17:19:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổ chức lễ truy...

Sân chơi rung chuông vàng “Tiến bước lên đoàn”

Sân chơi rung chuông vàng “Tiến bước lên đoàn”
2018-03-22 22:58:38

(QT) – Tối nay 22.3.2018, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Đông Hà tổ chức sân chơi Rung chuông vàng với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết